Havainnoijalyhenteet noudattavat viimeisen Keski-Suomen linnut - 
lehden lyhenneluetteloa. 

Reviirimäärällä mitattuna ennätyksenrikkojia ovat olleet tänä kesänä viiriäinen,
 kaulushaikara,
käenpiika, pikkusieppo, mustapääkerttu ja rastaskerttunen. Pikkukultarinta 
on puolestaan sivunnut ennätystään. 

Viiriäinen havaittiin 16 reviirillä, mikä tarkoittaa uutta ennätystä! Vuonna
2000 kuultiin yksi vähemmän. 
Kaulushaikarareviirejä on vaikea laskea lajin äänen
paikallistamisvaikeuksien vuoksi. 89 reviiriä on listalla ja se on reilusti
enemmän kuin toissavuoden 74Ä. Laji laajentaa elinpiiriään vuosi vuodelta.

Luhtakana äänteli 9 paikassa, mikä on vain reviiri vähemmän kuin vuoden 2000
ennätys. Viime kesänäkin kuultiin 9 reviiriä. Tulos on hyvä, sillä edellinen
nollavuosi 1996 on vielä muistissa. Huittien piiskansivalluksia ei sen
sijaan juurikaan päästy kuulemaan. 18 reviiriä on vähän,
sillä vain kerran viimeisen kymmenen vuoden jaksolla on jääty huonompaan
tulokseen.

Ruisrääkkä on listan yleisin "laulaja". 238Ä on hieno määrä narinaa öisillä
pelloilla. Mikäli unohdetaan supervuodet 2000-2002 on lukema aivan
huipputasoa. Kehrääjän 21Ä on lievä pettymys, sillä viime vuosina on totuttu
kuulemaan 30-40 surisijaa. Toisaalta 90-luvulla jäätiin säännöllisesti alle
20 reviirin.

Käenpiika on uusi laji listalla ja 81 reviiriä komea "ennätys"! Aikaisemmilta
ajoilta tunnetaan ilmoitettujen havaintojen perusteella neljä-viisi 50-55Ä kesää.
 Kangaskiuru esiintyi lähinnä
perinteisillä paikoilla ja melko runsaana, sillä 16 reviiriä jää vain kaksi
ennätyksestä ja on kaikkien aikojen toiseksi suurin reviirimäärä. Monta
hiekkakuoppaa on silti vielä tarkistamatta.

Satakieli lauloi runsaana, 174 reviiriä. Tulos on toiseksi paras,
joten satakielikesä oli hieno. Pohjoisissa kunnissa (KAN, VII, PIH) kuultiin
yhteensä neljä laulajaa. Keskittymä on Jämsänjoen varressa. Pelkästään
Jämsän puolella (toki muuallakin kuin joen varrella) havaittiin 42 reviiriä.
Viitasirkkalintu oli samoin runsas; toiseksi paras kesä 37
reviirillä ja vain kuusi jäi puuttumaan ennätyksestä. Pensassirkkalinnulla
oli puolestaan heikohko kesä. Ainakin se oli huonoin kuuteen vuoteen, mutta
47 reviiriä on kuitenkin kohtuullinen määrä.

Kesän menestyjälistaa jatkavat ryti- ja luhta-, ja viitakerttunen. Kaikilla
näillä - kuten niin monella muullakin lajilla - oli toiseksi paras kesä. 24
rytiä ja 37 luhtakerttusta sekä 208 viitakerttusta lauloivat Keski-Suomen
yössä. Viitakerttusia kuultiin myös vuosina 2005-2006 yli 200 laulajaa.
Kultarinnan määräksi listattiin 27 reviiriä. Se on kolmanneksi runsain määrä
kultarintoja kautta aikojen. Hyvin menee siis tälläkin lajilla.

Erikoisuuksista rastaskerttusia havaittiin ennätysmäisesti viidellä ja
pikkukultarintoja sekä lapinuunilintuja yhdellä reviirillä.
Pikkukultarinnalla tämä oli lajista kolmas havainto. Lapinuunilintuja on
kuultu tarkastelujaksolla (1990-2007) yhteensä 7 laulavaa. Ennätyskesänä
1977 havaittiin kaksi reviiriä.

Mustapääkertun 31 reviirin parannus (yht. 203Ä) viimevuotiseen ennätykseen
kertoo lajin runsaudesta. Kuitenkin on laitettava jäitä hattuun eteläisten
kuntien retkeilijöille, sillä KAN-VII-PIH "lehdoista" kuultiin vain 6
mustapäätä! Lajia lienee vieläkin pidettävä listalla. Jyväskylän 56 reviiriä
on lajin huippua meillä.

Syystä tai toisesta vanhojen metsien laji idänuunilintu saavutti vaivaiset
10 reviiriä. Se ei pääse kymmenen parhaan vuoden listalle, ja on heikoimpia
tuloksia 2000-luvulla. Toinen vanhan metsän laji pikkusieppo puolestaan teki
edellinen laji huomioiden mystisesti hienon ennätyksen, 30 reviiriä!
Lajin laulun havaitsee
helpommin kuin muiden lajien kuoroon hukkuvan vaatimattoman idulin.

Kuhankeittäjiä kuullaan perinteisillä paikoilla, mikäli siellä retkeillään.
37 reviiriä on mukava määrä kolmiosaista viheltelyä, sillä vain
Luhangan kuntarallivuonna on kuultu enemmän (46) reviirejä. Pelloilla havaitaan
sirkkalintuja, rääkkiä ja viiriäisiä, mutta myös peltosirkkuja. 24 reviiriä
menettelee, sillä laji on harvalukuinen. Havaittujen yksilöiden kuntia
silmäillessä on kuitenkin syytä huolestua. Yhtä lukuun ottamatta reviirit
sijaitsevat Jämsän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Laukaan muutamilla
pelloilla!

(Y@)LAULAJAT 2007 
(suluissa vuosi 2006 ja ennätys mikäli se on eri vuodelta):

VIIRIÄINEN (COTCOT) 16 = ennätys! (6,15-2000)

JOU 1
Hirvensalmentie 633 16.6. (PTa, M. Poutiainen)

KOR 5
Oittila Hakala Valkeismäentie 10 2.6. (HTa) -5.6. (JVi)
Oittila Kilpijärvi/Mäyränmutka 5.6. (JVi) -5.8. (siirtynyt n. 200 m) (H.
Allonen)
Putkilahti Niemelä/Kopiseva 6.6. (KHi) -24.6. (siirtynyt n. 300 m) (IPe, K.
Lajunen)
Oittila Koivurinne 4.-10.8. (yli 800 m Kilpijärven linnusta) (H. Uusitalo)
Putkilahti Könnö 6.8. (0,9 km Niemelän linnusta) (MHu)

LAU 3
Haapakylän pellot, lammikko 1.6. (M.-L., S. Pekkola) -3.7. (ILi), 4.6. 2Ä
(A. Kontoniemi) -5.6. (ILi, SMe, RSi, TÄi, E. Kolehmainen, S. Palokangas, J.
Lehtinen, E. Kalari, A. Lusonc, J. Lak, J. Kobagashi)
Vuontee Koivukallio 22.6. (MRä) -8.7. (JJo, PKy, A.-M. Anttonen)

LUH 1
Laivalaiturin th 9.6. (TKu, Ka. Kukkola, Ko. Kukkola)

SAA 4*
Satosuo 4.-17.7. (HTa) 
Lannevesi/Kyyränkylä Honkala/Haarala 5.7. 2Ä (HTa) -26.7. 1Ä (A. Herttuala)
Tarvaala Pitkäkorventie 23.-25.7. (HTa)

TOI 1
Liikalanlampi 6.6. (JVi) -8.6. (LHi)

ÄÄN 1
Koivisto Myllypohja 23.6. (KHi, EHi, TÄi)

KAULUSHAIKARA (BOTSTE) 89 -ENNÄTYS! (74-2005)

HAN 3
Pieni-Kaihlanen N-pään NE-kulma 1.4. (M. Kuitunen) -13.5. (JVi)
Keskinen 5.5. (TPi, MPi, JJo, S. Leppänen)
Saksalansaari E-ranta 5.5. (PKy)

JOU 15
Ruokoranta Ruokosaari Eskonlahti 8.4. (PTa, M. Poutiainen) -24.5. (JVi)
Keskisenlampi 18.4. (MTu)- 17.6. (J. Rummukainen)
Jääsjärvi Huhmarlahti 22.4. (M. Seppänen)
Suontee Pylsynselkä Myllylahti Riionsaari 28.4.-22.6. (TLe)
Toivola, N-suunnasta (Sillanlahti) 6.5. (PTa, M. Poutiainen)
Pappinen Puttolanselän N-ranta (Pappistenlahti?) 14.5. (HSi) -4.6. (PTa, M.
Poutiainen)
Nurmaanjärvi Sahijoki 22.5. (JVi)
Suontee Luusaari 23.5.-9.6. (JVi)
Suontee Saposelkä 3Ä (Lahdisto, Levälahden S-osa, Vallasjoensuu) 23.5.
(PKy), 9.6.(Levälahti) (JVi), 22.6. 1Ä (Lahdisto) (TLe)
Kälä Siikavesi Savisillanlahti 1.6. (THa)
Angesselkä 4.6. (PTa, M. Poutiainen) -8.6. (T. Salste)
Laiskaselkä Amerikanlahti? 4.6. (PTa, M. Poutiainen)
Kälä Levälahti 17.6. (J. Rummukainen)

JKL 3
Hämeenlahti 8.4. (J., P. Saari, P., S. Nissinen) -11.8. 1p (A. Ruuska)
Nenäinniemi Pohjanlahden suunnasta 16.4. (MHä, J. Torniainen)
Rautpohjanlahti 30.4.-2.5. (J. Nättinen)

JMLK 1
Leppävesi Kaivovesi 22.5. (O. Alho) -9.6. (TPi, MPi, JJo, T. Pihlaja)

JÄM 3
Olkkolanlahti Simonsaaret 6.4. (RPi, LLi) -15.6. (RPi, AMy ym.)
Taikinapohja Majansalmen N-puoli 1.-11.5. (AMy)
Tiirinniemi Jänissaari 15.6. (AMy, RPi ym.) -16.6. (LLi)

KAN 1
Hilmonlahti 26.4. (M. ja J. Kotilainen)

KON 3
Hänniskylä Kynsivesi Saloselän W-ranta 20.4.-5.5. (PKy, EKy, KKy)
Kellankoski 26.5. (P. Jäntti)
Liesvesi Kellanlahti/Puttolanvirta 26.5. (P. Jäntti) -15.6. (E. Poikolainen,
T. Ruuhimäki)

KOR 16
Putkilahti Peuhanniemi/Kääjinsalmi/Kassaari 31.3. (T. Relander) -20.6.
(SYl, Ply, PFr)
Kärkinen Iloniemi Saukonsaarten suunnasta 15.4. (KVe, PKy, TTo, AMy, H.
Allonen ym.) - 17.4. (KVe)
Kärkinen Sutosenlahden suunnasta 15.4. (KVe, PKy, TTo, AMy, H. Allonen ym.)-
23.4. (KVe)
Putkilahti Viljamensaari/Palikkasalmi/Koivusalmi 23.4. (KVe) -20.6. (SYl,
PFr, PLy)
Mustanselän N-osat Kapalaukee 25.4. (EMa) -6.5. (EMa, TTo, KVe)
Tikkala Muuratjärvi Killiäislahti 15.5. (Tarvaiset)
Ylisjärvi N-pää 22.5. (PKy) -17.6. (PHö, HHö, T. Relander, T. Suominen, S.
Högmander ym.)
Korospohja Otavavesi 22.5. (PKy) -26.5. (THa, KNy)
Kumina Ryhinselkä 22.-26.5. (H. Allonen)
Putkilahti Nokkonen SE-ranta 26.5. (THa, KNy) -2.6. (HHi, KHi)
Ylisjärvi S-pää 26.5. (THa, KNy) -17.6. 2p (PHö, HHö, T. Suominen, T.
Relander, S. Högmander ym.)
Synsiänlahti 27.5. (TPy) -9.6. (PNi, LIj)
Putkilahti Hiironniemi 27.5. (H. Allonen) -10.6. (PNi, LIj)
Puolakka Livunlahti 3.6. (AHa)
Putkilahti Haapalahti 7.6. (H. Allonen)
Saalahti-Juokslahti 11.6. (JVi)

KUH 2
Kirkonkylä S-puoli Rekisalo? 30.4.-1.6. (PHä)
Harmoistenlahti 21.6. (TLe)

