Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet määriteltiin 2013 osana valtakunnallista MAALI-hanketta. Yhteistyötahoina toimivat BirdLife Suomi ja Keski-Suomen Liitto. Hankeen painopiste oli linnustolle tärkeissä levähdysalueissa, jotka ovat aikaisemmin jääneet vähemmälle huomiolle. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota uhanalaistuvan kosteikkolajiston pesimäalueisiin ja muutamien erityislajien tärkeimpiin esiintymisalueisiin. Soita ja metsäalueita ei käsitelty.

Hankkeen julkaisu ja paikkatietoaineistot ovat ladattavissa BirdLife:n verkkosivuilta. Tulokset on myös julkaistu Keski-Suomen Linnut lehden numerossa 94/2015. Alla listataan perustiedot KSLY:n alueelta rajatuista maakunnallisesti tärkeistä lintulaueista.


Kunta Alue Luonne Erityislaji
Lintujärvet
Hankasalmi Pieni-Kaihlanen Pesimä- ja levähdysalue
Hankasalmi Pirtti-Herttu ja Keskisenlampi Pesimä- ja levähdysalue
Joutsa Keskisenlampi Pesimä- ja levähdysalue
Jämsä Hiukkaanlahti ja Hepojärvi Pesimä- ja levähdysalue
Konnevesi/Äänekoski Pyhäjärvi Pesimä- ja levähdysalue
Laukaa/Toivakka Lapinjärvi Pesimä- ja levähdysalue
Saarijärvi Lautajärvi Pesimä- ja levähdysalue
Viitasaari Heinä-Suvanto ja Suvantojärvi Pesimä- ja levähdysalue
Äänekoski Kalajärvi Pesimä- ja levähdysalue
Jämsä Alhojärven alue Pesimä- ja levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Tärkeät viljelyalueet
Jyväskylä Kuukasojanaukean alue Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Jämsä Kääpälän pellot Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Laukaa Kangaskylän pellot Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Laukaa Puhakan pellot Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Laukaa Vuontee Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Petäjävesi Piesalankylän alue Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Pihtipudas Kortteinen Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Saarijärvi Satosuo Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Äänekoski Liimattala Levähdysalue, tärkeä maatalousalue
Tärkeät levähdysalueet
Hankasalmi Niemisjärvi Levähdysalue
Jyväskylä Jyväsjärvi Levähdysalue
Jyväskylä Kärkistensalmi Levähdysalue
Jämsä Lokalahti Levähdysalue
Laukaa Vatianjärvi Levähdysalue
Muurame Muuramenlampi Levähdysalue
Pihtipudas Elämäisjoen luusua Levähdysalue
Äänekoski Kuhnamo Levähdysalue
Uhanalaisen kosteikkolajiston pesimäalueet
Hankasalmi/Laukaa Ahveninen Pesimäalue
Joutsa Suontee Pesimäalue
Joutsa Säpöslahti-Rimminlahti-Lapinselkä Pesimäalue
Jyväskylä Eerolanlahti ja Rautpohja Pesimäalue
Laukaa Alanen Pesimäalue
Petäjävesi Hetejärvet Pesimäalue
Saarijärvi Kuorejärvi Pesimäalue
Uurainen Miehinkäinen Pesimäalue
Viitasaari Naistenjärvi Pesimäalue Selkälokki
Äänekoski Hujakko ja Pohjoislahti Pesimäalue
Lajiperusteiset erityisalueet
Kuhmoinen Kuhmoisten kaakkurilammet Pesimäalue Kaakkuri
Pihtipudas/Viitasaari Koliman kaakkurilammet Pesimäalue Kaakkuri
Hankasalmi Rääsyn altaat Pesimäalue Mustakurkku-uikku
Jyväskylä Merikivet Pesimäalue Selkälokki
Konnevesi Saukkosaari Pesimäalue Selkälokki
Viitasaari Matosaari Pesimäalue Selkälokki
Äänekoski Pieni Lyytykänsaari Pesimäalue Selkälokki
Koskikaran talvialueet
Hankasalmi/Konnevesi Korholankosket Talvehtimisalue Koskikara
Konnevesi Siikakoski Talvehtimisalue Koskikara
Laukaa/Äänekoski Kapeenkoski Talvehtimisalue Koskikara
Viitasaari Huopanankoski Talvehtimisalue Koskikara
Viitasaari Kymönkoski Talvehtimisalue Koskikara