Kunkin lajin perässä on lukusarja, jossa on tiivistettynä reviirimäärätiedot kesiltä 1988-1998: minimi – mediaani – maksimi (suluissa huippukesän vuosiluku). Huippuvuosi voi olla myös tarkastelujaksoa varhaisemmalta ajalta. Yölaulajaharrastus on ollut aktiivisuudeltaan nykytasolla Keski-Suomessa likimain vuodesta -88 alkaen, joten lukemat ovat kohtalaisen vertailukelpoisia. Esimerkiksi kaulushaikaran lukusarja 2-10-14 (93, 95) tarkoittaa, että jakson 88-98 heikoimpana vuonna on löydetty vain 2 reviiriä, parhaimpina (kesät 1993 ja -95) reviirejä on ollut 14 ja keskimääräisenä vuonna reviirejä on tullut tietoon 10.

  KAULUSHAIKARA 2-10-14 (93, 95)
  29 - uusi ennätys: 
  HAN 6
  JKL 2
  JOU 7
  KOR 3
  LAU 8
  LUH 1
  SUM 1
  TOI 1

  VIIRIÄINEN 0-0-5 (93)
  9 - uusi ennätys:
  JMLK 2
  LAU 2
  PIH 2
  SUM 1
  ÄÄN 2

  LUHTAKANA 0-0-3 (90, 96)
  3:
  JOU 1
  JÄM 1
  MUU 1

  LUHTAHUITTI 5-21-38 (93)
  37:
  HAN 9
  JKL 2
  JOU 4
  JÄM 2
  KON 2
  KOR 1
  LAU 1
  PIH 1
  SAA 8
  SUM 1
  UUR 1
  VII 1
  ÄÄN 4

  RUISRÄÄKKÄ 4-18-110 (93)
  214 - uusi ennätys:
  HAN 14
  JMLK 9
  JMSK 2
  JOU 11
  JÄM 16
  KON 6
  KOR 32
  KUH 3
  LAU 55
  LUH 3
  MUU 9
  PET 3
  PIH 3
  SAA 20
  SUM 2
  SUO 2
  TOI 5
  UUR 3
  VII 2
  ÄÄN 14

  KEHRÄÄJÄ 4-11-18 (93)
  11:
  JMLK 1
  JÄM 2
  KAN 1
  KOR 4
  LAU 1
  LEI 1
  SUM 1

  SATAKIELI 21-53-118 (90)
  46:
  HAN 1
  JKL 3
  JMLK 1
  JMSK 3
  JOU 3
  JÄM 13
  KON 1
  KOR 4
  LAU 4
  LEI 1
  LUH 2
  MUU 3
  PIH 1
  SAA 1
  SUO 1
  TOI 1
  VII 2
  ÄÄN 1

  ETELÄNSATAKIELI 0-0-1 (92)
  0

  SINIPYRST@ 0-0-2 (97)
  0

  VIIRUSIRKKALINTU 0-0-2 (93, 98)
  0

  PENSASSIRKKALINTU 24-30-53 (93)
  51:
  HAN 2
  JKL 2
  JMLK 1
  JOU 6
  JÄM 12
  KON 2
  KOR 5
  LAU 6
  LUH 1
  PET 1
  PIH 1
  SAA 1
  SUO 1
  TOI 1
  VII 2
  ÄÄN 7

  VIITASIRKKALINTU 1-8-17 (98)
  25 - uusi ennätys: 
  HAN 3
  JKL 3
  JMLK 1
  JOU 5
  JÄM 2
  KON 1
  KOR 1
  KUH 1
  LAU 3
  MUU 2
  SUM 2
  ÄÄN 1

  RUOKOSIRKKALINTU 0-0-0
  1:
  JÄM 1

  VIITAKERTTUNEN 24-91-201 (95)
  84: 
  HAN 9
  JKL 12
  JMLK 4
  JOU 4
  JÄM 13
  KOR 13
  LAU 6
  LUH 1
  MUU 4
  PIH 1
  SAA 3
  SUM 1
  SUO 1
  TOI 1
  UUR 2
  VII 1
  ÄÄN 8

  LUHTAKERTTUNEN 7-17-30 (98)
  33 - uusi ennätys:
  HAN 4
  JKL 2
  JMLK 3
  JOU 4
  JÄM 3
  KOR 2
  LAU 5
  MUU 3
  PET 1
  SUM 1
  TOI 1
  VII 1
  ÄÄN 3

  RYTIKERTTUNEN 0-3-18 (81)
  29 - uusi ennätys:
  HAN 4
  JKL 1
  JOU 1
  JÄM 4
  KOR 3
  LAU 9
  LUH 2
  SAA 1
  ÄÄN 4

  RASTASKERTTUNEN 0-0-3 (88)
  1:
  KOR 1

  KULTARINTA 3-7-18 (93)
  15:
  HAN 2
  JKL 3
  JOU 1
  JÄM 1
  KOR 2
  LAU 1
  MUU 2
  SAA 1
  SUM 1
  ÄÄN 1

  IDÄNUUNILINTU 1-9-28 (93)
  13:
  JKL 6
  JMLK 1
  KOR 1
  LAU 3
  MUU 1
  SUM 1

  PIKKUSIEPPO 2-7-13 (98)
  11:
  HAN 1
  KAN 1
  LEI 2
  LUH 1
  MUU 3
  SAA 2
  VII 1

  Reviirejä on yhteensä 612. Vuosina 1988-98 on ollut 221-275-497
  (1993).