Seppo Mertanen

Tämä on 11. ja viimeinen yölaulajalista tältä kesäkaudelta
2009. Kausi on siis paketissa. Päivityksiä ja (toivottavasti) uusiakin
reviirejä voi mieluusti vielä ilmoitella.

Havainnoijalyhenteet noudattavat viimeisen Keski-Suomen linnut lehden
katsausnumeron luetteloa sekä pääsääntöisesti viime kesän listojen uusien
lyhennysten listaa. Listan muutokset on merkitty *-tunnuksella. Ilmoitelkaa
edelleenkin listassa havaittuja virheitä ja puutteita.

(Y@)LAULAJAT 2009 
(suluissa vuosi 2008 ja ennätys mikäli se on eri vuodelta):

VIIRIÄINEN (COTCOT) 3 (2,16-2007)

Kolmeen reviiriin on hyvä olla tyytyväinen, koska 0-3 reviiriä on ns.
normaalitulos. Parina kesänä on päästy 15-16 reviiriin, mikä on
hämmästyttävä piikki lajin harvalukuisuus huomioiden.

HAN 2
Viinikkala 24.6. (TPi) -30.6. (SYl)
Sauvomäki Vanha-Janhola 27.6. (TPi, JRa)

LAU 1
Ränssintaipale Korvenniittu Ränssintie 471 23.6. (MTu) -24.6. (HHe, JTo,
ASt, S. Stenroos, M. ja E. Laaksonen)

KAULUSHAIKARA (BOTSTE) 99 (106-2008)

Pienen karsimisen jälkeen jouduttaneen tyytymään yhtä vaille sataan
kaulushaikarareviiriin. Se on jatkoa n. viisi vuotta sitten alkaneelle
runsastumiselle. Vuonna 1990 kuultiin vain neljä puhaltelijaa. Aivan
ennätykseen ei päästy, mutta kesä on toiseksi paras kautta aikojen. Laukaan
vesireiteillä kuultiin tänä kesänä 21 haikaraa ja Jyväskylässä 16, joista 14
Päijänteen lahdissa. Mainittakoon jälleen, että kaulushaikarareviirien
laskeminen perustuu ankaraan karttojen tutkimiseen, mittailuun ja
arviointiin.

HAN 6
Pieni-Kaihlanen 22.4. (PKy) -13.6. (AHa) 
Keskinen 25.4. (M. Nieminen) -7.5. (THa, K. Oksanen)
Kynsivesi Venekoski Pääkkölänlahti 7.5. (THa, K. Oksanen) 
Kynsivesi Saksalansaaren E-lahti 12.5. (RSi, SMe)
Pirtti-Herttu 21.5. (JRa, ASy, JIk) 
Kuuhankavesi Nuutinlahti 21.6. (ILi, RSi, SMe)

JOU 10
Keskisenlampi 8.4. 1Ä (THa) -28.6. (J. Rummukainen), 1.6. 2Ä (THa)
Ruokoranta Eskonlahti 23.4.-15.5. (MPo, PTa)
Saposelkä Petäjälahti/Lahdisto 25.4. (EHi) -1.6. (THa)
Suontee Pylsynselkä Joussaari 2Ä 30.4.-27.6., *1.8. 1p (TLe)
Siikavesi 9.5. (IVa, KOl, SYl, PLy, PSu, MHu)
Angesselkä 29.5. (PHm, PLy)
Rutalahti 29.5. (PHm, PLy)
Saposelkä Häränniemi 16.6. (T. Salste)

JKL 16
Putkilahti Kääjinsalmi/Mahlaanpohja 20.4. (MHä, JTo) -12.6. (HLa, J.
Kuorelahti, J. Rutanen, K. Venäläinen ym. KS:n Luonto-liiton leiriläiset)
Hämeenlahti 22.4. (HLa, ASy, MHa, O. Huhtinen ym.) -*7.8. (ASy) 
Putkilahti Peuhanniemi Virtasalmi  23.4. (TLi) -31.5. (PNi)
Kouhinsalo Otava Haapapohja 25.4.-11.6. (HAl) 
Putkilahti Kasselkä Kassaaren SE-lahti 23.4. (TLi) -29.5. (PHm, PLy)
Puolakka Livunlahti 28.4. (HAl) -29.4. (P.Kiho)
Nenäinniemi Naattiansaari 30.4. (MHä)
Kirkkoselkä Ikolanmäen uimaranta Saukonsaari/Jänissaari 3.5. (HHe) -23.5.
(E. Mutanen)
Rutalahti Rutajoki/Rimminlampi 13.5. (K. Repo)
Mustanselkä ilm. Kumina-Pirttisaari linjan N-puoli 16.5. (TTo)
Mustanselkä Kaitasaaret (etäisyys n. 2-3km Mustanselän S-reviiristä) 19.5.
(KVe, PKy, TTo, ASy)
Säynätsalo Iso Mäntysaari/MUU Kinkomaa 14.5. (JSr) -21.5. (HHe, JTo)
Murtoselkä Iso-Urtin S-puolen lahti/Keljonlahti Urtinpohja 22.5. (MVn)
-12.6. (PSu, KOl)
Leppälahti Kaivovesi Vankiensaari 29.5.-19.6. (TFo)
Putkilahti Kouhinsalo Palikkasalmi/Haljaalansalmi 31.5. (PNi) -15.6. (AKn) 
Putkilahti Rantuu Huupohja 31.5. (PNi)

JÄM 4
Tiirinselkä Vattusaari/Jänissaari 21.4. (RPi, KVe, THu) -26.5. (RPi) 
Olkkolanlahti Simonsaaret 28.4. (LLi, RPi) -1.6. (RPi)
Nuorlahti 4.5. (R. Honkonen)
Länkipohja Hiukkaanlahti 8.5. (M. Saarinen) -3.6. (PHm, PLy)

KAN 1
Hilmonlahti 29.4. (HTa) -2.6. (RHo)

KON 5
Liesvesi Kellanlahti 24.4. (C., S. Jäntti) -*5.8. (OVi)
Liesvesi Uokonniemi Uokonsaari 2.5. (S. Jäntti) -13.6. (HHe, JTo)
Lapunjärvi 9.5. (E. Kalari)
Iso Kangasjärvi t. N-Keiteleeltä 9.5. (RPr, OVi, MTu, UTu, E. Kalari, M.
Hynninen, P. Saari) -13.6. (MRä, ASy, JRa, TIk)
Hänniskylä Voipionlampi/Voipionlahti 13.6. (MRä, ASy, JRa, TIk)

KUH 2
Talasniemi 6.5. (JTo, T. Keskinen, O. Nousiainen)
Tehi (Sysmän puolelta) 20.5. (KVe, PKy)

LAU 21
Tarvaala Kirkkosaari/Kirkkolahti 29.3. (THa, KNy) -13.6. (JSa)
Vuontee Likosalmi 11.4. (PKy) -13.6. (JSa)
Kuusa Asemalampi 19.4. (K. Koskinen) 
Kuusvesi Kuuslahti 21.4. (HHi) -21.6. (HLa, A., J., L. ja M. Hänninen)
Saraavesi N-pää Laajalahti 24.4. (J. Koskinen) -25.6. (IVa, KOl)
Lapinjärvi 25.4. (MHä, I.Keränen, P. Leinonen) -13.6. (AHa)
Lievestuore Kallaanlahti 26.4. (JRa) -28.6. (PHö, HHö, A-M. Högmander, E.
Högmander), 14.6. 2Ä (PLe) 
Vuojärvi NE-lahti 26.-28.4. (APi)
Tarvaala Peukaloinen 28.4.-20.5. (THa, KNy)
Kuusvesi Haasianlahti 28.4. (A. Salmi)
Vuontee Luulunlahti 28.4. (THa, KNy) -5.5. (JSa)
Peurunkajärven S-pää 7.5. (PKy)
Äijälä Nurminen 11.5. (RSi, SMe) -21.6. (ILi, RSi, SMe)
Kuusvesi Kuuslahti Pukkisaari 11.5 (RSi, SMe) -31.5. (EKo, SMe)
Vihtasilta Vihtalahti 16.5. (THa) -20.5. (THa, KNy)
Saraavesi Ränssintaipale Okkerinniemi 20.5. (THa, KNy)
Tarvaala Koivulahti 20.5. (THa, KNy)
Tarvaala Suolahti 20.5. (THa, KNy)
Tarvaala Talvilahti 20.5. (THa, KNy)
Savio Pernasaari 26.6. (JSa)

LUH 6
Tammiselkä Pajuselkä 3.4. (HKo) -29.5. (PHm, PLy)
Keihäsniemi Saviselkä 6.5-1.6. (M. Poikonen)
Vuoksensalmi Kotkatsalo 31.5. (PMn, MHm)
Vuoksensalmi Retuenjärvi 31.5. (PHm, MHm)
Luhankjärvi 31.5. (PHm, MHm)
Ulakonlahti? 29.6. (RPi)

MUU 2
Muuramenlampi 27.4.-29.5. (TFo) 
Saarenlahti 28.4. (TFo) -1.7. (TTo)

PIH 5
Mainlahti 9.4. (AKa, S. Matikainen, S.Vainio, K. Hakala) 
Putaanlahti 9.5. (AKa, ASr, TSy, N. Syrjä, S. Vainio, J. Krook) -*27.7.
(AKa)
Sahinniemi Heinäjoki 17.5. (AKa)
Muurasjärvi Sääkkönen 21.5. (TTo)
Muurasjärvi Vuohtojärvi 25.5. (HHi) -31.5. (S. Salonkoski)