LAU 20
Vuontee Likosalmi 9.4.-16.6. (JSa)
Lievestuoreenjärvi Puttolanlahti 9.4. (JRa, H. Kovanen)
Tarvaala Talvilahti/Ahturinlahti 9.4. (JRa, H. Kovanen) -27.5. (KNy, THa)
Lievestuoreenjärvi Kallaanlahti 12.4. (JRa) -24.6. (PHö, J., E., S., A-M.
Högmander), 1.6. 2Ä (JRa) -24.6. (HHö)
Vuontee Murokasniemi Luulunlahti 14.4. (JRa, ASy, J. Ikäheimonen) -15.6.
(JSa)
Kuusvesi Kuuslahti 28.4.(H. Raatikainen) -2.6. (ASt)
Nurminen 28.4. (H. Raatikainen) -3.6. (KOl, IVa) 
Kuusvesi Vehmaanlahti 28.4. (H. Raatikainen) -27.5. (ILi, APi)
Saraavesi Laajalahti 2.5. (SKu) -8.6. (ILi)
Saraavesi Kirkkoniemi/Kylmänniemi 3.5. (etäisyys Laajalahteen 2,5 km) (SKu)
-17.6. 1p (SKu, TTo)
Lapinjärvi, TOI puolelta? 9.5. (PHö, HHö, J. Stejskalova) -16.8. 1p (KVe)
Mataroinen? kuuluu Kangaskylän pelloille 23.5. (PKy)
Pyhtäänjärvi Savionlahti 24.-26.5. (KNy, THa)
Tarvaala Suolahti/Koskenlahti 27.5. (KNy, THa) -25.6. (HHi)
Saraavesi Kuusa Asemalampi? 27.5. (KNy, THa)
Tarvaala Peukaloinen 27.5. (KNy, THa) -16.6. (APi, ILi)
Lievestuoreenjärvi Kirvessaari toukokuu (JRa) -5.6. (P. Santa)
Valkola Pieni-Peurunka 6.6. (ILi)
Kuusvesi Talaannniemi Uitinsalmi 23.-24.6. (H. Okkonen)

LUH 6
Tammijärvi Tammilahti Syystönsaaret 23.4. (KVe) -25.5. (THa, KNy)
Tammiselkä Piimäsaari 7.5. (HKo) -25.5. (THa, KNy)
Tammiselkä Paajenoja Vilhelminsaari 1.5.(E. Oivanen) -1.6. (MTu)
Luhanksaaren S-puoli 1.6. (MTu)
Onkimalahti? 3.6. (KHi, HHi)
Judinsalo Viistin Vähälahti 24.6. (PHm)

MUU 1
Ranta-Uimola Tervaluoto 8.5. (J. Torniainen, K. Raatikainen)

PIH 2
Mainlahti 5.5. (ASr, TSy, N. Syrjä, AKa)
Heinäjoki 23.5. (ASr) -27.5. Putaanlahdella (V. Kananen)

SAA 1
Pyhäjärvi Kotisaari/Rantalanlahti 2.6. (RHo) -5.6. (T., V. Virtanen)

TOI 1
Haapalahti 3.5. (TLi)

VII 7*
Keihärinkoski Jokilahti 5.5. (PKy, TTo, KVe) -9.5. (TMu) 
Keitelepohja 8.5. (TMu)
Huopanankoski 11.5. (TMu)
Muikunlahti Likolahti 25.5. (PKy) -7.6. (MVi)
Heinä-Suvanto E-pää 25.5. (PKy) -10.6. (H. Seppälä)
Muikunlahti Taivallahti 1.6. (AKa)
Heinä-Suvanto W-pää 11.6. (HHi)

ÄÄN 5
Kalajärvi 21.4. (PKy) -20.5. (KHi, HHi, THi), 29.4.-10.5. 2Ä (HHi)
Niiniveden S-pää 1.5.-20.6. (SMe), 5.6. 2Ä (Hirvaslahti, Koivistonlahti)
(ILi, RSi, TÄi, SMe, E. Kolehmainen, S. Palokangas, E. Kalari, J. Lehtinen,
J. Lak, J. Kobagashi, A. Lusonc)
Niinivesi Pohjoislahti 30.5. (HHi) -5.6. (S. Palokangas)

LUHTAKANA (RALAQU) 9 (9,10-2000)

HAN 2
Saksalansaari W-ranta 5.5. (PKy)
Pieni-Kaihlanen 25.5. (HHi)

JOU 1
Suontee Liukosaari 24.5. (JVi)

KOR 3
Putkilahti Kassaari 2.6. 2Ä (HHi, KHi) -6.6. 1Ä (H. Allonen)
Saalahti 11.6. (JVi)

TOI 1
Huikko Liikalanlampi 6.6. (JVi) -16.6. (PHm)

ÄÄN 2
Kalajärvi 2Ä 21.5. (H. Raatikainen)

LUHTAHUITTI (PORPOR) 18 (28,54-2002)

HAN 2
Kääkkö 2Ä 16.7.-*5.8. (TPi, MPi, T. Pihlaja) 

JOU 6
Keskisenlampi 23.5. (PKy) -1.6. (THa)
Ollinsalmi Sunteelta sillan W-puolelta 3.6. (JVi)
Kälä Levälahti 2Ä 16.6. (PTa, M. Poutiainen) -17.6. 1Ä (J. Rummukainen)
Tolvasniemi 2Ä 16.6. (PTa, M. Poutiainen)

KOR 2
Putkilahti Peuhanniemi 1.5. (T. Relander) -3.5. (TLi)
Tikkala Petäjävedentie 1896 23.-24.6. (Pe. ja Pi. Linjama)

LAU 2
Kuuslahti W-ranta 17.6. (TTo) -4.7. (HLa, J. Hänninen)
Lapinjärvi Lapinlahti 11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)

LUH 2
Judinsalo Viistin Vähälahti 2Ä 24.6. (PHm)

SAA 2
Hoikankylä 16.6. (KHi, HHi)
Lautajärvi Rauhala 13.7. (TLi)

ÄÄN 2
Hujakko 1.-2.6. (ILi, SMe) -5.6. (S. Palokangas)
Viitakylä Pyhäjärvi N-pää 20.6. (HHi) -4.7. (ASy, JRa, J. Ikäheimonen)

RUISRÄÄKKÄ (CRECRE) 238 (157, 624-2002)

HAN 6
Kääkkö 10.6. (TPi, MPi)
Raatinen Sarila 13.6. (TPi, MPi, APh)
Suolivesi Salmela 13.6. (TPi, MPi, APh)
Viitalahti 29.6. (MYl)
Niemisjärvi Vehkakorpi 4.7. (JRa, ASy, J. Ikäheimonen)
Läheviita Roukapuro 5.7. (JRa, ASy, J. Ikäheimonen)

JOU 14
Tammimäki 18.5. (HHi)
Rieskalantie Viertola 22.5. (PKy) -8.6. (T. Salste)
Kälä 3.6. (JVi)
Korpilahdentie 874 4.6. (PTa, M. Poutiainen)
Leppäojantie 3Ä (164 ja 2Ä) 7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Rusilantie 2Ä (alkupää ja Rusilan talon jälkeen) 7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Pärnämäentie 100 16.6. (PTa, M. Poutiainen)
Pärnämäentie 154 2Ä 16.6. (PTa, M. Poutiainen)
Tammilahti Eerola 25.7. (A. Siltala)
VT 4 Karoliinan kahvimylly 29.7. (A. Siltala)

JKL 11
Mankola 21.5. (JVi), 5.6. 2Ä (HVa) -5.7. (MHä)
Rauhalahti/Rauhaniemi 22.5. (PHm) -18.6. (T. Parikka)
Kuokkalan kartano 28.5. (PHm)
Keljo Keljonkeskus 30.5. (TPi, S. Leppänen) -4.6. (PHa)
Keljonlahti Särkkä/Sysmälä 31.5. (PLy, PSu) - 6.7. (ONo)
Palokka Korppumäki 11.6. (O. Kekkonen)
Pohjantie/Ristikiventie 18.6. (T. Parikka)
Harakkasaari 26.6. (PHm, M. Hämäläinen) -6.7. (ONo)
Keljonlahti Särkkä SW-osa 6.7. (ONo)
Halssilanrinne Hiihtomaa maankaatopaikka 29.7. (RVä) -31.7. (ONo)

JMLK 11
Väinölä 26.5. (JVi)
Puuppola Kuukasoja 5Ä (Tervarinne 2Ä, Tyynelä, Tervamäki, Vähäjärven
S-puoli) 2.6. (ILi), 10.6. 4Ä (KOl) (1 uusi)= yht.6Ä, 7.8. 1Ä (ILi)
Lehesjärvi Kappeli 8.6. (MRä, JRa, PKu, ASy)
Palokka Korppumäki 11.6. (O. Kekkonen)
Tikkamannila Toivola 5.-15.7. (J. Rahkonen)
Nyrölä Ristola n. 1.6.-17.7. (THa)

JÄM 35
Juokslahti Iso-Koljonen 3Ä (Pataniement. ja 9-tien väissä) 22.5. (RPi),
26.5. 1Ä (IPe, I. Seppänen-Peijari)
Leipälä 24.5. (JLa) -25.5. (RPi)
Jokisuu Kähäri 25.5. (RPi)
Juokslahti Vilunen E-puoli 1.6. (JLa)
Auvila Puutarha- ja maatalousoppilaitos 4.6. (AMy, JLa, IPe, T. Roponen)
-7.6. (JLa)
Mulikko Mulikontie 5.6. (RPi) -16.6. (AMy, RPi ym.)
Halli Paro 6.6. (KVi) -12.6. (IPe, K. Valtonen)
Pihlaisto 6.6. (KVi)
Kaipola Perälän pelto 10.6. (LLi) -14.7. (RPi)
Myllyperä 12.6. (RPi)
Kauhkiala Shell 12.6. (RPi)
Kilpakorpi Rakentajankatu 12.6. (RPi)
Kilpakorpi ravirata 13.6. (RPi)
Patajoki Hietamäki 14.6., 23.7. 2Ä (RPi)
Länkipohja Hiukkaa 16.6. (J.T. Helin)
Lahdenkylä Taipale 17.6. (LLi)
Vekkula Vainio kesäkuu -17.6. 2Ä (P. Oksala)
Hopsu Murtojärvi N 25.6. (JLa)
Jokisuu, tien SW-puoli 3.7. (RPi)
Touvila 3.7. (RPi)
Keskinen Valionkatu 3.7. (RPi)
Alhojärvi S-mutka Hassintien E-puoli 3.-23.7. (RPi)
Patajoki Touvilantien E-puoli 2Ä 3.7. (RPi)
Tervamäki Rapakko 6.7. (RPi)
Viiala Kaipolanväylä 11.7. (RPi)
Pahkala 13.7. (RPi)
Olkkola 16.7. (K. Rantala)
Kaipola Hulkkionlahdentie 22.7. (RPi)
Pääskysmäki 23.7. (RPi)
Auvilantie 90 30.7. (JLa)

JMSK 1
Tuuralammi 22.6. (RPi)

KAN 2
Rantala 23.5. (J. Leppänen)
Piispala 29.6. (J. Makkonen)

KON 5
Tankolampi 16.6. (PKy) -5.7. (JRa, ASy, J. Ikäheimonen)
Hänniskylä 3Ä 16.6., *18.7. 1Ä (PKy)
Liesvesi Sauvoniemi 22.-24.6. (A. Tossavainen)

KOR 30
Putkilahti Kouhinsalo Koivusalmi Kouhinsalontie 19.5. (JJo) -2.6. (HHö, G.
Gamble), 26.5. 2Ä (THa, KNy)
Putkilahti Niemelä 26.5. (PHm) -8.6. (PNi, LIj)
Putkilahti Reinanpohja Repola 26.5. (THa, KNy) -3.6. (KHi, HHi)
Keskusta 26.5. (JVi)
Päiväkunta Riitaoja 2Ä 27.5. (TPy)
Putkilahti Kouhinsalo 1.6. (PNi)
Putkilahti Kopiseva 3.6. (MHä, I. Keränen) -26.6. (LIj, PNi)
Ravionkylä Isokorpi 6.6. (JVi)
Viisarinmäki Sarkala 6.6. (JVi)
Putkilahti Ruohtinniemi 7.6. (H. Allonen) 
Putkilahti Harjula 7.6. (H. Allonen, T. Fors) -26.6. (LIj, PNi), 10.6. 2Ä
(JVi, S. Virtanen)
Putkilahti Riihilahti 7.6. (T. Fors) 
Hyrkkölä 2Ä 10.6. (JVi)
Saalahti 2Ä 11.6. (JVi)
Iloniemi Raspio 28.5. (A. Penttinen) -11.6. (JVi)
Viljaspohja Molikka 11.6. (JVi)
Putkilahti Perälä 13.6. (SBl)
Ylä-Muuratjärvi 24.6. (P. Linjama)
Petäjävedentie Ruppa 23.6. (P. Linjama)
Tikkala Petäjävedentie 1896 24.6. (P. Linjama) -27.6. (PNi, LIj)
Tikkala Petäjävedentie Tikkalan talo 24.6. (P. Linjama)
Tikkala Pellonpää 24.6. (P. Linjama)
Putkilahti Haranoja 24.6. (PHm)
Markkulanmäki Salmela 24.6. (PHm)
Piesas-Maatia 10.6. (HLa, H. Jussila) -24.6. (PHm)

KUH 2
Kylänmäentien alkupää 18.6. (PHä)
Ansiolahti 25.6. (yleisöhav. PHä)

