Keski-Suomen pinnojen ohella toinen suosittu paikallisten pinnojen keruuharrastus ovat talvipinnat, joita ruksitaan kalenteritalven aikana joulu—helmikuussa.

Satasen sakki

Kaikkiaan KSLY:n toimialueella on tavattu talviaikaan 163 lintulajia sisältäen kuluvana talvena havaitut turturikyyhky, keltahemppo ja pikkusirkku. Alla olevalla talvipinnalistalla "Satasen sakki" ovat vähintään sata lajia hyväksytysti havainneet harrastajat.

Kuningaskalastaja, kuten Jämsän Lokalahden lintu kuvassa, on harvinaista herkkua Keski-Suomessa varsinkin talviaikaan. Janne Kilpimaa

Kuningaskalastaja, kuten Jämsän Lokalahden lintu kuvassa, on harvinaista herkkua Keski-Suomessa varsinkin talviaikaan. Janne Kilpimaa

Tilanne 26. 2. 2020 (suluissa muutokset kaudella 2019-20, uusimmat on vahvennettu):

 1. Keijo Vesanen  158 (1: haarahaukka)
  Pekka Kyllönen  158 (1: haarahaukka)

 3. Markku Huikko  153 
 4. Harri Högmander 152 (1: haarahaukka)
 5. Tero Toivanen  151 (1: haarahaukka)
  Matti Häkkilä  151 (2: haarahaukka, kirjosiipikäpylintu)
 7. Kimmo Olkio   150 (1: haarahaukka)
  Heikki Hiekkanen 150 (1: töyhtöhyyppä)
 9. Ilkka Vatanen  148 (1: haarahaukka) 
  Rauno Pitkäniemi 148 (2: haarahaukka, kirjosiipikäpylintu)
11. Eino Hiekkanen  146
  Ari Sylgrén   146 (1: kirjosiipikäpylintu)
13. Martti Mikkola  145 (1: haarahaukka)
 
14. Lauri Hiekkanen 144  
15. Tero Linjama   143 
16. Heikki Helle   141
  Ari Myllys    141 

18. Kalle Hiekkanen 139 
  Asko Mäkinen   139  
20. Jyrki Torniainen 138 (2: haarahaukka, kirjosiipikäpylintu)
  Jari Niskanen  138 (1: kirjosiipikäpylintu)
  
22. Teemu Fors    134 
23. Hannu Tammelin  133 (2: haarahaukka, kaakkuri)
24. Martti Tuukkanen 131 (1: kirjosiipikäpylintu)
  Panu Hämäläinen 131 (1: kirjosiipikäpylintu)


26. Tomi Hakkari   124 
  Seppo Mertanen  124 (2: maakotka, uuttukyyhky) 
28. Sami Ylistö   123 
29. Jarmo Jokinen  120 (3: haarahaukka, kirjosiipikäpylintu, punasotka)


30. Jirka Lahtinen  113 (1: härkälintu)
31. Kalevi Sulkava  112* (2: kaakkuri, punasotka)
32. Juha Rahkonen  110
  Petri Kuhno   110 (14: haarahaukka, mustalintu, kuikka, kirjosiipikäpylintu, alli,
               laulurastas, härkälintu, kaakkuri, punasotka, sepelkyyhky,
               riekko, töyhtöhyyppä, tuulihaukka, uuttukyyhky)

*lukemaan lisätty lehtopöllö talvelta 2018-19
 
Luvuissa voi olla mukana sellaisia uusia hyväksymättömiä ARK- ja RK-havaintoja, joita ei ole ehditty vielä käsitellä. Tällaisia havaintoja ei tällä hetkellä ole listalla.