TOI 4
Saarinen 1.5. (TFo, MHu, Y. Ruokonen) -8.6. (JRa, TPi)
Humalalahti 31.5.-2.6. (TFo)
Oravasaarenselkä Pirttilahti 2.6. (TFo)
Leppävesi Pohjoonlahti 8.6. (JRa, TPi)

UUR 1
Särkilampi 27.4. (HHe, JTo)

VII 7
Heinä-Suvanto SE-pää 2.5. (KHi) -3.6. (J. Vuokko)
Heinä-Suvanto NW-pää 3.5. (RSi, KTu) -31.5. (AKa, U. Kahilainen)
Varsalahti-Lätinselkä 9.5. (TLi, PKy, ASy, TTo)
Koskiselän N-pohjukka 9.5. (TLi, PKy, ASy, TTo)
Mustaniemi Matalalahti 3.6. (HHi)
Muikunlahti Isolahti 3.6. (HHi) 
Niinilahti 16.6. (J. Aalto)

ÄÄN 9
Kalajärvi 2Ä 2.5. (HHi, THi) -20.5. (TTo), 1Ä 2.5. (EKo) -23.5. (JRt)
Niinivesi Hirvaslahti 2.5. (RSi) -24.6. (ILi)
Kovalanniemi Korpisaari 11.5. (RSi, SMe)
Niinivesi Pohjoislahti 19.5. (ILi, SMe) -8.6. (EKo, SMe, M. Siitonen)
Niinivesi N-pää, Avainsalmi? 20.5. (LHi) -10.6. (S. Palokangas)
Naarajärvi 27.5. (ILi, SMe)
Liimattala Pyyrinlahti 7.6. (JPe)
Liimattala Riihiranta/uimaranta 11.6. (KHi, EHi)

LUHTAKANA (RALAQU) 6 (11-2008)

Kuusi röhkivää luhtakanaa on torjuntavoitto, sillä 90-luvulla jäätiin
jatkuvasti tätä huonompiin lukemiin. Toisaalta laji on runsastunut (tai
retkeily tehostunut) 2000-luvulla ja vain 2003 on jääty alle kuuden
reviirin. Kuitenkin liikutaan hyvin pienissä marginaaleissa, koska
ennätyskin on vain 11 ääntelijää.

JÄM 3
Lokalahti 11.4. (TKu, JLa, LLi, RPi) -12.4. (PKe, LLi, RPi)
Länkipohja Hiukkaanlahti 23.5. 2Ä (RPi)

LAU 1
Lapinjärvi Lapinlahti 28.6. (JRa)

VII 1
Heinä-Suvanto W-torni 31.5. (IVa, KOl, AKa, U. Kahilainen)

ÄÄN 1
Niiniveden N-pää-Hujakko 8.6. (KTu, JPe)

LUHTAHUITTI (PORPOR) 5 (27, 54-2002)

Luhtakanareviireihin voi olla tyytyväinen, mutta huittireviireihin ei. Viisi
reviiriä on käsittämättömän pieni määrä. 1997 kuultiin seitsemän reviiriä,
mutta yleensä selvästi enemmän. Vuosi 2009 jää siis historiaan
listahistorian (1990-2009) huonoimpana huittikesänä. Mikäli tarkastellaan
kesiä vuodesta 1975 lähtien löytyy sieltäkin vain muutamia huonompia kesiä.
1979 3Ä, 1976,-80,-82 ja -85 4Ä. Katse kääntyy lähinnä muuttosäihin
parhaimman huittimuuton aikana. Alkukesän koleus esti varhaisempien
muuttajien saapumisen, mutta myöhempi lämpeneminen ei tuonutkaan, yllättävää
kyllä, huitteja ja kerttusia Keski-Suomeen saakka.

JOU 1
Keskisenlampi 1.6. (THa)

JÄM 1
Länkipohja Hiukkaanlahti 12.6. (JHe, E. Smolander) -24.6. (RPi)

KON 1
Pyhäjärvi 21.5. (RPr)

PIH 1
Muurasjärvi Särkiperä 13.7. (AKa, U, Kahilainen, M. Mäkelä) -15.7. (J@s)

VII 1
Heinä-Suvanto 6.7. (K. Jäderholm)

RUISRÄÄKKÄ (CRECRE) 125* (323, 624-2002)

Tämä kesä oli (on) 11. peräkkäinen hyvä, yli 100 reviirin, rääkkäkesä.
Kuitenkin näistä kesistä vietettiin toiseksi huonointa kesää jaksolla
1999-2009. Monilla varmoilla paikoilla ei kuultu ensimmäistäkään narisijaa.
Mm. Jyväskylän Kuukasojan aukea, Saarijärven Satosuo ja Äänekosken Honkola
olivat äänettömiä. Jämsässä kuultiin kolmasosa rääkistä, ja mikäli summaan
liitetään Laukaan rääkät, on kasassa yli puolet kesän reviireistä. Lämmin
heinäkuu ei tuonutkaan uusia lintuja. Toistettakoon kuitenkin, että 125Ä
kertoo ruisrääkän olevan vankasti Keski-Suomen linnustossa. 90-luvulla
huonoimpana kesänä kirjattiin 4 reviiriä.

HAN 9
Venekoski Viitalahti 21.6. (ILi, RSi, SMe) -24.6. (TPi)
Venekoski Niittylä 24.6. (TPi)
Venekoski Metsäpelto 24.-29.6. (TPi)
Rääsy Suonpää 24.6. (TPi)
Hankavesi Peuraharju 24.6. (TPi)
Hankavesi Korvenniitty 24.6. (TPi)
Venekoski Pääkkölänniemi 29.6. (TPi)
Venekoski Pellonpää 9.7. (SBl)
Hankavesi Lintula 14.7. (TPi)

JOU 3
Rieskalantie Tommila 29.5. (PHm, PLy, MPo, PTa)
Kälä Hiekkaniemi 1.6. (THa)
Mustajoki Jokipolvensuo 7.7. (TPi, JRa)

JKL 7
Moksi Hoikanpohja 7.6. (MHä)
Savipohja Uusi-Ruuhela 10.6. (KVe)
Keljonlahti Särkkä 12.6. (JTo, PSu, KOl) -23.6. (MHr)
Lähteelänperä 24.6. (PHm)
Sammalniemi Jokiranta 26.6. (O. Penttinen)
Heinosniemi Hela 1.7. (TTo)
Kuikka Lähteelä 2.-16.7. (LIj) 

JÄM 40*
Partala Puistola 24.5. (RPi, A.Nieminen)
Alhojärvi Kakaristo 1.6. (JLa) -9.7. (K. ja M. Lajunen) 
Tuuralammi W 2.6. (JLa) -13.6. (RPi), 25.6. 2Ä (JLa)
Puukila 3.6. (PHm, PLy)
Joki-Kerkkola 3.6. (JLa) -24.6. (LLi)
Kähö 7.6.-17.6. (RPi)
Ruotsinkorpi 8.6. (RPi)
Palsina Perä-Sakari 8.6. (RPi)
Rapakko 13.6.-*18.7. (RPi)
Länkipohja Hepojärvi 2Ä 12.6. (JHe, E. Smolander)
Alhojärvi Kaunisto 23.6. (RPi)
Alhojärvi Kumpula 23.6. (RPi)
Juokslahti Vilunen 23.6. (RPi)
Vaheri Peltola 23.6. (JLa) -29.6.(RPi)
Syväjärvi 24.6. (RPi)
Eväjärvi 24.6. (RPi)
Myllyperä 24.6. (RPi)
Valkamanperä 24.6. (RPi)
Niittusuo 24.6. (LLi)
Könkkölä 24.6. (LLi)
Jama 25.6. (R. Ruokonen, J. Pihlainen)
Tervasmäki Rautiala 24.6. (LLi) -2.7. (RPi)
Auvila Raiva 25.6. (JLa) -2.7. (RPi)
Koskenpää Loppulantie 26.6. (RPi)
Lavakorpi 2Ä 26.-27.6. (RPi)
Turkinkylä Vainiola 29.6. (RPi)
Himos Kivistö 29.6. (RPi)
Heila 29.6. (RPi)
Länkipohja Hiukkaa 29.6. (JHe)
Halli Hintikka 30.6. (RPi)
Alhojärvi Uusi-Juhola 9.7. (RPi) -*27.7. (JLa, RPi)
Himos Kivistö 9.7. (RPi)
Alhojärvi Vilkka 16.7. (RPi)
Alhojärvi S 16.7. (RPi) -*27.7. (Jla, RPi)
Uskela 16.7. (RPi)
Kaipola Kaipolanväylä 18.7. (RPi)
*Alhojärvi Virkajärvi 28.7. (RPi) -*2.8. (JLa)

KON 5
Kangaskylä Kankaanpää 11.6. (HHe, JTo) -13.6. (TPi, JJo, MRä, TIk, ASy, JRa,
SMe, EKo, HRa, PHö, OKe, JLa, M. Papatheocharis, J. Lehtiö), 2Ä (KHi, HHi,
THi, PWi, KVe, PKy)
Pukara Pukaranranta 13.6. (EKo, SMe, HRa, MRä, ASy, TIk, JRa, LPa, SYl, PLy)
Hänniskylä 13.6. (JTo, HHe, SYl, LPa, PLy)
Ruuhimäki 29.6. (TPi)

