Havaintojen ilmoittamisesta

Yksi paikallisen lintuyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on koota havaintoja toimialueeltaan. Onnistuneen havaintojenkeruun kautta yhdistys voi tarjota jäsenilleen, BirdLifelle, tiedotusvälineille ja päättäjille kiinnostavaa, tärkeää ja luotettavaa tietoa alueensa linnustosta. Lisäksi kerättyä tietoa käytetään hyväksi laadittaessa valtakunnallisia katsauksia esim. Linnut-vuosikirjaan.

Kaikki KSLY:n kuten muidenkin paikallisyhdistysten lintuhavainnot arkistoidaan BirdLife Suomen, vuonna 2006 avaamalle, kaikille avoimeen www-pohjaiseen havaintojentallennusjärjestelmään Tiira. Kaikki sinne talletetut havainnot päätyvät suoraan myös KSLY:n käyttöön. Tiirassa voi myös pitää omaa havaintopäiväkirjaa ja selata havaintoja. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten jäsenillä on muita laajemmat käyttöoikeudet Tiirassa. Jos nettiyhteyttä ei ole käytössä, voi havaintoja ilmoittaa yhdistykselle vaikka paperilla. Tiiran sivuilla on yksityiskohtaiset käyttöohjeet. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä KSLY:n Tiira-vastaavaan Tuomo Pihlajaan.

Keski-Suomessa on tavattu 31.12.2015 mennessä seuraavassa luettelossa olevat 311 luonnonvaraista lintulajia. Pesimälajit on merkitty tähdellä (*). KSLY kerää ja arkistoi havaintoja lajeista listan mukaisesti. ”Ensimmäiset” tarkoittaa kevään ensimmäisiä ja ”viimeiset” syksyn viimeisiä havaintoja. Suluissa olevia lukumääriä pienempiä kerääntymiä ei tarvitse ilmoittaa. Harvinaisimpia lajeja koskevien havaintojen arkisto- ja julkaisukelpoisuus edellyttää valtakunnallisen rariteettikomitean (RK) tai alueellisen rariteettikomitean (ARK) hyväksyntää. ARK-käsittelyn alaiset lajit on listattu tänne. Havainnoista täytettävän rariteettilomakkeen voi ladata täältä.

Laji Lajista ilmoitetaan
Alli Kaikki havainnot
Allihaahka Kaikki havainnot
Amerikanhaapana RK-laji, kaikki havainnot
Amerikanjääkuikka ARK-laji, kaikki havainnot
Amerikantaivaanvuohi RK-laji, kaikki havainnot
Amerikantavi ARK-laji, kaikki havainnot
Amerikantukkasotka RK-laji, kaikki havainnot
Ampuhaukka* Kaikki havainnot
Aroharmaalokki ARK-laji, kaikki havainnot
Arosuohaukka ARK-laji (ei vanhat koiraat 1.4.-31.5.), kaikki havainnot
Arotasku RK-laji, kaikki havainnot
Avosetti ARK-laji, kaikki havainnot
Etelänsatakieli RK-laji, kaikki havainnot
Fasaani* Kaikki havainnot
Grönlanninlokki RK-laji, kaikki havainnot
Haahka ARK-laji, kaikki havainnot
Haapana* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), talvihavainnot
Haarahaukka ARK-laji (ei Joutsan kunnassa), kaikki havainnot
Haarapääsky* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (50), koloniat (5)
Harakka* Muuttohavainnot, kerääntymät (20)
Harjalintu Kaikki havainnot
Harmaahaikara(*) Kaikki havainnot
Harmaalokki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (20), koloniat, talvihavainnot
Harmaapäätikka* Kaikki havainnot
Harmaasieppo* Ensimmäiset ja viimeiset
Harmaasirkku RK-laji, kaikki havainnot
Harmaasorsa* Kaikki havainnot
Heinäkurppa Kaikki havainnot
Heinätavi* Kaikki havainnot
Helmipöllö* Kaikki havainnot
Hemppo* Kaikki havainnot
Hernekerttu* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät (3)
Hiirihaukka* Kaikki havainnot
Hiiripöllö* Kaikki havainnot
Hippiäinen* Muuttohavainnot, kerääntymät (5)
Hippiäisuunilintu ARK-laji, kaikki havainnot
Huuhkaja* Kaikki havainnot
Härkälintu* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät, pesinnät, talvihavainot
Hömötiainen* Muuttohavainnot, kerääntymät (10), varmat pesinnät
Idänturturikyyhky RK-laji, kaikki havainnot
Idänuunilintu* Kaikki havainnot