Listaa ovat muuttaneet talvella 2019-20 seuraavat 18 havaintoa:

haarahaukka JÄM
mustalintu JKL
kuikka JÄM
kirjosiipikäpylintu JÄM ja JKL
alli JKL
laulurastas JKL
härkälintu LAU
kaakkuri JÄM ja ÄÄN
punasotka ÄÄN
sepelkyyhky HAN
maakotka LAU
riekko VII
töyhtöhyyppä JÄM
tuulihaukka JÄM
uuttukyyhky MUU ja LAU.

Listaa muuttivat talvella 2018-19 seuraavat 7 havaintoa:

pikkukajava JÄM
nokikana ÄÄN
lapasotka JKL
mustavaris JKL
västäräkki MUU
nokkavarpunen JKL
lehtopöllö JKL.

Listaa muuttivat talvella 2017-18 seuraavat 16 havaintoa:

turturikyyhky ÄÄN
hemppo LAU
metsähanhi PET
kanadanhanhi LAU
isokäpylintu JOU
keltahemppo SAA
punakylkirastas JKL
pajusirkku MUU ja JÄM
pikkusirkku MUU
sepelkyyhky MUU
tukkakoskelo LAU
lapinsirkku PET, JKL
maakotka MUU
rautiainen MUU.

Listaa muuttivat talvella 2016-17 seuraavat 6 havaintoa:

kuningaskalastaja JÄM
isokäpylintu SAA ja UUR
haapana JÄM
pulmunen MUU
metso JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2015-16 seuraavat 12 havaintoa:

kattohaikara PIH
jalohaikara PIH ja ÄÄN
alli JKL
kuukkeli SAA
hernekerttu JKL
selkälokki LUH
merilokki JKL
pohjantikka LAU
valkoselkätikka MUU
vuorihemppo JKL
hemppo ÄÄN.

Listaa muuttivat talvena 2014-15 seuraavat 18 havaintoa:

pulmunen JKL
isolokki JKL
punakylkirastas JKL, JOU
selkälokki MUU-JKL-TOI
kaakkuri MUU, JKL
alli SAA
kirjosiipikäpylintu MUU 2 havaintoa
valkoposkihanhi LAU
tukkakoskelo JKL
kalalokki JKL
merikotka LAU
härkälintu JKL
laulurastas MUU
punasotka JÄM
kiuru JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2013-14 seuraavat 15 havaintoa:

haahka HAN
isolokki JKL
uivelo JKL
turkinkyyhky JÄM
merimetso JKL
alli JKL
tukkakoskelo KON
tukkasotka JÄM
maakotka PIH
kiuru JKL (2)
töyhtöhyyppä JOU ja JÄM
merilokki JKL
huuhkaja JKL
pulmunen JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2012-13 seuraavat 17 havaintoa:

harjalintu JÄM
mustakurkku-uikku ÄÄN
silkkiuikku ÄÄN
pähkinähakki JÄM
uuttukyyhky JÄM
vuorihemppo JÄM
lapinpöllö ÄÄN
sepelkyyhky ÄÄN
pajusirkku JÄM
pikkutikka JÄM
turkinkyyhky LAU
lehtokurppa JKL
liejukana JÄM
tukkakoskelo KON
allihaahka LAU
merikotka KON
lehtopöllö JKL.

Listaa muuttivat talvena 2011-12 seuraavat 15 havaintoa:

mustalintu MUU
punakylkirastas JKL
sepelkyyhky SAA
tunturikiuru JOU, JÄM
metsähanhi JOU
merilokki JÄM 2 havaintoa
hiirihaukka JÄM 2 havaintoa
sinisuohaukka ÄÄN
laulurastas JKL
västäräkki LAU
jänkäkurppa JKL
suopöllö PIH.

Listaa muuttivat talvena 2010-11 seuraavat 10 havaintoa:

sepelkyyhky JÄM
peltopyy PIH
nokikana JÄM
viitatiainen PIH
lapintiainen KAN
allihaahka JÄM
merikotka PIH
valkoselkätikka JKL ja LAU
pohjantikka ÄÄN.