KUH 3
Patavesi Tahkosuo Tevantie 21 29.5.-11.6. (PHä)
Ruolahti Ylä-Saksa 30.5. (MVa)
Lättilä Perä-Lättilä 6.6. (J. Hynninen)

LAU 24*
Haapalankylä Riihimäki 26.5. (ILi, SMe, T. Puttonen) -7.7. (TTo)
Lievestuore Mäkelä 29.5. (PLe, T. Leinonen) -14.6. (PLe)
Vuojärvi 30.5.-*1.8. (ASt)
Vehniä Hellintie 31.5.-13.6. (ILi)
Äijälä Isolahti 11.6. (PHä) -22.6. (ILi, RSi, SMe)
Äijälä Rauhala 11.6. (PHä)
Äijälä Lehtomäki 11.6. (PHä), 22.6. 2Ä (ILi, RSi, SMe)
Vehniä Hanhela 13.6. (ILi)
Lievestuore Montola 14.6. (PLe, T. Leinonen)
Puttola 14.6. (P. Leinonen)
Lievestuore Mattila 19.6. (JRa)
Ränssintaipale Harju 22.6. (ILi, RSi) -25.6. (IVa, KOl)
Haapasuo 24.6. (ASt, S. Stenroos, E. ja M. Laaksonen)
Puhakka Härkäharju 24.6. (PLe) 
Lemettilä 29.6. (PHm)
Kuusa Viitalankylä 30.6. (HLa, J. Hänninen)
Leipäpohja 6.7., 9.7. 2Ä (ILi) 
Leinola Pellonpää 7.7. (TTo)
Tervatehdas Niittylä 7.7. (TTo)
Vuonteen pellot 9.7. (JNi, MRä) -19.7. (MRä)
*Hohon pellot 2Ä 2.8. (JRa)

MUU 5
Huhtiniemi 31.5. (PLi)
Rannankylä 22.6. (IVa)
Kalalahti 23.6. (PHm)
Riskoperä Pajulehto 24.6. (PHm)
Sahinmäki 24.6. (PHm)

PET 4
Piesalankylä Koivurinne 19.6. (LIj, AIj)
Piesalankylä Piesala 19.6. (LIj, AIj)
Piesalankylä Taipale 19.6. (LIj, AIj)
Piesalankylä Päivärinne 19.6. (LIj, AIj)

PIH 7
Ilosjoki 1.6. (M. Junikka) -30.6. (AKa)
Elämäjärvi 19.6. (AKa, T. Siekkinen)
Riekkoperä 23.6. (FSi)
Harmaalanranta 24.6. (AKa)
Kortteinen 3.7. (KHi)
Kojola 16.7. (KHi, HHi)
Alvajärvi Kotajoki 16.7. (KHi, HHi)

SAA 10
Kolkanlahti 30.5. (HTa)
Tarvaala 31.5. (HTa)
Kalmari Sammakkoneva N 10.6. (R. Salo)
Kalmari Löytömäki 10.6. (HTa)
Konttimäki Pykälistö 2Ä 13.6. (A. Hietamäki, S. Palokangas), 8.7. 3Ä (SPa)
Sääksniemi 16.6. (M.Kautto)
Pylkönmäki Mulikka 19.6. (H. Honkonen, S. Hannonen, L. Tamminen)
Marjaperä Marjamäki 2.7. (THa)

TOI 2
Humalamäki Kivisalmi 7.6. (TPi, JRa)
Nisula Toivola Nisulankyläntie/Nisulanväylä 27.6. (HLa, E. Huhtiniemi ym.)

UUR 3
Sälliperä Sällilä 7.6. (TÄi) -8.6. (TÄi, ILi, RSi, JPe, EKo, KTu, SMe, R.
Penttinen, S. Jämsen, M. Siitonen, H. Vauhkonen)
Sälliperä Järvenpää 7.6. (TÄi) -19.6. (TGr, L, Kilpeläinen)
Hiirola Ala-Korkeamäki 2.7. (T. Nieminen)

VII 1
Valkeisjärvi Kotiaho (THa)

ÄÄN 2
Myllypohja Pajula 8.6. (EKo, SMe, TÄi, ILi, M. Siitonen, H. Vauhkonen)
Hietama Naarakoskentie Oittila 12.6. (EHi, KHi)

KEHRÄÄJÄ (CAPEUR) 33* (28, 40-2004)

Kehrääjä oli harvoja ilopilkkuja hieman vaisussa yölaulajakesässä. Vain
vuosina 2004-2005 on kuultu enemmän rukin surinaa mäntykankailla. Jämsän
Kollinkangas ja Haaralankangas ovat parhaita alueitamme, joilla kuultiin
neljäsosa kehrääjistä. Myös Joutsan Haapasuonharju on syytä mainita
erinomaisena kehrääjäpaikkana.

JOU 5
Haapasuonharju 27.6. 2Ä (HLa, E. Huhtiniemi ym.), 5Ä 2.7. (PHm, PLy)

JKL 5
Vaarunvuoret 24.5. (PLy, HLy) -3.7. (PHö)
Leppälahti Pankkovuori 2.6. (TFo)
Oravasaari Murtolahdenselänne 8.6. (TPy, K. Pylvänäinen)
Kamppivuori 2Ä 3.7. (PHö)

JÄM 12
Kollinkangas voimalinja 3.5. (RPi, TKu) -31.5. (JLa) 
Haaralankangas Mäntäntie 18.5. (RPi)
Haaralankangas Savivuori 19.5. (RPi)
Haaralankangas Synninlukontie-Näätämäentie 31.5. (JLa)
Kollinkangas Näätämäentie E 31.5. (JLa) -6.6. (AMy)
Kollinkangas Näätämäki 31.5. (JLa)
Kollinkangas hiekkakuopan S-osa 31.5. (JLa) -*2.8. (JLa)
Länkipohja Rostinmäki 3.6. (PHm, PLy)
Länkipohja Jaakkola 3.6. (PHm, PLy)
Haaralankangas moottorirata N 24.6. (LLi)
Uimakoskenmäki Tuomilähteet 3.7. 2Ä (M. Saarinen)

KUH 2
Karklampi Ihavuori 23.6. (PHä, VLi)
Pihlajakoski Pyhänpääntien alku 23.6. (PHä, VLi)

LAU 5
Hitonhauta 26.5. (H. Ahonen) -29.6. (TSu)
Peurunka Matomäki 2.6. (PHm)
Hietasyrjänkangas 15.6. (TTo) -18.7. (ILi), 22.6. 2Ä (ILi, RSi, SMe) -24.6.
(ASt, S. Stenroos, M. ja E. Laaksonen)
Valkola Pieni-Harinen 9.7. (ILi) -10.7. (S. Jämsen, R. Penttinen)

*SAA 1
*Linna Pykälistö 4.8. 1p (A. ja E. Viertola)

TOI 1
Vihijärvi Heinäahonvuori 27.6. (PHm)

UUR 2
Pieni-Uurainen Kangastie 19.6. 2Ä (TGr, L. Kilpeläinen)

KÄENPIIKA (JYNTOR) 65* (81-2007, 2008)

Käenpiikoja kuultiin tänä vuonna kolmanneksi eniten, mutta lähivuodet
2007-2008 menevät edelle. Syytä huoleen ei kuitenkaan näyttäisi olevan.
Suur-Jyväskylässä ja Äänekoskella kävi runsain kiikitys. 2000-luvulla
reviirien määrä on vakiintunut 50 paremmalle puolelle.

HAN 1
Niemisjärvi Rämy 24.5. (JIk)

JOU 2
Pihlassuo Patalanniittu 10.5. (TPi, JRa)
Vartiamäki 6.7. (MHä)

JKL 16
Aholaita 3.5. (JVi)
Tourujoki vanha hautausmaa 3.5. (PHm)
Nisula Eeronkatu 4.5. (HSi) 
Oravasaari Multamäentie 7.5. (TPy)
Putkilahti Peuhanniemi 13.5. (TRe)
Rauhalahti 16.5. (TPa)
Nisula Taidepolku 19.5. (SYl)
Saukkola Tapanila 21.5. (TLi)
Kypärämäki Kangaskatu 14 22.5. (K. Repo)
Keljonkangas Sääksjärvi 22.5. (J. Laine)
Vesanka Tonttuvuori 22.5. (THa)
Putkilahti Kouhinsalo 30.5. (TLi)
Putkilahti Kopiseva 30.5. (TLi)
Korpilahti Kotamäki 30.-31.5. (TKe)
Putkilahti kylä 8.6. (HLa, K. Venäläinen, J. Rutanen, J. Kuorelahti ym. KS:n
Luonto-Liiton leiriläisiä)
Viljaperä 28.6. (P. Suokas)

JÄM 8
Lokalahti 7.5. (KVe) -9.5. (RPi, JLa, KVe, LLi)
Halli Vainiontie 3 17.5. (IPe)
Nevalansuo 18.5. (SYl)
Lehmisuo 18.5. (JLa)
Lammi 19.5. (J. Savolainen, H. Majava)
Itälamminmäki 19.5. (SYl)
Karhusalmi 21.5. (PKe)
Narrila 22.5. (SYl)

KON 7
Itäsaaren pellot 7.5. (AHa)
Rossinkylä Hakola 12.5. (T. Nieminen)
Istunmäki Isosuo 12.5. (OVi, koulun retki)
Töhkerönmäki 19.5. (HHe)
Ruotolahti 20.5. (HHe)
Vanhala 20.5. (TTo)
Leskelänkylä 13.6. (SYl, LPa, PLy)

