1. Yleistä

Ympäristövuosi 1980 oli yhdistyksen kuudes toimintavuosi. Pääpaino toiminnassa on ollut edelleen lintuhavainnoinnissa ja eri tutkimusprojektien toteuttamisessa. Toiminnassa on pyritty ottamaan huomioon erityisesti nuorten jäsenten ohjaus kurssien ja henkilökohtaisen ohjauksen muodossa. Jäsenmäärän kasvu pysähtyi vuoden aikana. Kun vuoden 1979 lopussa jäseniä oli 351, vuoden 1980 lopussa jäseniä oli 342. Jäsenistä yli puolet asuu Jyväskylän seudulla.

2. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hyytiä. Hänen lisäksi hallitukseen kuuluivat: Seppo Ojala varapuheenjohtaja, sihteerinä Kirsti Krogerus alkuvuodesta ja Veikko Salonen loppuvuoden,

Aluevastaavina toimivat: Kari Oittinen (Äänekoski-Suolahti), Pekka Mäkinen (Jämsän seutu), Hilkka Manninen (Saarijärven seutu), Pekka Turunen (Viitasaari) ja Risto Pirkkalainen (Hankasalmi).

Rariteettikomiteaan kuuluivat: Timo Törmälä puheenjohtaja, Markku Kuitunen sihteeri, Jarmo Kovanen, Kalevi Hyytiä ja Risto Pirkkalainen.

Keski-Suomen Linnut -lehden vt. toimittajana oli edelleen Jarmo Kovanen, toimitussihteerinä Hannu Vuorinen, muina toimittajina Timo Törmälä, Markku Kuitunen ja Pentti Valkeajärvi.

Lintutieteellisten yhdistysten liiton edustajistoon kuuluivat: Pauli Bagge, Pentti Valkeajärvi, Lauri Ijäs, Seppo Ojala, Hannu Vuorinen, Kari Oittinen ja Mauri Pöntinen, sekä syksyllä lisäksi Risto Pirkkalainen. Liiton aluevastaavana toimi Esko Martikainen.

3. Kokoukset
Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 153. Sääntömääräisistä kokouksista kevätkokouksessa Esko Joutsamo esitelmöi huuhkajasta ja syyskokouksessa Ismo Nuuja merikotkista. Lisäksi pidettiin kuukausikokous, jossa Ilkka Stén kertoi varislinnuista. Jäseniä kussakin tilaisuudessa oli paikalla n. 40. Aluevastaavat pitivät alueillaan pienimuotoisia kokouksia ja kuvailtoja.

4. Kurssitoiminta
Jäsenten koulutustoiminnasta vastasi Markku Kuitunen. Hänen vetämänä pidettiin lintuharrastuskurssi kevään aikana. Tammikuussa pidetyssä rengastustentissä oli läsnä 11 henkeä. Keväällä järjestettiin yhdessä Foto Järvisen kanssa luonnonvalokuvauskurssi, jonka vetäjänä oli Kari Soveri. Kurssi pidettiin hotelli- ja ravintolakoulussa, osanottajia oli n. 100.

5. Retket
Huhti-toukokuussa järjestettiin perinteisesti kolme sunnuntaiaamun retkeä yleisölle. Kevätretki toukokuun alussa suuntautui Hailuotoon ja Liminganlahdelle. Väkeä matkalla oli linja-autollinen. Lähinnä nuorille jäsenille tarkoitettu päiväretki tehtiin kesäkuun alussa Joutsan Keskisenlammelle ja Leivonmäen Haapasuolle. Osanottajia retkellä oli 14. Aluevastaavien toimesta tehtiin retkiä pienillä joukoilla eri puolille Suomea.

6. Havainnointi- ja tutkimustoiminta
Havaintoja kerättiin kevät- ja syysmuutosta sekä talvilinnuista ja näistä laadittiin lehteen yhteenvedot. Muita havaintoja kerättiin mm. pöllöistä ja yölaulajista. Valtakunnallisen lintuatlaksen päätyttyä aloitettiin toimialueellamme talvilintuatlas ja huuhkajatilanteen selvitys. LYL:n valtakunnallisiin tutkimusprojekteihin otettiin osaa käytettävissä olleiden resurssien mukaan. Jämsässä on tutkittu Lokalahden linnustoa. Petäjävedellä jatkui pikkulintujen pönttöpesinnän seuranta. Talven aikana pidettiin kotkahaaskaa. Lintujen rengastustoimintaa pidettiin yllä viiden rengastajan voimin.

7. Tiedottaminen
Yhdistyksen oma lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa, sivuja oli yhteensä 112. Lehden painopaikkana oli Viiskunta Oy Alavudella. Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli artikkelit retkestä eteläiseen Keski-Suomeen ja huuhkajahavaintojen keräämisestä. Huuhkajahavaintoja tiedusteltiin myös kahdeksan paikallislehden välityksellä. Pönttöjen markkinointia varten laadittiin esite ja luonnonkuvailtaa varten tolppamainos ja käsiesite.

8. Muut tilaisuudet
Kari Soverin ja Seppo Keräsen kosteikkoaiheinen näyttely oli esillä Keski-Suomen museossa tammikuussa. Elokuussa yhdistys osallistui Jyväskylän Messuille pienellä valokuvanäyttelyllä. Näyttelyllä pyrittiin antamaan tietoa linnuista ja niiden elinympäristövaatimuksista, sekä tekmään yhdistystä, sen tarkoitusperiä ja toimintaa tunnetuksi.

Ympäristövuoden -80 huipentumana järjestettiin luonnonkuvailta lokakuussa yliopiston juhlasalissa, missä Teuvo Suominen kertoi villieläinten suojelusta eri maanosissa ja Urpo Häyrinen esitteli Suomen viimeisiä erämaa-alueita. Foto-Järvinen järjesti tarvittavan esitysvälineistön ja mahdollisti käsiesitteen teon. Yleisöä tilaisuudessa oli n. 300 henkeä.

9. Talous
Suurin rasite yhdistyksen taloudelle on jäsenlehti, josta aiheutuvia kuluja eivät peitä edes jäsenmaksut. Lehden ilmoitustulot jäivät pieniksi.

Vuoden aikana ei saatu mainittavia rahallisia avustuksia. Taloudellista tilaa kohotti jonkin verran luonnonkuvailta, josta nettotuotto oli reilut 2000 mk.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1980 toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.