Seppo Mertanen

Havainnoijalyhenteet noudattavat viimeisen Keski-Suomen linnut lehden katsausnumeron luetteloa sekä pääsääntöisesti kesän 2009 listojen uusien lyhennysten listaa. Listan muutokset on merkitty *-tunnuksella. Virheistä kannattaa vieläkin huomautella.

(Y@)LAULAJAT 2012
(suluissa vuosi 2011 ja ennätys mikäli se on eri vuodelta):

VIIRIÄINEN (COTCOT) 2 (16-2007,2011)

Uhanalaisesta viiriäisestä tuli melko normaali määrä eli kaksi
reviirihavaintoa. Vuodet 2007 ja 2011 muodostivat piikin lähihistoriassa 16
reviirillä, mutta välivuosina kuultiin 2-3 reviiriä.
Mediaani (1990-2012) on nimenomaan kaksi reviiriä, mikäli tämä vuosi
huomioidaan mukaan.

JKL 1
Tikka-Mannila 31.5. (TPa, KOl, PSu, MTu, AKn) -9.6. (H. Häkkinen)

LAU 1
Vuontee 18.6. (MMl)

KAULUSHAIKARA (BOTSTE) 96* (82, 106-2008)

Kaulushaikara kuuluu pieneen menestyneitten kosteikkolintujen joukkoon.
Vuonna
2005 meillä havaittiin jo lähes 80 reviiriä ja viimeiset viisi vuotta ovat
olleet tilastoissa reviiriluokkaa 82-106 Ä. Lajia on vaikea sijoittaa
reviirilleen, koska ääni kuuluu kilometrien päähän. Vastoin joitakin
aikaisempia tietoja vain koiras puhaltelee ja joillakin järvillä reviirit
voivat olla melko lähelläkin toisiaan. Paikallistamisvaikeuksista huolimatta
voidaan vuosittaisia vertailuja pitää tieteellisesti kestävinä, koska samat
kriteerit ovat olleet käytössä vuodesta toiseen. Lajian reviirejä ei edes
tule
välttämättä merkittyä liian väljin perustein, sillä kokemusperäistä tetoa on
siitä, että yhdelläkin kohtuupienellä järvellä voi olla useita reviirejä
(esim.
LAU Kuusvesi). Usein puhaltelija sijoitetaan ennalta tiedetylle reviirille,
vaikka haikarat voivat asuttaa useitakin vierekkäisiä lahtia. Laukaa (22Ä)
ja
Jyväskylä (19Ä) ovat haikaran valta-alueita. Länsiosissa on vain muutamia
reviirejä. Petäjävedellä ei tänä(kään) vuonna kaulushaikaraa tavattu. 96
reviiriä on erittäin hyvä määrä ilmeisen heikkojen talvehtimisolosuhteiden
jälkeen.

HAN 7
Pieni-Kaihlanen 12.4. -22.5. (K. Sulkava)
Pirtti-Herttu 25.4. (A.Maukonen) - 23.5. (THa)
Keskisenlampi 4.-25.5. (K. Sulkava)
Ahveninen 13.5. (TPi)
Kynsilahti 26.5. (KOl, PSu, IVa)
Iso-Kaihlanen 26.5. (KOl, PSu, IVa)
Ylä-Raatinen 1.6. (A. Maukonen)

JOU 10
Keskisenlampi 26.4. (M. Tirkkonen) - 26.5. (TLe, IVa, KOl, PSu)
Suontee Levälahti 27.4. (KOl, H. Nurhonen) - 24.5. (PHm, PLy)
Saposelkä Lahdisto 28.4. (HHi) -26.5. (TLe)
Siikavesi 5.5. (TPa, PSu, KOl, TLi) -26.5. (TLe)
Angesselkä S 24.5. (PHm, PLy)
Pylsynselkä 24.5. (PHm, PLy) -26.5. (TLe)
Ruokoranta Eskonlahti 31.5. (MPo)
Viheri 2Ä (Viheri ja Rakkolanselkä?) 3.6. (T. Salste)
Joutsenlampi 21.6. A. Ahvenainen)

JKL 19
Putkilahti Kääjinsalmi 16.4. (TRe) - 16.6. (HLa ym. retkel.)
Hämeenlahti 19.4. (TPa, HLa, HVa, O. Huuhtinen, H. Suomalainen, M.
Saarikangas) - 21.6. (MHl)
Jyväsjärvi 25.4. (THi) -18.5. (KRa, JTo)
Kirkkoselkä Jänissaari 28.4. (HHe) -28.5. (PHm, AKn, PLy))
Ryhinselkä?/Manhunlahti? 5.5. (TFo, AMä, TNi)
Vanhanselkä Kaitasaaret 8.5. (KVe) -10.5. (MHä, JTo, TTo, KVe)
Oravasaari Liaslahti 12.5. (TPy)
Kouhinsalo Otava 15.5. (HAl) - 16.6. (HLa ym. retkel.)
Murtoselkä Vuoritsalon W-puoli 17.5. (JSy, UTu, MTu, H. ja J. Rautio)
Kouhinsalo Palikkasalmi 21.5. (PHm, PLy) - 26.5. (TRe)
Kouhinsalo Palikkasalmi Viljamensaari E 26.5. (TRe)
Saalahti Koskenlampi 26.5. (M. Jaakkola)
Saalahti 27.5. (PHm, AKn, PLy)
Leppälahti Leppävesi Ketvenenlahti? 4.6. (TPa)
Leppälahti Leppävesi Kaivovesi 5.-6.6 (TPa)
Ylisjärvi 11.6. (PHm)
Hyrkkölä Juurikkajärvi 12.6. (K. Sulkava)
Kouhinsalo Haljaalansalmi 15.6. (HLa ym. retkel.)
Putkilahti Lähdelahti Mahlaanpohja 16.6. (HLa ym. retkel.)

JÄM 5
Olkkolanlahti Lopeiskulma 21.4. (AMy) -27.5. (LLi, RPi) , 2Ä (toinen
Jänissaari) 13.-20.5. (RPi)
Hiukkaanlahti 28.4. (LLi) -11.6. (J. T. Helin, E. Smolander)
Patalahti 8.5. (HKo)
Tiirinselkä Jänissaari 23.5.-1.6. (RPi)

KAN 1
Hilmonlahti Hilmonniemi 23.5. (RVä)

KON 1
Kynsivesi Salonselkä 25.-26.5. (PKy)

KUH 1
Tehi Tehinselkä SW 17.6. (RPi)

LAU 22
Tarvaalanvirta Koskenlahti / Suolahti 5.4. (K. Nyman) -9.6. (PKy, PWi, KVe)
Vuontee Leppävesi Likosalmi 16.4.-23.6. (JSa)
Kuusa Asemalampi 24.4. (K.Koskinen) -8.6. (TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen)
Lapinjärvi Lapinlahti 28.4. (TPi, JRa) -9.6. (EKo, SMe, HRa, To, O. Oksanen,
A. Puikkonen)
Vuojärvi E-ranta 29.4. (ASt, S. Stenroos, M. ja E. Laaksonen) -24.6. (P.
Hyvärinen)
Lievestuoreenjärvi Kallaanlahti 29.4. (A.-M. ja E.Högmander) - 26.6. (PKy)
Vuontee Leppävesi Luulunlahti 29.4. (JSa) - 16.7. (EKo, SMe)
Saraaveden E-ranta 6.5. (APi) -27.5. (PSu, KOl, IVa)
Mataroinen 9.5. (APi) -9.6. (EKo, SMe, HRa)
Peukaloinen Hirvilahti 14.5. (TPi) -21.5. (EKo, SMe)
Peurunkajärvi 17.5. (PHm, ILi)
Nurminen 16.5. (ASt, ILi) -9.6. (EKo, SMe, HRa)
Kuusvesi Kirkkolahti 16.5. (ASt, ILi) -9.6. (PKy, PWi, KVe)
Kuusvesi Mannunlahti 16.5. (ASt, ILi) -27.5. (APi, ASt, ILi)
Kuusvesi Sammallahti 16.5. (ASt, ILi) -9.6. (PKy, PWi, KVe, EKo, SMe, HRa,
TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen)
Puhakka Hohonlampi 23.5. (PLe) -27.5. (PLe, T. Leinonen)
Kuusvesi Ahvenispuron suu 26.5. (APi, ASt, ILi) -9.6. (EKo, SMe, HRa)
Tarvaala Koivulahti Saviniemi 6.6. (ASt, ILi) -9.6. (PKy, PWi, KVe, EKo, SMe,
HRa)
Vihtajärvi 9.6. (TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen) - 25.7. (kuollut) lähellä
Vihtajärveä tiellä (voi olla myös Jänislahdesta?; olisi uusi rev.) (JSa)
Lievestuoreenjärvi Koiralahti 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Savio Pyhtäänjärvi 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Leppävesi Pernasaari S 9.6.(HHö, THa, EMa, KNy, EKo, SMe, HRa)

LUH 5
Pytynpohja 21.4. (HKo)
Tammilahti 24.5. (PHm, PLy)
Kattilasalmi 1.6. (AHa, A. Jämsä)
Keihäsniemi Kiiskinsaaret 8.6. (J. Hostikka)
Vanhankylänlahti 12.6. (PHm)

MUU 2
Muuramenlampi 18.5. (J. Fors)
Saarenlahti 22.5. (PHm, PLy) -1.6. (KOl, PSu)

PIH 4
Mainlahti 21.4. (AKa) -22.4.(S.Matikainen)
Putaanlahti 22.4. (S.Matikainen) -27.5. (AKa)
Ilosjoki 22.5. (AKa)
Muurasjärvi Sääkkönen 29.5. (RVä)

SAA 3
Kalmari Valkeinen 5.5. (AHe, J. Penttinen, I. Hilska, A. Ikkala) -23.5.
(HTa, H. Tuimala)
Lautajärvi 25.5. (HTa, AHa) -3.6. (HTa, H. Tuimala)
Kalmari Kuorejärvi 15.7. (HTa, H. Tuimala)

TOI 3
Leppävesi Pajusaari 7.5. (JVi)
Leppävesi Humalalahti 29.5. (AHa, THa)
Pohjoonlahti 30.5. (PHm)

VII 6
Kymönselkä Kymönlahti / Antinlahti 28.4. (M. Mönttinen) -20.5. (RHo)
Muikunlahti Likolahti / Iso-Kutemainen 17.5. (PKy, KVe, ASy)
Niinilahti Pukkilahti 26.5. (TMu)
Iso-Jouhteno 27.5. (HHi)
Jurvansalo Pirttiselkä? / Syvälahti? 18.6. (RHo)
Keitelepohja Lavionlahti 25.7. (M. Rikkkonen)

ÄÄN 7
Pyyrinlahti Valkamanlahti 28.4. (O. Sohlman)
Kalajärvi 29.4. (HHi) - 25.5. (JRt)
Niinivesi Pohjoislahti 4.5. (KTu) -5.6. (SMe)
Kalaniemi Kajamanlampi 10.5. (HHi)
Pyyrinlahti Riihiranta 23.5. (HHi)
Niinivesi Avainlahti 26.5. (yleisöhavainto) -6.6. (SMe)
Niinivesi Hirvaslahti 19.5. (ILi) - 19.6. (SMe)

LUHTAKANA (RALAQU) 4* (2, 11-2008)

Luhtakana on meillä aina varsin harvalukuinen laji. 90-luvulla havaittiin 0-
3
ääntelijää. 2000-luvun keskiarvo ilman meneillään olevaa kesää on 7Ä.

JOU 2
Kälä Kivelä 23.5. (PHm, PLy)
Keskisenlampi 26.5. (TLe)

JÄM 1
Iso-Nurmijärvi 29.4. (TKu, RPi, JLa, MHr, AMy, E. Myllys) -3.5. (TKu)

*ÄÄN 1
*Rekolahti 13.8. 1ad4juv (Pia Kiviaho)

LUHTAHUITTI (PORPOR) 24 (53, 54-2002)

Huitti on kategoriassa silmälläpidettävät. Heikompaan suuntaan mentiinkin.
Reviirimäärä puolittui, toki poikkeuksellisen hyvästä, viime kesästä. 24
reviiriä on kuitenkin meillä normaalitulos, sillä mediaani on 25. Viime
vuoden
ohella hyvä huittiputki oli vuosina1999-2002, joka päättyi ennätysvuoteen
ja
54 reviiriin..

HAN 2
Kääkkö 18.5. (TPi) - 2.6. (PHm, PLy)
Keskisenlampi 23.5. (THa, L. Kaisto) -2.6. (PHm, PLy)

JOU 3
Keskisenlampi 2Ä 23.-24.5. (PHm, PLy), 1Ä 26.5. (TLe)
Suontee Liukosaari 4.7. (JVi)

JKL 2
Palokkajärvi 28.5. (YTo) -1.6. (APe)
Viljaspohja Jokela 22.6. (PLy)

JÄM 7
Hiukkaanlahti / Hiukkaansalmi 16.5., 3Ä 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander) -
2.7. (RPi)
Paro Koivula 16.-23.5. (RPi)
Hepojärvi 22.5. (RPi) - 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander)
Paro altaat (ilm. Koivulan lintu siirtynyt 0,7-0,8km) 6.- 19.6. (RPi)
Eväjärvi Pirttijärvi 6.-8.6. (RPi)

KON 1
Pyhäjärvi 14.7. (PHm, PLy)

KUH 1
Unnaslahti Noppa 5.6. (yleisöhavainto)

LAU 3
Lapinjärvi 8.6. (PKy, PWi, KVe) - 9.6. (TPi, TPh, EKo, HRa, SMe, TFo, O.
Oksanen, A. Puikkonen, J. Kentta, T. Lehtola)
Pyhtäänjärven S-pää 9.6. (EKo, HRa, SMe, J. Kentta, T. Lehtola)
Kuusvesi Kuuslahti 14.7. (J. Tasihin)

PIH 1
Muurasjärvi Paskolampi 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)

UUR 1
Outiskoski 1.6. (PHm)

VII 2
Heinä-Suvanto W-torni 5.6. (K. Susi)
Suovanlahti Silonkylä 18.-19.7. (PKy)

ÄÄN 1
Lapinniemi Keitaansalmi 17.-19.6. (R. Paananen)

RUISRÄÄKKÄ (CRECRE) 292* (252, 624-2002)

Rääkän uusi tuleminen alkoi v. 2000 huipentuen heti lyömättömiin tuloksiin
v.
2000 504 Ä ja v. 2002 624 Ä. Viime vuosina on reviirimäärä vuosittain
kasvanut
pienen notkahduksen jälkeen. Rääkkä on vakiinnuttanut asemansa melko
yleisenä
peltojemme narisijana. Jämsä on rääkkäpitäjänä ykkönen ja Laukaa kakkonen.
Luhangasta ei ilmoitettu yhtään rääkkää- ainakaan vielä.