Isohaarahaukka RK-laji, kaikki havainnot
Isokihu RK-laji, kaikki havainnot
Isokirvinen ARK-laji, kaikki havainnot
Isokoskelo* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (kevät 5, syksy 20), pesintään viittavat havainnot, talvihavainnot
Isokäpylintu* Kaikki havainnot
Isolepinkäinen* Kaikki havainnot
Isolokki ARK-laji, kaikki havainnot
Isosirri Kaikki havainnot
Isovesipääsky ARK-laji, kaikki havainnot
Jalohaikara Kaikki havainnot
Jouhisorsa* Kaikki havainnot
Jänkäkurppa Kaikki havainnot
Jänkäsirriäinen Kaikki havainnot
Järripeippo* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (100), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Jääkuikka ARK-laji, kaikki havainnot
Kaakkuri* Kaikki havainnot
Kalalokki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), koloniat, talvihavainot
Kalatiira* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), koloniat
Kanadanhanhi* Kaikki havainnot
Kanahaukka* Kaikki havainnot
Kangaskiuru* Kaikki havainnot
Kapustarinta* Kaikki havainnot
Karikukko Kaikki havainnot
Kattohaikara Kaikki havainnot
Kaulushaikara* Kaikki havainnot
Kehrääjä* Kaikki havainnot
Keltahemppo ARK-laji, kaikki havainnot
Keltasirkku* Muuttohavainnot, kerääntymät (50)
Keltavästäräkki* Kaikki havainnot
Keräkurmitsa ARK-laji (ei ajalla 1.-31.5.), kaikki havainnot
Kesykyyhky* Vakiintuneilta esiintymispaikoilta suurimmat määrät vuodenajoittain, muualta kaikki havainnot
Kiljuhanhi ARK-laji, kaikki havainnot
Kiljukotka ARK-laji, kaikki havainnot
Kirjokerttu ARK-laji, kaikki havainnot
Kirjosieppo* Ensimmäiset ja viimeiset
Kirjosiipikäpylintu(*) Kaikki havainnot
Kiuru* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), parimääräarvioita pesimäpaikoilta
Kivitasku* Kaikki havainnot
Korppi* Muuttohavainnot, kerääntymät (10)
Koskikara* Kaikki havainnot
Kottarainen* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (10), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Kuhankeittäjä* Kaikki havainnot
Kuikka* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (5), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Kulorastas* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (3), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Kultarinta* Kaikki havainnot
Kultasirkku RK-laji, kaikki havainnot
Kuningaskalastaja Kaikki havainnot
Kuovi* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), parimääräarvioita pesimäpaikoilta
Kuovisirri Kaikki havainnot
Kuparisorsa RK-laji, kaikki havainnot
Kurki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5), pesintään viittaavat havainnot
Kuukkeli* Kaikki havainnot
Kuusitiainen* Muuttohavainnot, kerääntymät, varmat pesinnät
Kyhmyhaahka ARK-laji, kaikki havainnot
Kyhmyjoutsen Kaikki havainnot
Käenpiika* Kaikki havainnot
Käki* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, reviirikeskittymät, varmat pesinnät
Käpytikka* Muuttohavainnot, kerääntymät
Lampiviklo ARK-laji, kaikki havainnot
Lapasorsa* Kaikki havainnot
Lapasotka Kaikki havainnot
Lapinkirvinen Kaikki havainnot
Lapinpöllö* Kaikki havainnot
Lapinsirkku Kaikki havainnot
Lapinsirri Kaikki havainnot
Lapintiainen Kaikki havainnot
Lapintiira Kaikki havainnot
Lapinuunilintu ARK-laji, kaikki havainnot
Laulujoutsen* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), talvihavainnot, varmat pesinnät
Laulurastas* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5)
Lehtokerttu* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät
Lehtokurppa* Ensimmäiset ja viimeiset, talvihavainnot
Lehtopöllö* Kaikki havainnot
Leppälintu* Ensimmäiset ja viimeiset, reviirikeskittymät