KUH 6
Ansiolahti Pohjola 13.5. (PHä)
Kotalahti 15.5. (KVe)
Pihlajakoski 19.5. (J. Savolainen, H. Majava)
Lepola 24.5. (MVa)
Patavesi Käpälämäki 1.-14.6. (PHä)
Keskusta museo 1.7. (JTo)

LAU 4
Lievestuore Montola 27.4. (TTo)
Vuonteen peltojen E-reunan metsikkö 2.5. (TTo, HRa) -3.5. (HHä, S.
Ruokonen)
Pedonmäki 3.5. (HRa)
Hevosaho 9.5. (PKo)

MUU 1
Hettee 3.6. (PHa, J. Hallman, J. Laaksamo, T. Uutela)

PET 4
Petäälahti 16.5. (LIj)
Murtola 22.5. (LIj)
Sulkukangas 24.5. PNi)
Heikkilänperä Kurkisuo E 17.6. (THa)

PIH 3*
Kojola 21.5. (TTo)
Harjulanmäki 21.5. (TTo)
*Ruokolahti 27.7. (AKa, H. Paananen)

SAA 2
Pylkönmäki Pihlajamäki 10.5. (K. Rantala)
Kalmari Isokorpi 22.5. (L. Tamminen, H. Honkonen, R. Salo)

TOI 2
Hamperinjoki, mylly 10.5. (TPi, JRa)
Toivakanlehto Sammalisto 16.7. (TPi, JRa)

ÄÄN 9
Piilolanniemi 29.4. (SMe)
Hietama Muinosmäki 1.5.-1.6. (KTu)
Myllypohja Höyhenniementie 280 9.5. (H. Huuskonen)
Äänejärvi rantapuisto 10.-11.5. (I. Korhonen)
Riihiniemi Lepola 11.5. (H. Huuskonen)
Likolahti Hampputie 13.5.-28.6. (SMe)
Riihimäki 16.5. (TNi)
Saarikas Mattila 11.6. (PHä)
Hietama Kinnarintie 18.6. (SPa)

KANGASKIURU (LULARB) 13 (17, 18-2005)

Ennen vuotta 2004 havaittiin meillä vuodessa 0-4 reviiriä. Onko sen jälkeen
tehostettu hiekkakuoppien tutkintaa? Puolet reviireistä kuultiin jälleen
Jämsän parhailla alueilla Haaralan- ja Kollinkankaan tienoilla. Olisiko
pientä taantumaa kuitenkin havaittavissa? Jämsä-Laukaa-Äänekoski on joka
tapauksessa melko suppea kolmen kunnan reservaatti. Kangaskiuru on siis
edelleenkin perin harvalukuinen laji Keski-Suomessa.

JÄM 9
Näätämäki hiekkakuoppa 5.4. 1Ä (RPi), 2Ä (TKu) -8.4. (HHe, MHä, JTo)
Kollinkangas 9.4. (AMy) -25.4. (RPi)
Haaralankangas Taimitarha 19.4. (MPo, PTa)
Haaralankangas Moottorirata 21.4. (PKe) -25.4. (RPi)
Haaralankangas Koirakenttä 24.-25.4. (RPi)
Heräkulma Lindroosin soramontut 2Ä 25.4. (RPi)
Himos 23.6. (P. Lehto)

LAU 1
Kuukkala Lintumäki 18.5. (ASy, YKa)

ÄÄN 3
Liimattala raviradasta 1km Saarijärven suuntaan 26.4. (THi)
Liimattala ravirata 3.5. (KHi) -6.5. (HHi)
Pyhänkangas SAA-rajan hiekkakuopat 3.5. (KHi)

SATAKIELI (LUSLUS) 97 (141, 201-2003)

Vuonna 2001 jäätiin kuluvaa vuotta huonompaan reviirimäärään 2000-luvun
tilastoissa. Kuvio on siis samanlainen kuin ruisrääkällä. 95 reviiriä ei
kerro heikosta esiintymisestä, mutta melkoisesta taantumasta viime vuosiin
verrattuna. Jyväskylän 25 ja Jämsän 42 reviiriä ovat kelvollisia määriä,
mutta muihin kuntiin jää yhteensä vain 30 reviiriä. Hankasalmi 1 ja etenkin
Luhanka 1 ja Joutsa 3 ovat karuja lukemia eteläisistä kunnista.

HAN 1
Kallioaho leirikeskus Iso-Hertun ranta 19.6. (SPa)

JOU 3
Rieskalantie 226 Angesselkä 29.5. (PHm, PLy, MPo, PTa)
Tammiharju Suuri Kurjärvi 29.5. (PHm, PLy)
Perttulanpolku 29.5. (MPo, PTa)

JKL 25
Keljo Salonniitut 18.5. (PHm) -1.6. (PLy) 
Eerolanlahti 20.5. (JLa, PHm) -1.6 (PLy)
Ristikivi Sippulanniemi Lapakuja 22.5. (E. Koskela)
Putkilahti Peuhanniemen W-osa 22.5. (TRe) -12.6. (HLa, B. Malinen, J.
Rutanen, J. Kuorelahti, K. Venäläinen, KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Putkilahti Virtasalmi/kylä 24.5. (PLy, HLy) -7.6. (TLi)
Keljo Taipale 24.5. (M.-P. Harju) -31.5. (TPa)
Lohikoski Niittytie 24.5. (AHa) -7.6. (KOl)
Korkeakoskenlahti 26.5. (PLy) -4.6. (JVi)
Hämeenlahti Hämeenpohjantie 25.5. (TPa) -11.6. (PHö, T. Kotilainen ja KSLY:n
retkeläiset)
Kuokkalanpelto Suksipajantien risteys 27.5. (PHm)
Ristikivi Niemijärvi/sähkölinja/Leinikintie 29.5. (MHl) -11.6. (JSy)
Vaajakoski Niitynpää 30.5.-1.6. (TPa)
Putkilahti Peuhanniemi/Kassaari 30.5. (TLi) -12.6. (HLa, B. Malinen, K.
Venäläinen, J. Kuorelahti, J. Rutanen, KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Putkilahti Kopiseva 31.5. (PHm, MHm) -12.6. (HLa, J. Rutanen, J. Kuorelahti,
K. Venäläinen, B. Malinen, KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Putkilahti Niemelä 31.5. (PNi) -12.6. (HLa, B. Malinen, K. Venäläinen, J.
Kuorelahti, J. Rutanen, KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Keski-Palokka Euromarket 1.6. (PLy)
Seppälä Citymarket 1.6. (PLy)
Äijälänsalmi 1.6. (PLy) -13.6. (MHl)
Sippulanniemen golfkenttä 1.6. (PLy)
Keljonkeskus (250-350m Taipaleen rev.) 1.6. (PLy, HLa) -12.6. (tai Taipale)
(JTo)
Puuppola Vähäjärvi 2.6. (E. Heinonen)
Korpilahti 9-tien ja Korpilahdentien risteys 3.6. (PHm, PLy)
Kortepohja Rautpohja 10.6. (YKa) -12.6. (TNi, AKn)
Tourula Ailakinkatu 12.6. (THa)
Sippulanniemen golfkenttä (siirtymä 350m tai eri lintu) 14.6. (JMk)

JÄM 42
Pietilä Varastotie Konkola 19.5. (PTa) 
Pietilä Varastotie/Tervasmäen th 19.5. (PTa) -5.6. (AMy)
Jämsänjoki Märäsoja 19.5. (PTa) -22.5. (JLa)
Jämsänjoki Viialanlahti 21.5. (AMy) -22.5. (JLa)
Jämsänjoki Keskinen kansanopisto 21.5. (etäisyys ed. 450m) (PKe)
Alhojärvi S Takanen/Lahtonen 2Ä 21.5.-7.6., 23.6. 1Ä (RPi) 
Alhojärvi E Kuntala 21.5. (RPi) -24.6. (LLi) 
Alhojärvi E Pienami 21.5. (RPi) -24.6. (LLi) 
Kilpakorpi Rakentajankatu 21.5.-7.6. (RPi)
Kellokallio veturitalli 21.5. (RPi) -7.6. (JLa) 
Kellokallio rautatien ylikäytävä S 22.5. (JLa) 
Kellokallio rautatien ylikäytävä N 22.5. (JLa)
Juokslahti Ruonanlahti 22.5. (RPi) -10.6. (JLa)
Säyrylä 22.5.-17.6. (RPi) 
Tuuralammi S 22.5. (JLa) -13.6. (RPi) 
Jämsäntie Jämsänkosken Teboil 22.5. (JLa)
Länkipohja Hiukkaanlahti 23.5. (RPi)
Hiukkaa Kuusisto 23.5. (RPi)
Suinula Eloranta/Kylä-Siukola 2Ä 24.5. (RPi) -6.6. 1Ä (IPe)
Alhojärvi Hakamäki Hassintie 24.5. (RPi)
Alhojärvi E järven ranta 24.5.-1.7. (RPi) 
Lopotti Pääskysmäentie Hinkkala/Vähä-Simola 24.5. (MPo, PTa) -3.6. (JLa)
Kellokallio rautatien ylikäytävä (350m ed. rev.) 26.5.-6.6. (JLa)
Kääpälänpelto Märäsoja 27.5. (AMy)
Tuuralammi E, pelto 30.5. (JLa)
Tuuralammi N (veturitallin yks. (eri lintu) runs. 200m päässä) 30.5.
(JLa)-13.6. (RPi)
Säyrylä Elomäki 3.6. (PHm, PLy)
Pääskyläntie Kinotar 3.6. (JLa)
Vitikkalansilta N, joen W-puoli 3.-7.6. (JLa)
Lopotti Pääskysmäentie rautatiensilta NE 3.-7.6. (JLa)
Länkipohja Jaakkola 3.6. (PHm, PLy)
Länkipohja Pappila 3.6. (PHm, PLy)
Länkipohja Hepojärvi 3.6. (PHm, PLy) -12.6. (JHe, E. Smolander)
Länkipohja Heporanta 3.6. (PHm, PLy) -12.6. (JHe, E. Smolander)
Länkipohja Rostinmäki 3.6. (PHm, PLy)
Alhojärvi E Hassintie 2Ä 13.6. (RPi) -1.7. (JLa)
Saari 13.6. (LLi)
Könkkölä Ylä-Nikkilä/Kähö 24.6. (LLi)
Tervasmäki Pääskysmäentie Iso-Simola 25.6. (JLa)