HAN 24
Hankamäki 2.6. (A. Maukonen)
Viinikkala 2.6. (PHm, PLy)
Venekoski Viitalahti 2.6. , 2Ä 29.6. (PHm, PLy)
Rämynkylä Katajamäki 2.6. (PHm, PLy)
Rämynkylä Männistö 7.6. (JRa, PLe)
Kärjenmäki Telpäs 7.6. (JRa, PLe)
Niemisjärvi Vehkakorpi 7.6. (JRa, PLe)
Halttula Tiihola 7.6. (JRa, PLe)
Halttula Otsaniemi 7.6. (JRa, PLe) -16.7. (PHm, PLy)
Valkolanpelto 13.6. (TPi, TPh)
Venekoski Niittylä 2Ä 29.6. (PHm, PLy)
Venekoski Uutela 15.7. (PHm, PLy)
Levänen 16.7. (PHm, PLy)
Salmela 16.7. (PHm, PLy)
Raatinen 16.7. (PHm, PLy)
Niemisjärvi Karankalahti 16.7. (PHm, PLy)
Kallioaho Takala 16.7. (PHm, PLy)
Halttula Paavola 16.7. (PHm, PLy)
Halttula Niemelä 16.7. (PHm, PLy)
Korvenkylä Viertola 16.7. (PHm, PLy)
Korvenkylä Palosenmäen ja Kivimäen th. 16.7. (PHm, PLy)
Läsänkylä Huippula 16.7. (PHm, PLy)

JOU 6
Kortesalmi 20.6. (TLe)
Pylsy 24.6. (TLe)
Rusila 2Ä 11.7. (PLy, K. Kumpulainen)
Rutalahti Kiialanpelto 11.7. (PLy, K. Kumpulainen)
Rieskalan rantatie Tommila 11.7. (PLy, K. Kumpulainen)

JKL 28
Tikka-Mannila 18.5. (TTo) - 4.7. (PHm)
Jylhänperä Pika-aho 22.5. (EHe - 28.6. (PHm)
Putkilahti Peuhanniemi 25.5. (TRe) -8.6. (PNi, V. Viitanen)
Leppälahti Muurikainen 27.5. (TPa)
Jylhänperä Lapiojoki 28.5. (PHm) -30.5. (EHe)
Jylhänperä Perkiönniitut 28.5. (PHm) -30.5. (EHe)
Korpilahti Tissula 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Markkulanmäki Kouhia 28.5. (PHm, AKn, PLy) -12.6. (PHm)
Mäkelänraitti 29.5. (PHm)
Kangas 4.6. (PHm)
Vihtalahti Kukkanemi 4.6. (PHm)
Viljaspohja Ohelanaukio 4.6. (PHm)
Kuukasojanaukea 7.6. (PHm, N. Kuokkanen)
Putkilahti Perttula 13.6. (HHö, TRe, M. Seppä ym. retkel.)
Kuukasojanaukea / Jylhänperä Kuukasoja 14.6. (KOl)
Raidanlahti 15.6. (JVi)
Piesas-Maatia Salmela 2Ä 16.6. (HLa ym. retkel.)
Nokkospohja Etu-Varmantie Vähä-Nokkonen 16.6. (HLa ym. retkel.) - 7.7.
(HLa, S. Rusanen, M. Honkonen)
Kuukasojanaukea Tervarinne-Tervamäki 19.6. (THa, T. Lemettinen) - 28.6. (PHm)
Putkilahti Harjula 17.6. (O. Pasanen, M. Sissonen)
Viljaspohja Molikka 3Ä 22.6. (PLy)
Vesanka Kettulanmäki 22.6. (PLy)
Puuppola Rantala 28.6. (PHm)
Puuppola Kalliolahti 28.6. (PHm)
Puuppola Kuusela 28.6. (PHm)

JÄM 70
Kilpakorpi Rakentajankatu 21.5. -5.7., 2Ä 6-11.7. (RPi)
Paro 23.5., 2Ä 28.6. (E. Ylinen), 3Ä 7.6., 5Ä 19.6- 22.7. (RPi)
Paro Raitamäki 23.5.- 22.7. (RPi)
Paro Koivula 23.5., 2Ä 19.6- 22.7., 3Ä 11.7. (RPi)
Myllyperä 23.5.-19.6. (RPi)
Turkinkylä Perä-Harvia 24.5. (RPi)
Hopsu Koivula 26.5. (RPi)
Riihijärvi Hakala 27.5. (JLa)
Länkipohja Kiviniemi 31.5. (JLa, RPi)
Alhojärvi Mäkelä Nummelantie 31.5. (KLa, MLa) -7.6. (RPi)
Alhojärvi 31.5 (JLa, RPi), 3Ä 11.- 23.7. (RPi)
Alhojärvi Koirajärvi 1.6. (RPi)
Leilahti 1.6. (KLa)
Nakkerpohja 1.6. (RPi)
Rusula Tuulensuu 1.6.- 15.7. (RPi)
Kääpälä pellot 1.6.- 23.7. (RPi)
Pienami Pienamintie 2.6. (RPi)
Alhojärvi Uusi-Juhola 3.6. -26.7. (RPi)
Alhojärvi Vanha-Savo 3.-7.6. (RPi)
Isokorpi 4.6. -15.7. (RPi)
Karhala 4.-14.6. (RPi)
Koskenpää Loppulantie 4.6. (KLa, MLa), 2Ä 6.6. (RPi)
Juokslahti Vilunen 5.6. (RPi) -30.6. (LLi)
Koskenpää Lassilanvainio 6.6. (RPi)
Halli Vainionmaa 6.6. (RPi)
Suinula Eloranta 6.6. -13.6. (RPi)
Myllyperä Jokiranta 2Ä 7.-19.6. , 1Ä 27.6.(RPi)
Eväjärvi Kydönperä 7.-19.6. (RPi)
Lopeiskulma Rantala 12.6. (RPi)
Kahkosuo Vianor 12.6. (RPi)
Latukka 13.6.-22.7. (RPi)
Suinula Savo 13.6. (RPi)
Suinula Niinimäentie 13.6. (RPi)
Partala Västilä 16.6. (RPi)
Pahkala 16.6.- 30.7. (RPi)
Myllyperä Ala-Nikki 19.-27.6. (RPi)
Riihijärvi Rintalantie 19.6. (JLa)
Salinmäki 20.-26.6. (RPi)
Jokiautio 22.6. (RPi)
Alhojärvi Kaunisto 22.6. (RPi)
Leipälä 22.6. (RPi)
Hopsu Murtojärvi 23.6. (JLa)
Hopsu Murto 23.6. (JLa)
Juokslahti Mustaniemi 30.6. (LLi)
Mäntymäki 3-15.7. (RPi)
Hiukkaa Jaakkola 3.7. (T. Suihko)
Lavakorpi 4.7. (JLa) -22.7. (RPi)
Jämsänkoski Lehmisuo 4.7. (JLa)
Turkinkylä Turkkila 5.7. (RPi)
Turkinkylä Ala-Mutala 5.7. (RPi)
Kääpälä Seppolantie 26 5.-15.7. (RPi)
Kakaristo Tervala 6.7. (RPi)
Saarikko 11.7. (RPi)
Alhojärvi Kesäkumpu 15.7. (RPi)
Pääskysmäki Pääskykuja 15.7. (RPi)
Lahdenkylä Jatkola/Taipale 21.7. (PLy)
Alhojärvi Metsola 22.7. (RPi)
Mulikko 2Ä 26.7. (RPi)

KAN 4
Rekosperä 16.6. (HTa, H. Tuimala)
Sipilä Isoniitty 22.7. (PHm)
Vuoskoski Hevoskorpi 22.7. (PHm)
Luomala 22.7. (PHm)

KON 3
Itäsaari 7.6. (JRt)
Pyhäjärvi 13.6. (A. Lehikoinen)
Kivisalmi Niemelä 19.7. (PKy)

KUH 6
Patavesi Tahkosuo 10.6. (PHä)
Velisjärventie 13.6. (P. Nuuttila)
Ruolahti Ylä-Saksa 17.6. (RPi)
Nuuttila Työväentalo 10.7. (PHm, PLy)
Lättilä 13.7., 2Ä 15.7. (T. Dunkel)

LAU 49*
Leipäpohja 27.5. (APi, ASt, ILi) - 7.7. (APi, ASt, ILi)
Tarvaala Savolanniemi 28.5. (PLe)
Puttola Lummelahti 9.6. (J. Kentta, T. Lehtola)
Simuna Vehmas 9.6. (TPi, TPh, MHä, TLi, APe, TTo)
Kallu 9.6. (TPi, TPh)
Kangaskylän pellot 9.6. (PKy, PWi, KVe, MHä, TLi, APe, TTo, EKo, SMe, HRa) -
*2Ä 27.7. (APi, ASt)
Haapasuo 9.6. (TPi, TPh, HHö, THa, EMa, KNy), 2Ä (PKy, PWi, KVe)
Valkola Myyräntie Pohjala 9.6. (Hi, KHi, LHi)
Tervatehdas Allunlahdentie 9.6. (HHi, KHi, LHi, MHä, TLi, APe, TTo, HHö,
THa, EMa, KNy, EKo, SMe, HRa, PKy, PWi, KVe)
Tervatehdas Miljoonatie Konttila 9.6. (HHi, KHi, LHi, HHö, THa, EMa, KNy)
-18.7. (ASt, ILi)
Pukara Ristonkorpi 9.6. (HHi, KHi, LHi) - 2.7. (J. Tasihin), 2Ä 22.6. (J. ja
P.-P. @sterberg) - 28.6. (PHm)
Luhtala 13.6. (TPa)
Valkola Rauhalanmäki 17.6. (ASt) - 2.7. (J. Tasihin)
Valkola Puistola / Joukola 17.6. (ASt) -*31.7. (APi, ASt, ILi), 2Ä 30.7.
(PLy)
Valkola Sulkulantie Kylmälä 21.6. (H. Häkkinen)
Vuonteen pellot 21.6. (ASt, ILi), 2Ä 18.7. (PHm)
Hoho Tasanne 3Ä 23.6. (J. ja A. Pulli)
Peurunka Haaparanta 27.6. (ASt, ILi)
Kaipionpohja Mattila 27.6. (ASt, ILi) -30.7. (PLy)
Vatia Koivula 27.6. (ASt, ILi)
Äijälä 2Ä 29.6. (PHm, PLy)
Puhakka Isokorpi 29.6. (PHm, PLy)
Leipäpohja Tupala 7.7. (APi, ASt, ILi)
Asemankylä Lehmisuo 2Ä 7.7. (APi, ASt, ILi), 1Ä 20.7. (T. Kytömäki)
Puttola Riihipelto 11.7. (PHm)
Saarilampi Kirri 12.7. (PHm)
Mansikka-aho 2Ä 12.7. (PHm)
Kuukkala Alatalo 12.7. (PHm) - 30.7. (PLy)
Puhakka Rinteelä 16.7. (PHm, PLy)
Kuusvedenranta Kivistö 2Ä 17.7. (ASt, ILi)
Hoho Pajukko 17.7. (PHm)
Salmelankylä Huttula 18.7. (PHm)
Rokkasuo 18.7. (PHm)
Tarvaala Uusitalo 2Ä 18.7. (PHm), *1Ä 27.7. (APi, ASt)
*Tarvaala Katvela 27.7. (APi, ASt)
*Valkola Harjula 31.7. (APi, ASt, ILi)
*Haapalankylä kesä (yleisöhavainto)

*LUH 2
*Tammijärvi Kolmkantintie kesä (H. Henttonen)
*Tammijärvi Tyynelä kesä (yleisöhav.> H. Henttonen)

MUU 7*
Isolahti Lapinmäki 4.6. (PHm)
Isolahti isolahti 4.6. (PHm)
*Vihtalahti Kukkaniemi 4.6.-2.8. (PHm)
Isolahti Pukkilammen pellot 5.-6.6. (H. Mäkinen)
Isolahti Polkula 16.6. (SYl, HVa, IVa ym. retkel.) -26.6. (PLy)
Koiviston pellot 16.6. (SYl, HVa, IVa ym. retkel.)
Riihijärvi 27.6. (PLy)

PET 8
Piesalankylä lintutorni 5.6. (LIj) -24.6. (E. Majaniemi)
Piesala Tallaantie 6.6. (E. Majaniemi) -22.6. (AIj, LIj)
Liisalanperä Tuohimäki 7.6. (LIj)
Haapoja 12.6. (PNi, M. Kuosmanen)
Piesalankylä Koivurinne 3Ä 22.6. (AIj, LIj)
Haapaniemi 25.6. (PNi)