LAU 33
Vihtasilta Järvenpää 23.5. (THa) -27.5. (THa, KNy)
Kääminniemi Lehtola 27.5. (THa, KNy)
Ränssintaipale Korvenniittu 27.5. (THa, KNy) -11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)
Kuusvedenranta 30.5. (S. Niemispelto)
Tiituspohja Huhtala 30.5. (MMi)
Tiituspohja Vihtiälä 30.5. (MMi)
Haapakylän pellot 1.6. (M.-L., S. Pekkola) -*25.7. (ILi), 5.6. 2Ä (ILi, TÄi,
SMe, RSi, E. Kolehmainen, J. Lehtinen, E. Kalari, S. Palokangas, A. Lusonc, 
J. Lak, J. Kobagashi) -11.7. 2Ä (Haapala ja Ainola) (JRa, J. Ikäheimonen), 
3Ä (ILi)
Vihtasilta Kaura-aho 4.-7.6. (THa, KNy)
Tervatehdas Jurvala 7.6. (KHi) -17.6. (TTo)
Kuuslahti Juha Kankkusentie 2Ä 7.6. (KHi)
Vehniä Nuottimäki 10.-27.6. (ILi)
Leppävesi Saviaho 13.6. (TPi, MPi, P. Ilen, ProAgrian linturetki)
Kirkonkylä Rokkasuo 17.6. (MYl)
Leinola Pellonperä 17.6. (TTo)
Leinola Tempaala/Hakala 17.6. (TTo) -11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)
Tarvaala Parkkonen 17.6. (TTo) -11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)
Vuontee Koivukallio 20.6. (HSi) -1.7. (MRä)
Äijälä N-puoli 23.6. (PHä)
Tervatehdas Pienlahti 24.6. (PHä), 11.7. 2Ä (ILi, JRa, J. Ikäheimonen)
Valkola kesäkuu (TÄi)
Raikkolantie 1.7. (M. Viinikainen, M. Tuunanen) -11.7. (M. Viinikainen)
Kankaanpää Vuojärven W-puoli 2Ä n. 2.7. (APi, HSl)
Kuusa Männikön pellot 4.7. 2Ä (HLa, J. Hänninen)
Lapinjärvi (kuuluu lintutorniin) 7.7. (HSl, U. Haapaniemi), 15.7. 2Ä Rantala

ja Tasanne (PHm, M. Hämäläinen) -29.7. (HHö, G. Gamble)
Leinola Rössi/Mattila 11.7. (ILi, JRa, J. Ikäheimonen)
Ränssintaipale Heikkilä 10.7. (ILi) -11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)
Tarvaala Pankonmäki 11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)

LUH 4
Judinsalo Turanen 1.6. (MTu)
Kirkonkylä 1.6. (MTu) -2.6. (HHö, G. Gamble)
Etuvarmantie 3.6. (HHi, KHi)
Kankaisjärvi 3.6. (HHi, KHi)

MUU 11
Koivisto 24.5. (T. Fors) -4.6. (PLy, J. Kotkavirta)
Pitkälä, Uusi-Pitkälä 24.5. (T. Fors)
Pitkälä 2Ä 24.5. (T. Fors) -17.6. (PHö, HHö)
Kalalahti 25.5. (PHm)
Korvenperä 2Ä 28.5. (PSu, E. Sundell) -4.6. 1Ä (PLy, J. Kotkavirta)
Kinkomaa 29.5. (PSu)
Isolahdentien ja Alhonsaarentien risteys 5.6. (T. Fors)
Valkola 23.6. (PHm, M. Hämäläinen)
Hautalahti 20.6. (PLy, SYl, PFr)

PET 9
Kirkonkylä 24.-30.5. (PNi, LIj)
Pengerjoki 28.5.(PNi) -4.7. (Pa. Niiles)
Kirri 30.5. (LIj) -10.6. (T. Fors)
Vanha kirkko 10.-14.6. (PNi, M. Räty)
Jänismäki 28.5.-14.6. (PNi, L. Niiles)
Kallio-Puttola 19.6. (PNi)
Piesalankylä Niemelä 19.6. (PNi) -4.8. (PVa)
Murtolantie 23.6. (E. Ijäs) -4.7. (LIj)
Piesalankylä 7.-26.7. (LIj)

SAA 25
Pajupuro Naskali 3.6. (A. Herttuala)
Satosuo Satosuo 3.6. (590 m Mäntylän reviiripisteestä) (A. Herttuala) 
Koskenkylä Kalmukoski n. 5.6. (HTa)
Linna Sääksmäentie 99 n. 5.6. (HTa)
Pajupuro Kuikanlahti Rinneaho n. 5.6. (HTa) -23.7. (A. Herttuala)
Palsankylä Koivula 20.6. (ILi, TÄi)
Lannevesi/Kyyränkylä Honkala/Haarala 10.7. (O. Kekkonen) -26.7. (A.
Herttuala)
Kalmari Eteläaho 10.-28.7. (A. Herttuala)
Heikkilänmutka 11.-17.7. (A. Herttuala)
Satosuo Piimälä 13.7. (TLi), 17.7. 3Ä (HTa)
Satosuo Siimeslehto 13.7. (TLi) -23.7. (A. Herttuala)
Satosuo Roininen 13.7. (TLi)
Satosuo Ränssi 13.7. (TLi)
Lautajärvi Kujala 13.7. (TLi)
Satosuo Mäntylä 13.7. 6Ä (TLi) -23.7. 1Ä Tuliniemi (260 m Mäntylän
reviiripisteestä) (A. Herttuala)
Satosuo Satola 23.7. (A. Herttuala)
Pyhäkoski Rantalanniemi 25.7. (HTa)
Kalmari Pirttiniemi 28.7. (A. Herttuala)

TOI 4
Viisarmäki 27.5. (TPy) 
Vihijärvi 2Ä 15.6. (PHm)
Kankainen Ketola 11.7. (JRa, J. Ikäheimonen)

UUR 9
Höytiä Kytölä 27.5. (O. Kekkonen) -1.6. (TÄi)
Kyynämöinen Iso-Ahvenisen W-puolen pellot 27.5. (O. Kekkonen)
Kangashäkki Sälliperä 31.5. (TÄi) -5.8. (ILi)
Kyynämöinen Isojoki Tapiola 7.6. (O. Kekkonen) -20.6. (ILi, TÄi)
Kyynämöinen Helkala 12.6. (O. Kekkonen)
Kyynämöinen Uusi-Salmela 12.6. (O. Kekkonen)
Kelloperä Suoranta 20.6. (ILi, TÄi)
Hiirola 9.7. (T. Nieminen)
Kangashäkki Kuikkaniemi 14.7. (ILi)

VII 5
Valkeisjärven W-rannan pelto Joutsenjärventie 23.-24.5. (M. Kuokkanen) 
Muikunlahti Lampilantie 25.5. (PKy) -7.6. (MVi)
Niinilahti Raivio 8.6. (TMu)
Salonpää 8.6. (TMu)
Pasala Karjuslahti 22.6. (TMu)

ÄÄN 20
Räihä Ylä-Räihä 26.5. (THi)
Hietama Jokiniementie 57 1.6.-20.7. (M. Ruuska)
Kalaniemi Hakola 2Ä 5.6. (KHi)
Honkola Soidinsuontie 7.6. (KHi)
Kalaniemi Poutala 13.6. (KHi, THi)
Hietama Kiimasjärventie 13.6. 2Ä (KTu)
Matilanvirta 2Ä 17.6. (HHi)
Lohilahti Lohilahdentie Päiväkumpu 17.-18.6. (SMe, E. Kolehmainen)
Lohilahti Lohilahdentie Anttila 18.6. (SMe, E. Kolehmainen)
Pahalampi 24.6. (EHi, THi, HHi)
Liimattala Pekkola 24.6. (HHi)
Honkolan pellot 26.6. 2Ä, 10.7. 1Ä (KTu)
Hietama Suojoki Mäkikyläntie/Tervavuorentie 1.7. (ILi, SMe) -12.7. 2Ä (KTu)
Vihijärvi 11.7. (MHä, K. Raatikainen)
Hietama Hietamankoskentie 12.7. (KTu)

KEHRÄÄJÄ (CAPEUR) 21 (30, 40-2004)

JOU 1
Unkurinlampi 4.6. (PTa, M. Poutiainen)

JMLK 1
Kettulanmäki Koveroisen N-pää 9.6. (KVi, K. Kallio)

JÄM 8
Kollinkangas 13.5.-21.6 4Ä, 23.7. 1Ä (RPi)
Haaralankangas mikroautoradan suunta 21.5. (AMy) -15.6. 1p (AMy, RPi ym.)
Haaralankangas muuntoaseman W-puoli 22.6. (RPi)
Näätämäki 23.7. 2Ä (W ja E-puoli) (RPi)

KOR 3
Vaarunvuoret 22.5. (PKy) -17.6. (PHö, HHö, T. Suominen, T. Relander, S.
Högmander ym.), 2.6. 2Ä (HHö, G. Gamble)
Valkeismäki 25.5. (PHm)

LAU 4
Hietasyrjänkangas Korkeakoskentie 18.5. Ä+1p (ILi, SMe) -7.6. (KHi) 
Hietasyrjänkangas Äijäläntie 27.5. (KOl, PSu)
Valkola Hitonhauta/Kaipionvuori 31.5.-15.6. (TÄi)
Valkola Harisentie Pikku-Harinen 15.6. (TÄi)

LEI 4
Haapasuonharju 3Ä 23.5. (PKy) -10.6. 4Ä (JVi, S. Virtanen) -16.6. (TLi, LPa)

KÄENPIIKA (JYNTOR) 81 -ENNÄTYS! (55)

HAN 1
Hankamäentie 7 8.7. 1kv (TPi, MPi)

JOU 5
Pellonpää 27.5. (TLe)
Pylsynkorpi Välimaa Jokela 27.5. (TLe)
Tammilahti Siltala 2.6. 2Ä (A. Siltala)
Pylsyntie Paronen 8.7. (TLe)

JKL 6
Kortepohja Taitoniekantie 8.5. (HLa)
Harju Fredankulma/Kilpisenkatu 14.5. (TLi) -17.5. (J. Ahtiainen)
Samulinniemi 25.5. (J. Mattila, T. Saari)
Kuokkala Auratie 4.6. (T.- Parikka)
Kyllö 1.7. (HHö)
Holsti Kolikkotie 20 (maastopoikue) 6.7. (J. Ikäheimonen)

JMLK 4
Vesanka Kinnasvuori 13.5. (THa, KNy)
Löytömäki 24.5. (MMi)
Majalahti Seivässuo 4.6. (AIj)
Ilmoniemi 9.6. (EMa, THa)

JÄM 7
Vessarinkuja Pohja 11.5. (M. Kesti)
Länkipohja Hiukkaanlahti 12.5. (LLi)
Vessarinkylä Raivio 12.5. (M. Kesti)
Vessarinkylä Siltala 14.-15.5. (M. Kesti)
Järvensivuntie 1 20.5. (KVi)
Peijari 20.5. (IPe)
Riihijärvi Rintalantie 22.6. (JLa)

JMSK 2
Tiilikantie Koski-Keskinen W 11.6. (JLa)
Palviantie 69 20.6. (JLa)

KON 2
Uurapohja 3.7. (HHö)
Hänniskylä 1p 4.8. (PKy)

KOR 8
Raivionkylä Riitaoja 3.5. (TLi)
Sarvenperä Saukkojärvi 5.5. (JMä, HLa, RVä)
Sarvenperä Välilä 2Ä 15.5. (RVä)
Putkilahti Kouhinsalo Koivusalmi 2Ä 17.5. (TLi)
Putkilahti Hiironsalmi 27.5. (H. Allonen)
Putkilahti Harjulan SE-puoli 2.6. (HHi, KHi)

KUH 4
Patavesi Tevantie 21 11.5.-11.6. (PHä)
Kirkonkylä Vinniläntie 10 29.5. (PHä)
Ansiolahdentie 305 2p 30.5. (PHä)
Taipale Pitkävesi Syväniemi 5.7. (K. Oittinen)

LAU 8
Vehniä Hellintie 1.5. (ILi)
Lievestuore Majasaarentie 1 A 7.5.-16.6. (JRa)
Lievestuore Kelkkamäki 11.5. (JRa)
Pedonmäki 12.5. (H. Raatikainen)
Lapinjärvi Lapinjärventie 13.5. (KOl) -6.6. (T. Parikka)
Puhakka Jormakka 22.5. (PKy) -26.6. (PHm, M. Hämäläinen, MTu, UTu)
Puhakka Koivuaho 12.6. (JRa)
Kuusa Varjola 27.6. (J. Torniainen, T. Jokelainen)

LEI 1
Kivisuo, kurssikeskus 13.5. (TLi)

LUH 1
Ulakko 18.5. (TLi)

MUU 9
Tammela 1.5. (J. Häkkinen)
Ruokomäentie Rapakkoraitti 10.-20.5. (J. Häkkinen)
Kurulampi 11.5. (J. Häkkinen)
Hettee 19.5. 2Ä (T. Fors)
Tervamäki 20.5. 2Ä (T. Fors)
Isolahti Riuttaniemi 11.6. (T. Fors)
Isolahti kauppa 16.6. (T. Fors)