LAU 11
Tiituspohja 18.-26.5. (MMi)
Tarvaala Savola 23.5. (ILi) -25.6. (IVa, KOl)
Lievestuore Laajalahti Laajalahdentie 19.-26.5. (JRa, JIk)
Lievestuore Majaniemi 26.6.-14.7. (JRa)
Lievestuore Majasaarentie 1A 28.5. (JRa)
Vihtavuori Lammasmäki 1.-2.6. (PHm)
Leppävesi Hevosvuori 2.6. (PHm)
Lemettilä 2.6. (PHm)
Äijälä Multaharju 11.6. (PHä) 
Äijälä Lassila 22.6. (MTu, ILi, RSi, SMe)

LUH 1
Tammijärvi 29.5. (PLy, PHm)

MUU 4
Pitkälä 25.5. (I. Niemelä) -27.6. (MHm, PHm, PLy)
Teollisuusalue 26.5. (PHm) 
Muuramenlampi 28.5. (PLy, PHm) -29.5. (TFo)
Korvenperä/Hautalahti 10.6. (IVa) -13.6. (PSu, KOl)

PET 2
Kirri 6.-7.6. (PNi)
Karikonkylä Vanha-Karikko 19.6. (AIj, LIj)

SAA 1
Kalmukoski 22.5. (M. Rämänen)

VII 4
Suovanlahti Vesilahti 26.5. (K. Korhonen)
Ilmolahti Anttila 1.6. (TMu) -3.6. (HHi) 
Ilmolahti Mattila 1.6. (TMu) -3.6. (HHi)
Ilmolahti Pietilä 3.6. (HHi) 

ÄÄN 4
Rantakylä Pukaran N-pää 23.-30.5. (JRt)
Hietama Hankapohja Kinnarintie 25.5. (SPa) -27.5. (ILi, SMe)
Kalaniemi Kajama 29.5. (HHi)
Liimattala uimaranta 11.6. (KHi)

PENSASSIRKKALINTU (LOCNAE) 38 (40, 78-2004)

Sirkkalinnut sinnittelivät mukavasti tänäkin vuonna. Pieni "työtapaturma"
oli 2-3 reviirin puuttuminen, jolla olisi oltu viime vuoden lukemissa.
Mikäli halotaan hiuksia, on toki myönnettävä, että pitää mennä vuoteen 1997,
josta löytyy pienempi reviirimäärä. On siis todettava numeroiden
lahjomattomassa valossa, että pensassirkkalintukin väheni kuten mm.
satakieli, ruisrääkkä ja viitakerttunen.

HAN 1
Säkinmäki Ruukkisuo 11.6. (TPi)

JOU 1
Havumäki Havusuo 7.7. (TPi, JRa)

JKL 2
Vehkalampi 1.6. (P. Tikkanen)
Putkilahti Koivusalmi 11.6. (HAl)

JÄM 18
Lokalahti 21.5. (RPi) -18.7. (AMy)
Kilpakorpi Rakentajankatu 21.5. (RPi)
Halli Paro 24.5. (RPi) -7.7. (KVi), 24.6. 2Ä (IPe)
Länkipohja Pappila 3.6. (PHm, PLy)
Länkipohja Jaakkola/Hepojärvi NW-kulma 3.6. (PHm, PLy) -12.6. (JHl, E.
Smolander)
Länkipohja Hiukkaanlahti 3.6. (PHm, PLy)
Länkipohja Hepojärvi Heporanta, järven NE-kulma 3.6. (PHm, PLy) 
Joki-Kerkkola/Pänkälä Johanneksentie 5.6. (AMy) -25.6. (JLa) 
Kähö 7.-23.6. (RPi)
Lahdenkylä Taipale 10.6. (JLa) -22.6. (LLi)
Pahkala 13.6.-18.7. (RPi) 
Jokisuu Kirmajärvet 22.6. (JLa)
Hietakylä 26.6. (RPi)
Lavakorpi 26.6. (RPi)
Kakaristo 27.6.-9.7. (RPi)
Pääskysmäki 2Ä 1.7. (JLa), 1Ä 2.7. (RPi) -*2.8. (JLa)
Mäntymäki 16.7. (RPi)

KON 1
Hiekkalankylä Metelinniitty 13.6. (JJo, TPi, M. Papatheocharis)

KUH 1
Ruolahti Multa-Korppila Ala-Korppila 7.6. (JVi) -13.6. (MVa)

LAU 2
Vihtasilta Kaura-aho 21.6. (THa)
Tarvaala Savola 23.6. (MTu, HHe, JTo) -25.6. (IVa, KOl)

MUU 1
Sahinmäki 23.6. (PHm) -1.7. (TTo)

PET 2
Karikonkylä Vanha-Karikko 19.6. (AIj, LIj)
Kumpu 19.6. (AIj, LIj)

SAA 3
Tarvaala Kotikumpu 31.5. (HTa)
Tarvaala Seppälä 1.6. (HTa)
Satosuo Kuusisto 28.6. (ILi, SMe)

TOI 2
Nisula Nisulanväylän ja Nisulankyläntien risteys 27.6. (HLa, E. Huhtaniemi)
Nisula Jokienväli Heinäahonsuo 4.7. (JRa, TPi)

UUR 1
Sälliperä Sällijärven S-pää Järvenpää 30.5. (ILi) -8.6. (ILi, TÄi, JPe, KTu,
RSi, EKo, SMe, R. Penttinen, S. Jämsen, M. Siitonen, H. Vauhkonen)

VII 2
Ilmolahti Pietilä 3.6. (HHi)
Keitelepohja Mäkelä 23.6. (THa)

ÄÄN 1
Honkola Autio 9.6. (JVi) -*3.8. (SMe)

VIITASIRKKALINTU (LOCFLU) 33 (29, 43-2002)

Viitasirkkalintu paikkasi sukulaisensa pensassirkan pienen taantuman. 33
reviiriä on hienosti kaikkien aikojen kolmanneksi paras tulos ja nyt voidaan
jälleen puhua tämän lajin hitaasta runsastumisesta. 1999 mentiin ensimmäisen
kerran yli 20 reviirin ja pienin hyppäyksin edetään eteenpäin.

HAN 1
Piilunkorpi 29.6. (TPi) -30.6. (SYl)

JOU 1
Suontee Leppäaho 25.6. (TLe)

JKL 9
Saakoski 3.6. (PHm, PLy)
Putkilahti Koivusalmi 6.6. (TRe, PHö, HHö, S. Högmander, M. Sipponen,
Korpilahden Ls-yhd. retkeläisiä) -7.6. (TLi)
Kuokkala Pohjanlampi sähkölinja 7.6. (MHr) -28.6 (JSy)
Kuokkalanpelto Hämeenpohjantie Samulinniemen tyvi 22.6. (TPa) -24.6. (MHr) 
Hämeenlahti Hämeenpohjantie 8.6. (MHä) 
Kansanaho Raiviokoskentie 441 30.6. (P. Välivaara) 
Maatia Salmela 1.7. (TTo)
Viljaspohja Ohelanaukee 1.7. (TPi)
Viljaspohja Uusisuo 1.7. (TPi)

JÄM 10
Kellokallio 30.5. (JLa, AMy) -13.6. (RPi)
Kilpakorpi Rakentajankatu 6.6. (RPi) -14.6. (LLi)
Järvenpää Autiontie 8.-27.6. (RPi)
Lehmisuo 10.6. (JLa)-13.6. (RPi)
Jokiniemi 17.-23.6. (RPi)
Riihijärvi Rintalantie 19.6. (JLa)
Riihijärvi Rintalantie 25.-30.6. (ehkä sama lintu, mutta eri reviiri) (JLa) 
Hietakylä 26.6. (RPi)
Turkinkylä Ala-Mutala 28.-29.6. (RPi)
Pietilä Vaivaroistentie 2.7. (RPi)

KON 3
Tankolampi Lamminpää 12.6. (LPa, PLy, SYl)
Pynnölänniemen th. 13.6. (JTo, HHe)
Kivisalmi 20.-21.6. (T. Seimola)

KUH 2
Ruolahti Tehi 20.6. (PHä)
Pihlajakoski Tervala 23.6. (PHä, VLi)

LAU 1
Peurunka 11.6. (PHä)

LUH 1
Judinsalo Hietaranta 20.6. (PLi)

MUU 3
Teollisuusalue 7.6. (PHö, HHö, TRe, M. Sipponen, S. Högmander, Korpilahden
Ls-yhd. retkeläisiä) -8.7. (ASy, YKa, L. Eirola-Niemi))
Kalalahti 16.6. (PLy, K. Karjalainen, J. Kotkavirta) -1.7. (TTo)
Rättäli 27.6. (PHm, JJo) -1.7. (TTo)

PIH 1
Muurasjärvi Särkiperä 13.7. (AKa, U. Kahilainen, M. Mäkelä)

ÄÄN 1
Myllyperä Niiniveden ranta 1.6. (SMe)

RUOKOSIRKKALINTU (LOCLUS) 0 (3-2008)

Ruokosirkkalintua ei päästy kuulemaan ja tämän lajin yhden yksilön kolme
reviiriä viime kesältä käynnistivät osaltaan keskustelun reviirien uudesta
laskutavasta ensi kesänä. Tarkoitus on harkita sitä, että varmuudella tai
ilmeisellä varmuudella samaa yksilöä ei enää merkittäisi uudeksi reviiriksi.
Tämä ei ilmeisesti vääristä tilastoja, koska kahdessa paikassa rengastettuja
yksilöitä lienee vähän. Näin eliminoitaisiin harvinaisuuksien tuplareviirit.