PIH 12
Ilosjoki 20.5. (M. Junikka)
Kammola 29.5. (AKa) -15.6. (PHm)
Ala-Liitonjoki 15.6. (FSi)
Muurasjärvi Junganjärvi 17.6. (K. ja T. Kalliainen, K. Kivinen)
Muurasjärvi Savijärvi 19.6. (FSi)
Koivujoki 21.6. (AKa, S. Vainio)
Muurasjärvi Jokiperä 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Muurasjärvi Sulkavanperä 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Muurasjärvi Hyttimäki 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Peninki 24.6. (PLy) -2.7. (M. Siekkinen)
Peninginrantatie Ihala 24.6. (PLy)
Kortteinen lintutorni 24.6. (PLy)

SAA 15
Kalmari Rautasuo 31.5. (S. Hannonen, H. Honkonen)
Kekkilä 3.6. (HTa, H. Tuimala)
Lautajärvi Lautakylä 3.6. (HTa, H. Tuimala)
Tarvaala Pitkäkorventie 4.6. (K. Tupamäki) -24.6. (HTa, H. Tuimala)
Kalmari Myllypohja 19.6. (HTa, H. Tuimala)
Kalmari Niemelä 30.6. (PHm, PLy)
Tarvaala Rantala 30.6. (PHm, PLy)
Mahlu Harjunneva 2Ä 30.6. (PHm, PLy)
Pajupuro Päivärinne 30.6. (PHm, PLy)
Pajupuro Nyysäslampi 30.6. (PHm, PLy)
Satosuo Tuliniemi 20.7. (EKo, SMe)
Rumpsunperä 20.7. (EKo, SMe)
Rynkänen 2Ä 30.7. (PHm)

TOI 10
Kankainen Koivukumpu 27.5. (PLe)
Huikko Hautajärvi 29.5. (PHm) -15.6. (VVi)
Heiska Mäntyniemi 29.5. (PHm)
Heiska Tuomioja 1.7. (TFo)
Kankainen Mattila 4.7. (PLe)
Heiska Lakeissuo 6.7. (PHm, PLy)
Heiska Isokorpi 6.7. (PHm, PLy)
Heiska Heikinaho 6.7. (PHm, PLy)
Huikko Hattulahti 6.7. (PHm, PLy)
Vihijärvi 11.7. (PLy, K. Kumpulainen)

UUR 9
Kangashäkki Haukilampi 22.5.-10.6. (ILi)
Kangashäkki Sällilä 5.6. (T. Nieminen) -10.6. (ILi)
Kangashäkki Sällijärven S-pää /Järvenpää 10.6. (ILi) -23.6. (HHi)
Kotiranta 4.7. (PHm)
Kangashäkki Juhola 2Ä 4.7. (PHm)
Kangashäkki Kangasalus 2Ä 4.7. (PHm)
Kelloperä 30.7. (PHm)

VII 14
Muikunlahti Lampilantie 12.6. (MVi) - heinäkuu (yleisöhavainto)
Keitelepohja Vehnälä 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Metsola 18.-25.7. (PLy)
Viitakangas Mattiola 18.7. (PLy)
Pasala Korvensuo 18.7. (PLy)
Suovanlahti Silonkylä 18.-19.7. (PKy)
Suovanlahti Ahtola 18.-19.7. (PKy)
Suovanlahti Haarala 3Ä 18.-19.7. (PKy)
Kymönkoski Löytölä 2Ä 25.7. (PLy)
Rasila 25.7. (PLy)
Niinimäenkylä Rajakorpi 25.7. (PLy)

ÄÄN 25
Koivisto Muhlunniemi Lehtola 22.5. (ILi) -28.5. (JRt, SMe)
Honkola Koirakorpi / Tervavuorentie 22.5. (ILi) -4.7. (EKo, SMe)
Kolunpohja Lippala 23.-24.5. (A. Parantainen)
Kalajärvi Pohjoisniemi 2Ä 25.5. (JRt)
Rautionmäki Hannula 28.5. (JRt)
Koivisto Mäkelä 28.5. (JRt, SMe)
Liimattala Varjola 28.5. -8.6.(HHi)
Kalaniemi Kajamanlampi W.pää 8.6. (HHi)
Kalaniemi Hakola 8.6. (HHi) -21.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Kalaniemi Huvila 8.6. (HHi)
Liimattala Reinikka 10.6. (KHi), 2Ä 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Viitakylä Niittyharju 17.6. (TNi)
Liimattala Hannula 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Koivisto Uusitalo / Leppälä 2Ä 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg) -27.6. (SMe)
Honkola Lehto 4.7. (EKo, SMe)
Saarikas Rito-oja 6.-20.7. (J. Häyrinen)
Maso Myllypohja Höyhenniementie 280 8.7. (H. Huuskonen)
Rantakylä Kuusikko 14.7. (PHm, PLy)
Vihijärvi Niemelä 14.7. (PHm, PLy)
Mämme Enola Hakalampi 28.7. (PHm, PLy)
Kalaniemi Kajamanlampi SE-pää 3Ä 27.7. (PHm, PLy)

KEHRÄÄJÄ (CAPEUR) 31 (33, 40-2004)

Vuodesta 2001 on havainnoitu 21-30 kehrääjäreviiriä. Parina suvena on rukin
surinaa kuultu n. 40 reviirillä. 31Ä on edellinen huomioiden aivan mukava
määrä. Keski-Suomen mäntykankailla ei liikuttane öisin kuitenkaan mitenkään
merkittävästi. Uskoisin, että tehoetsinnällä löytyisi helpostikin 40
reviiriä?
Reilusti yli puolet kehräjistä kuultiin Jämsässä ja Laukaassa.

JOU 2
Iso Säynätjärvi 10.6. (A. Karusalmi)
Haapasuonharju 16.6. (JVi)

JKL 4
Vaarunvuoret 22.5. (PHm, PLy) -16.6. (O. Pasanen, M. Sissonen)
Oravasaari Murtolahdenselänne 8.6. (TPa)
Kinkovuori 20.6. (J. Kolari)
Herapohja Luotomäki 30.6. (PHö, HHö, S. Högmander)

JÄM 11
Kollinkangas Ruotsinsuo 10.5.-27.6. (RPi)
Heräjärvi Aukeakangas 24.5. (KLa) -2.6. (RPi)
Kuuttila 26.5. (RPi)
Haaralankangas voimalinja E 28.5. (LLi) - *22.7. (JLa)
Kollinkangas Kollinmäki 2Ä 28.5. (LLi)
Pääskysmäki 28.5. (LLi)
Akkasuo 2.6. (RPi)
Kivioja 2.6. (RPi)
Saarenvuori 4.6. (RPi)
Haaralankangas mikroautorata 22.7. (JLa)

KUH 4
Kartinvuori 2p (eri paikoissa) 18.6. (MVa)
Pyhänpää 2Ä 19.6. (MVa, J. Hynninen)

LAU 7
Hietasyrjänkangas 21.5. (EKo, SMe) -9.6. (EKo, SMe, HRa, PKy, PWi, KVe, HHö,
THa, EMa, KNy, TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen), 2Ä 28.5. (PLe) -14.7. (J.
Tasihin)
Kuusa Kattamäki 26.5. (APi, ASt, ILi) -9.6. (MHä, TLi, APe, TTo)
Hitonhauta 2Ä 12.6. (HHi)
Nojosvuori 14.6. (TPa)
Valkola Mustinmäki 27.6. (ASt, ILi) -2.7. (J. Tasihin)

PIH 1
Pohjoisniemi 23.6. (AKa) -24.6. (AKa, FSi)

SAA 1
Tarvaala Pieni Hirvaanmäki 19.6. (HTa, H. Tuimala)

ÄÄN 1
Matilanvirta 20.6. (yleisöhav.>KKi)

KÄENPIIKA (JYNTOR) 61 (82-2011)

Käenpiika kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. 2000-luvulla reviirimäärä on
kuitenkin, ainakin Keski-Suomessa, noussut havaittavasti ja viimeisinä
vuosina
on päästy 60-80 reviiriin.
Tämän vuoden 61Ä on kelpo tulos; onhan se 5. paras v. 1990-2012
ajanjaksolla.
Lajin kohdalla on varottava kahden aivan vierekkäisen kiikittäjän
tulkitsemista
eri reviireiksi, koska naaraskin soidinääntelee.

HAN 1
Hankamäentie 7 8.5.-8.6. (MPi, TPh, TPi)

JOU 2
Kivisuo Haapalehto 4.-18.5. (THa)
Leivonmäki Kanervatie 12.5. -2.6. (E. Krotz)

JKL 13
Mattilanpelto Älylä 3.5. (H. Häkkinen)
Tuohimutka 3.5. (YTo)
Vaajakoski Opintie 6.5. (J. Laitinen)
Oravasaari Multamäentie 8.5.-23.6. (TPy)
Köhniö/Kypärämäki Kangaskatu/Rihlaperä 7.5. (IRe)
Löytömäki 13.5. (MMi)
Vaajakoski Haapaheikintie/Kotimäentie 14.5. (MMl)
Kuokkalanpelto Metsätie 15.5. (S. Väänänen)
Jyskä Vaajakoskentie 20.5. (ELe)
Sarvivuori Haapavuorentie 20.-26.5. (MVn, M. Tuunanen)
Isolahti Polkula Pilkkala 23.5. (K. Sulkava)
Putkilahti Hiironiemi Rauhala 25.5. (HAl)
Tikka-Mannila Kytölä 31.5. (TPa)

JÄM 12
Perälä 3.5. (T. Pitkäniemi)
Riihijärventie Laurila 3.-21.5. (JLa)
Jämsänkoski Asemamäki 6.-8.5. (JLa)
Lopotti Kaukolankatu 8.5. (JLa)
Pietilä 12.5. (O., S., K. Vehkalampi)
Vessarinkylä Vessari 15.5.-15.6. (MKe)
Lokalahti 16.5. (RPi)
Olkkolanlahti 16.5. (LLi)
Alhojärvi Niskala 27.5. (PKe)
Edesniemi 28.5. (LLi)
Vessarinkylä Lahdentausta 15.6. (MKe)
Hiukkaa 3.7. (T. Suihko)

KAN 1
Kannonpää Tahkokangas 6.7. (THa)

KUH 1
Tehinniemi Lepola 27.5. (MVa)

LAU 5
Vihtasilta 6.5. (MMl)
Kangaskylä 26.5. (K. Palokangas)
Savio 27.5. (MRä)
Hoho Lapinjärventie 27.5. (TPa) -9.6. (JRa, MHä, TLi, APe, TTo, HHö, THa,
EMa, KNy)
Lievestuore Laurinkylä 9.6. (JRa)

LUH 4
Tammijärvi 9.-23.5. (S. Leppänen)
Lepola 27.5. (MVa)
Kattilasalmi 1.6. (AHa, A. Jämsä)
Hepoluhta 16.6. (E. ja R. Iwanow)

MUU 5
Isolahti Pukkimäki 30.4. (AMä)
Tammela 4..5. (J. Häkkinen) - 15.5. (J. ja A. Häkkinen)
Lylyjärvi Kurulampi 13.5. (J. Häkkinen) -15.5. (J. Häkkinen, S. Rimpi)
Rannankylä golfkenttä 16.-26.5. (T. Lehtola)
Kääpälä 17.5. (J. ja A. Häkkinen)

PET 3
Pengerjoki 1.5. (E. Majaniemi)
Litma Permitie 7 (LIj)
Ylä-Kintaus 4.7. (H. Kovanen)

PIH 2
Pienetlammet 20.5. (JVi, J. Nyberg)
Seläntaus Joutsenneva 5.6. (THa)

SAA 4
Rantakylä Tervapuro 13.5. (J. Vesterinen)
Tarvaala 14.5. (TMu)
Hirvaanmäki Pohjoismäki Kulmala 27.5. (RHo)
Kalmari Mäkikylä 7.6. (HTa, H. Tuimala)

TOI 2
Kankainen Koivukumpu Ohrakydöntie 21.5. (JRa, PLe) -26.5. (KOl, IVa)
Humalajärvi Huikonniemi 4.6. (TPa)

VII 4
Niinilahti Kallioniemi 2Ä 7.5. (TMu)
Keitelepohja Kuoppala 2Ä 25.7. (PLy)

ÄÄN 2
Kevätlahti Haapalahti 16.-19.5. (THa, KNy)
Kolunpohja 29.6. (T. Enäkoski)

KANGASKIURU (LULARB) 22 = ENNÄTYS! (12, 19-2005)

Ilmeisesti v. 2004 opittiin retkeilemään kesäisillä soranottoalueilla, sillä
kangaskiurun reviirimäärä kipusi yli kymmenen lähes aukottomasti (yksi 9
rev.
vuosi välissä). Ollaanko nyt siirrytty pysyvästi uudelle kymmenluvulle? 22 Ä
on
uusi ennätys!