PET 5
Metsäkulma 6.5. (E. Särkkä) -26.5. (J. Saltevo)
Töysänperä Toikkola 12.5. (THa)
Litma Permitie 7 13.5. (LIj)
Heikkilänperä Viitala 1.7. (O. Kekkonen)
Jussilanperä Paljakkokalliot 10.7. (THa)

PIH 1
Takapellontie 5 13.5. (AKa)

SAA 6
Iso Sarasuo 11.5. MAa, H. Soini)
Hirvaanmäki Kulmala 26.5.-24.6. (RHo)
Keskusta Kukonhiekka 1.6. (A. Herttuala)
Kekkilä Soukanniemi 1.6. (JVi)
Riuttalampi Kannonkoskentie 306 n. 5.6. (HTa)
Pyhä-Häkki Poika-Aho 16.6. (RHo)

UUR 2
Nurkkala 24.5. (O. Kekkonen)
Likolampi 22.6. (O. Kekkonen)

VII 4
Pyydysmäentie 468 4.5. (V. Hämäläinen, H. Törrönen)
Niinilahti Kallioniemi 9.5. (TMu)
Kärnä Itikkaperä 22.5. (TMu)
Kutemainen Soidinkangas 30.5. (TMu)

ÄÄN 7
Hietama Muinosmäki 13.5.-7.7. (KTu) 
Konginkangas Peräpohja 22.5. (A. Herttuala)
Syvälahti 2Ä 27.5. (MYl)
Kirppula 3.-4.6. (MYl)
Viitakylä Pyhäjärvi 20.6. (HHi)
Kaukuunlampi Rantaharju 22.6. (PHö, HHö)

KANGASKIURU (LULARB) 16 (8,18-2005)

JMLK 1
Piilopohja 9.6. (KHi, EHi, LHi, EHi) -n. 15.6. 2p (LAU Vihtavuori) (T.
Suominen)

JÄM 11
Näätämäki 24.-25.3. (RPi)
Haaralankangas Ritarikankaantie 18.-24.3. (RPi) -8.6. (PNi, LIj)
Haaralankangas Koirakenttä 22.3.(PNi, RPi) -13.5.(RPi)
Kuuttila 24.-25.3.(RPi)
Kollinkangas Seppolantien N-puoli 2Ä (lähellä sähkölinjaa) 18.3. (RPi)
-12.5. (IVa, T. Paavola), 12.6. 1Ä (RPi) 
Haaralankangas Mikroautorata 24.3. (RPi)
Haaralankangas (Rapualtaat, Betoni-Sampo, Taimitarha) 25.3. 3Ä (RPi), 27.3.
2Ä (AMy, K. Lajunen) -12.6. 1Ä (RPi)
Pussinmaa Särkijärvi 17.6. (RPi, M. Kesti)

KOR 1
Leustuntien hiekkakuoppa 15.5. (KVe)

LAU 2
Pedonmäki 29.3. (ILi, SMe, HRa, JRt) -10.4. (SMe, RSi)
Vihtavuori (ks. JMLK), ei kokonaismäärässä

ÄÄN 2
Hirvaskangas huhtikuu (TÄi)
Liimattala ravirata 13.6. (KHi) -16.6. (THi)

SATAKIELI (LUSLUS) 174 (142, 218-2003)

HAN 1
Valkolanpelto 27.-29.5. (TPi, S. Leppänen)

JOU 8
Huttula Rieskalantie 23.5. (PKy) -3.6. (JVi)
Pappinen 2Ä Tammimäen th ja kylä 23.5. (PKy)
Keskusta 2Ä Koiravuoren suunta ja risteys 23.5. (PKy)
Uimaniemi 28.5. (JVi)
Lankiansalmentie 4.6. (PTa, M. Poutiainen)
Leppäojantie 147 7.6. (PTa, M. Poutiainen)

JKL 30
Viitaniemi Eerolanlahti 13.5. (HLa, P. Linjama, A. Markkanen) -10.6. (HLa)
Tourujoki Radiotalo 14.5. (A. Kahilainen) -16.6. (JJo ym.)
Kuokkalanpelto Luokki 18.5.-10.6. (M. Viinikainen, M. Tuunanen)
Mannisenmäki 18.5. (JKa) -21.5. (JVi)
Korkeakoskenlahti 18.5. (PLy, E. Heinonen) -20.6. (TLi), 21.5. 3Ä (radan ja
Korkeakoskentien välissä) (JVi)
Tarhamäki Keuruun radan varsi/Kukkumäki 20.5. (T., E., K. Salminen) -23.5.
(PKy)
Keljo Hovila/Citymarket 21.5. (TPi, MPi) -9.6. (JKa)
Mannila Mannisent. ja Saarijärvent. risteys 21.5. (JVi) -9.6. (HRa, SMe, E.
Kolehmainen, MRä, PKu, ASy, JRa)
Äijälänsalmi 21.5. (JVi, PHm) -31.5. (PLy)
Tourujoki, luontopolun S-pää 21.5. (JVi) -16.6. (JJo ym.)
Tuohimutka 2Ä, radan varsi ja Tuohitien S-puoli 21.5. (JVi)
Seppälä 21.5. (JVi)
Kyyhkysenmäki 21.5. (JVi) -24.5. (J. Ikäheimonen)
Myllyjärvi/Kukkumäki 21.5. (JVi) -6.6. (PKy)
Kuokkala Jokivarren koulu 21.5. (PHm)
Kuokkala Suksipajantien risteys 22.-28.5. 2Ä (PHm)
Hämeenlahti 22.-28.5. (PHm)
Mankolan N-puolen lehto 22.5. (H. Eskonen, IVa, TGr, HVa)
Keljonlahti 24.5. (PLy)
Rauhalahti 26.5. (HHö, G. Gamble) -16.6. (T. Fors)
Kuokkalanpelto Hämeenpohjantie/Rekitie 26.5. (JVi) -13.6. (T. Parikka)
Kuokkalan kartano 28.5. (PHm) -8.6. (JKa)
Keljonlahti Harakka 28.5. (PHm)
Ristonmaa Taipale 28.5. (PHm)
Seppälä Auto-Palen ja moottoritien väli kesäkuu (yleisöhav. AHa)

JMLK 17
Väinölä 21.5. (JVi) -4.6. (T. Parikka)
Väinölän telakka 21.5. (JVi)
Tikkakosken altaat 22.5. (A. Kanerva)
Puuppola Puuppolantie/Korttajärvi/kyläkauppa 21.5. (PHm, ILi), 26.5. 2Ä (J.
Nyberg) -9.6. (SMe, HRa, E. Kolehmainen, LHi, EHi, HHi, KHi, MRä, ASy, JRa,
PKu)
Vaajakoski Niitynpääntie 20.5. (T. Parikka)
Keski-Palokka 22.5. (KOl, IVa) 
Ranta-Niemelä 22.5. (KOl, IVa)
Vaajakoski urheilukenttä 23.5. (H. Jussila)
Reijunperä Kaijanranta 23.5. (THa) -9.6. (SMe, HRa, E. Kolehmainen)
Oravasaari Rantala Koppelintie 26.5. (TPy) -11.6. (T. Parikka)
Palokka Heikkilä 27.5.-2.6. (E. Heinonen)
Äijälänsalmi 1.6. (HHö, G. Gamble) -9.6. (HRa, SMe, E. Kolehmainen)
Keski-Palokka Rutalantien ja Rutalankujan risteys (etäisyys 0,5 km 22.5.
havaittuun) 2.6. (JJo)
Jyskä Haapalahti 5.6. (T. Parikka)
Palokkajärvi Kaijalanniemi 8.6. (JRa, MRä, ASy, PKu)
Vesanka Yrjölä 11.6. (O. Kekkonen)

JÄM 42
Kirkko-oja 12.5. (TKu) -7.6. (JLa)
Lopotti 2Ä 17.5. (PTa), 20.5. 1Ä (PTa, M. Poutiainen)
Alhojärvi 5Ä 17.5.-25.5., 6Ä 28.5. (S-pää 2Ä, Hassintien S-mutka, järven
E-puolen pusikko, Pienamin W-pää, Suokummun ja Saarikon väli), 29.5. 8Ä (6Ä
S-mutkassa, 2Ä S-päässä, 1Ä 9-tien lähellä) (RPi, JLa), 5.6. 7Ä (RPi), 10.6.
6Ä (LLi), 18.6. 1Ä (Suokumpu), 21.6. 2Ä (S-mutka) (RPi)
Lokalahti ylä-allas 18.5. (JLa) -15.6. (RPi, AMy ym.), 23.5.-2.6. 2Ä (RPi)
Kääpälän pellot Märäsoja 18.5. (JLa) -14.6., 23.5. 2Ä (junaradan S- ja
N-puoli) (RPi)
Leilahti 18.5. (AMy) -27.5. (LLi). 2Ä (Vinnin kaupan suunta ja Kansanopisto)
23.5. (RPi) -26.5. (AMy)
Kähö (myös Shell SE-suunnasta) 18.5. (KVe) -7.6. (RPi)
Pääskyläntie 66 20.5. (PTa, M. Poutiainen) -6.6. (JLa)
Hinkkala Pääskymäentie 2Ä (toinen Simolan kohdalla) 21.5. (PTa, M.
Poutiainen) -5.6. (RPi), 6.6. 1Ä (JLa)
Kauhkialantie 21.5. (M. Poutiainen)
Hiidenmäki jehovantodistajien vk-sali 21.-26.5. (AMy)
Pietilä Varastotie 2Ä 22.5. (RPi) -4.6. (AMy)
Vitikkalansilta/Pääskyläntie 22 22.5. (PTa) -7.6. (JLa)
Säyrylä 23.5.-14.6. (RPi)
Juokslahti Moiskala Moiskalantien rist. NW-puoli 2Ä 23.5. (RPi)
Virmapyhä Kaipolanväylä Salovuorennotko 24.5. (JLa) -7.6. (JLa, RPi) 
Siltakatu 24.5.-7.6. (JLa)
Paattila Rantapolku pumppukoppi 23.5. (HHö, D. Little ym.)
Talvialan venesatama 28.5. (RPi)
Pääskyläntie 28-34 välissä 30.5. (PTa, M. Poutiainen)
Länkipohja Hiukkaanlahti 31.5. (AMy, K. Lajunen)
Länkipohja Länkipohjanlahti 31.5. (AMy. K. Lajunen)
Juokslahti koulu 31.5. (RPi)
Vaivaroistentie 2Ä 4.6. (AMy) -5.6. (RPi, KPi)
Pietilä Rapakontie 5.6. (RPi)
Paro 11.6. (RPi)
Juoksjärvi Mikkola 17.6. (LLi)

JMSK 8
Tuuralammi N-pää 19.5. (K. Lajunen, M. Lajunen) -5.6., 2Ä 23.5. (RPi)
Kellokallio 19.5. (K. Lajunen, M. Lajunen) -5.6., 22.5. 2Ä (RPi)
Jätevedenpuhdistamo 19.5. (K. Lajunen, M. Lajunen) -21.5. 1Ä (AMy)
Tiilikantie/Tuomaalantie Genencor 21.5. (AMy) -5.6. (RPi)
Arvenmäki 25.5. (JLa)
Kinula Koskikeskinen 5.6. (RPi)

KOR 27
Putkilahti Peuhanniemi Mustanlahden ranta 20.5. (T. Relander) -7.6. (T.
Fors), 9.6. 2Ä (PNi, LIj)
Putkilahti Niemelä 2Ä 22.5. (PKy) -9.6. (PNi, LIj), 20.6. 1Ä (PFr, SYl,
PLy) 
Putkilahti kylä 22.5. (PKy) -7.6. (T. Fors)
Korospohja Keijupelto 22.5. (PKy) -10.6. (HLa, H. Jussila)
Oittila Rinteelä 25.5. (PHm) -5.6. 2Ä (Rinteelä ja Ylä-Tihtari) (JVi)
Raspio Markkulanmäki koulu 26.5. (JVi), 11.6. 2Ä (JVi)
Putkilahti Lähdelahti 26.5. (THa, KNy)
Korospohja Nikkinen 26.5. (THa, KNy)
Korospohja Keskinen 26.5. (THa, KNy)
Piesas-Maatia 26.5. (PHm)
Kirkkolahti 3Ä 26.5. (JVi)
Iloniemi 29.5. (A. Penttinen)
Putkilahti Kassaari 31.5. (MTu) -3.6. 3Ä (HHi, KHi), 10.6. 2Ä (HLa, H.
Jussila)
Putkilahti Reinanpohja Etuvarmantie 265 3.6. (HHi, KHi) -10.6. (HLa, H.
Jussila)
Ylisjärven W-ranta Könnö 6.6. (KHi) 
Ylisjärven W-ranta Jolla 8.6. (JVi)
Markkula 11.6. (JVi)
Saakoski Kalmari 2Ä 11.6. (JVi)

KUH 1
Poikijärvi Poikkijärventien alku 1.6. (PHä)