RYTIKERTTUNEN (ACRSCI) 5 (5, 29-1999)

Heikkoa on rytikerttusen elämä Keski-Suomessa. Nyt (kuten viime kesänäkin)
palataan 1990-luvun alkuvuosiin. Vuonna 1996 havaittiin neljä reviiriä ja se
on edellinen tätä kesää huonompi reviirimäärä.

JKL 1
Putkilahti Kassaari 30.5. (TLi) -9.6. (HLa)

JÄM 3
Olkkolanlahti Simonsaaret 25.5.-24.6. (RPi), 27.6. 2Ä (LLi)
Olkkolanlahti Rantala 27.6. (LLi)

KON 1
Pyhäjärvi 13.6. (MRä, ASy, JRa, TIk)

LUHTAKERTTUNEN (ACRRIS) 27 (31, 43-2003)

Kuka osaisi selittää luhtakerttusen mukavan reviirimäärän, jota ei tarvitse
hävetä missään edellisvuosiemme vertailussa? Miksi useimmat kerttuset ja
pienet listalla olevat varpuslinnut taantuivat luhtakerttusta lukuun
ottamatta? Pitäisikö syitä etsiä talvehtimisalueilta? 

HAN 1
Leväsenlampi 29.6. (TPi)

JOU 2
Tammilahti Tuomela S 29.5. (MPo, PTa)
Havumäki Havulohi 18.6. (TPi, JRa)

JKL 2
Putkilahti Peuhanniemi 30.5. (TLi)
Jylhänperä Perkiönniitut 14.6. (ILi)

JÄM 14
Lokalahti 7.6. (LLi) -14.6. (RPi)
Saari 13.6. (LLi)
Koskenpää Paaluaho 19.6. (JLa)
Kaipolanniemi 17.6., 22.6. 2Ä (LLi)
Halli Paro 21.6. (IPe, KVi) -24.6. (RPi)
Jämsänniemi Sanaslahti 23.6. (JLa)
Kilpakorpi Rakentajankatu 23.-26.6. (RPi)
Lahdenkylä Jussila 22.6. (LLi)
Hiukkaa 24.6. (RPi)
Könkkölä 24.6. (LLi)
Pihlaisto Isokivenvainio 26.6. (MKe)
Lokalahti talviruokintapaikka 24.6. (LLi, RPi) -2.7. (RPi)
Viiskulma Paattilantie 16 1.7. (JLa)

KON 1
Rinteenmäki 13.6. (JTo, HHe)

KUH 1
Kirkonkylä koulukeskus 7.6. (JVi)

LAU 2
Äijälä Lassila 22.6. (ILi, RSi, SMe, MTu)
Ränssintaipale Harju 22.6. (ILi, RSi)

MUU 1
Teollisuusalue 27.6. (PHm)

PET 1
Mommio 5.7. (PNi)

SAA 1
Tarvaala ammattioppilaitos 22.6. (HTa)

TOI 1
Vehmas 27.6. (PHm)

VIITAKERTTUNEN (ACRDUM) 88 (237, 239-2006)

Vuosi 2000 oli heikko viitakerttusvuosi (53Ä), mutta ilman sitä pitää palata
historiassa peräti 90-luvun alkuvuosiin. Sieltä löytyy v. 1992 edellinen,
vuosia 2000 ja 2009 huonompi reviirimäärä, 52 reviiriä. Viitakerttunen
suorastaan romahti, mutta suhteellisuus säilyttäen se lauloi samalla tasolla
kuin satakieli. Aikaisempina kesinä totuttiin kuulemaan kuitenkin jopa lähes
kolminkertainen määrä tätä huippulaulajaa.

HAN 2
Pirttimäki Rinteelä 11.6. (TPi)
Venekoski Kaarre 29.6. (TPi)

JOU 3
Pertunmaantie 267 7.6. (MPo, PTa) 
Hoskonlahti Heikkilä Tattarmäentie/Pastilantie 25.6. (MPo, PTa)
Vartiamäki 6.7. (MHä)

JKL 15
Äijälä Viherlandia 23.5. (JMä)
Kuokkala Kuokkalan kartano 27.5. (TPa)
Kuokkala Arvinkujan risteys 29.5. (LHi)
Sippulanniemen golfkenttä 30.5. (JMk)
Putkilahti Kassaari 31.5. (PNi) -6.6. (PHö, HHö, TRe, M. Sipponen, S.
Högmander, Korpilahden Ls-yhd. retkeläisiä)
Kuokkala Kylmänoro 1.6. (JVi) -11.6. (HHe)
Tourula Vapaaherrantie 1.6. (PLy)
Tourula Ailakinkatu 2.6. (THa, AHa)
Äijälä Rauhaniemi 2Ä (etäisyys ed. yli 300m) 5.6. (TTo), 1Ä/2p 9.6. (YKa,
ASy) -11.6. (JTo)
Ristikivi sähkölinja 7.6. (JSy)
Suuruspää 7.6. (TSa)
Putkilahti Kouhinsalontie/Niemelänpolku 10.6. (HLa, P. Kinanen, B. Malinen,
K. Venäläinen, E. Lautamäki ym. KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Kuokkala Keskisentie 8 14.6. (JMk)
Kuokkala Koirapuiston ja Hämeenpohjantien välissä 19.6. (MHä, I. Keränen)

JÄM 32
Talvialan ranta 26.5. (PKe)
Alhojärvi S Lahtomäki 1.6. (JLa)
Partalankoski 1.6. (JLa)
Jämsänkoski Jämsäntie 61 3.-7.6. (JLa)
Lopotti Jämsänjoki 3.6. (JLa) -12.6. (PTa, MPo)
Länkipohja Läpikäytävä 3.6. (PHm, PLy)
Kaipolanväylä Saari 5.6. (AMy) 
Pietilä Tervasmäen th 5.6. (AMy)
Pietilä Varastotie 5.6. (AMy)
Kilpakorpi Rakentajankatu 17.6.-18.7., 6.6.-16.7. 2Ä, 7.6. 3Ä (RPi)
Halli Paro 6.6. (IPe) -17.6. (RPi)
Jokiniemi 7.6. (RPi)
Hiukkaanlahti Jaakkola 7.6. (AMy)
Juokslahti Lahdenkylä Huusko 10.6. (JLa)
Myllyjärven NE-osa Morvantie Lepola 10.6. (JLa)
Lahnajoki Lahnakoski 12.6. (JLa)
Kellokallio 13.-23.6. 3Ä (RPi), 
Kattilajärvi 14.6. (LLi) -23.6. (RPi) 
Virtasalmi 19.6. (JLa)
Kinula metsätien th. 22.6. (JLa)
Länkipohja Salmela 25.6. (HHe, JTo) 
Kellokallio ylikäytävä 23.6. (RPi) -25.6. (JLa)
Palsina 27.6. (RPi)
Vihkimäjärvi 29.6. (RPi)
Viiskulma Paattilantie 16 1.7. (JLa)
Pispala N Jämsänjoki E 1.7. (JLa)
Ekonen 2.7. (RPi)
Himos golfkenttä 9.7. (RPi)

KON 5
Hytölä Peltomäki 13.6. (HHe, JTo, TPi, JJo, LPa, PLy, SYl)
Pukara Mäkelä 13.6. (HHe, JTo, SYl, LPa, PLy)
Lahdenkylä Vähälahti 13.6. (PKy, PWi, KVe, PHö, OKe, JLa, J. Lehtiö)
Rossinkylä Pihlasmäki 13.6. (SYl, PLy, LPa)
Aholankylä 13.6. (LPa, SYl, PLy)

KUH 6
Lättilä Perä-Lättilä 6.6. (J. Hynninen)
Närvä 7.6. (JVi)
Pihlajakoski 7.6. (JVi)
Tehi Ruolahti 20.6. (PHä)
Ruolahti Rauhala 20.6. (PHä)
Tehi Ruoranta 27.6. (MVa)

LAU 6
Vehniä Hellintie 29.5. (ILi)
Lievestuore keskusta 3.6. (TIk) -20.6. (JRa) 
Lievestuore Hohontie 971 4.6. (JRa)
Hoho Kalliolahti 8.6. (TIk)
Lievestuore Hohontie 1 16.-20.6. (JRa)
Vuojärvi E-ranta 25.6. (ASt)

MUU 5
Pitkälä Uusi-Pitkälä 2Ä 2.6. (HHä) -3.6. (PHm, PLy), 1Ä 28.6. (JJo)
Teollisuuskylä 9.6. (IVa)
Valkola 13.6. (PSu, KOl)
Verkkoniemi Penttilänraitti 14.6. (KVe, NVe)

PET 2
Kumpu 19.6. (AIj, LIj)
Kirri (luhtakerttusmahdollisuus) 19.6. (AIj, LIj)

SAA 3
Lannevesi Mäkikylä 1.6. (HTa)
Tarvaala Kotiniemi 31.5.-1.6. (A. Herttuala)
Kalmukoski 3.6. (M. Rämänen)

TOI 5
Huikko Hattulahti 6.6. (TPi, JRa)
Huikko Heintie 7.6. (TPi, JRa)
Hamperinjoki mylly 7.6.-16.7. (TPi, JRa)
Kirkonkylä Kakaravaara 7.6. (TPi, JRa)
Nisulanväylä Lähteälä 27.6. (HLa, E. Huhtaniemi ym.)