JKL 3
Ryönävuori soramontut 2Ä 30.5. (APe)
Kaasumäki 31.5. (TPa) -9.6. (HHi, KHi, LHi)

JÄM 10
Kollnkangas 19.4. (LLi) -19.5. (JLa)
Kollinkangas Näätämäentie 2Ä 29.4. (RPi)
Haaralankangas Betoni-Sampo 29.4. (RPi)
Heräkulma Ruuhikangas 2.5. (RPi)
Haaralankangas mikroautorata 20.5. (RPi)
Haaralankangas motocross-rata 20.5. (RPi) -28.5. (LLi)
Holiseva Metsä-Ritarin soranottoalue 21.-26.5. (RPi)
Halli 23.-24.5. 2Ä (KVi)

LAU 3
Pedonmäki 16.4. (JRt, RSi, SMe) - 14.5. ( JRt, SMe)
Valkola Häkinharju 9.6. (TPi, TPh)
Ryönänmäki Hietakangas 9.6. (HHi, KHi, LHi, MHä, TLi, APe, TTo)

SAA 4
Pyhänkangas 12.5. -*5.8. (HHi)
Pyhänkangas sorakuoppa 13.5. (HHi)
Pyhänkangas Jokimaantie 13.5. (HHi)
Pataman taimitarha 13.5. (HHi)

UUR 2
Hirvaskangas Kylmänhauta 5.6. (TPi)
Kangashäkki Tourulansuon S-puoli 10.6. (KTu)

(ÄÄN 1)
Pyhänkangas 10.6. (KHi) (laskettu SAA tilastoon)

SATAKIELI (LUSLUS) 119* (107, 201-2003)

Satakielen juhlavuodet olivat v. 2000 ja 2002-2008. Nyt on ollut
hiljaisempia
vuosia ja 2010-2012 ollaan tasaannuttu vuosittaisen 100 reviirin tasolle.
Hyvä
näinkin. Jämsä on selvästi Jyväskylää "suositumpi" satakielikunta.
Pohjoisosissa kuultiin vain muutamia satakieliä.

HAN 4
Keskisenlampi 23.5. (THa, L. Kaisto) -2.6. (PHm, PLy), 25.5. 2Ä (K.
Sulkava)
Hankamäki 1.6. (A. Maukonen)
Pellisensalmi 2.6. (PHm, PLy)

JOU 5
Pappinen Erkinjoki 2Ä 24.5. (PHm, PLy)
Rieskalan Rantatie 24.5. (PHm, PLy)
Puttola Onkimalahti 24.5. PHm, PLy)
Rutalahti Rautsilta16.6. (JVi) - 6.7. (PHm, PLy)

JKL 28
Lohikoski Koivikkotie/Lahjaharjuntie 11.-14.5. (AHa)
Mattilanpelto 12.5. (A. Eloranta)- 14.6. (HHö)
Korkeakoskenlahti 13.5. (PHm) -8.6. (HLa), 2Ä (JKa, I. Hallamäki)
Tourujoen laakso N-pää/Kankaankatu 15.5. (HHö, HSi) -16.6. (M. Sissonen),
29.5. 2Ä (KOl) -7.6. (AHa), 3Ä 28.5. (YTo) -4.6. (PLy)
Keljo koulu/Aaronraitti15.5. (PHm) -8.6. (PHm, AKn, PLy, JKa, I. Hallamäki,
MVn)
Keljo Myllyjärvent./Ränssintie 18.5. (ONo)
Keljo Taipale 19.5. (MHl) -13.6. (MVn)
Tourula, joen S-pää/Ramoninkatu 20.5. (APe) -8.6. (MVn)
Putkilahti kauppa 21.5. (PHm, PLy) - 16.6. (HLa ym. retkel.)
Putkilahti Pekkaniemi 21.5. (PHm, PLy)
Markkulanmäki Piesas-Maatia 22.5. (PHm, PLy) -11.6. (PHm), 2Ä 5.6. (YKa,
ASy)
Varaslahti Sammallahti 22.5. (JSy)
Keljo Keljonkatu/Alvar Aallonkatu 22.5. (M. Saarikangas)
Vehkalampi 23.5. (A. Karusalmi) -24.5. (TNi)
Leppälahti Muurikainen 27.5. (TPa)
Sippulanniemi golfkenttä paloasema 27.5. (JMk)
Keljo Hovila 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Puuppola Koluntie 28.5. (PHm) -2.6. (APe)
Oravasaari Heikkilä 30.5. (PHm)
Hämeenlahti 4.6. (K. Sulkava)
Holsti 4.6. (PLy)
Ilmolahti 8.6. (TPa)
Kairahta Mäntylahdentie 8.6. (TPa)
Korospohja Nikkilä 11.6. (PHm)
Tikkala Rimminlampi 22.6. (PLy)

JÄM 47
Kaipola UPM Tiriniementie 11.5. (LLi) -31.5. (RPi)
Paattila Rantapolku Märäsoja 16.-17.5. (RPi)
Tervasmäki 17.5. (RPi) -28.5. (LLi)
Lopotti Lopotinkatu 15.5. (MPo, PTa) -28.5. (LLi)
Pispala /Joki-Kerkkola 17.5. (RPi) -28.5. (LLi)
Alhojärvi S 17.5. -26.6. (RPi)
Kilpakorpi Rakentajankatu 2Ä 17.5. -16.6. , 3Ä 21.6. (RPi), poikue 1.7.
(RPi)
Viialanlahti 17.5. (PKe) -4.6. (RPi)
Kirkko-oja 18.5. (KLa)
Viiskulma/ Paloasema /Esankatu Lidl 22.5. (MPo) -4.6. (RPi)
Hiukkaanlahti 22.5. - 13.6. (RPi)
Hiukkaa Maivia 22.5. (RPi) -11.6. (J. T. Helin, E. Smolander)
Alhojärvi Lahtomäki 23.5.-15.6. (RPi)
Alhojärvi Ritvala 23.-24.5. (RPi)
Eväjärvi 23.5.-19.6. (RPi)
Myllyperä Pajulinna 23.5. -13.6. (RPi)
Pihlaisto Ala-Pihlaisto 23.5. (RPi)
Länsi-Himos Kuolemanjärven SW-pää 24.5.-1.6. (RPi)
Lammasmäki 24.-26.5. (RPi)
Hiidenmäki 24.-26.5. (RPi)
Asemamäki 24.-25.5. (RPi)
Hopsu Koivula 2Ä 26.5. (RPi)
Mustinka 26.5. (RPi)
Haavisto Ala-Tervala 26.5.-6.6. (RPi)
Alhojärvi Mäkelä Nummelantie 26.5. -16.6. (RPi)
Kaipolanniemi 27.5. (LLi)
Jämsänkoski Linnasenvuori N 27.5. (JLa)
Kelhä Pääskyläntie 26 28.5. (LLi) -19.6. (JLa)
Pietilänperä 28.5. (LLi)
Alhojärvi Koirajärvi 1.6. (RPi)
Turkinkylä Heinäjärvi 1.6. (KLa)
Kauhkiala Märäsoja 1.-22.6. (RPi)
Kauhkiala 9-tie rautatiesilta 2.6. (RPi)
Pietilä Varastotie 3.-12.6. (RPi)
Alhojärvi Autio 4.-12.6. (RPi)
Rumakulma 4.-12.6. (RPi)
Eväjärvi Untola 7.6. (RPi)
Talviala venesatama 9.6. (RPi)
Jaakkola-Heposalmi 2Ä 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander)
Hiukkaa Hepojärvi 13.6. (RPi)
Keskusta Pääskyläntie 23/ Jäähalli 14.6. (M. Likitalo) -19.6. (JLa)
Hopsu Suonmutka 23.6. (JLa)
Kääpälän pellot-Rusula 30.6. (LLi)

LAU 19
Pukara 17.5. -8.6. (PHm)
Vuojärvi E-ranta 21.5. (APi) - 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Tarvaala Alatalo 23.5. (K. Palokangas)
Haarala Karlvik 26.5. (APi, ASt, ILi) -9.6. (PHm, TFo, O. Oksanen, A.
Puikkonen), 2Ä (HHi, KHi, LHi)
Leinola Mattila 26.5. (APi, ASt, ILi) -9.6. (PKy, PWi, KVe, HHi, KHi, LHi,
MHä, TLi, APe, TTo)
Ränssintaipale 28.5. (PLe), 2Ä 29.5. (MTu) -9.6. (MHä, TLi, APe, TTo, EKo,
SMe, HRa), 3Ä 6.6. (ASt, ILi)
Asemakylä Mökkipohja 29.5. (T. Kytömäki)
Vuojärvi kirjasto 30.5.-1.6. (APi)
Asikkalanmäki 5.6. (S. Stenroos, M. Järvinen)
Savio Harjunkangas 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Vuontee 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Valkola Suonpää 9.6. (PHm)
Kallu 9.6. (TPi, TPh)
Lievestuore Laajalahti 8.6. (PKy, PWi, KVe, EKo, SMe, HRa) - 9.6. (TPi, TPh,
TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen)
Leppäveden kylä 14.6. (TPa)
Leppävesi Hyyriäismäki 14.6. (TPa)

LUH 3*
Tammijärvi koulu 24.5. (PHm, PLy), *2Ä kesäkuu (H. Henttonen)
Tammijärvi Vanhankylänlahti 12.6. (PHm)

MUU 4
Muuramenlampi 2Ä 16.5 -7.6. (TFo), 1Ä 10.6. (SYl)
Valkola 22.5. (PHm, PLy) -4.6. (PHm)
Teollisuusalue 22.5. (PHm, PLy) - 16.6. (SYl, HVa, IVa ym. retkel.)

PET 2
Kallio-Puttola/Sikala Lehtotie 28.5. (LIj, K. Ekman) -4.6. (PNi)
Kirri 4.6. (PNi)

PIH 1
Mikonpolku 29.5. (AKa)

SAA 1
Keskusta Autionlahti 3.6. (HTa, H. Tuimala) - 6.6. (AHe)

VII 1
Ilmolahti Jurvanjoki 5.6. (TMu)

ÄÄN 4
Honkola Kuorelampi 22.5. (EKo, SMe, ILi) -4.6. (SMe)
Äänejärven ranta Paloasema 21.5. (IKo) -5.6. (SMe)
Kaakkolampi Viinamäki 4.-19.6. (SMe)
Myllypohja Niiniveden S-ranta 6.6. (SMe)

SINIPYRST@ (TARCYA) 1 (0, 3-1954)

Sinipyrstö on havaittu meillä neljänä vuotena 1990 jälkeen. Ennätys, 3Ä, on
peräti vuodelta 1954. Jokainen laulava sinipyrstö on hieno kokemus
vaarantuneesta lajista, joka meillä Keski-Suomessa on luonnollisesti
erittäin
harvinainen.

SAA 1
Pyhä-Häkki 15.6. (HHi) - 30.6. (MAl)

PENSASSIRKKALINTU (LOCNAE) 71 (45, 78-2004)

Sirkkalintujen kesä oli loistava. Pensassirkkalintu sirisi peräti 71
reviirillä, mikä on 3. paras tulos listan historiassa. Jämsän ja Laukaan
pellot
olivat tasavahvoja pensassirkkalintujen "valta-alueina".

HAN 5
Piilunkorpi 2.6. (PHm, PLy)
Venekoski Viitalahti 2.6. (PHm, PLy) -13.6. (A. Maukonen)
Niemisjärvi Pellonpää 16.7. (PHm, PLy)
Niemisjärvi Karankalahti 16.7. (PHm, PLy)
Venekoski Viinikkala 15.7. (PHm, PLy)

JKL 5
Särkkä 21.5. (PHm, PLy)
Markkulanmäki Kouhia 21.5. (PHm, PLy) -12.6. (PHm)
Puuppola Kolunrinne 28.5. (PHm) -2.6. (APe)
Syvälahti 15.6. (JVi)
Ylä-Muuratjärvi Ruppa 22.6. (PLy)

JÄM 12
Hiukkaa Maivia 22.5.-27.6. (RPi)
Pääskysmäki 28.5. (LLi)
Haavisto 6.6. (RPi) - 6.7. (JLa)
Suinula Kantala 6.-7.6. (RPi)
Paro Koivula 6.6. -22.7. (RPi)
Paro altaat 6.-19.6. (RPi)
Hiukkaa Hepovuorentie 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander) - 2.7. (RPi)
Myllyperä Jokiranta 27.6. -22.7. (RPi)
Pahkala 11.-15.7. (RPi)
Hiukkaa Savio 22.7. (RPi)
Hiukkaa Hepojärvi 22.-29.7. (RPi)
Alhojärvi 26.-30.7. (RPi)

KON 2
Haapamäki 6.6. (M. Sissonen)
Pyhäjärvi Pirttitaipale 14.7. (PHm, PLy)

KUH 5
Knuutti 17.6. (RPi)
Ruolahti Iso-Ruolahti 17.6. (RPi) -19.6. (MVa, J. Hynninen)
Haukkasalo 1.7. (J. ja T. Meriläinen, K. Härkönen)
Ala-Karkjärvi Konnuntie 10.7. (PHm, PLy)
Lättilä 15.7. (T. Dunkel)

LAU 11
Puhakka Hohontie Männistö 27.5. (TPa)
Puhakka muuntoasema 2.6. (PHm, PLy)
Puhakka Isokorpi/ Hyppölä 2.6. (PHm, PLy) - 9.6. (MHä, TLi, APe, TTo, TFo,
O. Oksanen, A. Puikkonen)
Puhakka Koivuaho 9.6. (MHä, TLi, APe, TTo, HHö, THa, EMa, KNy, TPi, TPh,
TFo, PKy, PWi, KVe, O. Oksanen, A. Puikkonen, J. Kentta, T. Lehtola) - 16.7.
(PHm, PLy)
Äijälä Marttila 9.6.(TPi, TPh)
Valkola Myyräntie 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Vuonteen pellot 21.6. (ASt, ILi) -23.6. (ASt, S. Stenroos, E. ja M.
Laaksonen)
Vehniä Pokelantie 25.-30.6. (M. Tammela)
Vuontee Koivukallio 2.7. (MRä)
Kuukkala Ala-talo 12.7. (PHm)
Kuusvedenranta Rummakonniemi 17.7. (ASt, ILi)