LAU 13
Vihtasilta Majalahti 16.5. (MPi) -26.5. (THa, KNy)
Haapalankylän pellot, lammikko 18.-19.5. (ILi, SMe) -24.5. (H. Raatikainen)
Rokkamäki/Rokkasuo 23.5. (PHm) -2.6. (ASt) 
Vuontee Karisaari 24.5. (THa) -16.6. (APi, ILi), 3Ä 31.5. (TÄi)
Vehniä Alanen Pokelantie 27.5. (ILi) -10.6. (ILi)
Vihtasilta Kujala 27.5. (THa, KNy)
Tarvaala Alatalo 27.5. (THa, KNy)
Tarvaala Savola 27.5. (THa, KNy)
Ränssintaipale Jussila 27.5. (THa, KNy)
Ränssintaipale Taivalmäki 27.5. (THa, KNy) -17.6. (TTo)
Metsolahti Päivärinta 30.5. (MTu)

MUU 10
Keskusta/Pitkälä Kenttätie/jalkapallokenttä/radanvarsi 15.5. (I. Niemelä)
-20.6. (PFr, PLy, SYl), 28.5. 2Ä (PHm), 28.5. 3Ä (E. Sundell, PSu)
Kirkkomäki/Verkkoniemi Penttilänraitti 17.-26.5. (T. Fors)
Muuramenlampi Muuramenjoki 24.5. (T. Fors) -6.6. (HLy, Ply, J. Kotkavirta)
Valkola 24.5. (T. Fors) -3.6. (MHä, I. Keränen)
Jaakkola/Saarenlahti 24.5. (T. Fors) -17.6. (HHö, PHö)
Muuramenlampi Saunakylä 26.5. (HLy, PLy, J. Kotkavirta) -10.6. (HLa, H.
Jussila)
Kinkomaa 27.5. (JSr) -29.5. (PSu)
Korvenperä 28.5. (PSu, E. Sundell)

PET 1
Kirkonkylä rautatieasema 22.5.-5.6. (PNi)

PIH 1
Saaninkoski 23.5. (ASr)

SAA 5
Häkkilä Kauppila 27.5. (JVi) -2.6. (RHo)
Häkkilä Myllylä 31.5. (JVi)
Mahlu Jyrkänpuro 3.6. (A. Herttuala)
Mahlu Rajakangas 3.6. (A. Herttuala)
Koskenkylä Kalmukoski n. 5.6. (HTa)

TOI 2
Huikko 27.5.-9.6. (JVi)
Vihijärvi 6.-10.6. (JVi)

VII 3
Muikunlahti Lampilantie 25.5. (PKy)
Muikunlahti lentokenttä 25.5. (toinen vanhainkodin rannassa) (PKy)

ÄÄN 5
Hietama Hankapohja 25.5. (H. Paananen) -5.6. (S. Palokangas)
Liimattala Isojoen suu 25.5. (KHi)
Koivisto Myllypohja toukokuu (HRa) -10.6. (KOl)
Koivisto Muhlunniemi 31.5. (TÄi) -7.6. (KHi)
Honkola 31.5. (TÄi)

PENSASSIRKKALINTU (LOCNAE) 47 (57, 78-2004)

JOU 2
Rusilantie 7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Savelantie 16.6. (PTa, M. Poutiainen)

JKL 2
Sulkula/Kuokkalanpelto Lamminmutka/kristillinen opisto 7.6. (TTo) -9.7. (O.
Sihvola)
Rautpohjanlahti 9.6. (PLy, LPa, O. Kekkonen, MPi, TPi, JJo, Ta. Pihlaja)
-12.6. (ELe)

JMLK 2
Puuppola Mommila 21.5. (PHm, ILi) -13.7. (PHm)
Puuppola Uusi-Kolu 30.6. (etäisyys edelliseen 700 m) (PHm)

JÄM 7
Juokslahti Iso-Koljonen Patasentie Laurilan th 25.5. (M., K. Lajunen)
-14.6. (RPi)
Vaivaroistentie 4.6. (AMy)
Hopsu Suonmutka 8.-9.6. (JLa)
Myllyperä 12.6. (RPi)
Polvela 16.6. (LLi)
Lahdenkylä Taipale 17.6. (LLi)
Lahdenkylä Heinäkenkä 17.6. (LLi)

JMSK 1
Rekola 25.6.-23.7. (JLa)

KON 1
Hänniskylä 16.-21.6. (PKy)

KOR 6
Piesas-Maatia 25.5. (PHm)
Putkilahti Niemelä 3.6. (MHä, I. Keränen) -7.6. (T. Fors)
Putkilahti Ylisjärvi 6.6. (KHi)
Markkula 11.6. (JVi)
Heinosniemi 11.6. (JVi)
Heinosniemi Pietinen 11.6. (JVi)

LAU 4
Lievestuore Pirtti 25.5. (JRa)
Vihtasilta Järvenpää/Järvilinnantie 15 7.6. (THa) -23.7. (THa, KNy)
Vihtavuori 30.6. (kerhon ja urheilukentän välinen pusikko) (M. Kuitunen)
Lievestuore keskusta 10.-18.7. (JRa, J. Ikäheimonen)

LUH 1
Ylävarmantie Pyttylä 9.6. (HLa, H. Jussila)

MUU 3
Valkola 21.5. (IVa) -10.6. (HLa, H. Jussila)
Muuramenlampi Saunakylä 24.5. (SYl, O., T. Ylistö, M. Riipi) -5.6. (T. Fors,
HLy, PLy)
Koivisto 26.5. (T. Fors)

PET 1
Kuivasmäki Kumpu 26.5. (LIj)

PIH 1
Kortteinen 26.-27.7. (T. Vaahervaara)

SAA 7
Pajupuro Hakala 27.5. (PHö, HHö)
Satosuo Tuliniemi 3.6. (A. Herttuala)
Kolkanlahti siemenpuuviljelys 3.-5.7. (A. Herttuala)
Satosuo Mäntylä *4.7. (HTa) -*23.7. (A. Herttuala)
Kalmari 10.7. (A. Herttuala)
Koskentaus Isojoki 12.7. (UUR puolella eri lintu) (O. Kekkonen)
Leuhu Leuhunkoski 23.7. (A. Herttuala)

UUR 4
Hiirola Tahvolanmäki 12.6. (O. Kekkonen)
Lannevesi Rantakylä 29.6. (HHö, O. Kekkonen)
Koskentaus Isojoki 10.-12.7. (O. Kekkonen)
Kangashäkki Järvenpää 14.7. (ILi)

ÄÄN 5
Liimattala Pekkola 25.5. (KHi)
Räihä Kallio 1.6. (KHi, THi)
Honkola Kangashäkintie 20.6. (SMe) -15.8. (ILi)
Koivisto kesäkuu (TÄi)
Honkola Tervavuorentie 1.7. (ILi, SMe) -12.7. (KTu)

VIITASIRKKALINTU (LOCFLU) 37 (31, 43-2002)

JOU 3
Vallasjokisuu 3.6. (JVi) -7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Lammintauksentie 7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Pertunmaantien ja Rantalanth. 9.6. (M. Seppänen)

JMLK 3
Palokka Korppumäki Euromarket 8.6. (TPi, MPi, JJo, T. Pihlaja, SMe, HRa, E
Kolehmainen, LPa, PLy, O, Kekkonen, MRä, PKu, ASy, JRa) -11.6. (PHm, M.
Hämäläinen)
Puuppola kauppa 8.6. (TTo, MHä, TLi)
Kirri Koppala 8.6. (PKu, ASy, JRa, MRä)

JÄM 5
Vaheri Tarvajärventie 907:stä 100 m NE 2.6. (JLa)
Pietilä Vaivaroistentie 4.6. (KPi) -6.6. (RPi, KPi, JLa)
Kattilajärvi 6.6.-15.6. (RPi, AMy ym.)
Alhojärvi S-mutka 18.-13.7. (RPi)
Länkipohja Hiukkaa 1.7. (J.T. Helin)

JMSK 1
Ylä-Kerkkola 6.6. (RPi, AMy ym.) -6.7. (RPi)

KON 1
Kellankoski 26.5. (P. Jäntti)

KOR 3
Heinosniemi Pietinen 11.6. (JVi)
Putkilahti Peuhanniemi 13.6. (SBl) -26.6. (PNi, LIj)
Putkilahti Kassaari 17.6. (PHö, HHö, T. Suominen, T. Relander, S. Högmander
ym.) -24.6. (IPe, K. Lajunen)

LAU 2
Lievestuore Haukkaharju 7.-14.6. (JRa)
Vihtasilta Järvilinnantie 15 7.6. (THa, KNy)

LUH 1
Laivarannantie 260 (TKu, Ka. Kukkola, Ko. Kukkola)

MUU 3
Valkola 26.5. (T. Fors)
Rannankylä Tyynelä 3.6. (PLy, J. Kotkavirta) -5.6. (PLy, J. Kotkavirta, T.
Fors)
Teollisuuskylä 17.6. (PHö, HHö)

PIH 2
Putaanportin Shell 12.6. (AKa, ASr) -23.6. (J. Nyberg)
Elämäisjoki, sillan yläpuoli 12.6. (AKa, ASr)

SAA 3
Mäntylä 4.-5.6. (A., S. Pesola)
Autiolahti Viitasaarentie 25 n. 5.6. (HTa)
Husuaho Lehtorinne 11.-14.7. (A. Herttuala)

UUR 4
Hiirola Tahvola 12.6. (ilm. Loc sp:nä) (O. Kekkonen) -20.6. (ILi, TÄi) 
Hiirola Tahvolanmäki 19.6. (400 m edellisestä) (ILi, TÄi) 
Teivala Teivalantupa 8.7. (I. Jarva)
Pohjanperä Hulli 10.7. (O. Kekkonen) -11.7. (O. Kekkonen, HHi)

VII 1
Muikunlahti Lampilantie 25.5. (PKy)

ÄÄN 5
Räihä Ylä-Räihä 28.5., 30.5. 2Ä (THi)
Koivisto Niinivedentie 31.5. (TÄi) -9.6. (KOl)
Koivisto Myllypohja 7.6. (KHi) -9.6. (KOl)
Liimattala Katajamäentie 9.7. (HHi)

RYTIKERTTUNEN (ACRSCI) 24 (15, 29-1999)

HAN 4
Pieni-Kaihlanen 26.5. (KOl) -31.5. (JVi)
Keskinen 2Ä 5.6. (THa)
Saksalansaari 16.6. (PKy, K. Kyllönen)

JKL 3
Hämeenlahti 4.6. (T. Parikka) -8.6. (MHä, TLi, TTo)
Pitkäruoho 5.6. (TTo) -24.7. (MHä)
Rautpohjanlahti 6.6. (TTo)

JÄM 6
Olkkolahti Simonsaaret 28.5. (RPi) -3.6. (AMy), 2.6. 2Ä (RPi), 4Ä (LLi)
Lokalahti 7.6. (LLi) -30.8., 2.7. 2Ä (RPi)

KOR 2
Otavavesi Haapapohja 17.5. (JVi)
Putkilahti Kääjinsalmi 2.6. (KHi, HHi) -8.6. (JVi)

LAU 2
Lievestuore Pirttilahti 29.5. (JRa)
Kuusvesi Allunlahti/Kuuslahti 3.-4.7. (HLa, A., M., J. Hänninen)

VII 2
Heinä-Suvanto W-torni 29.5. (JSr)
Vuorilahti Tarvaala 30.6. (THa)

ÄÄN 5
Niinivesi Pohjoislahti W-pää 3.6. 2Ä (HHi) -4.6. 1Ä KTu)
Niinivesi Pohjoislahti E-pää 4.6. (ILi, TÄi, SMe, RSi, S. Palokangas, E.
Kolehmainen, E. Kalari, J. Lehtinen, A. Lusonc, J. Lak, J. Kobagashi)
Saarikas 20.6. (HHi)
Hujakko S-pää 20.6. (SMe)

LUHTAKERTTUNEN (ACRRIS) 37 (21, 43-2003)

JOU 3
Rieskalantie 2Ä (toinen Ylätalon kohdalla) 3.6. (PTa, M. Poutiainen)
Sairastenlahti Ylätalo 9.6. (JVi)

JKL 8
Seminaarinmäki 19.-21.5. (ELe)
Sulkula Kristillinen opisto 30.5. (S. Hallman)
Keljonlahti Särkkä 31.5. (PLy) 
Hämeenpohjantie 10.6. (M. Tuunanen, M. Viinikainen)
Holsti pallokenttä 8.-14.6. (J. Ikäheimonen)
Mankola 9.6. (TLi, TTo, MHä, MRä, ASy, JRa, PKu)
Keljo Taipale 22.6. (JVi) -13.7. (J. Torniainen)
Valkola Än 30.7. (ONo)

JMLK 2
Puuppola Koluntie 27.5. (KOl)
Vaajakoski Kanavuori Laurinniementie 220 5.6. (TPy)

JÄM 8
Länkipohja Hiukkaa Vinkiäntie 4.6. (AMy) -16.6. (J.T. Helin)
Auvila Puutarha- ja maatalousoppilaitos 4.6. (JLa, IPe, AMy, T. Roponen ym.)
-21.6. (JLa)
Vessarinkylä Siltala 6.6. (M. Kesti)
Kakaristo 10.6. (LLi)
Polvela 16.6. (LLi)
Vilunen 17.6. (LLi)
Halli Vainiontie 3 25.6. (IPe, I. Seppälä-Peijari)
Lokalahti tuhkakasa 26.6. (RPi)

JMSK 1
Kellokallio veturitalli 6.6. (RPi)

KOR 4
Oittila Karkee 5.6. (JVi) -16.6. (LPa, TLi)
Oittila Lehtola 5.6. (JVi) -16.6. (LPa, TLi)
Hyrkkölä 10.6. (JVi)
Vitikkala Suomäki 11.6. (JVi) -17.6. (PHö, HHö)

KUH 1
Uotilansaari 13.-17.6. (J. Tast, J. Aaltonen, P. Simonen)

LAU 1
Vatia Onnelantie 6.6. (ILi)

MUU 7
Keskusta Muuramentie/Mäkeläntie 28.5. (PHm) -10.6. (HLa, H. Jussila)
Teollisuuskylä 1.6. (IVa, PSu) -17.6. (HHö, PHö) ,6.6. 2Ä (HLy, PLy, J.
Kotkavirta) -10.6. (HLa, H. Jussila), 10.6. 3Ä (JVi, S. Virtanen)
Muuramenlampi Saunakylä 2.6. (T. Fors) 
Pitkälä 4.6. (PLy, J. Kotkavirta) -6.6. (HLy, PLy, J. Kotkavirta)
Hautalanmäki Hietala 4.6. (PLy, J. Kotkavirta) -10.6. (HLa, H. Jussila)

PET 1
Taipale 9.6. (PNi, LIj)

ÄÄN 1
Koivisto Myllypohja 23.6. (EHi, KHi)

VIITAKERTTUNEN (ACRDUM) 208 (239)

HAN 2
Raatinen Ristola 13.6. (TPi, MPi, APh)
Venekoski 13.6. (HLa, T. Hämäläinen, A. Lukas ym.)