VII 2
Isoaho 10.6. (RHo)
Löytänä Rinne 19.6. (ELe)

ÄÄN 2
Saarikas Pieni-Saarikas 9.6. (RSi)
Hietama Hietamankoskentie Rajapuro 12.6. (KHi, EHi)

KULTARINTA (HIPICT) 19* (18, 35-2004)

Kultarinta piti alkukesän koleuden keskellä pintansa 19 reviirillä. Se on
viime vuoden sateisen kesän tasoa. Sitä ennen oli neljä parempaa kesää,
mutta aikaisemmin useita huonompia vuosia. Ennätys on 35Ä, joten kultarinta
on melko harvalukuinen eteläisten kuntien laulaja. Kuntarallissa havaittu ja
jo aiemmin Konnevedeltä löytynyt toinen lintu olivat pohjoisimmat laulajat.

JKL 9*
Saukkola Tapanila 21.-29.5. (TLi) 
Lohikoski Niittytie 22.-2.6. (AHa) 
Taulumäki Kankaankatu 23.5. (JIk) -31.5. (JTo, TLi)
Tourujoki 28.5. (KOl, ELe) -29.5. (MTu)
Seminaarinmäki 29.5. (TTo)
Sippulanniemi sähkölinja 2.-23.6. (JTo) 
Mattilanpelto Älylä 3.6. (HHä)
Vaajakoski Kotimäki 14.6. (TPa)
*Kuokkalan kartano 3.8. (ASy) -5.8. (TTo)

JÄM 6
Lokalahti 12.5. (RPi) -13.5. (AMy)
Paattila Rantapolku pumppukoppi 18.5. (RPi) -19.5. (JLa)
Taivassalo Vitikkalanlahti 23.5. (PKe)
Kirkonmäki Kirkko-oja 25.5. (JLa) -27.5. (AMy)
Kaltila Umpianjärvi 30.5. (MKe)
Halli Paro 21.6. (KVi)

KON 2
Siikakoski tutkimusasema 27.5. (HHe) -28.5. (JTo)
Rinteenmäki Torniontien th 13.6. (PWi, KVe, PKy) 

LAU 1
Lievestuore Majasaarentie 1A 12.5. (JRa)

TOI 1
Paloskylä Rimmi 7.6. (JRa, TPi)

MUSTAPÄÄKERTTU (SYLATR) 125* (149, 203-2007)

Karaistunut mustapääkerttu on takonut neljä vuotta mukavia lukemia. Tämä oli
huonoin neljästä, mutta kaikkien aikojen 4. paras vuosi. 86 reviiriä löytyi
Jyväskylästä ja Jämsästä yhteensä. Etenkin Jyväskylän 51Ä on melkoinen määrä
ja voidaan todeta 40% mustapääkertuistamme olevan tässä kaupungissa tämän
tilaston laskelmien mukaan. Toki kuuntelijoitakin löytyy enemmän kuin
muualta. KSLY:n pohjoisosissa (SAA-ÄÄN-KAN-VII-PIH) havaittiin 7 reviiriä.
Pohjoinen on liian karu lehtojen ja pensasvaltaisten sekametsien asukille.

JOU 7
Tolvasniemi Pankanmäki 1.6. (THa)
Ruokoranta 25.6. (MPo, PTa)
Rajalannniittu 25.6. (MPo, PTa)
Haapasuo 26.6. (A. ja J. Ahvenainen)
Pylsyntie 530 27.6. (TLe)
Vartiamäki 6.7. (MHä)
Vartiamäki Norola 6.7. (MHä)

JKL 51*
Mattilanpelto Kramsunkatu/Älylä 30.4. (MHä, I. Keränen) -1.7. (TTo, MHl)
Tourujoen laakso/hautausmaa/Ailakinkatu/Kinakuja 4.5. (MHä) -24.7. (JJo),
10.5. 2Ä (MHl), 18.5. 3Ä (JLa) -16.7. (KOl)
Lohikoski Niittytien puisto 6.5. (AHa) -29.5. (PLy)
Kuokkala Kristillinen opisto/Siirtolapuutarha 8.5. (MHl) -29.6. (JMk)
Hämeenlahti Hämeenpohjantie 9.5. (S. Hallman) -26.5. (JTo)
Kypärämäki 10.5. (MHl)
Ristikivi Niemijärvi/Halisenmutka 12.5. (S. Hallman) -2.6. (JTo)
Hämeenlahti Riihiniemi 13.-28.5. (TGr)
Oravasaari Multamäentie 15.5.-29.6. (TPy) 
Kypärämäki Rihlaperä tähtitorni 16.5. (IRe) -11.6. (HHö)
Ylistönrinne 18.5. (MHä) -*6.8. (JTo)
Tourula Tourujoki Vapaudenkadun silta/radiotalo 19.5. (JLa) -27.5. (KOl)
Vaajakoski Urheilutie 20.5. (TPa)
Sallaajärvi aarnialue 21.5. (JTo, TLi) -26.5. (JTo)
Saukkola Tapanila 21.-29.5. (TLi)
Kypärämäki Lehtokatu/Vesangantie/Kypärätie 23.5. (HHö) -7.7. (HLa)
Köhniö Köhniönkatu 65 23.5. (HHö)
Taulumäki 23.5. (TNi)
Pitkäruoho 24.5. 2Ä (J@s), 1Ä 18.6. (HLa, E. Huhtiniemi, Jyvässeudun 4H-
nuorten leiriläiset)
Sippulanniemen golfkenttä Lonkila 25.5. (JMk) -22.6. (PKy)
Hämeenlahti puhdistamo 25.5. (AKn)
Piesas-Maatia 27.5. (KVe)
Kukkumäki 29.-31.5. (PKy)
Lohikoski ulkoilualue 29.5. (PLy) -30.5. (KOl)
Putkilahti kylä 30.5. (TLi) -9.6. (HLa, K. Venäläinen, J. Rutanen, E.
Lautakylä ym. KS:n Luonto-Liiton leiriläiset)
Holsti Kyyhkysenmäki 30.5. (JIk) 
Kuohu Lampsinmäki 31.5. (TLi)
Vehkalampi 31.5. (TPa)
Äijälänsalmi 31.5. (TPa) -11.6. (JTo)
Tikkala 31.5. (PLi, P. Linjama)
Haukanniemi 1.6. (MHl)
Kylmänoro 1.6. (JTo)
Kekkola 1.-2.6. (J. Nyberg)
Lohikoski Lahjaharju Kalanterimiehentie 9.6. (PLy)
Köhniö Soidintie 9.6. (PHö)
Halssilanrinne Mesikämmen 11.6. (HHö)
Karisjärvi Anttilanlahti 12.6. (TPi) -26.6. 2Ä (JTo, HHe)
Kukkumäki Keljon kirkko 22.6. (PKy)
Vaajakoski Siikasaari 23.6. (JTo)
Vuoritsalon saaren N-ranta 23.6. (AHa)
Halssilanrinne tien W-puoli 26.-27.6. (HHö)
Keljonkangas Sääksjärvi 27.6. (J. Laine)
Nenäinniemi Vaskontie 2.7. (MHr)
Jääskelä 4.7. (JMä, R. ja O. Tolonen)
Tähtiniemi 2Ä 7.7. (KVe)
Putkilahti Peuhanniemi 11.7. (TRe)
*Leppälahti Hakapiha 18.7. (TPa)

JÄM 35
Olkkolanlahti 28.4. (KPi)
Vähäsalmi Siltala/Haaratie 3.5., 2Ä 23-30.6. (MKe)
Kavala vanha hautausmaa 7.5.-2.6., 2.7. 3Ä (MKe)
Riihijärvi Rintalantie 61 8.5.-10.6. (JLa)
Riihijärvi Hakala/Riihijärventie 14.5.-30.6. (JLa)
Hiidenmäki 12.5.-18.7. (AMy)
Kirkonmäki/Kirkko-oja 12.5. (AMy)
Kellokallio veturitalli, joen W-puoli 17.5. (RPi)
Lokalahti, yläaltaan lepikot 14.5. (LLi) -15.7. (AMy)
Talvialan ranta 20.-26.5. (PKe)
Paattila Rantapolku, joen S-puoli 22.5. (JLa)
Tuuralammi S 22.5. (JLa)
Koskikeskinen NW 26.-31.5. (JLa)
Viiala 29.5. (RPi)
Koskentie 44 7.6. (JLa)
Punalantie sairaala 7.6. (JLa)
Ehikinlahti N Hakolan th. 19.6. (JLa)
Riihijärvi Lammila 19.6. (JLa)
Koskenpää hirsibaari 19.6. (JLa)
Tervala Raatelahti 19.6. (JLa)
Syväjärvenmutka 23.6. (JLa)
Himos 23.6. (P. Lehto)
Auvila Kastjärventie 25.6. (JLa)
Paviljonki 27.6. (RPi)
Virtasalmi 30.6. (JLa)
Valurintie S 2Ä 30.6. (JLa)
Valurintie N 30.6. (JLa)
Vähäjärvi 8.7. (RPi)
Vähäsalmi Korpula 3Ä 11.7. (MKe)