Leveäpyrstökihu ARK-laji (ei juhlapukuiset), kaikki havainnot
Liejukana Kaikki havainnot
Liro* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), pesintään viittaavat havainnot
Luhtahuitti* Kaikki havainnot
Luhtakana* Kaikki havainnot
Luhtakerttunen* Kaikki havainnot
Luotokirvinen ARK-laji, kaikki havainnot
Lyhytnokkahanhi ARK-laji, kaikki havainnot
Lyhytvarvaskiuru ARK-laji, kaikki havainnot
Maakotka* Kaikki havainnot
Mandariinisorsa ARK-laji, kaikki havainnot
Mehiläishaukka* Kaikki havainnot
Mehiläissyöjä ARK-laji, kaikki havainnot
Merihanhi Kaikki havainnot
Meriharakka* Kaikki havainnot
Merikihu Kaikki havainnot
Merikotka Kaikki havainnot
Merilokki(*) Kaikki havainnot
Merimetso Kaikki havainnot
Merisirri ARK-laji, kaikki havainnot
Metso* Kaikki havainnot
Metsähanhi(*) Kaikki havainnot
Metsäkirvinen* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10)
Metsäviklo* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5)
Minervanpöllö RK-laji, kaikki havainnot
Mustahaikara ARK-laji, kaikki havainnot
Mustakurkku-uikku* Kaikki havainnot
Mustaleppälintu ARK-laji, kaikki havainnot
Mustalintu Kaikki havainnot
Mustaotsalepinkäinen ARK-laji, kaikki havainnot
Mustapyrstökuiri Kaikki havainnot
Mustapääkerttu* Kaikki havainnot
Mustapäätasku ARK-laji, kaikki havainnot
Mustarastas* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät (5), talvihavainnot
Mustatiira ARK-laji, kaikki havainnot
Mustavaris Kaikki havainnot
Mustaviklo Kaikki havainnot
Muuttohaukka Kaikki havainnot
Naakka* Muuttohavainnot, kerääntymät (20), suurimmat paikkakohtaiset talvikerääntymät
Naurulokki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (20), koloniat ja muut pesimähavainnot, talvihavainnot
Niittykirvinen* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), pesintään viittavat havainnot
Niittysuohaukka ARK-laji, kaikki havainnot
Nokikana* Kaikki havainnot
Nokkavarpunen Kaikki havainnot
Nummikirvinen ARK-laji, kaikki havainnot
Nunnatasku RK-laji, kaikki havainnot
Nuolihaukka* Kaikki havainnot
Närhi* Muuttohavainnot, kerääntymät (5)
Pajulintu* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät (5)
Pajusirkku* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (5), reviirikeskittymät (2)
Palokärki* Kaikki havainnot
Palsasirri ARK-laji, kaikki havainnot
Peippo* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (100), talvihavainnot
Peltopyy(*) Kaikki havainnot
Peltosirkku* Kaikki havainnot
Pensaskerttu* Ensimmäiset ja viimeiset, reviirikeskittymät, kerääntymät
Pensassirkkalintu* Kaikki havainnot
Pensastasku* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät (5), reviirikeskittymät
Peukaloinen* Ensimmäiset ja viimeiset, talvihavainnot, reviirikeskittymät
Piekana(*) Kaikki havainnot
Pikkujoutsen Kaikki havainnot
Pikkukajava ARK-laji, kaikki havainnot
Pikkukiljukotka ARK-laji, kaikki havainnot
Pikkukultarinta ARK-laji (RK tarkastaa syyshavainnot 1.8. jälkeen), kaikki havainnot
Pikkukuovi* Kaikki havainnot
Pikkukäpylintu* Kerääntymät (10, heikkona kautena pienetkin), muuttohavainnot, varmat pesinnät
Pikkulepinkäinen* Kaikki havainnot
Pikkulokki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), koloniat
Pikkuruokki ARK-laji, kaikki havainnot
Pikkusieppo* Kaikki havainnot
Pikkusirkku ARK-laji, kaikki havainnot
Pikkusirri Kaikki havainnot
Pikkutiira ARK-laji, kaikki havainnot
Pikkutikka* Kaikki havainnot
Pikkutylli* Kaikki havainnot
Pikku-uikku Kaikki havainnot
Pikkuvarpunen* Kaikki havainnot
Pilkkasiipi Kaikki havainnot
Pohjankiisla RK-laji, kaikki havainnot
Pohjansirkku* Kaikki havainnot
Pohjantikka* Kaikki havainnot
Pronssi-iibis RK-laji, kaikki havainnot