Listaa muuttivat talvena 2009-10 seuraavat 21 havaintoa:

alli JÄM 3 havaintoa
virtavästäräkki JÄM
haapana LAU
mustalintu LAU
metsähanhi JKL ja ÄÄN
uivelo JKL
kuikka JKL
muuttohaukka JKL
merilokki JKL
merikotka ÄÄN ja JÄM
naurulokki JÄM
kyhmyjoutsen KUH
nokkavarpunen KUH
rautiainen LAU
punarinta JKL
riekko ÄÄN
maakotka PIH.

Listaa muuttivat talvena 2008-09 seuraavat 41(!) havaintoa:

lapasotka LAU ja MUU
kurki SAA
niittykirvinen JÄM
peukaloinen JÄM
ampuhaukka LAU ja MUU
tuulihaukka PIH
laulurastas LAU
kyhmyjoutsen JÄM
mustalintu LAU, ÄÄN, JÄM
haapana LAU
nokikana JÄM
mustapääkerttu JKL
tukkasotka MUU
tukkakoskelo JKL
pähkinähakki JKL 2 havaintoa
luhtakana JÄM
sarvipöllö JOU, LAU 3 havaintoa, JKL
taviokuurna MUU
hiirihaukka JÄM
hiirihaukka/piekana JKL 2 havaintoa
piekana JOU
merihanhi KON
suopöllö JOU
huuhkaja PET
lehtokurppa JKL
riekko ÄÄN
lehtopöllö JKL
valkoselkätikka LUH
helmipöllö JKL
viirupöllö JKL
pikkukäpylintu JKL.

Listaa muuttivat talvena 2007-08 seuraavat 12 havaintoa:

rautiainen JKL
uivelo JKL
kuikka MUU ja KOR
harmaasorsa JÄM
lapinsirkku LAU
helmipöllö PET
ampuhaukka MUU
hiirihaukka ÄÄN
sarvipöllö LAU
riekko ÄÄN
lapinpöllö PET.

Listaa muuttivat talvena 2006-07 seuraavat 23 havaintoa:

rantasipi JÄM
pähkinänakkeli JÄM ja PET
merilokki KOR ja JKL
uuttukyyhky KON
kuikka JÄM
jänkäkurppa JÄM
pulmunen MUU
tukkasotka JKL
sepelkyyhky PIH
lapinpöllö KOR
punasotka LAU
turkinkyyhky JÄM
hiirihaukka PET
metso PET
pikkutikka PET
västäräkki JÄM
punakylkirastas JKL
peukaloinen JMSK
valkopäätiainen UUR<
lehtokurppa JKL
ampuhaukka JKL.

Listaa muuttivat talvena 2005-06 seuraavat 29 havaintoa:

uivelo HAN
merilokki JÄM
västäräkki JÄM
piekana KUH
tukkakoskelo KOR ja ÄÄN
pikku-uikku JÄM
kaakkuri LAU 2 havaintoa
taivaanvuohi JÄM
jalohaikara JÄM
järripeippo KOR
maakotka JÄM
mustapääkerttu JÄM
alli ÄÄN
kuukkeli JMSK
laulurastas JÄM
punarinta SAA
härkälintu LAU
punasotka KON
mustavaris PET
lehtokurppa JKL
lehtopöllö JKL
pähkinähakki JKL
pohjantikka JKL
sarvipöllö JOU, LUH 2 havaintoa ja HAN.

Listaa muuttivat talvena 2004-05 seuraavat 17 havaintoa:

pajusirkku LEI
jouhisorsa JKL
ampuhaukka JOU ja JKL
sarvipöllö JKL
lapinpöllö SAA ja LAU
kuikka HAN
pikku-uikku LAU
isokäpylintu JKL 2 havaintoa
helmipöllö KOR, LAU
metsähanhi PIH
lehtopöllö LAU ja JMLK
järripeippo LAU
viirupöllö LAU.