KON 8
Siikakoski tutkimusasema 22.5. (HHe) -30.6. (PHö, HHö)
Pyhälahti Pyhämäki 23.5. (AHa)
Hänniskylä Voipiolahti/Mikkola 30.5.-21.6. (PKy) -1.7. (PKy, E. Kyllönen) 
Korholankosket Pietilänniementie 12.6. (KHi, HHi, THi, PKy, PWi, KVe)
Keskusta Orimäki 13.6. (TPi, JJo, EKo, SMe, HRa, HHe, JTo, PHö, OKe, JLa, J.
Lehtiö)
Sauvoniemi Hakola 13.6. (LPa, PLy, SYl)
Istunmäki 13.6. (LPa, PLy, SYl)
Leskelänkylä 13.6. (LPa, PLy, SYl)

KUH 1
Lepola 20.6. (MVa)

LAU 2
Kuhanniemi 23.5. (KVe)
Keskusta Kylmäniemi 4.7. (TTo, SKu)

LUH 3
Lempää 29.4. (N. Leikola, J. Husa)
Judinsalo Turanen 20.6. (PLi)
Kirkonkylä hautausmaa 26.6. (JTo, HHe)

MUU 3
Riitamäki 20.5. (TLi)
Rajala Vainiontie 21.5. (JTo, KRa) -*28.7. (THa)
Hautalanmäki Kuusitie 14 1.-23.7. (JJo)

PET 2
Rautatieasema 6.6. (LIj)
Pieni-Hete 7.6. (PNi)

PIH 1
Kukaskylä Salmiset 24.6. (THa)

SAA 1
Heikkilänmutka 1.6. (HTa)

TOI 3
Hamperinjoki Aittola 7.6. (JRa, TPi)
Ruuhimäki Manninen 16.7. (TPi, JRa)
Ruuhimäki seurantalo 16.7. (TPi, JRa)

UUR 3
Akko 3Ä 6.6. (G. Gamble)

VII 1
Keskusta Rantatie 13.6. (H. Kuokkanen)

ÄÄN 4
Piilolanniemi 29.4. (JPe, SMe)
Likolahti Pellavatie 21.5.-*8.8. (SMe)
Mustaniemi 13.6. (HRa)
Hietama Muinosmäki 30.6. (KTu)

IDÄNUUNILINTU (PHYDES) 12 (17, 28-1993, 2005)

1-28 reviirin haarukkaan mahtuu vuosittaiset idänuunilintureviirimme v. 1990
alkaen. 2000-luvulla haarukka on 5-28. Pientä vähenemistä ja kokonaismäärä
perin olematon. Toki vaikeasti havaittavissa, ja osittain kesäisten
retkeilyreittien ulkopuolellakin, oleva laji.

JOU 1
Haapasuo Haapalehto 14.6. (TPy)

JKL 4
Ruoke Sivulanmäki 3.6. (TLi)
Sallaajärven aarnialue 7.6. (HLa, IRe)
Karisjärvi Anttila 12.6. (TPi) -18.6. (T. Herva)
Keljonkangas 24.6. (IVa) -25.6. (MTu)

KON 2
Ilvesaho Rantinsuo 24.5. (KNy)
Kolarinsaari Leppiniemi 20.6. (THa, KNy, J., L. ja T. Nyholm)

KUH 2
Tehinkärki 22.5. (LLi)
Portinvuori Portinhoron notko 24.5. (MVa, J. Hynninen)

MUU 1
Pukkiniitty vanha nelostie 2.7. (MHr)

SAA 1
Marjaperä Kaitala 2.7. (THa)

ÄÄN 1
Tärttävuori 18.6. (SPa)

PIKKUSIEPPO (FICPAR) 18 (30-2007, 2008)

Pari-kolme vuotta nautittiin pikkusiepon viserryksestä useimmilla
reviireillä, mutta 18 reviiriä on kuitenkin mukava tulos. Vuodet 2004-2009
ovat olleet pikkusiepon runsastumisen aikaa.

JOU 1
Rutalahti 3.6. (AHa)

JKL 5
Sallaajärvi aarnialue 17.5. (KOl) -1.6. (MHr) 
Mannisenmäki 27.5. (HSi)
Karisjärvi Anttilanlahti 12.6. (TPi)
Muuratsalo Suovuori 16.6. (PHa, JTo)
Vaarunjärvi 21.6. (ONo)

KUH 3
Kärppäjärvi LS-alue 21.5. (TKu) -23.5. (MVa, J. Hynninen)
Pihlajakoski 18.6. (T. Dunkel, M. Mäkelä)
Hahmajärvi Poikuskulma 22.6. (T. Sahi)

PIH 1
Tervakangas Lamminahonrinne 23.6. (THa)

SAA 5
Pyhä-Häkki kansallispuisto 27.5. (HHi), 21.6. 2rev. (HHi, KHi)
Saarelankylä Haasianlehto 2.6. (AHa)
Kuoppala 2Ä 5.-14.6. (E. Keikka)

TOI 1
Hamperinjoki Pellonpää 7.6. (TPi, JRa)

ÄÄN 2
Mustalahti 7.6. (A. Rokala)
Hietama Lannevedent. ja Jokiniement. risteys 19.6. (KTu)

KUHANKEITTÄJÄ (ORIORI) 20* (21, 46-2002)

Kuhankeittäjiä lienee "normaali" määrä Päijänteen itäpuolisissa kunnissa.
Luhangasta voisi ehkä tuplatakin tämän kesän reviirit ja Joutsasta löytynee
lisää. 20 reviiriä on ns. normaalitulos. Tiukalla kammalla, (kuten v. 2002
kuntarallissa Luhangassa) päästäisiin (optimistisesti ajateltuna?) jopa
puolet suurempaan reviirimäärään. Tämä lienee realismiakin. Kuhankeittäjä ei
"jaksa lentää" Korpilahtea pohjoisemmaksi. Ei liene esteitä sille, että laji
leviäisi lännen ja pohjoisen suuntaan, mutta käytännössä näin ei vain
tapahdu.

JOU 2
Ruokoranta 28.5. 2Ä, 24.7. 1p (MPo)

JKL 8
Putkilahti Kouhinsalo Pekkaniemi 28.5.-7.6. (TLi)
Putkilahti Kouhinsalo Koivusalmi 30.5. (TLi)
Putkilahti Kassaari N-kärki 30.5. (TLi)
Putkilahti Kouhinsalo Uitto 31.5. (PNi)
Putkilahti Harjula 31.5. (PNi) -8.6. (HLa, J. Kuorelahti, K. Venäläinen, J.
Rutanen ym. KS:n Luonto-Liiton leiriläisiä)
Putkilahti kylä 8.6. (HLa, J. Kuorelahti, K. Venäläinen, J. Rutanen ym. KS:n
Luonto-Liiton leiriläisiä)
Putkilahti Ruohtinniemi 2Ä 8.6. (HAl)

LUH 10*
Oneinen 23.5. (HKo) -31.5. (PHm)
Hepoluhta 31.5. 2Ä (PHm, MHm)
Judinsalo Turanen 31.5. (PHm, MHm)
Pytynpohja 2Ä 9.6. (HKo)
Keihäsniemi 12.6. (J. Hostikka)
Peltoharju 26.6. (JTo, HHe)
*Rasivuori 6.7. (EHi)
*Vanhankylänlahti 6.7. (EHi)

PELTOSIRKKU (EMBHOR) 12 (26, 45-2001)

12 reviiriä on pohjakosketus. Peltosirkkureviirejä on kirjattu tarkasti
vasta vuodesta 1998 alkaen, mutta tällä jaksolla on löytynyt vuosittain
15-45 laulavaa koirasta. Tikka-Mannila ja Jämsän Kilpakorpi olivat nyt
ainoat alueet, joissa oli pientä kilpalaulantaa.

JKL 6
Jylhänperä Koivurinne 2Ä 15.5. (HHe, JTo), 3Ä 21.5. (TFo, TNi)
Tikka-Mannila mm. Anttila ja Rajala (kuultu kerraallaan vain 1Ä, mutta eri
rev.) 19.5. (TTo) -29.5. (E. Heinonen), 9.6. 3Ä (G. Gamble)

JÄM 3
Kilpakorpi Rakentajankatu 6.5. (AMy), 23.5. 3Ä (RPi)

KON 1
Majakangas Perttulan pellot 7.5.-14.6. (AKn) 

PIH 1
Elämäjärvi Lahdenperänniitty 10.5. (KHi, HHi)

SAA 1
Kuoppala 23.5.-19.6. (E. Keikka)

2009 ei havaittu seuraavia lajeja:

heinäkurppa (GALMED) (1-2000, 2003-04)
etelänsatakieli (LUSMEG) (1-1992)
sinipyrstö (TARCYA) (2-1997)
rastaskerttunen (ACRARU) (5-2007)
pikkukultarinta (HIPCAL) (1-2002, 2003, 2007)
lapinuunilintu (PHYBOR) (2-1977)
kirjokerttu (SYLNIS) (1-1963, 1995)
viirusirkkalintu (LOCLAN) (2-2003)