1. Yleistä

Vuosi 1994 oli yhdistyksen 20. toimintavuosi, joka koostui kokouksista, retkeilystä, havaintojenkeruusta, tutkimuksista ja julkaisutoiminnasta. Vuoden lopussa jäseniä oli LYL:n jäsenrekisterin mukaan 310. Yhdistys oli Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto r.y:n (LYL) jäsenyhdistys.

2. Hallitus ja toimikunnat
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Timo Pylvänäinen (10/10), varapuheenjohtajana Hannu Tammelin (10/10), sihteerinä Pia Juvonen (10/10) ja taloudenhoitajana Terho Jalonen (5/10). Hallituksen muina jäseninä toimivat Mikko Hakanen (4/10), Kimmo Tuikka (9/10) ja Arto Stenroos (3/10). Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 107.

Keski-Suomen Linnut -lehden toimittamisesta vastasi Arto Stenroos. Toimituskuntaan kuuluivat Tomi Hakkari ja Harri Högmander. Jukka Virtanen vastasi havaintokatsauksen toimittamisesta. Alueellinen rariteettikomitea (ARK) tarkasti harvinaisuushavainnot. ARK:n jäseninä toimivat Pekka Kyllönen (pj.), Pekka Rintamäki, Arto Stenroos ja Keijo Vesanen.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoimikunta
Lehtiartikkeleita joissa yhdistys mainittiin julkaistiin vuoden aikana 24. Jukka Virtanen kirjoitti ajankohtaisista lintuhavainnoista Keskisuomalaisessa. Yhdistys esiintyi viidessä radio-ohjelmassa. Esko Martikainen esiintyi Jyväskylän paikallistelevisiossa muutonseurantapäivän yhteydessä syksyllä.

Keski-Suomen Linnut -lehteä julkaistiin neljä numeroa (kolme varsinaista lehteä + jäsentiedote). Paainosmäärä oli 500 kappaletta. 20-vuotisjuhlan kunniaksi syksyllä julkaistiin 56-sivuinen juhlanumero, jonka painos oli 600 kpl. Kaksi ensimmäistä numeroa painettiin ER-painossa Lievestuoreella ja havaintokatsausnumero KopiJyvässä Jyväskylässä. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenistölle jäsenkirjeellä.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Havaintoja kerättiin edelleen havaintokorteilla ja niistä koottiin havaintokatsaus. Havaintojen tallentamista atk:lle jatkettiin. Yhdistyksen tutkimuslajit ja toimikunnat vuonna 1994 olivat: koskikara (vastaavana Harri Högmander ja Hannu Tammelin), huuhkaja (Pekka Mäkinen), sääksi (Kari Oittinen), kanahaukka (Ari Nieminen), laulujoutsen (Lauri Kahanpää), yölaulajat (Jukka Virtanen) ja uhanalaiset lajit (Veijo Peltola ja Kimmo Tuikka). Valtakunnallisista tutkimusprojekteista osallistuttiin LYL:n pikkutikkaprojektiin (vastaavana Kimmo Tuikka). Jäsenistö osallistui myös valtakunnallisiin talvilintulaskentoihin ja ruokintapaikkatutkimuksiin. Muutonhavainnointipäivät keräsivät harrastajia parhaille muutonseurantapaikoille. Yhdistyksen havaintopuhelin oli aktiivisessa käytössä ympäri vuoden.

5. Kokoukset, retket ja koulutus
Kuukausikokouksena 8.3. järjestetty pöllöilta oli suuri yleisömenestys. Pöllöasiaa kokoontui kuuntelemaan ja katselemaan yhteensä 81 henkilöä. Kevätkokouksen yhteydessä 21.4. Harri Högmander kertoi kevätmuuton edistymisestä ja Visa Marttila valtakunnallisesta muutonhavainnoinnista. Kokoukseen osallistui 35 henkilöä. Kesällä kokoonnuttiin illanviettoon Leivonmäelle. Syyskokouksessa Pekka Rintamäki esitelmöi aiheesta ”Teerenpeliä tositarkoituksella – millä perusteella teerinaaras valitsee kumppaninsa”. Samassa tilaisuudessa katselimme myös Mikko Hakasen lintudioja. Kokoukseen osallistui 29 henkilöä. Marraskuun 26. päivänä lintuharrastajat eripuolilta Suomea kokoontuivat Jyväskylään SLY:n talvilintusymposioon. Harri Högmander ja Tomi Hakkari esittivät symposiossa tuloksia keskisuomalaisesta koskikaratutkimuksesta ja Matti Halonen varpuspöllöstä. Symposion jälkeen juhlittiin KSLY:n 20-vuotista taivalta Hotelli Alban iltajuhlassa. Sunnuntaina 27.11. Jyväskylässä pidettiin LYL:n edustajiston syyskokous. Äänekoskella pidettiin perinteinen luontokuvailta joulukuussa.

Yhdistyksen kevätretki suuntautui 7.-8.5. Etelä-Suomeen Helsingin seudun parhaille lintupaikoille. Joulukuuksi suunniteltu 20-vuotisjuhlaretki Ahvenanmaalle jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. Lintukurssit järjestettiin keväällä Saarijärvellä (17 henkeä) ja Äänekoskella (13 henkeä). Jyväskylässä yhdistys veti linturetken Cygnaeuksen koulun luontokerholaisille toukokuun alussa ja 5-10-vuotiaille nuorille Kuokkalassa kesäkuun 18. päivänä. KSLY oli esillä Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellisellä osastolla järjestetyssä lintuharrastusnäyttelyssä huhti-toukokuussa. Yhdistyksellä oli oma koju Jyväskylän vapaa-ajan messuilla 17.-19.3. Näytteillä oli linnunpönttöjä, postereita lintuharrastuksen eri osa-alueilta sekä KSLY:n myyntipöytä.

6. Linnustonsuojelu
Yhdistys on kansainvälisen BirdLife Internationalin järjestöjäsen LYL:n kautta. Talvilintujen ruokintaan välitettiin jäsenille auringonkukansiemeniä. Haaskaruokinnalla pyrittiin parantamaan kotkien talvehtimismahdollisuuksia. Pöllöjen, pikkulintujen ja kottaraisen pönttöjä rakennettiin talkoilla ja vietiin maastoon. Yhdistyksen alueella on jo toista tuhatta hoidettua pöllönpönttöä. Petolintujen pesälavoja rakennettiin ja selkälokin ja kalatiiran pesimäluotokylttejä vietiin maastoon. Yhdistys antoi lausunnon Jyväskylän Eerolanlahden kaavoituksesta ja otti kantaa Laukaan Lievestuoreen Laajalahden kaavoitukseen.

7. Talous
Yhdistyksen varainhankinta koostui jäsenmaksutuloista sekä auringonkukansiementen, Keski-Suomen linnusto -kirjan, Keski-Suomen Linnut -lehden ja 20-vuotisjuhlapaitojen myynnistä. Taloudellinen tilanne vuonna 1994 oli heikko.