MUU 6
Saarenkylä Lulli 20.5. (T. Lehtola) - 3.7. (KVe), 2Ä 21.5. (PHm, PLy)
Pitkälä Rättäli 21.5. (PHm, PLy) -28.5. (PHm, AKn, PLy)
Kantala 10.6. (SYl) -16.6. (SYl, HVa, IVa ym. retkel.)
Koivisto 26.5. (PLy)
Saarenkylä Kulmala S 27.6. (PLy)

PET 1
Puttola 4.7. (PNi)

PIH 3
Muurasjärvi Junganperä 25.5. (E. Viitala)
Muurasjärvi Ristimäentie 19.6. (FSi)
Muurasjärvi Kylänlahti 19.6. (FSi)

SAA 3
Länsi-Kalmari Hallapuro 12.6. (H. Honkonen)
Kalmari Kuuselanmäki Nurmela 19.6. (HTa, H. Tuimala) -23.6. (S. Hannonen, H.
Honkonen)
Kekkilä 4.7. (HTa, H. Tuimala)

TOI 2
Pitkäjärvi Vanha-Pitkäjärvi 4.6. (TPa) -2.7. (TFo)
Majalahti Päiväranta 6.7. (PHm, PLy)

UUR 3
Kangashäkki Lahti 20.7. (ILi)
Kangashäkki Kuikkaniemi 20.7. (ILi) - *31.7. (APi, ASt, ILi)
Kotiranta 29.-30.7. (PHm)

VII 8
Muikunlahti Muikunlahden kartano 5.6. (TMu)
Niinilahti Kallioniemi 9.6. (TMu)
Keitelepohja Leppälahti 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Ilmolahti Isoniitty 18.7. (PLy)
Viitakangas Särkisuo 18.7. (PLy)
Hämälänkylä 25.7. (PLy)
Paanalanniemi 25.7. (PLy)
Keitelepohja Kuoppala 25.7. (PLy)

ÄÄN 5
Honkola Koirakorpi 22.5. (ILi)
Honkola Tourula 1.6. (PHm) - 20.7. (EKo, SMe)
Koivisto Leppälä 1.6. (ILi) -27.6. (SMe)
Koivisto Muhlunniementh., Haarala 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg) -27.6.
(SMe)
Honkola isot pellot 4.-20.7. (EKo, SMe)

VIITASIRKKALINTU (LOCFLU) 49 = ENNÄTYS! (36, 43-2002)

Viitasirkkalintu teki historiaa 49 reviirillä! Entinen ennätys oli 43 Ä ja
mediaani 24 Ä. Aikaisemmin oli kuutena kesänä kuultu viitasirkkaa yli 30
viidassa. Jämsässä kuultiin eniten näitä ratisijoita.

HAN 1
Venekoski Viinikkala 15.7. (PHm, PLy)

JOU 1
Mieskonmäki 27.6. (TLe)

JKL 4
Putkilahti Peuhanniemi 26.5. (TRe)
Palokka Heinämäki Ritoharjuntie 26.5. (PHm) -1.6. (K. Sulkava)
Vesanka Multamäki 9.6. (TPa)
Vesanka Yrjölä 22.6. (PLy)

JÄM 11
Halli Paron altaat 27.5. (KVi, V. Virtanen) -27.6. (RPi)
Asemamäki parkkipaikka 5.-16.6. (RPi)
Kakaristo 4.6. (RPi)
Pietilä Vaivaroistentie 12.6. (RPi)
Sammallahti Rantala 15.6.-5.7. (RPi)
Hinkkala /Kaukolankatu 19.6. (JLa, MVa, J. Hynninen)
Heräkulma 448 Manskivi 21.6. -10.7. (RPi)
Hiukkaa Hepojärvi N-pää 27.6. (RPi)
Pataniemi Isännäinen 29.6. (LLi)
Lavakorpi Törmälä 4.7. (JLa)
Myllyperä Jokiranta 11.-22.7. (RPi)

KON 1
Hänniskylä Hytönen 14..7. (PHm, PLy)

KUH 4
Keskinen Paaterintie 17.6. (RPi)
Savijärvi 2Ä 9.7. (PHm, PLy)
Närvä Tervala 10.7. (PHm, PLy)

LAU 8
Puhakka Marjala 7.6. (JRa, PLe) -9.6. (EKo, SMe, HRa, TPi, TPh, TFo,
O. Oksanen, A. Puikkonen)
Hoho Rajala 8.6. (PKy, PWi, KVe) -9.6. (JLa, ONo, TSr)
Äijälä Rauhala 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Vatia Onnelantie 27.6. (ASt, ILi)
Kuhanniemi Ruokoniemi 7.7. (KVe, Netta ja Niklas Vesanen)
Puhakka Hohonaho 12.7. (JRa)
Äijälä Paskoniittu 13.7. (J. Tasihin)
Äijälä Multaharju 13.7. (J. Tasihin) - 14.7. (PHm, PLy)

LUH 3
Judinsalo Viisti 12.6. (PHm)
Judinsalo Mäkelä 2Ä 12.6. (PHm)

MUU 2
Teollisuuskylä 1.6. (KOl, PSu) - 30.6. (PHö, HHö, S. Högmander) )
Perälä 4.6. (PHm)

PIH 1
Elämäjärvi Lahdenperä 24.6. (PLy)

SAA 1
Kuuselanmäki Nurmela 12.6. (H. Honkonen) -19.6. (HTa, H. Tuimala)

TOI 6
Kankainen Koivukumpu/Ohrakydöntie 26.5. (KOl, IVa) -6.6. (JRa, PLe)
Heiska Lampila 31.5. (TPy, J. Vähäjylkkä, T. Hartman), 3Ä 5.7. (PHm, PLy)
Kankainen Lapinjoki 1.6. (PHm, PLy) -6.6. (JRa, PLe)
Majalahti Koriseva 6.7. (PHm, PLy) - 11.7. (PLy)

UUR 3
Kangashäkki Sälliperä Sällipuro 4.7. (PHm)
Kangashäkki Sälliperä Pahkapuro 20.7. (ILi)
Kangashäkki Kuikkaniemi 20.7. (ILi)

VII 1
Viitakangas Savikumpu 18.7. (PLy)

ÄÄN 2
Koivisto Myllypohja Lahdentaus 6.6. (MHr)
Pieni-Saarikas Järvenpää 14.7. (PHm, PLy)

RYTIKERTTUNEN (ACRSCI) 5 (11, 29-1999)

Rytikerttusia ei juurikaan Keski-Suomessa kuulla. Viime kesänä päästiin 11
reviiriin, mutta toissakesänä jäätiin 1 laulajaan. Kesä oli keskimääräistä
huonompi, sillä mediaani on 8 Ä.

JÄM 3
Olkkolanlahti Simosaaret 19.5. -27.7. (JLa), 2Ä 23.5. (RPi)
Lokalahti 6.6. (H. Häkkinen) -22.6. (RPi)

LAU 1
Vuojärvi E-ranta 11.-13.6. (ASt, S. Stenroos)

ÄÄN 1
Niinivesi Pohjoislahti 6.6. (HHi, SMe)

RASTASKERTTUNEN (ACRARU) 3 (5-2007)

Rastaskerttunen on vaarantunut laji, jota ei meillä ole toki aikaisemminkaan
kuultu kuin jokunen lintu. Kolme reviiriä on kautta aikojen toiseksi paras
(sivuaa) määrä, sillä aikaisemmin on yleensä kuultu 0-1 Ä/kesä.

HAN 2
Keskisenlampi 23.5. (KOk, THa) -31.5. (J. Laitinen), 2Ä 25.5. (K. Sulkava)

JOU 1
Keskisenlampi 24.5. (MHu) - 5.6. (AMä),

LUHTAKERTTUNEN (ACRRIS) 22 (43-2003, 2011)

Viitakerttusella menee lujaa, mitä ei voi sanoa sukulaislajista
luhtakerttusesta. 2000-luvulla on jääty heikompaan laulajamäärään vain
vuosina
2000 ja 2010.

JOU 1
Pylsynranta 7.6. (TLe)

JKL 6
Kuokkalanpelto Pohjanlammen N-pää 27.5. (JVn) -31.5. (K. Sulkava)
Hämeenlahti Hämeenpohjantie 2.6. (PHm, PLy)
Leppälahti Orajärvi 6.6. (TPa)
Putkilahti Perttula 12.6. (PHm) -13.6.(TRe, HHö, M. Seppä ym. retkel.)
Putkilahti Järviniemi 13.6. (HAl)
Oittila 16.6. (JVi)

JÄM 6
Lokalahti 6.6. (H. Häkkinen)
Länkipohja Vilkkilä 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander) - 27.6., 2Ä 19.6.
(RPi)
Kaukolankatu 19.6. (JLa)
Kilpakorpi Rakentajankatu 22.6. -2.7. (RPi), 26.6. 2Ä (RPi)

KUH 1
Ruolahti Närrilänmäki 10.7. (PHm, PLy)

LAU 3
Vuojärvi Kuukkasentie 20.6. (HHi, ILi, ASt, S. Stenroos) -28.6. (ASt)
Kangaskylä pellot 4.7. (APi)
Vuontee 20.7. (ASy, JTo, MRä) (viitakerttusmahdollisuus)

MUU 1
Rajala Vainiontie 7.6. (JTo)

PIH 1
Muurasjärvi Korvenniitty 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)

SAA 1
Tarvaala Hyppönen 29.6. (PHm, PLy)

VII 1
Kappelintie 17 6.6. (MVi) -22.6. (MVi, K. Partanen)

ÄÄN 1
Kalaniemi Hakola 8.6. (HHi)

VIITAKERTTUNEN (ACRDUM) 380 =ENNÄTYS! (258, 319-2010)

Viitakerttunen on listan runsin laji ja myös esimerkki runsastuneesta
lajista.
1995 kuultiin yllättäen 205 reviiriä, mutta vasta kymmenen vuoden päästä,
vuonna 2005, palattiin yli 200 reviirin lukemaan. Mikäli ei huomioida vuotta
2009 (vain 88 Ä) on voittokulku jatkunut ja kahdesti on ylitetty jopa 300
reviirin raja. Uusi hieno ennätys on 381 Ä.

HAN 12
Keskisenlampi 2Ä 25.5. (K. Sulkava)
Hankamäki 1.6. (A. Maukonen)
Peltorinne 2.6. (PHm, PLy)
Pellisensalmi Valkolanpelto 2.6.-16.7. (PHm, PLy)
Asema Poikolanniittu 2Ä 2.6. (PHm, PLy)
Halttula Paavola 7.6. (JRa, PLe)
Rämynkylä Uusitalo 7.6. (JRa, PLe)
Rämynkylä Männistö 7.6. (JRa, PLe) -9.6. (TPi, TPh)
Kärkkäälä Eteläinen 2Ä 30.6. (PHm, PLy)

JOU 11
Rieskalan Rantatie Kairostila 24.5. (PHm, PLy)
Marjotaipale Simola 27.5. (TLe)
Mämmilä 6.6. (TLe)
Pylsy 7.6. (TLe)
Ranta-Pylsy 6.-7.6. (TLe)
Mäki-Pylsy 10.6. (TLe)
Leivonmäki 2Ä 16.6. (JVi)
Mieskonmäki 27.6. (TLe)
Rutalahti Rautsilta 29.6. (JSy) -6.7. (PHm, PLy)
Pekkanen Temisevä 11.7. (PLy, K. Kumpulainen)

