Toimintakertomus

Hallitus:
pj Timo Pylvänäinen
vpj Hannu Tammelin
siht. Pia Juvonen
tal.hoit. Terho Jalonen
jäsenet Mikko Hakanen, Arto Stenroos ja Kimmo Tuikka

Keski-Suomen Linnut -lehden vastaava toimittaja oli Arto Stenroos. Tuhdissa 20-vuotisjuhlanumerossa oli mm. yhdistyksen yhdeksän puheenjohtajan haastattelut (kirj. Harri Högmander, Tomi Hakkari ja Arto Stenroos), Keski-Suomen petolintujen kannanarviot (Tomi Hakkari ja Ari Nieminen) sekä luettelo KSLY:n alueella tavatuista lintulajeista (Pekka Kyllönen).

Juhlanumeron postitustalkoissa Tomi Hakkari ja Harri Högmander.

Jäsenmaksu 65 mk (opiskelijat 45 mk).
Jäsenmäärä ylitti 300 ensi kertaa sitten vuoden 1980 ja oli 310.

Yhdistys täytti 20 vuotta. Juhlien yhteydessä pidettiin SLY:n talvilintusymposio ja LYL:n edustajiston kokous Jyväskylässä. LYL myönsi Kari Oittiselle hopeisen ansiomerkin.

20-vuotis-juhlallisuuksia Albassa – LYL:n edustajiston puheenjohtaja Pertti Uusivuori ojentaa liiton standaarin puheenjohtaja Timo Pylvänäiselle ja sihteeri Pia Juvoselle.

Loppuillasta PU esiintyikin jo peltopyynä. Esitystä arvioimassa mm. Karri Jutila, Pirkka Aalto, Ari Vuorio, Jukka Virtanen ja Visa Marttila.

Kevätretki tehtiin Porkkalanniemelle ja Helsingin seudun lintupaikoille.

Porkkalanniemellä keväällä 1994

Kesätapaaminen pidettiin Leivonmäellä Rutajoen varrella.

Keskisuomalaisessa alkoi ilmestyä Matti Härkälän toimittama Luonto-palsta, jota KSLY on aktiivisesti avustanut koko ajan. Palstalla on ilmestynyt jo toista tuhatta lintuaiheista juttua.

Lintuharrastusnäyttely Jyväskylän yliopiston luontomuseolla.

Vapaa-ajan messut Jyväskylässä. Messuvieraita opastamassa Tomi Hakkari.