1. Yleistä

Vuosi 1981 oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. Toiminta on edelleen pääosin muodostunut havainnointitoiminnasta ja omien sekä Lintutieteellisten yhdistysten Liiton tutkimusten toteuttamisesta käytettävissä olevin voimavaroin. Jäsenmäärän kehitys osoitti vuoden aikana hienoista laskua. Vuoden 1981 lopussa jäseniä oli 293, kun niitä saman vuoden alussa oli 342.

2. Hallitus ja muut toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Kalevi Hyytiä, varapuheenjohtajana Seppo J. Ojala, sihteerinä Hannu Koivisto, rahastonhoitajana Kari Oittinen, arkistonhoitajana Esko Martikainen sekä jäseninä Hannu Vuorinen ja Pekka Mäkinen. Yhdistyksen jäsensihteerinä oli Varpu Merikanto. Rariteettikomiteaan kuuluivat: Timo Törmälä, Jukka Virtanen, Markku Kuitunen, Esko Martikainen ja Kalevi Hyytiä. Keski-Suomen Linnut -lehden vastaavana toimittajana oli edelleen Jarmo Kovanen, toimitussihteerinä Hannu Vuorinen ja muina toimitukseen kuuluvina Markku Kuitunen, Timo Törmälä, Pentti Valkeajärvi. Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton edustajistoon kuuluivat: Kalevi Hyytiä, Jukka Virtanen, Hannu Koivisto, Hannu Vuorinen, Ari Pirkkalainen, Kari Oittinen, Esko Martikainen ja Mika Nieminen. Liiton aluevastaavana toimi Jukka Virtanen. Yhdistyksen linnustonsuojeluvastaavaksi nimettiin Seppo J. Ojala. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, pöytäkirjapykäliä kertyi 125.

3. Kokoukset
Yhdistys kokoontui neljä kertaa kertomusvuonna. Maaliskuussa kokoontui 43 jäsentä Jyväskylän yliopiston biologian laitokselle kuuntelemaan Lauri Leikkosen esitelmää tikoista. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa oli paikalla 26 henkeä ja sen yhteydessä Olavi Porri esitti elokuvansa rengastustoiminnasta. Jyväskylän kaupunginkirjastossa kokoonnuttiin ensimmäistä kertaa syyskokoukseen 25 jäsenen voimalla. Kuukausikokous pidettiin lokakuussa. Aiheena oli Galapagos-saarten linnut ja luonto. Esitelmän aiheesta piti Jarmo Kovanen ja paikalla oli 21 jäsentä. Lisäksi pidettiin Äänekoskella vuoden aikana kaksi diailtaa, joissa kussakin oli paikalla 20 henkeä.

4. Retket
Ohjattuja retkiä järjestettiin edellisien vuosien tapaan. Sunnuntaiaamun retkiä järjestettiin Jyväskylässä ainoastaan yksi ja silloinkin yleisömenestys oli huonon sään vuoksi heikko. Perinteinen kevätretki suuntautui Hollolan Kutajärvelle ja matkaan lähti 28 henkeä. Kesäkuun alussa pidettäväksi suunniteltu lintuharrastusleiri jäi toteutumatta vetäjien puutteessa. Elokuun lopussa tehtiin retki Porin Yyteriin 29 hengen voimalla. Lisäksi tehtiin pienimuotoisia retkiä mm. Pyhä-Häkkiin.

5. Tiedottaminen
Yhdistyksen jäsenlehti Keski-Suomen Linnut ilmestyi neljä kertaa ja sivuja kertyi 112. Lehden lisäksi tehtiin jäsentiedotteita kolme kappaletta. Yhdistykseen perustettiin LYL:n toimesta tiedotusvastaavan toimi, ja sitä hoiti Hannu Koivisto. Artikkeleita oli mm. sanomalehti Keskisuomalaisessa kanahaukasta, lapinpöllövaelluksesta ja salmonellan vaaroista talvilinnuille, sekä Sisä-Suomen Lehdessä lintujen rengastuksesta, kanahaukasta ja pöllön pöntötyksestä. Yhdistys oli mukana maaliskuussa Tampereella järjestetyssä LYL:n tiedotusseminaarissa, jossa esiteltiin mm. lintulehtipaketti.

6. Havainnointi
Havainnointitoimintaa jatkettiin keräämällä havaintoja kevät- ja syysmuutosta sekä talvilinnuista. Lisäksi kerättiin tietoja pöllöistä ja yölaulajista. Omista tutkimuksista jatkettiin huuhkajaselvitystä. Talvilintuatlaksessa oli menossa toinen laskentavuosi. Lintuja rengastettiin kuuden rengastajan voimin. Havainnointitoiminnan tehostamiseksi perustettiin vuoden lopulla havainnointitoimikunta, jonka vastaavana toimii Jukka Virtanen. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusitut muuttohavaintojenkeruu- sekä talvilintuatlaslomakkeet.

7. Talous
Yhdistyksen talouden parantamiseen kaivattua apua toi jäsenlehden liikevaihtoveron palautus 3200 mk sekä tuotot lintulehtipaketista. Vuoden aikana ei saatu rahallista avustusta. Lehden mainostulot jäivät vähäisiksi.

Kokonaisuutena ottaen vuoden 1981 toimintasuunnitelma toteutui tyydyttävästi. Toteutumatta jäivät lintuharrastuskurssi ja maksullisen yleisötilaisuuden järjestäminen.