JKL 89
Harju 12.5. (SYl)
Ylistönrinne 19.5. (MHl)
Putkilahti Peuhanniemi 19.5. (TRe)
Palokka Heikkilä 19.5. (J. Kovanen) -31.5. (AKn)
Tourujoki Kankaankatu 20.5. (MHl), 2Ä 7.6. (AHa)
Lohikoski Tyyppäläntien ostoskeskus 20.5. (AHa)
Ristonmaa Helkantie/Laurinpolku/Ristonmaantie 20.5. (LHi) -11.6. (JMk)
Hämeenlahti 21.5. (HHe, JTo)
Kuokkalan kartano/Kartanonranta/Hämeenpohjantie N 2Ä 22.5. (TPa) -27.6.
(PLy), 4Ä (W-puoli) 2.6. (PHm, PLy)
Sallaajärven aarnialue lähtöpaikka 21.5. (K. Sulkava)
Vaajakoski Urheilutie 22.5. (TPa)
Suuruspää Survo-Korpela 23.5. (MHä, IKe)
Keljo Hovila 23.5. (PLy)
Tuohimutka 24.5.-1.6. (YTo)
Kukkumäki Keljonkatu 24.5. (T. Salminen)
Sulkula Sulkuranta / Keskisentie 8 /siirtolapuutarha 24.5. - 18.7. (JMk)
Sulkula Keskisentie 13 25.5.-8.6. (JMk)
Leppälahti Leppälahdentie 619 2Ä 26.5. (TPa)
Leppälahti Muurikaisentie 26.5. (TPa)
Mattilanniemi Korkeakoskenlahti 27.5. (PLi) -30.6. (PHö, HHö, P. Högmander)
Palokkajärven S-osa luusua 28.5. (KOl, AHa, YTo)
Kuokkalanpelto 36 28.5. (YTo)
Kuokkala Korpela (0,4 km Survo-Korpelasta) 28.5. (APe) -2.7. (JVi)
Kuokkalanpelto Pohjanlampi/ Auratie 31/41 28.5. (APe, YTo) -5.6. (YKa, ASy,
HLa), 2Ä 2.6. (TSr, PHm, PLy)
Tourujoki Lahkomyllynpolku/Kympinkatu 28.5. (KOl) -7.6. (AHa, KOl) , 2Ä 4.6.
(PLy)
Korpilahti Syvälahti 28.5. (H. Häkkinen)
Korpilahti Kirkkolahden pohjukka 3Ä 28.5. (PHm, AKn, PLy), 1Ä 21.7. (PLy)
Korpilahti Vanhainkoti 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Markkula 2Ä 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Markkulanmäki Kouhia 28.5. (PHm, AKn, PLy) -12.6. (PHm)
Korpilahti Kulmala 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Puuppola Tanttila 28.5.-2.6. (APe)
Puuppola Puuppola 28.5. (PHm)
Mankola 29.5. (PHm) -30.5. (AKn)
Mannila 31.5. (TPa)
Tikka-Mannilan pellot 31.5. (TPa, AKn, MTu) -2.6. (APe)
Puuppola Pyyhkölä 2.6. (APe)
Kuokkalanpelto Suksipajantien rist. 2Ä 2.6. (PHm, PLy)
Oravasaari Anttila 2.6. (TPy)
Saakoski Kalmari 2Ä 3.6. (PHm)
Painaa Ala-Painaa 3.6. (PHm)
Korospohja 3.6. (PKu)
Keljonlahti / Keljonranta Särkkä 4.6. (PHm), 3Ä (luhta/viita) + 3Ä 27.6.
(PLy)
Keskusta Hannikaisenkatu S-pää 4.6. (PHm)
Leppälahti Keskinen 4.6. (TPa)
Leppälahti Manunsaarentie 11 4.6. (TPa)
Pitkäjärventie Nujula 4.6. (TPa)
Holsti 5.6. (YTo)
Keljo Saloniitut /Taipale 5.6. (HLa) - 27.6. (PLy)
Särkkä Sysmälä 7.6. (IVa) - 6.7. (MHl)
Vaajakoski Varassaari 7.6. (TPa)
Vaajakoski liikenneympyrä 7.6. (TPa)
Sippulanniemen golfkenttä, klubi 11.6. (JMk)
Heinosniemi Savi 11.6. (PHm)
Putkilahti Harjula 11.6. (PHm) -14.6. (TRe, HHö, M. Seppä ym. retkel.)
Puuppola Rannila 11.6. (APe) - 8.7. (YTo)
Putkilahti Tupala 12.6. (PHm)
Vaajakoski teollisuusalue 12.6. (TPa)
Kylmänoro 12.6. (MHl, TPa)
Oittila 2Ä 16.6. (JVi), 1Ä 30.6. (PHö, HHö, S. Högmander)
Tourula Vapaudenkatu 16.6. (PLy)
Putkilahti Kouhinsalontie Niemelä 16.6. (HLa ym. retkel.)
Tikkala Uusi-Pohjola 22.6. (PLy)
Kuokkala Kiulu puisto 3Ä 27.6. (PLy)
Sulkulantie / Kiulu 2Ä 27.6. (PLy)
Puuppola Hietala 28.6.-3.7. (PHm)
Puuppola Kolunrinne 3.7. (PHm)
Ristonmaa paloasema 8.7. (JMk)

JÄM 127
Lokalahti 21.5. (RPi) -19.6. (JLa), 4Ä 6.6. (H. Häkkinen), 3Ä 19.6. (1 uusi)
(JLa)
Kelhä Jämsänjoki / kaupungintalo 22.5. -19.6. (JLa)
Hiukkaa Maivia 22.5. -2.7. (RPi), 2Ä 1.6. (JLa, RPi)
Alhojärvi Lahtomäki 23.5. (RPi)
Paro Koivula 23.5. (RPi)
Halli Paron altaat 24.5. (KVi) -7.6. (RPi)
Kellokallio veturitalli 24.5. (KLa RPi) -18.6. (JLa)
Kellokallio rautatien ylikäytävä 2Ä 24.5. (RPi, ASy, YKa) -16.6. (RPi), 4Ä
3.6. (RPi)
Juokslahti Iso-Koljonen 25.5. (RPi), 2Ä 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Juokslahti Punala 25.5. (RPi)
Viiskulma 25.5. (RPi) -28.5. (LLi)
Arvenmäki 26.-27.5. (JLa)
Lavakorpi Niittula 26.5. (RPi)
Hietakylä Lahnamaa 26.5. (RPi)
Haavisto Ala-Tervala 26.5. -6.6. (RPi)
Hiidenmäki Jehovan todistajien valtak.sali 26.5. -15.6. (RPi)
Hiidenmäki/Jämsänjoki 27.5. (PKe) -29.6. (LLi)
Seppola Säterintie N 27.5. (JLa)
Hiukkaa Jaakkola 27.5. -2.7. (RPi), 2Ä 1.6. (JLa, RPi)
Hiukkaa Seppälä 27.5. -13.6. (RPi), 2Ä 1.6. (JLa, RPi)
Hiukkaa Kuusisto 3Ä 27.5. (RPi), 2Ä 1.6. (JLa, RPi), 1Ä 13.6. (RPi)
Kaipolanniemi 27.5. (LLi)
Keskinen 27.5. (LLi)
Pänkälä 28.5. (LLi) -2Ä 16.6. (RPi)
Rapakko 28.5. (LLi) - 15.7., 3Ä 12.6. (RPi)
Kääpälä 28.5. (LLi) -5.7. (RPi)
Lopotti Lopotinkatu 28.5. (LLi) -19.6. (JLa)
Joki-Kerkkola 28.5. (LLi)
Oikarinmutka 28.5. 2Ä (LLi)
Juokslahti Huusko 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Lahdenkylä 28.5. (PHm, AKn, PLy), 3Ä 6.7. (JLa)
Ruonaanlahti 28.5. (PHm, AKn, PLy)
Hiukkaanlahti 1.6. (T. Suihko) -18.6. (RPi)
Kilpakorpi Rakentajankatu 1.-21.6., 2Ä 15.6. (RPi)
Länkipohja Kiviniemi 1.6. (JLa, RPi) - 3.6. (T. Suihko)
Könkkölä 1.6.-5.7. (RPi)
Kakaristo 1.-4.6. (RPi)
Kerte Iso-Jussila 1.6. (RPi)
Pietilä 2.-15.6. (RPi)
Viiala Salovuori 2.6. (RPi)
Hulkkiolahdentie 2.-3.6. (RPi)
Kauhkiala hotelli Jämsä 2.-4.6. (RPi)
Kauhkiala rautatien ylikäytävä 2.6. (RPi)
Alhojärvi Alhonniemi 2.-3.6. (RPi)
Alhojärvi Koirajärvi 3.6. (RPi)
Kakaristo Tervala 3.-12.6. (RPi)
Kakaristo Okskulmantie 3.-4.6. (RPi)
Kattilajärvi Peräjärvi 4.-22.6. (RPi)
Alhojärvi Salinmäki 4.6. (RPi)
Alhojärvi Värelä 4.6. (RPi)
Juokslahti koulu 5.6. (RPi)
Juokslahti Sipilä 5.6. (RPi) -21.7. (PLy)
Pihlaisto Väyrylä 2Ä 7.6 -13.6. (RPi)
Myllyperä Pajulinna 7.6. (RPi) - 8.6. (A. Ohtonen)
Paunu Kirkko-oja 7.6. (RPi)
Eväjärvi Untola 7.-13.6. (RPi)
Eväjärvi Sirkkala 8.-19.6., 2Ä 13.6. (RPi)
Hiukkaanlahti Rostinmäki 8.6. (RPi)
Hiukkaa Koivuniemi 11.6. (J. T. Helin, E. Smolander)
Länkipohja keskusta 13.6. (RPi)
Hiukkaanlahti Salmela 13.6. (RPi)
Vessarinkulma 14.6. (E. Ylinen)
Karhala 14.6. (RPi)
Saari 14.6. (RPi)
Sammallahti Rantala 15.6. (RPi)
Turkinkylä Veikkola 15.6. (RPi)
Välimaa 15.6. (T. Suihko)
Huopatehdas / Gasthaus 16.6. (RPi) -19.6. (JLa), 2Ä 21.6. (RPi)
Pääskysmäki Pääskykuja 16.6. -15.7. (RPi)
Riihijärvi Laurila 18.-19.6. (JLa)
Halli Mattila 19.6. (RPi)
Hiukkaa Keskimäki 19.6. (RPi)
Asemamäki Jämsäntie 61 19.6. (JLa)
Jämsänjoki Leipälä 19.6. (JLa)
Jämsänjoki Keiskala 19.6. (JLa)
Kilpakorventien ja Seppolantien rist. 19.6. (JLa)
Lopotti Jämsänjoen varsi 2Ä 19.6. (JLa)
Kelhä Kelhänkuja 19.6. (JLa)
Pääskyläntie 32 19.6. (JLa)
Pääskyläntie 38 19.6. (JLa)
Hiukkaa Hepojärvi 21.6. (T. Suihko)
Heräkulma 553 Rajala 21.6. (RPi)
Lahnajoki Hopsun Lahnajoki 23.6. (JLa)
Myyrä Peltoniementie 24.6. (RPi)
Länkipohja Vilkkilä 27.6. (RPi)
Hiukkaa Hepovuorentie 27.6. (RPi)
Pataniemi Isännäinen 29.6. (LLi)
Juokslahti Savio 30.6. (LLi) -6.7. (RPi)
Kakaristo Hakala 2.-15.7. (RPi)
Länkipohja Laurila 2.7. (RPi)
Rusula 3.7. (RPi)
Riihijärvi Uusi-Riihjärvi 4.-6.7. (JLa)
Riihijärventie Rantala 4.7. (JLa)
Jämsänkoski Lehmisuo 4.7. (JLa)
Kääpälä Seppolantie 26 5.7. (RPi)
Pietilä Vaivaroistentie 5.7. (RPi)
Alhojärvi Eevala 6.7. (RPi)
Riihijärvi Hakala 6.7. (JLa)
Järvensivu Järvensivuntie 8.7. (KVi)
Kääpälä Varvikontie 14 11.7. (RPi)
Saarikko 11.-15.7. (RPi)
Myllyperä Rajala 11.7. (RPi)
Myllyperä Myllypolku 11.7. (RPi)
Rapakko Tervasmäentie 2.6., 2Ä 15.7. (RPi)

KON 4
Siikakoski tutkimusasema 29.5. (HHe)
Itäsaari 7.6. (JRt)
Rinteenmäki 7.6. (M. Sissonen)
Sauvoniemi 7.6. (M. Sissonen)

KUH 12
Ala-Karkjärvi 6.6. (H. Holmström), 3Ä 10.7. (PHm, PLy)
Knuutti 2Ä 17.6. (RPi)
Keskusta Toritie 21 17.6. (RPi)
Tehi Uimaranta 17.6. (RPi)
Ylä-Karkjärvi Palvalahti 3Ä 10.7. (PHm, PLy)
Harmoinen Mattila 10.7. (PHm, PLy)
Korola 10.7. (PHm, Ply)

LAU 55*
Kangaskylä Penttilä 19.5. (TTo) -9.6. (HHö, THa, EMa, KNy)
Peurankylä Harju-Peura 25.5. (APi) -9.6. (HHi, KHi, LHi)
Vuontee Koivukallio 27.5. (MRä) - 9.6. HHö, THa, EMa, KNy)
Lievestuore Kelkkamäki 143 2Ä 27.5. (TPa), 1Ä 9.6. (PKy, PWi, KVe)
Lievestuore Hohontie 953 27.5. (JRa)
Lievestuore Hohontie 1 27.5. 2Ä (JRa, PLe) -2.6. (PHm, PLy)
Vihtasilta Tanhua 27.5. (TPa)
Järvilinna 27.5. (TPa)
Haapala Rajala 27.5. (APi, ASt, ILi)
Vehniä Hanhela 29.5. (ILi)
Lievestuore Haarlan ranta 30.5. (JRa)
Vehniä Hellintie 1.6. (ILi)
Lievestuore keskusta 2Ä 1.6. (PLy, PHm) - 1Ä 10.6. (JRa)
Vihtavuori huoltoasema 5.6. (ASt, S. Stenroos), 2Ä 9.6. (HHö, THa, EMa, KNy,
J. Kentta, T. Lehtola)
Tarvaala Liesunniemen th. 6.6. (ASt, ILi)
Ränssintaipale Lähteelä 2Ä 6.6. (ASt, ILi)
Asemankylä Rokkasuo 7.6. (PHm) - 7.7. (APi, ASt, ILi)
Laajalahti Riitakorpi 7.6. (PHm), 2Ä 9.6. (TPi, TPh)
Metsolahti 8.6. (JRa)
Leinola 9.6. (HHö, THa, EMa, KNy)
Äijälä Häppälä 9.6. (HHö, THa, EMa, KNy)
Vehniä koulu 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Tervatehdas Miljoonatie 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Valkola Vitkalantie kala-altaat 2Ä 9.6. (HHi, KHi, LHi), 1Ä (EKo, SMe, HRa) 
-
5.7. (APi)
Valkola Verho/Hannula 9.6. (PHm, HHI, KHi, LHi, TPi, TPh, PKy, PWi, KVe) -
2.7. (J. Tasihin)
Valkola Myyräntie 3Ä 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Lievestuore Varjola Hohontie 996 9.6. (JRa, TPi, TPh)
Lievestuore Männistö/Pienenkankaanmäki Hohontie 777 9.6. (EKo, SMe, HRa,
TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen)
Rauhalanmäki 9.6. (TPi, TPh), 2Ä 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg) -27.6. (ASt,
ILi)
Rauhalanlahti Pukara 9.6. (TFo, O. Oksanen, A. Puikkonen) -24.6. (ASt, S. ja
O. Stenroos)
Moisionkylä kalantutkimuslaitos /Nakkila 9.6. (EKo, SMe, HRa, J. Kentta, T.
Lehtola) -17.6. (ASt)
Kangaskylä Kirsikkamäki 9.6. (HHö, THa, EMa, KNy, EKo, SMe, HRa)
Lievestuore Sylvi Saimontie 10.6. (JRa)
Vehniä Jussila 12.6. (ILi)
Vehniä Jokela 12.6. (ILi)
Moisionkylä Myllymäki 17.6. (ASt)
Harjula 17.6. (ASt) -24.6. (ASt, S. Stenroos, O. Stenroos)
Valkola Löytölampi 17.-24.6. (ASt)
Lievestuore Paavonkuja 19.6. (PLe, JRa)
Haarala Korvenjättö 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Tiituspohja 23.6. (YTo)
Valkola Taskila 24.6. (ASt, S. ja O. Stenroos)
Tyvelänniemi 2Ä 6.7. (APi), 1Ä 12.7. (PHm)
Kuukkala Kirmanen 12.7. (PHm)
Vihtavuori Lammasmäki 2Ä 12.7. (PHm) - 14.7. (PHm, PLy)