JOU 18
Huttula Rieskalantie 3.6.(JVi) -6.6. (PTa, M. Poutiainen)
Haminanmäki 3.6. (JVi)
Eerolantie 4.6. (PTa, M. Poutiainen)
Leppäojantie 2Ä (alkupää ja 147) 7.6. (PTa, M. Poutiainen)
Vallasojantie 2Ä (ennen ja jälkeen autiotalon) 7.6. (M. Poutiainen)
Pappinen Harjula 9.6. (JVi)
Pertunmaantie 10.6. (PTa, M. Poutiainen)
Savelantie 16.6. (PTa, M. Poutiainen)
Pylsyntie 84 Lähdeselkä 2Ä 16.6. (PTa, M. Poutiainen) -22.6. (TLe)
Pylsyntie 459/495 2Ä 16.6. (TLe, PTa, M. Poutiainen) -22.6. (TLe)
Pylsyntie 970 16.6. (PTa, M. Poutiainen)
Hirvijärvi 2Ä 17.6. (J. Rummukainen)
Yhdystie/Huttulantie 23.6. (T. Salminen)
Kortekankaanlahti Kortekangas 1.7. (TLe)

JKL 35
Tikka Uimarannantie 26.5. (T. Parikka) -31.5. (PLy)
Kuokkalanpelto Hämeenpohjantie 26.5. (JVi) -2.6. (KOl, ELe, HHö, G. Gamble)
Kuokkalan kartano 26.5. (T. Parikka) -8.6. (J. Ikäheimonen), 2Ä 28.5. (PHm),
2.6. 3Ä (ELe, KOl, HHö, G. Gamble)
Rauhalahti/Äijälänsalmi 27.5. (J. Torniainen) -30.7. 1p (MHä), 30.5. 2Ä
(T. Parikka) 
Kuokkala Jokivarsi 28.5. (PHm) -2.6. (HHö, G. Gamble)
Mattilanpelto Korkeakoskentie 30.5. (PKy) -5.7. (AIj) 
Ristonmaa Alalahdentie 30.5. (HLy, PLy, J. Kotkaniemi) -13.6. (PLy, YTo ym.)
Kuokkala Keskisentie 30.5. (ELe) -3.6. (JMk, HLa)
Kuokkala Pohjanlampi 31.5. (PLy) -14.6. (Ply, YTo ym.)
Killeri 2.6. (HLa)
Kuokkala Suksipajantie 3.6. (HLa)
Kuokkala Auratie 3.6. (HLa)
Suuruspää 3.6. (HLa)
Keljo Keljonkeskus 3.6. (HLa) -4.6. (PLy, J. Kotkavirta)
Ristonmaa Survontie 4.-6.6. (PLy)
Sulkula Kristillinen opisto 4.6. (JMk)
Survontien alku tien ja Korkeakoskenlahden välissä 4.6. (PLy, J. Kotkavirta)
Pohjantie hiihtolatuopaste 4.6. (T. Parikka)
Keljo Pumperi 4.6. (PHa)
Tikka voimalinjat/pururata N-pää 31.5. (PLy) -13.7. 1Ä (J. Torniainen),
4.6. 2Ä (PHa)
Laajavuori Haukkala Emännäntie Takalankujan risteys 5.6. (AHa)
Älylä 6.6. (JVi)
Samulinniemi Riihimäentie venesatama 9.6. (EMa, HHö, THa) -10.6. (M.
Tuunanen, M. Viinikainen)
Säynätsalo Lehtisaari 8.6. (TPi, MPi, JJo, T. Pihlaja)
Mannila 9.6. (JRa, ASy, PKu, MRä)
Keljo Salonniitut 9.6. (MRä, PKu, ASy, JRa)
Sulkula Sulkuranta 3.6. (HLa) -9.6. (MRä, PKu, ASy, JRa)
Aittorinne Vaajakoskentie 7 20.-26.6. (JMä)
Keljonlahti Sysmälä 2Ä 24.6. (TTo)
Sippula 1.7. (HHe) -7.7.(JMk)

JMLK 7
Tikkakosken altaat 28.5. (J. Mattila)
Jyskä veneranta 30.5. (T. Parikka)
Puuppola Koluntie 2.6. (R. Rautkorpi) -8.6. (EMa, HHö, THa, HHi, EHi, LHi,
KHi, LPa, PLy, O. Kekkonen, HRa, SMe, E. Kolehmainen, JJo, TPi, MPi, T.
Pihlaja)
Euromarket 2.6. (JJo)
Vaajakoski Unnukantie 4.6. (T. Parikka)
Tikka-Mannila Anttila 8.6. (LPa, PLy, O. Kekkonen, HHi, JJo, MPi, TPi, T.
Pihlaja)
Vesanka Varsalanperä Yrjölä 7.6. (O. Kekkonen) -9.6. (EMa, THa, HHö)

JÄM 59
Kirkkomäki Kirkko-oja 23.5. (RPi)  
Pispala 24.5. (JLa)
Kääpälän pellot 27.5. (LLi) -5.6. (LLi, AMy)
Hiidenmäki jehovantod. vk-sali 27.5. (AMy)
Kaipolanväylä puhdistamo 27.5. (AMy)
Kaipolanniemi 2Ä 27.5.-10.6., 17.6. 1Ä (LLi)
Pääskyläntie 28-34 väli 28.5., 30.5. 2Ä (PTa, M. Poutiainen)
Lopotti 29.-30.5. (PTa, M. Poutiainen)
Seppola 30.5. (AMy) -2.6. (K. Lajunen)
Lokalahti yläallas 30.5.-9.6. (RPi)  
Länkipohja Hiukkaanlahti 31.5. (AMy, K. Lajunen)
Partalantie 31.5. (AMy, K. Lajunen)
Paattilantie Jämsänjoen W-ranta 31.5. (JLa)
Vaheri Pajulahdentie 761 1.6. (JLa)
Vaheri Tervajärventie Heinäseläntie 1.6. (JLa)
Vaheri Tervajärventie 907 Uusi-Einola 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Tervajärventie 640 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Tervajärventie Marjalanth. 1.6. (JLa)
Sammallahti Sammallahden SW-ranta 1.6. (JLa)
Juokslahti Pataniementie 428 1.6. (JLa)
Juokslahti Juokslahdentie Torniojanth. 1.6. (JLa)
Lokalahti tuhkakasa 1.6. (RPi) -15.6. 2Ä (RPi, AMy ym.)
Kattilajärvi 2.6. (RPi) -10.6. (LLi)
Alhojärvi Vanha-Juhola 2.6. (RPi)
Ekonen Rautia 2.6. (RPi)
Kiviniemi lähellä Oriveden rajaa 3.6. 3Ä (J. T. Helin)
Länkipohja Hiukkaa Vinkiäntie 4.6. (AMy)
Kelhä 2Ä 6.6. (JLa)
Könkkölä 6.6. (JLa)
Kaukolankatu 2Ä 6.6. (JLa)
Lokalahti lintutorni 2Ä 7.6. (JLa) -10.6. (LLi)
Paunu Koskentien W-puoli 2Ä 7.6. (JLa)
Vitikkalansilta Jämsänjoen E-puoli 7.6. (JLa) -10.6. (LLi)
Paattilantie 18 7.6. (JLa)
Kaipola Kauppakatu 7.6. (JLa)
Alhojärvi Kakaristo 7.6. (JLa)
Lokalahti ala-allas 7.6. (JLa)
Vessarinkulma 10.6. (E. Ylinen)
Olkkola UPM-jätevedenpuhdistamo 10.6. (LLi) -14.6. (RPi)
Olkkolanlahti 10.6. (LLi)
Partalankoski Hannula 10.6. (LLi)
Kakaristo Hakala 12.6. (RPi)
Juokslahti Iso-Koljonen Kukkaismäki 14.6. (RPi)
Halli Hallinmäki 17.6. (IPe)
Kilpakorpi Rakentajankatu 25.6. (RPi)
Alhojärvi S-pää 25.6. (RPi)
Tervamäki Rapakko 6.7. (RPi)
Iso-Simola 6.7. (RPi)
Viiala Kaipolanväylä 11.7. (RPi)
Leilahti 11.7. (RPi)

JMSK 3
Kellokallio rautatien ylikäytävä 27.5. (RPi) -28.5. (K. Lajunen)
Tuuralammi N 3.6. (AMy)
Kellokallio veturitalli 6.6. (RPi)

KON 1
Toikkalankylä 15.6. (PKy)

KOR 13
Putkilahti Koivulahti 3.6. (JVi) -7.6. (T. Fors)
Putkilahti Reinanpohja 3Ä 3.6. (HHi, KHi), 6.6. 1Ä (H. Allonen)
Raidanlahti 5.6. (JVi)
Putkilahti Kassaari 7.6. (T. Fors) -10.6. (HLa, H. Jussila)
Reinanpohja Etuvarmantie 265 9.6. (HLa, H. Jussila)
Korospohja 9.6. (PNi, LIj)
Kirkkolahti 11.6. (JVi)
Oittila Karkee 16.6. (LPa, TLi) 
Tikkala Saukkolahdentie Mattilanjoki 24.6. (P. Linjama)
Saukkola Saukkolahdentie Kytöläntie 24.6. (P. Linjama)
Tikkala 24.6. (P. Linjama), (sis. luhtakerttusen mahdollisuuden)

KUH 2
Kissakulmantie 1.6. (PHä)
Sappee lietealtaat 13.6. (V. ja M.-L. Huhta)

LAU 20
Tiituspohja 31.5. (MMi)
Lievestuore Majasaarentie 1a 31.5. (JRa)
Ränssintaipale Uotila 1.6. (M.-L. , S. Pekkola)
Rokkakangas/Rokkasuo 1.6. (M.-L., S. Pekkola) -2.7. (APi, PHm)
Vuojärvi pumppaamo 3.6. (ASt)
Vihtavuori 3.6. (A. Kontoniemi)
Kuhanniemi 3.6. (MYl)
Luhtalanlampi 4.6. (T. Parikka)
Lievestuore Hohontie 971 6.6. (T. Parikka), 19.6. (JRa)
Lievestuore Hohontie 953 6.6. (T. Parikka) -21.7. 1ad3juvp (JRa) 
Lievestuore ratapiha 6.6. (JRa)
Lievestuore Adventtikirkko 6.-7.6. (JRa)
Valkola Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 8.6. (J. Torniainen)
Nojosniemi 8.6. (T. Parikka)
Lapinjärvi 2Ä 17.6.(J. Kupiainen)
Kantola Liisanniemen risteys 17.6. (TTo)
Kirkonkylä Esso n. 2.7. (APi, ASt)
Vuolake n. 2.7. (ASt)
Lievestuore keskusta 18.7. (JRa)

LEI 2
Keskusta vanhainkoti 28.5. (EHi)
Vartiamäki 29.5. (JVi)

LUH 2
Etuvarmantie 3.6. (HHi, KHi)
Viistin Vähälahti 22.6. (EHi)

MUU 9
Isolahti Pukkimäki 28.5. (AMä)
Pitkälä/Uusi-Pitkälä 2Ä 28.5. (PHm) -17.6. (PHö, HHö)
Teollisuuskylä 29.5. (PSu) -17.6. (HHö, PHö), 4.6. 2Ä (PLy, J. Kotkavirta),
30.5. 3Ä (PSu, E. Sundell) -10.6. (HLa, H. Jussila)
Shell 2.6. (HHö, G. Gamble)
Hautamäki Hietala 3.6. 2Ä (MHä, I. Keränen), 4.6. 1Ä (PLy, J. Kotkavirta)

