1. Yleistä

Vuosi 1995 oli yhdistyksen 21. toimintavuosi, joka koostui kokouksista, retkeilystä, havaintojen keruusta, tutkimuksista ja julkaisutoiminnasta. Yhdistyksen toimialue laajeni, kun Kuhmoinen liitettiin KSLY:een 26.3.1995. Vuoden lopussa jäseniä oli noin 270. Yhdistys oli BirdLife Suomi r.y:n jäsenyhdistys.

2. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin yhdeksän. Puheenjohtajana toimi Timo Pylvänäinen (9/9), varapuheenjohtajana Kimmo Tuikka (8/9), sihteerinä Pia Juvonen (9/9) ja taloudenhoitajana Martti Mikkola (7/9). Hallituksen muina jäseninä toimivat Terho Jalonen (5/9), Mikko Hakanen (5/9) ja Arto Stenroos (0/9). Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 95.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Lehtiartikkeleita joissa yhdistys mainittiin julkaistiin vuoden aikana 26. Jukka Virtanen kirjoitti ajankohtaisista lintuhavainnoista Keskisuomalaiseen. Yhdistys esiintyi kolmessa radio-ohjelmassa. Harri Högmander toimi Keskisuomalaisen Luontopalojen lintuasiantuntijana.

Keski-Suomen Linnut -lehteä julkaistiin kaksi numeroa. Painosmäärä oli 500 kappaletta. Lehdet painettiin ER-painossa. Keski-Suomen Linnut -lehden toimittamisesta vastasi lokakuun loppuun saakka Arto Stenroos ja tästä vuoden loppuun Tomi Hakkari. Toimituskuntaan kuuluivat Tomi Hakkari ja Harri Högmander. Jukka Virtanen vastasi havaintokatsauksen toimittamisesta. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenistölle kahdella jäsenkirjeellä.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Havaintoja kerättiin edelleen havaintokorteilla ja niistä koottiin havaintokatsaus. Yhdistyksen tutkimuslajit, toimikunnat ja vastuuhenkilöt vuonna 1995 olivat:
BirdLife-aluevastaava: Jukka Virtanen
linnustonsuojelu: Kimmo Tuikka
havaintotoimikunta: Harri Högmander, Pekka Kyllönen, Kimmo Tuikka ja Jukka Virtanen
atlastoimikunta: Tomi Hakkari, Lauri Kahanpää ja Kimmo Tuikka
alueellinen rariteettikomitea (ARK): Pekka Kyllönen (pj.), Pekka Rintamäki, Arto Stenroos ja Keijo Vesanen
Keski-Suomen linnusto -kirjan toimistuskunta: Tomi Hakkari, Harri Högmander, Kimmo Tuikka ja Jukka Virtanen
huuhkaja: Pekka Mäkinen
laulujoutsen: Lauri Kahanpää petolinnut ja pönttörekisteri: Tomi Hakkari ja Ari Nieminen
koskikara: Harri Högmander ja Hannu Tammelin
sääksi: Kari Oittinen
uhanalaiset lajit: Veijo Peltola
yölaulajat: Jukka Virtanen

Yhdistyksen kolmevuotinen Atlasprojekti aloitettiin keväällä 1995. Valtakunnallisista tutkimusprojekteista osallistuttiin BirdLifen ruisrääkkäprojektiin. Jäsenistö osallistui myös valtakunnallisiin talvilintulaskentoihin ja ruokintapaikkatutkimuksiin. Kevään ja syksyn valtakunnalliset muutonhavainnointipäivät keräsivät harrastajia parhaille muutonseurantapaikoille. Yhdistyksen havaintopuhelin oli aktiivisessa käytössä ympäri vuoden.

Linnustonselvityksiä tehtiin Jämsän Edessalossa ja Saarijärven Kulhanvuoressa. Nelostien linjausta varten tehtiin YVA-selvitys Alvajärven pohjoisosan, Korttajärven itäosan ja Tervajärven linnustosta.

5. Kokoukset, retket ja koulutus
Kevään kuukausikokouksessa 15.3. käsiteltiin yhdistyksen paikallisatlasta (läsnä 12 henkeä). Yhdistys piti esitelmän Jyvässeudun lintupaikoista Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kokouksessa 4.4. Kevätkokouksen (20.4.) jälkeen Kimmo Tuikka kertoi Keski-Suomen uhanalaisesta linnustosta (läsnä 29 henkeä). Kevätretki 29.-30.4. suuntautui Pohjanmaalle Limingan hanhipelloille ja Hailuotoon (retkeläisiä n. 20).

Kesällä 20.6. yhdistys ohjasi Jyväskylän Kesän yölaulajaretken Korpilahden Putkilahdelle (30 osallistujaa). Loppukesästä 5.-6.8. kokoonnuttiin yhteiseen illanviettoon Äänekoskella (22 henkeä). Syyskokouksen yhteydessä 30.11. katseltiin Mikko Hakasen diakuvia (läsnä 22 henkeä). Uutena tapahtumana järjestettiin pikkujoulut Jyväskylässä hotelli Albassa 9.12. (läsnä 16 henkeä). Jyväskylässä 12.12. järjestettyyn rengastustenttiin osallistui 14 henkeä. Tähän valmistautuville järjestettiin preppaustilaisuus Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisellä museolla 9.12.

6. Linnustonsuojelu
Yhdistys on kansainvälisen BirdLife Internationalin järjestöjäsen BirdLife Suomi r.y:n kautta. Talvilintujen ruokintaan välitettiin jäsenille auringonkukansiemeniä. Haaskaruokinnalla pyrittiin parantamaan kotkien talvehtimismahdollisuuksia. Pöllöjen ja pikkulintujen pönttöjä rakennettiin talkoilla ja vietiin maastoon.

7. Talous
Yhdistyksen varainhankinta koostui jäsenmaksutuloista, auringonkukansiementen myynnistä ja linnustonselvityksistä. Taloudellinen tilanne vuonna 1995 oli aluksi heikko, mutta koheni mm. linnustonselvityksistä saatujen tulojen johdosta.