LUH 8
Tammijärvi Mäkelä 2Ä 24.5. (PHm, PLy)
Kumpula 2.6. (O.-P. Pärssinen)
Tammijärvi Varpanen 12.6. (PHm)
Judinsalo Kytölä 12.6. (PHm)
Judinsalo Mäkelä 2Ä 12.6. (PHm)
Hepoluhta 14.-23.6. (E. ja R. Iwanow)

MUU 15
Teollisuusalue 21.5 (PHm, PLy) -21.7. (PLy) , 2Ä 5.6. (YKa, ASy) -16.6. (HLa
ym. retkel.),
3Ä 8.6. (HLa) - 13.6. (HHö, M. Seppä), 4Ä 24.5. (PHm, PLy), 5Ä 10.6. (SYl)
Uusi Pitkälä/Pitkälä Korvenperä 2Ä 28.5. (PHm, AKn, PLy) - 10.6. (SYl)
Sahinmäki 4.6. (PHm)
Verkkoniemi Penttilänraitti 4.6. (KVe)
Rajala Vainiontie 10.6. (SYl) -27.6. (PLy)
Alhonsaarentien risteys 10.6. (SYl)
Muuramenlampi 10.6. (SYl)
Muuramenlampi Saunakylä 10.6. (SYl)
Riihijärvi 27.6. (PLy)

PET 1
Jokihaara 7.6. (PNi)

PIH 12
Keskusta 2Ä 12.6. (FSi)
Putaanportti 2Ä 15.6. (PHm),
Putaanlahti 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Pääkkölä 15.6. (PHm)
Muurasjärvi Ristimäentie 19.6. (FSi)
Alvajärvi Nikula 19.6. (FSi)
Keskusta Pajatie 23.-25.6. (FSi)
Niemenharjuntien rist. 23.6. (PLy, K. Kumpulainen)
Elämäjärvi Haaskanperä 24.6. (PLy)
Muurasjärvi Korhosperäntie 27.6. (FSi)

SAA 8
Keskusta Autionlahti 30.5. (AHe)
Kalmari Jokela 31.5. (S. Hannonen, H. Honkonen)
Konttimäki Pykälistö 4.6. (S. Palokangas)
Tarvaala oppilaitos 5.6. (TMu) - 29.6. (PHm, PLy)
Mahlu Ramssi 15.6. (HTa, H. Tuimala)
Kalmari Kalmari 30.6. (PHm, PLy)
Kalmari Peltola 30.6. (PHm, PLy)

TOI 3
Vehmas 3Ä 30.5. (PHm), 2Ä 6.7. (PHm, PLy)

UUR 3
Hiirola Kauppila 10.6. (ILi)
Kangashäkki Järvenpää 10.6. (ILi)
Höytiä Välimäki 3.7. (PHm)

VII 4
Isoaho 3.6. (RHo)
Niinilahti Kallioniemi 10.6. (TMu)
Eteissaari 16.6. (MVi)
Ilmolahti Joenniemi 18.7. (PLy)

ÄÄN 15
Koivisto Niinivedentien rist. 22.5. (ILi)
Koukkuniemi maankaatopaikka 23.5. (SMe)
Rantakylä Kotalahti 24.5. (JRt)
Koukkuniemi Ale-Makasiini (0,6 km ed.) 24.5. (SMe)
Honkola Härkäkorpi Lehto 27.5. (JRt, SMe)
Äänejärvi Paloasema 28-29.5. (SMe)
Hiskinmäki 29.5.-31.5. (SMe)
Paatela, peltotien ja radan risteys 31.5. (SMe)
Koivisto Muhlunniemi 1.6. (ILi) -6.6. (SMe)
Koivisto Myllypohja Lahdentaus 2Ä 1.6. (ILi), 3Ä 6.6. (SMe), 1Ä 26.6. (SMe)
Salakka 4.6. (SMe)
Keskusta Äänejärvi W-ranta 11.6. (IKo)
Honkola Eerola 18.6. (SMe)

KULTARINTA (HIPICT) 16 (19, 35-2004)

Kultarinnan mediaani on 17 Ä ja mikäli tarkastellaan vain 2000-lukua ei
tilanne ole paljon muuttunut, sillä lukema on 19 Ä. Tänä kesänä kuultiin
siis
vaisut 16 Ä.

JKL 6
Oravasaari Multamäentie 19.5. (TPy)
Sippulanniemi 22.5. (JTo)
Hämeenlahti lintutorni 3.6. (. Hyytiälä) - 7.6. (HLa, H. Suomalainen)
Pitkäruoho 4.6. (K. Sulkava)
Lohikoski 5.6. (AHa)
Leppälahti Kankaansuo 4.6. (TPa) - 6.6. (TPy)

JÄM 3
Talvialan ranta 26.5. (PKe)
Riihijärvi Muilahti 30.5. (JLa)
Länkipohja Teeriniemi 3.-16.6. (T. Suihko)

KAN 1
Rekosperä 16.6. (HTa, H. Tuimala)

LAU 2
Lievestuore Majaniemi 19.5. (JRa)
Piilopohja 9.6. (MHä, TLi, APe, TTo)

LUH 1
Kumpula 3.6. (O.-P. Pärssinen)

TOI 1
Leppäsenmäki 11.6. (JVn)

ÄÄN 2
Piilolanniemi 24.5. (SMe)
Sääksniemi 13.6. (TPi)

KIRJOKERTTU (SYLNIS) 1 (0, 1-1965, 1995)

Kirjokerttu on tavattu meillä aikaisemmin kahdesti. Edellisestä havainnosta
on
aikaa 17 vuotta! Kyseessä on erittäin uhanalainen laji! Mukava havainto!

LAU 1
Vuojärvi Kuukkasentie 19.6. (ASt, S. Stenroos) -28.6. (AMä)

MUSTAPÄÄKERTTU (SYLATR) 189 (184, 203-2007)

Lähes puolet (82 Ä) laulavista mustapääkertuista kuultiin Jyväskylässä. PIH-
VII-KAN eli pohjoisissa kunnissa havaittiin vain kolme reviiriä. Tämä kesä
oli
peräti 2. paras kautta aikojen ja hyvien kesien putki on nyt kolmen kesän
mittainen.

HAN 1
Palosenmäki 29.5. (JRa, PLe)

JOU 3
Pylsynranta 2Ä 26.5. (TLe)
Iittari 7.6. (TPi)

JKL 82
Hämeenlahti 28.4. (MHr) - 21.6. (MHl), 2Ä 7.6. (HLa, H. Suomalainen)
Kuokkala kristillinen opisto 6.5.-1.7. (JMk)
Pitkäruoho 7.5. (MHä) -17.6. (M. Sissonen), 2Ä 22.5. (HLa) - 7.6. (HLa, H.
Suomalainen)
Tuohimutka 12.5. -10.6. (YTo)
Vaajakoski Kentänvieru 12.5. (TPa)
Vehkalampi 14.5. (TPa)
Tourujoen laakso 15.5. (HHö, HSi, T. Puurunen) , 2Ä 19.5. (HHö, PHö) -14.6.
(KOl)
Vaajakoski Unnukantie 16.5. (TPa)
Rautpohja 17.5. (TNi) -22.5. (THa)
Lohikoski Haavikatu/Palokkajärvi S-osa/Puikkarinkatu 16.5.-*18.7.,3Ä 6.6.
(KOl), 4Ä 17.5.
(Niittylampi, Palokkajärvi S-osa, Skeittipuisto, Uimarannan metsä) (AHa)
-25.5. (KOl), 2Ä 3.7. (HLa)
Sippulanniemen golfkenttä Lonkila 19.5. (MHl) -21.6. (JMk)
Laajavuori Emännäntie 19.5. (MTu, UTu)
Kuokkalan kartano 20.5. (TPa) -28.5. (MHl)
Oravasaari Anttila 20.5. (TPy)
Taka-Keljontie Sallaajärven palvelukoti 20.5. (KOl)
Kuokkala Auratie 21.5. (TPa)
Hämeenpohjantie (et. 0,5 km ed.) 21.5. (MTu)
Ylistönrinne 21.5. (PLy) -7.6. (HLa, JTo, L. Mikonranta)
Kekkola 21.5. (PLy)
Kylmänoro 2Ä 21.5. (TPa)
Taka-Keljo Ronsuntaipaleentie Hamari 21.5. (TPa)
Kukkumäki 23.5. (PKy)
Kypärämäki Rihlaperä 22.5.- 5.7. (IRe)
Mattilanniemi Älylä Ruusupuisto 23.-24.5. (T. Salminen)
Heikkilä Pillilampi 23.5. (AKn)
Holsti 23.5.-7.6. (YTo)
Tourujoki Kinakujan silta 24.5. (KOl)
Mattilanpelto/Älylä Keljonkadun alku 24.5. (T. Salminen) - 8.6. (HLa)
Kortemäki Rimminlampi 24.5. (TPy) -25.5. (TPa)
Lintukangas 25.5. (APe)
Leppälahti 26.5. (TPa)
Leppälahti Talsanlampi 26.5. (TPa) -28.6. (TFo)
Leppälahti Kaivovesi 26.5. (TPa)
Keljo Sippulanniemen golfkenttä Taipale 27.5. (JMk)
Palvajärvi 27.5. (TPa)
Vaajakoski Hupeli 27.5. (TPa) - 12.6. (ELe, JVi, R. Jokisuu)
Mattilanniemi Korkeakoskenlahti 28.5. (A. Hyytiälä) - 8.6. (HLa)
Saarenmaa Pirttimäki 29.5. (APe)
Mannila 31.5. (TPa)
Mankola 31.5. (TPa)
Sippulanniemen golfkenttä Niemijärvi 31.5.-*8.7. (JMk)
Sallaajärvi aarnialue 31.5. (TPa)
Tikkakosken altaat 1.6. (G. Gamble)
Savela 2.6. (IRe) -16.6.(IRe, HLa)
Leppälahti Muurikaisjärvi 3.6. (TPa)
Savela 4.6. (IRe)
Muuratjärvi Vuohensalo 4.6. (APi, TPi, TPh, TPl)
Kuokkala Keskisentie 13 5.6. (JMk)
Leppälahti Orajoki 6.6. (TPy, TPa)
Leppälahti Lepäsranta 6.6. (TPa)
Hyrkkölä Juurikkajärvi 6.6. (K. Sulkava)
Sippulanniemen golfkenttä "Sippuvuori" 8.-19.6. (JMk)
Vesanka Valkolampi 8.-10.6. (TPa)
Koveroinen 9.-10.6. (TPa)
Halssilanrinne Mesikämmen 10.6.- 7.7. (PHö, HHö)
Myllynperä Reijunperä 11.6. (APe)
Vaajakoski Saltunlahti 12.6. (TPa)
Vaajakoski Linnantie 2Ä 13.6. (TPa)
Vaajakoski Mustalahti 13.6. (TPa)
Putkilahti Töppöspohjanth. 13.6. (HAl)
Tikkala Majalanmäki 13.6. (TFo)
Leppälahti Talsa (et. yli 0,6 km. Talsanlampi) 14.6. (TPa)
Sippulanniemen golkenttä Majamäki 14.-19.6. (JMk)
Haukanniemi 16.6. (M. Sissonen)
Kypärämäki Laajavuorentie 17.6. (M. Sissonen)
Mannisenmäki 19.6. (M. Sissonen)
Tikka Pohjantien-Tikantien rist. 25.6. (JMk)
Lahjaharju Tyyppälänlahti 4.7. (KOl)
Ruoke Majamäki 4.7. (TPy)
Ruoke Hiekkaharjuntie 4.7. (TPy)
Ilmopohja Puroharju 6.7. (PHm, PLy)
Keljonlahti Särkkä S 6.7. (MHl)
Sippulanniemen golfkenttä väylä 2 /Salonniitut E 8.-13.7. (JMk)
Korpilahti Mutamäki NW Syvälahden pohjukka 11.7. (AHa)