PET 4
Pieni-Hete (PNi)
Kirkonkylä rautatieasema 30.5. (PNi) -9.6. (PNi, LIj)
Kumpu 6.6. (PNi)
Pekkola 18.6. (PNi, LIj)

PIH 3
Alvajärvi 17.6. (F. Silvenius)
Kortteinen 30.6. (F. Silvenius)
Takapellontie/Rinnetie 4.7. (AKa, F. Silvenius)

SAA 16
Kolkanlahti Mallatlampi 1.6. (A, Herttuala)
Keskusta Kusiaislahti 1.6. (A, Herttuala)
Mahlu Ramsi 3.-9.6. (A, Herttuala, HTa)
Mahlu Alatalo 3.6. (A. Herttuala)
Linna Sääksniementie 99 5.-16.6. (HTa, M. Sahiaho)
Ranta-Hännilä Varvikko 9.6. (HTa, J. Penttinen, D. de Vogel)
Mahlu Seurantalo-Vesiperän th. 5Ä 9.6. (HTa, J. Penttinen, D. de Vogel)
Mahlu Mansikkapuro 9.6. (HTa, J. Penttinen, D. de Vogel)
Kalmari koulu 13.6. (HTa)
Palsankylä Harju 19.6. 3Ä (TÄi, ILi)
Muittari Muittarinkoski 28.6. (I. Hänninen)
Kyyränkylä Haarala 13.7. (TLi)

TOI 1
Vihijärvi 6.6. (JVi)

UUR 2
Kangashäkki Sällilä 19.6. (TÄi, ILi)
Kirkonkylä Akko Akonlahti 20.6. (TÄi, ILi)

VII 3
Kiminkiniemi Sikaniitty 26.5. (SMe)
Ilmolahti Ventelä 8.6. (TMu)
Ilmolahti Tanssilava 8.6. (TMu)

ÄÄN 6
Koulunmäki Hämeentie Koskelan setlementti 30.-31.5. (SMe)
Honkola Honkolantie 4.6. (KTu) -11.7. (HHi) 
Honkola Eerola 4.6. (KTu) -20.6. (SMe)
Kalaniemi Kajamanlampi 5.6. (KHi)
Koivisto Niinivedentie (viitasirkkalintupaikka) 6.6. (MTu)
Koukkuniemi 24.6. (SMe)

RASTASKERTTUNEN (ACRARU) 5 -ENNÄTYS! (2, 3-1988)

JOU 1
Ruokoranta Rajalantie 26.5.-4.6. (M. Poutiainen, PTa)

JMLK 2
Alvajärvi 4.6. (T. Keltaniemi)
Palokkajärvi Kaijalanniemi 9.6. (JRa, ASy, MRä, PKu) -10.6. (MMl)

KON 2
Pyhäjärvi 28.5. (SMe, T. Kuopio, U. Sparf)
Hänniskylä Voipiolampi 21.6. (PKy)

KULTARINTA (HIPICT) 27 (29, 35-2004)

JKL 8
Ylistönrinne 16.5. (S. Hallman) -25.7. (ONo)
Kuokkalanpelto Rekitie/Hämeenpohjantie 22.5. (T. Parikka) -16.6. (ELe), 13.6.
2Ä (T. Parikka)
Äijälä Äijälänsalmi 23.5. (MHl, T. Parikka) -26.5. (HHö, G. Gamble)
Kylmänoro 28.5. (PLy)
Keljo Hovila 29.5. (PHm)
Lohikoski uimaranta 30.5. (AHa, MHl, IVa, KOl, M. Välivaara) -31.5. (PHm)
Kuokkalanpelto Luokki 31.5.-2.6. (M. Viinikainen)

JMLK 1
Vaajakoski Hupeli 6.6. (T. Parikka)

JÄM 3
Paattila Rantapolku pumppukoppi 23.5. (RPi, JLa, HHö, D. Little ym.)
-2.-5.6. 2Ä (kopin NW ja SW puolet) (RPi)
UPM jäteveden puhdistamo 11.6. (RPi)

KOR 2
Korospohja 6.6. 2Ä (KHi), 8.6. 1Ä (PNi, LIj)

KUH 2
Ansiolahdentie 305 30.5. (PHä)
Haukkasalo Kurulanlammin ja Kortelammin välissä 8.6. (TKu)

LAU 1
Ränssintaipale Norola 27.5. (KNy, THa)

LUH 4
Ulakko 18.5. (TLi)
Judinsalo Mäkelä 18.5. (LLi)
Tommola 31.5. (HSl)
Varmantie 3.6. (HHi, KHi)

UUR 1
Oikarinperä 28.6. (J. Mattila)

ÄÄN 5
Hietama Sarjantie 4.6. (KTu)
Römmi Telavankadun W-puolen metsikkö 5.6. (SMe)
Mämmenkylä 14.6. (KTu, N. Vartija)
Piilolanniemi 15.6. (SMe)
Hietama kesäkuu (ei Sarjantiellä) (TÄi)

PIKKUKULTARINTA (HIPCAL) 1 (0, 1-2002, 2003)

ÄÄN 1
Saarikas Saarikkaantie 405 17.6. (HHi, KHi, THi, AMy, KOl, PKy, PSu, TLi,
SMe, MMl, HHö, PHö, PHm, E. Kolehmainen, M. Alen, K. Kyllönen) -19.6. 1p
(KTu) 

MUSTAPÄÄKERTTU (SYLATR) 203 = ENNÄTYS! (172)

HAN 3
Pieni-Kaihlanen 25.5. (HHi)
Suolikoski Koskela 29.5. (MHä)
Hankamäentie 7 20.-21.6. (MPi, TPi)

JOU 6
Pylsynranta 26.5.-24.6. (TLe)
Pylsyntie 530 17.6. (TLe) 
Pylsyntie Lahtelan tila 17.6. (TLe)
Rajalantie 190 24.6. (PTa, M. Poutiainen)
Pärnämäki 1.7. (TLe)
Laitniementie 1150m 30.6. (M.J.Seppänen)

JKL 57
Tourujoen laakso 20.4. (HVa, TGr, A. Kahilainen, T. Fors, P. Majuri, H.
Suurkuukka) -18.6. (KOl), 17.5. 2Ä (T. Parikka), 19.6. 3Ä (T. Parikka) 
Pitkäruoho 5.5. (PLy, HLy, P. Uusi-Penttilä) -9.6. (TPi, MPi, JJo, T.
Pihlaja, SMe, HRa, E. Kolehmainen), 23.5. 2Ä (T. Parikka)
Sippulanniemi/Ristonmaa Niemijärvi 7.5. (HHe, IYl) -26.6. (J. Torniainen),
15.5. 2Ä (HHe, IYl)
Hämeenlahti Salmirannantie/Hämeenpohjantie 8.5. (TTo) -9.6. (MRä, ASy, PKu,
JRa), 14.5. 2Ä (JSr) -20.5. (T. Parikka)
Tourula 11.5. (TGr)
Mattilanpelto Korkeakoskentie 12.5. (KNy) -20.6. (TLi)
Ylistönrinne 12.5. (ONo, A. Kahilainen, P. Hannonen, T. Kumpulainen) -*9.8.
(HHe, PHa), 19.5. 2Ä (HLa)
Lohikoski Niittylampi/Niittytie 12.5. (TTo, J. Pulkkinen, V. Kinnunen) -5.6.
(AHa)
Laajavuori Haukkala Haukkalantie/Emännäntie 13.5. (P. Linjama) -5.6. (AHa)
Sippulanniemen golf-kenttä väylä 1 13.5.-26.6. (JMk)
Sippulanniemen golfkenttä väylä 8 14.5.-19.6. (JMk)
Kuokkalan kartano 17.5. (PHm) -13.6. (T. Parikka)
Raudanlahti 20.5. (T. Fors) -30.6. (KOl)
Kylmänoro 20.5. 2Ä (PLy, N. Lyyra), 31.5. 4Ä (MTu), 13.6. 1Ä (T. Parikka)
Keljonlahti 20.5. (PLy, N. Lyyra)
Keljonlahti Majaniemi 20.5. (PLy, N. Lyyra)
Sippulanniemen golfkenttä 2Ä (uusia) 21.5., 4.6. 1Ä (JMk)
Sulkula Siirtolapuutarha/Keskisentie/Kristillinen opisto 21.5. (TPi, MPi)
-21.7. (HSl)
Lohikoski Haavikatu 21.5. (KOl)
Älylä 23.5. (PKy) -24.5. (ELe, J., T. Louet)
Korkeakoskenlahti 24.5. (PLy) 
Ristonmaa Ylälahdentie 24.5. (PLy)
Halssilanrinne 25.5.-20.6. (HHö, PHö)
Savela Vehkalampi 28.-31.5. (HSl)
Sippulanniemi golfkenttä väylä 3 (Lonkila) 29.5.-26.6. (JMk)
Sippulanniemen golfkenttä väylä 6 29.5.-19.6. (JMk)
Kekkola 30.5. (HHe)
Kuokkala Ruulahti 30.5. (ELe)
Kuokkala Suuruspään leikkikenttä 30.5. (ELe)
Äijälä Äijälänsalmi 30.5. (ELe) -14.6. (T. Parikka)
Kypärämäki 31.5. (T. Niskanen)
Lohikoski Palokkajärvi uimaranta 1.6. (HLa, P. Tenhunen)
Lohikoski Ritoniemi Ritopohjantie 1.6. (HLa, P. Tenhunen)
Sippulanniemen golfkenttä väylä 2 1.-4.6. (JMk)
Sallaajärven aarnialue E-laita 2.6. (HHö, G. Gamble)
Köhniö 2Ä 2.6. (Köhniöjärvi ja radanvarren lehto) (HLa), 5.7. 1Ä (HHä)
Hippos Köyhälampi 3.6. (ELe)
Ylistönmäki luonnonsuojelualue 3.6. (HLa)
Keljo Hovila Tarhamäentie/Peltokatu 4.6. (MPi, TPi, T. Parikka) -8.6. (ELe)
Hämeenpohjantie/Isokadun jatke 4.6. (eri kohdassa kuin edelliset 2) (T.
Parikka, JMä)
Seminaarinmäki 5.6. (ELe, T. Louet)
Lohikoski Yläpaula 11.6.-2.7. (KOl)
Haukanniemen laen lehto 20.6. (H. Sihvonen)
Kukkumäki 26.6. (PKy)
Sallaajärvi Palvelukoti 1.7. (TTo)
Sippulanniemen golfkenttä 4.-9.7. (ilm. väylän 8 lintu siirtynyt 0,3km)
(JMk)

JMLK 21
Oravasaari Multamäentie n. 20.5.-8.6. 2Ä (TPy)
Jyskä Vaajakoskentie 23.5. (T. Parikka)
Vaajakoski Leppätie 25.5. (T. Parikka)
Vaajakoski Unnukantie 25.5. (T. Parikka)
Vähä-Vesanka Auvila 26.5. (HHö, G. Gamble)
Vaajakoski Urheilutie 30.5. (T. Parikka)
Vaajakoski Niitynpääntie 1.6. (T. Parikka)
Oravasaari Korpela 2.6. (TPy)
Vaajakoski Mustalahti 6.6. (T. Parikka)
Vaajakoski Kelloperät 6.6. (T. Parikka)
Vaajakoski Kanavuori Kairahta 7.6. (TPy)
Oravasaari Jääskelän tila 2Ä 5.6. (TPy)
Tikkakosken altaat äp 8.6. (SMe, HRa, E. Kolehmainen)
Oravasaari Koskenpään talo 9.6. (TPy)
Väinölä 13.6. (T. Parikka)
Takakeljontie 2Ä 13.6. (T. Parikka)
Väinölän telakka 18.6. (T. Parikka)
Tikkakoski Pirttimäki 9.7. (J. Mattila)

JOU 2
Kinkosenkangas Rajalanniittu 13.5. (TLi)
Keskisenlampi 20.-27.5. (TLe)

JÄM 23
Paattila Rantapolku 9.5 -1.6. (RPi), 23.5. 2Ä (HHö, D. Little ym.)
Kirkonmäki Kirkko-oja 11.5. (AMy, M. Poutiainen) -16.5. (RPi)
Lokalahti, lintutorni 13.5.-10.6. (LLi)
Keskinen 17.5. (PKe)
Vihkimäjärvi 17.5. (JLa)
Mustinka 19.5. (JLa)
Riihijärvi Rintala 19.-8.7. (JLa)
Jämsänjoki Apteekkarin ryytimaa 21.5. (K. Lajunen)
Pukinvuori 23.5. (JLa)
Hiidenmäki 23.5. (JLa) -26.5. (AMy)
Leilahti kansanopisto 26.5. (AMy)
Tiirinniemi 27.5. (LLi)
Olkkolanlahti 27.5. (LLi)
Partalankoski Koivula 10.6. (LLi)
Tiilikantie Genencor 18.6. (JLa)
Pussinmaantie 19.6. (M. Kesti)
Vanha hautausmaa 20.6. (PTa, M. Poutiainen)
Vessarinkylä Korpula/Kuraullakko 11.7 2Ä, 12.-13.7. 3Ä, 16.7. 4Ä (M. Kesti)
Vessarinkylä Siltala (poikue) 27.-29.7. (M. Kesti)

JMSK 8
Tuuralammi 17.-20.5. (JLa)
Kellokallio veturitalli 18.5. (AMy)
Ylä-Kerkkola 6.6. 2Ä (RPi)
Arvenmäki 20.6. (JLa)
Rekola 11.7. (JLa)
Isoryöni 2Ä 18.6. (JLa)

KON 4
Pyhälahti Alatalo 8.6. (AHa)
Särkisalo Mulliaho 2Ä 8.6. (AHa)
Jokijärvi Jokela 14.6. (KNy, THa)

KOR 7
Rantuu Haljaala 18.5. (TLi)
Rantuu Alpakka 18.5. (TLi)
Veijo Taipale 27.5. (TPy)
Putkilahti Viljamensaari 8.6. (JVi)
Painaa Kankaanoja 2Ä 19.6. (RVä)
Tikkakoski kauppa 23.6. (P. Linjama)

KUH 4
Isojärvi Konivuori 12.6. (HSl)
Jyrkysenkulma Murtonen 13.6. (HSi, A. Kahilainen)
Kotakoski 16.6. (LLi)
Harmoinen Huuhkainvuori 11.7. (HSl, A. Kahilainen)

LAU 10
Lievestuore Hohontie 19.5. (JRa)
Ränssintaipale Norola 20.-27.5. (KNy, THa)
Ranginsaari 31.5. (AHa)
Peurunka golfkenttä 6.6. (JMk)
Keskusta Kylmäniemi 17.6. (SKu, TTo)
Lievestuore Katvela 19.6. (JRa)
Lievestuore Haukkaharju 19.6. (JRa)
Vehniä Hirvasrinteentie 2Ä 27.6. (ILi)
Vuojärven N-ranta Vuolake 30.6. (MYl) -2.7. (APi)

LEI 5
Rutalahti Tuomisto 13.5. (TLi) 
Rutalahti Pienivuori 14.5. (AHa, THa)
Rutalahti Yläsydänmaan th. 27.5. (TPy)
Keskusta vanhainkoti 2Ä 28.5. (EHi)

LUH 7
Ulakko 18.5. (TLi)
Ristiniemi 18.5. (LLi)
Kotilahti luonnonsuojelualue 2Ä 27.5. (HLa, O. Sihvola)
Tommola Tommolantie 31.5. (HSl) -3.6. (KHi, HHi)
Judinsalo Turanen 22.6. 2Ä, 24.6. 1Ä (PHm)

MUU 9
Muuratharju Suuruskangas 17.5. (T. Fors)
Koivikko 19.5. (T. Fors)
Hanhimäki 19.5. (T. Fors)
Tikkamäki aarnialue (19.5. (TLi)
Rajala 20.5.-27.6. (J. Torniainen, K. Raatikainen)
Valkola 26.5. (T. Fors)
Vuorenlahti 30.5. (KHi)
Rannankylä Tuomisto 4.6. (PLy, J. Kotkavirta)
Ala-Sallaantie 190 15.6.-10.7. (SYl)

PET 3
Kintaus Pekkala 19.5. (LIj) -17.6. (LIj)
Rautatieasema 24.5. (PNi, LIj)
Piesaskylä 31.5. (PNi)

PIH 1
Korppinen keskusta 21.6. (THa, KNy)

SAA 5
Kalmari 23.5. (A. Herttuala)
Pyhäjärvi Tellikka 31.5. (JVi)
Häkkilä 24.6. (JVi)
Summassaari Kivikaudenkylä 2.7. (HTa)
Pappila tavara-asema 12.7. (A. Herttuala)

TOI 5
Huikko Hautakoski 2Ä 25.5. (JRa, H. Kovanen)
Ahosenmutka n. 1.6. 2Ä (V. Virtanen)
Haukanmaa Lahtela 7.6. (TPy)

UUR 5
Sälliperä 25.5. (KHi)
Höytiä 12.6.-13.7. (O. Kekkonen)
Oikarinperä 28.6. 2Ä (J. Mattila)
Oikari 29.6. (HHö, O. Kekkonen)

VII 5
Ilmolahti Venteelä 5.6. (KHi)
Ilmolahti Pellonpää 5.6. (KHi)
Ilmolahti Rauhala 8.6. (TMu)
Heinä-Suvanto Pekan puu 10.6. (H. Seppälä)
Pasala Rantala 22.6. (TMu)

ÄÄN 13
Kovala 17.5. (SMe)
Konginkangas kirkonkylä 21.5. (KHi)
Mustaniemi satama, sataman ja Alatien väli 2Ä 24.5. (SMe)
Räihä Ylä-Räihä 26.5. (THi)
Hiskinmäki Botniantien varsi tehtaan puoli 31.5. (KTu)
Hiskinmäki palloiluhalli 2.6. (KTu)
Likolahti Pellavatie/Tappuratie, W-puoli 7.6.-21.8. ä (SMe)
Konginkangas Matola 13.6. (KHi)
Mämme Karvavuoren W-puoli 14.6. (KTu)
Hietama Kinnari 16.6. (KTu)
Hietama Naarakoski 25.6. (KTu)
Hujakko 4.7. 1p (KTu)
Hietama Muinosmäki 17.7. (KTu)

IDÄNUUNILINTU (PHYDES) 10 (22,28-1993, 2005)

JKL 2
Kylmänoro, kävelytien pää W-puoli 22.5. (TGr, IVa, KOl)
Sallaajärvi luontopolun alku /taulu 3 E-puolelta ja 200 m päästä taulun 2
kohdalta 26.5. (J. Saltevo) -2.6. (HHö, G. Gamble)

JMLK 1
Majalahti Lehtivuori 6.6. (AIj)

KON 1
Karinkoski Virtaniitty 4.7. (JRa, ASy, J. Ikäheimonen)

KUH 1
Kotakoski 16.6. (LLi) -21.6. (TLe)

LEI 1
Kivisuo Harjujärvensuo 6.6. (HSl)

PET 2
Iso Koisjärvi 13.6. (THa, KNy)
Heikkilänperä Jokela 17.7. (THa)

VII 1
Kiminkiniemi Honkataipale 26.5. (SMe) 

ÄÄN 1
Syvälahti Hoikkala 5.6. (KHi)

LAPINUUNILINTU (PHYBOR) 1 (0, 2-1977)

ÄÄN 1
Hietama Mäkikyläntie 220 1.7. (KTu, MTu, UTu, HTa, A. Pesola)

PIKKUSIEPPO (FICPAR) 30 -ENNÄTYS! (23)

JOU 3
Pylsynranta 26.-27.5. (TLe)
Tolvasniemi 27.5. (TLe)
Kuivassaari 2.-3.6. (J. Korpela, J. Ranta)

JKL 6
Kylmänoro 20.5. (PLy, N. Lyyra)
Ainolanranta 27.5. (MMl)
Sääksvuori 5.6. (H. Sihvonen) -22.6. (HHe)
Aittovuori 5.6. (TTo)
Halssila Nakertajantie 6.6. (JMä)
Hämeenlahti 14.6. (T. Parikka)

JMLK 3
Jääskelä 2Ä 1.6. (MMl) -2.6. (HHö, G. Gamble)
Tonttuvuori 9.6. (EMa, THa, HHö)

JMSK 2
Hallinmäki 13.6. (THa, KNy)
Kumpumäki 17.6. (THu)

KON 2
Siikakoski Kuikkaniemi 13.-15.6. (M. Koivula)
Hänniskylä Vehmasmäki 22.6. (PKy)

KOR 1
Rantuu Haljaala 18.5. (TLi)

LAU 1
Järvilinna 8.6. (T. Parikka)

MUU 1
Kirkkokangas 12.6. (THa, KNy)

PET 1
Karhunahas 10.6. (P. Valkeajärvi)

SAA 2
Pyhä-Häkki Mastomäki iso vanha puu 7.6. (A. Rajasärkkä, RHo)
Pyhä-Häkki Mastomäki (300 m edellisestä) 4.7. (MTu)

VII 4
Heinä-Suvanto Pekanpuu 20.5. 2Ä (JRt, H. Raatikainen) -25.5. (PKy), 19.8.
1Ä (N. Åberg, A. Hartikainen))
Kutemainen Koivulahti 6.6. (TMu)
Kutemainen Myllyjoki 7.6. (TMu)

ÄÄN 4
Rahkokorpi 4.6. (AHi, EHi)
Hietama Muinosmäki 6.6. (KTu)
Mämme Vilhelmi 14.6. (KTu, N. Vartija)
Keskusta 22.6. (KHi)

KUHANKEITTÄJÄ (ORIORI) 37 (34, 46-2002)

JOU 9
Suontee Isosaari 24.5. (JVi)
Ruokoranta 25.5.-6.7. (PTa, M. Poutiainen) 
Vaivasensalmi 27.5. 1p (PTa, M. Poutiainen)
Keskusta 2Ä 24.6. (T. Salminen)
Pylsynranta 29.6. (TLe)
Suontee Tannionsaari 30.6. (JVi)
Tolvasniemi Kalton saari 2.7. (HSl, A. Kahilainen)
Angesselkä Karoliinan kahvimylly 8.7. (A. Gustafsson)

JKL 3
Lohikoski Tyyppäläntie /uimaranta 30.5. (SYl, KOl, T. Juutilainen)
Muuratsalo Rusakontie n. 7.6. (R. Pernu) -17.6. (ELe)
Muuratsalo Teerenkujan ja Yhdystien risteys 16.6. (PSu)

JÄM 1
Suolammi 24.5. (JLa)

KON 1
Pyhäjärvi 16.6. 0/1p (M. Koivula)

KOR 7
Putkilahti Söörinki 24.5. (JVi), 2.6. 3Ä (KHi, HHi)
Toroniemi 8.6. (JVi)
Kouhinsalo Koivusalmi 24.6. (PHm)
Kouhinsalo Pekkaniemi 24.6. (PHm)
Putkilahti Hiironiemi Kitisnenä 18.-23.7. (H. Allonen)

LUH 13
Pytynpohja 25.5. (HKo)
Onkisalo Kiviniemi 27.5. (HLa, O. Sihvola)
kirkonkylä Kirkonmäki 2Ä 2.6. (HHö, G. Gamble) -3.6. (HHi, KHi), 16.6. 1Ä
(PHm)
Kankaisjärvi 3.6. (HHi, KHi)
Vanha-Koivisto 9.6. (HKo)
Kirkonkylä satama 16.6. 2Ä (PHm)
Ånäs 16.6. 2Ä (PHm)
Judinsalo Turanen 22.6. (EHi), 3Ä 24.6. (PHm)

SAA 1
Koskenkylä Kalmukoski n. 5.6. (HTa)

TOI 1
Keskusta Sijanderin perinnetorppa 20.6. (V. Virtanen)

ÄÄN 1
Saarikas Saarikkaantie 19.6. (KHi)

PELTOSIRKKU (EMBHOR) 24 (31, 45-2001)

JMLK 8
Tikka-Mannila 21.5. (PHö) -9.6. 1p (ASy, MRä, PKu, JRa), 2Ä (TTo, TLi, MHä),
3Ä (HRa, SMe, E. Kolehmainen)
Kuukasojan aukea 25.5. (HHi) -26.5. (ILi), 4.6. 2Ä (HSl)
Puuppola Koluntie 27.5. (KOl) -4.6. (HSl)
Jylhänperä Koivurinne 27.5. (KOl), 10.6. 2Ä (J. Ahtiainen)

JÄM 7
Kääpälän pellot 7.5. (RPi, TKu) -5.6. (JLa) -22.5. 2Ä (RPi)
Kilpakorpi 10.5. (LLi) -26.6. (RPi), 13.5. 2Ä (Rakentajankatu ja
radanvarsi) (LLi) -22.5. 2Ä, 23.5. 3Ä (2 radanvarressa)(RPi)
Haaralankangas 2.6. (AMy) -8.6. (PNi, LIj)
Partalankoski Puistola 10.6. (LLi)

LAU 8
Leppävesi 15.5. (HSi)
Leipäpohja 2Ä 8.6. (MYl, ILi)
Asemankylä Kankaanpää 8.6. (MYl. ILi)
Rokkasuo 8.6. (MYl, ILi)
Kuusa Tervatehdas 9.6. (ILi)
Haapalankylän pellot 9.6. 2Ä (ILi)

ÄÄN 1
Myllypohja Lahdentaus 23.5. 1p (H. Raatikainen)

2006-2007 ei havaintoja seuraavista lajeista:

heinäkurppa (GALMED) 0 (0, 1-2000, 03-04)
etelänsatakieli (LUSMEG) 0 (0, 1-1992)
sinipyrstö (TARCYA) 0 (1, 2-1997)
viirusirkkalintu (LOCLAN) 0 (0, 3-2002)
ruokosirkkalintu (LOCLUS) 0 (0, 1-1999)
kirjokerttu (SYLNIS) 0 (0, 1-1963, 1995)

Seppo Mertanen