JÄM 32
Lokalahti lintutorni 7.5. (JLa, PKe) -19.5. (JLa)
Iso Nurmijärvi 9.5. (TKu)
Paattila Rantapolku pumppukoppi 2Ä 13.5. (RPi)
Hiidenmäki 16.5. (RPi)
Lokalahti tuhkakasa 16.5. (RPi)
Olkkolanlahti 16.5. (LLi)
Kellokallio 17.-22.5. (RPi)
Edesniemi Sapalanmäki 17.5., 2Ä 26.5. (RPi)
Kellokallio rautatien ylikäytävä 19.5. (JLa)
Kaipola Pitkäjärvi NE 19.5. (JLa)
Lopotti Lopotinkatu 21.5. (MPo, PTa)
Talviala tervalepikko 21.5. (RPi) -28.5. (PKe)
Kirkonmäki kirkko-oja 21.5. (RPi)
Riihijärvi Rintalantie 23.5. (JLa, HHö) - 10.7. (JLa)
Haaratie Siltala 25.5.- 24.7. (MKe)
Mäkelä Nummelantie 26.5. (RPi)
Länkipohja keskusta 14.6. (PKy)
Jämsänniemi Huipankulma 15.6. (JLa)
Jämsänniemi Lihjula 15.6. (JLa)
Riihijärvi Hakala 2Ä 19.6. (JLa)
Pänkälä Hauenleuka 19.6. (JLa)
Pääskysmäki 19.6. (JLa)
Vanha hautausmaa 21.6. (RPi)
Jämsänkoski Linnasenvuori 22.6. (JLa)
Jämsänniemi Rousionjärvi 30.6. (JRa, J. Kaislo)
Jämsänniemi Kotamäki 30.6. (JRa, J. Kaislo)
Kaidemäentie Hietajärvi 4.7. (JLa)
Syväjärvenmutka 6.7. (JLa)
Jämsänkoski Isoryöni 10.7. (PHm, PLy)

KON 1
Pesiäissalmi Harjula 20.6. (E. Haatainen)

KUH 9
Salojärventie Salovuori 6.6. (JLa)
Salojärventie Haara-aho 6.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Liponlammi 12.6. (JLa)
Pukarankulma 13.6. (JLa)
Lepola 30.6. (MVa)
Haukkasalo 1.7. (J. ja T. Meriläinen, K. Härkönen)
Tehi Ruoranta 8.7. (MVa)
Pihlajakoski Lättilä 10.7. (PHm, PLy)
Pihlajakoski kylätalo 10.7. (PHm, PLy)

LAU 24
Lievestuore Laajalahti 26.5. (JRa) -16.7. (EKo, SMe), 2Ä 28.5. (TPa)
Savio 28.5. (TPa)
Vihtiälä 9.6. (J. Kentta, T. Lehtola)
Tervatehdas Kuuslahti Juha Kankkusentie 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Kuusa Peurunkajoki 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Kuusaankoski 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Moisionkylä kalantutkimuslaitos 9.6. (EKo, SMe, HRa)
Peurankylä Harju-Peura 9.6. (HHi, KHi, LHi, TPi, TPh, EKo, SMe, HRa)
Kangaskylän pellot Penttilä 9.6. (HHö, THa, EMa, KNy)
Kangaskylän pellot Riuttamäki 9.6. (PKy, PWi, KVe)
Vehniä Hirvasrinteentie 3Ä 9.6. (HHi, KHi, LHi), 1Ä 7.7. (ILi)
Valkola Harisentie 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Peurunka 9.6. (AKa, FSi, S. Vainio, j. Krook)
Vihtavuori Kuusiniemi 13.6. (MPi, TPi)
Vihtavuori Lammasmäki 13.6. (MPi, TPi)
Vehniä Kennäälä 22.6. (ILi)
Kuussaari 23.6. (H. Okkonen)
Kuhanniemi 7.7. (KVe)
Keskusta 10.7. (APi)
Vuojärvi E-ranta 12.-13.7. (ASt)
Lemettilä 12.-14.7. (APi)

LUH 1
Kirkonkylä Moiskala 30.5. (THa, A. Rancken-Vuoristo)

MUU 3
Muuramenlampi 21.5. 2Ä (K. Sulkava), 1Ä 26.5. (APi)
Isolahti Pukkimäki 14.6. (AMä)

PET 3
Heikkilänperä Koulu 16.5. (THa, KNy)
Pieni-Hete 19.5. (PNi)
Viitala 4.7. (M. Kaarakainen)

PIH 1
Kärväskylä 10.6. (FSi)

SAA 7
Häkkilä Myllyläntie 92 11.6. (J. Jalkanen)
Hännilä 30.6. (HTa, H. Tuimala)
Pylkönmäki jätevedenpuhdistamo 3.7. (HTa)
Pylkönmäki keskusta 2Ä 9.7. (HTa)
Tarvaala oppilaitos 2Ä 11.7. (TMu)

TOI 1
Majalahti Koriseva 6.7. (PHm, PLy)

VII 2
Miekkarinne uimaranta 22.5. (RHo)
Isoaho (etäisyys ed. lähes 0,5 km) 31.5. -8.7. (RHo)

ÄÄN 19
Piilolanniemi 10.5.-27.7. (SMe)
Konginkangas kk. 11.5. (HHi)
Römmi Televankatu 20.5.-6.6. (SMe)
Hiskinmäki Mannilankatu 25.5. (SMe)
Likolahti Pellavatie 26.5. -21.6. (SMe)
Römmi Kumpurinne 30.5. (KTu)
Laajaranta Laajaniemi 5.6.- 17.7. (SMe)
Hietama Mäkikyläntie 340-421 9-19..6. (KTu)
Konginkangas Marjoniemi 12.6. (KTu)
Matilanvirta 12.6. (MVi)
Hietama Muinosmäki 16.6 (KTu, M. Tirkkonen) -24.6. (KTu)
Hietama Mäkikyläntie 108 19.6. (KTu)
Kevätlahti Koivula 21.6. (PHö, HHö, M. Tirkkonen)
Kevätlahti Pienilampi 21.6. (PHö, HHö, M. Tirkkonen)
Koivisto Venäläiskivi 2Ä 22.6. (J. ja P.-P. @sterberg)
Tippala 26.6. (TPi)
Sääksniemi 26.6. (TPi)
Laajaranta 0.5 km Palorannanth. SW 4.-7.7. (SMe)

IDÄNUUNILINTU (PHYDES) 39 (27, 89-2010)

Idulivuosi oli loistava! Ilman satumaista ennätysvuotta 2010 olisi ennätys
syntynyt. Idänuunilintu on vaimeasti laulava ja vaikeasti havainnoitava,
joten
niitä laulelee todennäköisesti huomattavasti listahavaintoja runsaammin.

JKL 8
Kinkovuori 17.5. (M. ja K. Kuitunen)
Kuikka Tuohimäki 19.5. (AHa)
Hanhinotko 31.5. (TPa)
Seppälänkangas Karhuvuori 7.6. (THa)
Vaajakoski Tölskä Kanervatie 12.6.(TPa)
Sallaajärvi aarnialue 12.6. (TSu) -21.6. (PLy)
Korpilahti Mutajärvi NW Syvälahden pohjukka 11.7. (AHa)
Lohikoski pururadan puisto 14.7. (AHa)

JÄM 3
Lokalahti parkkipaikka 19.5. (RPi)
Iso-Ryöni 21.5. (RPi, JLa, TKu) -30.5. (JLa)
Kukkavarpaannoronmäki 3.6. (H. Holmström)

KUH 11
Isojärven kansallispuisto Vääräjärvi S 5.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Kurkilammi W 5.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Kaatvuori E-rinne 5.-12.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Kunnianiittu 6.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Kettuvuori S-rinne 12.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Huhtala 2Ä 12.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Kaatoja SW 12.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto 3Ä 12.6. (JLa)

LAU 3
Ruuhimäki 26.5. (TSu)
Vehniä Hirvasrinteentie 9.6. (HHi, KHi, LHi)
Hoho Leipäpohjantie 9.6. (JLa, ONo, TSr, PKy, PWi, KVe)

MUU 1
Isolahti Pukkimäki 26.5. (AMä)

PIH 1
Kammola hiekkakuoppa 11.6. (AKa, FSi)

SAA 2
Pyhä-Häkki (Kotanevan läheinen rinnemetsä) 25.5. (SMe)
Hännilä Vihtamäki 30.6. (HTa, H. Tuimala)

TOI 1
Ruuhimäki 24.5. (J. Kupiainen) -24.5. (MTu)

ÄÄN 9
Suojärvenkangas 9.6. (HHi)
Pahalamminvuori 2Ä 12.6. (HHi)
Liimattala Vääränniitty 13.6. (HHi)
Koukkuniemi 19.6. (SMe)
Hietama Hietamanmäki 19.6. (KTu)
Mustalahti 1.7. (A. Rokala)
Jurvonvuori 2.7. (THa)
Levälahti 3.7. (JRt)

PIKKUSIEPPO (FICPAR) 41 (38, 57-2010)

Myös pikkusieppovuosi oli kolmas peräkkäinen erittäin hyvä vuosi. 16
reviiriä
jäätiin ennätyksestä, mutta vuosi 2010 oli poikkeuksellinen vuosi
pikkusieppojen ja idänuunilintujen suhteen. Laji näyttäisi runsastuneen.

HAN 1
Venekoski Kaarre 23.5. (THa, K. Silvast)

JKL 8
Sallaajärvi aarnialue rasti 2-13 17.5. (PLy, N. ja J. Lyyra, K. Kumpulainen)
- 15.6. (K. Sulkava)
Saarenmaa Pirttimäki 20-29.5. (APe)
Sivulanmäki Hanhinotko /Hanhioja 20.5. (APe) - 31.5. (TPa)
Tikkakoski Syväoja 25.5.-1.6.(APe)
Vaarunjyrkkä aarnialue 27.5. (HAl)
Sippulanniemi 29.5. (MHr)
Palokangas 1.6. (TPy)
Vertaala Kaletta 17.6. (THa)

JÄM 5
Heräkulma Nokkamäentie Vuorenpää 19.5. (JLa)
Edesniemi Kiuroomäki 26.5. (RPi)
Salomaa Jäykkälä 28.5. (LLi)
Sammaliskangas 31.5. (TPa)
Koskenpää Hallinmäki 14.6. (THa)

KON 1
Hyötymäki 26.5. (PKy)

KUH 10
Köntti 15.5. (RPi, TKu)
Kärppäjärven aarnialue 15.5. (LLi) , 2Ä 20.5. (VLi)
Murtosvuori 29.5. (RPi)
Isojärven kansallispuisto Haukiainen W 5.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Ripakkolammi E 5.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Likolammi E 6.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Haaravuori E 6.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Mäyrälahti 7.6. (JLa)
Isojärven kansallispuisto Takalammi NE 12.6. (JLa)

LAU 2
Vihtiäläntie 27.5. (TPa) -9.6. (AKa, FSi, S. Vainio, J. Krook)
Hoho Teerikangas/Teerikoski 9.6. (TPi, TPh, MHä, TLi, APe, TTo)

PET 1
Koivula 7.-8.6. (M. Kaarakainen)

PIH 2
Seläntaus Lamminahonrinne 5.6. (THa)
Muurasjärvi Syväjärvi 11.6. (THa) - 14.6. (FSi)

SAA 5
Mäkikylä Nättimäki 20.5. -11.6. (H. Honkonen)
Pyhä-Häkki kans.puisto 24.5. 2Ä (HTa) -25.5. 2Ä, toinen uusi (SMe), 3Ä 26.5.
(HHi), 2p 20.6. (EKo, SMe)
Kuoppala Hepomäki 4.6. (E. keikka)

TOI 4
Haukanmaa Ruppa 20.5. (TPy)
Puukkolamminvuori 31.5. (PKu)
Valtionmaa Vuorilampi 3.6. (TPy)
Valtionmaa Olkilampi 3.6. (TPy)

VII 2
Lonnikko Kalliopuro 5.6. (THa)
Kymönjärvi Itäniemi 19.6. (JVl, R. Jokisuu)

KUHANKEITTÄJÄ (ORIORI) 13 (14, 46-2002)

Kyseessä on silmälläpidettävä laji. Vähän yli kymmenen reviiriä on vähän,
mutta lajin ydinalueilla Päijänteen itäpuolella ei kaiketi ole harrastettu
massiivista aamuyön retkeilyä. Laji on kuitenkin ansaitusti
silmälläpidettävä;
onhan 13 reviiriä kaikkien aikojen toiseksi huonoin tulos!

JOU 2
Mankinsaari 20.5. (P. Sarvela)
Ruokosuo Korppilanmäentie 30.5. (MPo)

JKL 4
Putkilahti Peuhanniemi 16.5. -*22.7. (TRe), 2Ä 16.6. (TRe, M. Seppä)
Putkilahti Kassaari 21.5. (KVe) -7.6. (H. Häkkinen)
Hämeenlahti 1.6. (HHe, JTo)

JÄM 1
Länkipohja 17.6. (T. Suihko)

KON 1
Pyhälahti Mustikkaniemi 6.6. (JVl, R. Jokisuu)

LUH 5
Sipilä 19.5. (HKo)
Kirkonkylä Moiskala 27.5. (A. Rancken-Vuoristo)
Peltoharju 12.6. (PHm)
Hepoluhta 2Ä 12.6. (PHm)

PELTOSIRKKU (EMBHOR) 6 (10, 45-2001)

Peltosirkku on vaipunut erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Kuusi reviiiriä on
huonoin reviirimäärä kautta aikojen.

JKL 1
Tikka-Mannila 28.5. (TTo) -19.6. (THa, T. Lemettinen)

JÄM 3
Kilpakorpi Rakentajankatu 6.5. (JLa, TKu) -17.6. (RPi), 2Ä 17.5. (RPi)-
24.5. (YKa, ASy)
Halli Paron altaat 27.5. (KVi) - 28.6. (E. Ylinen)

KON 1
Pesiäissalmi Majakangas Harjula 25.5. (AKn) - 26.6. (SMe)

LAU 1
Haapasuo 6.5. (EKo, SMe)

2012 ei havaittu seuraavia lajeja:

amerikantaivaanvuohi (GALDEL) (1-2008-2010)
heinäkurppa (GALMED) (1-2000, 2003-04)
etelänsatakieli (LUSMEG) (1-1992)
viirusirkkalintu (LOCLAN) (2-2003)
ruokosirkkalintu (LOCLUS) (1-2008)
pikkukultarinta (HIPCAL) (1-2002, 2003, 2007)
lapinuunilintu (PHYBOR) (2-1977)