Pulmunen Kaikki havainnot
Pulmussirri Kaikki havainnot
Punajalkahaukka ARK-laji, kaikki havainnot
Punajalkaviklo* Kaikki havainnot
Punakaulahanhi ARK-laji, kaikki havainnot
Punakottarainen ARK-laji, kaikki havainnot
Punakuiri Kaikki havainnot
Punakylkirastas* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (20), talvihavainnot
Punapäänarsku ARK-laji, kaikki havainnot
Punarinta* Ensimmäiset ja viimeiset, talvihavainnot
Punasotka* Kaikki havainnot
Punatulkku* Muuttohavainnot, kerääntymät (10), varmat pesinnät
Punavarpunen* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät
Pussitiainen ARK-laji, kaikki havainnot
Puukiipijä* Muuttohavainnot, kerääntymät
Pyrstötiainen* Kaikki havainnot
Pyy* Poikuehavainnot, kerääntymät (3)
Pähkinähakki* Kaikki havainnot
Pähkinänakkeli Kaikki havainnot
Rantakurvi ARK-laji, kaikki havainnot
Rantasipi* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5)
Rastaskerttunen Kaikki havainnot
Rautiainen* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot
Riekko* Kaikki havainnot
Riskilä ARK-laji, kaikki havainnot
Ristisorsa ARK-laji, kaikki havainnot
Ruisrääkkä* Kaikki havainnot
Ruokokerttunen* Ensimmäiset ja viimeiset, reviirikerääntymät (5)
Ruokosirkkalintu ARK-laji, kaikki havainnot
Ruostesorsa ARK-laji, kaikki havainnot
Ruskosuohaukka* Kaikki havainnot
Rytikerttunen* Kaikki havainnot
Räkättirastas* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (100), talvihavainnot
Räyskä Kaikki havainnot
Räystäspääsky* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (30), vähintään 3 reviirin koloniat
Sarvipöllö* Kaikki havainnot
Satakieli* Kaikki havainnot
Selkälokki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), pesintään viittaavat havainnot
Sepelhanhi Kaikki havainnot, ARK tarkastaa havainnot hrota-alalajista
Sepelkyyhky* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (20), talvihavainnot
Sepelrastas ARK-laji (ei ajalla 1.4.-31.5.), kaikki havainnot
Sepelsieppo ARK-laji, kaikki havainnot
Sepeltasku ARK-laji, kaikki havainnot
Silkkiuikku* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5), talvihavainnot, pesintään viittavat havainnot
Sininärhi ARK-laji, kaikki havainnot
Sinipyrstö ARK-laji, kaikki havainnot
Sinirinta Kaikki havainnot
Sinisiipitavi RK-laji, kaikki havainnot
Sinisorsa* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), talvihavainnot
Sinisuohaukka* Kaikki havainnot
Sinitiainen* Muuttohavainnot, kerääntymät (15)
Siperiankurmitsa RK-laji, kaikki havainnot
Sirittäjä* Ensimmäiset ja viimeiset, reviirikeskittymät (3), kaikki syyshavainnot
Sitruunavästäräkki ARK-laji, kaikki havainnot
Suokukko Kaikki havainnot
Suopöllö* Kaikki havainnot
Suosirri Kaikki havainnot
Suula RK-laji, kaikki havainnot
Sääksi* Kaikki havainnot
Taigauunilintu ARK-laji, kaikki havainnot
Taivaanvuohi* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Talitiainen* Muuttohavainnot, kerääntymät (15)
Tavi* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), talvihavainnot
Taviokuurna Kaikki havainnot
Teeri* Poikuehavainnot, parvet (10)
Telkkä* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), talvihavainnot
Tervapääsky* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), varmat pesinnät
Tikli* Kaikki havainnot
Tilhi* Kaikki havainnot
Tiltaltti* Ensimmäiset ja viimeiset, kerääntymät
Tukkakoskelo* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5), pesintään viittaavat havainnot, talvihavainnot
Tukkasotka* Kaikki havainnot
Tundrahanhi Kaikki havainnot
Tundrakurmitsa Kaikki havainnot
Tundrakurppelo RK-laji, kaikki havainnot
Tundraurpiainen Kaikki havainnot
Tunturihaukka ARK-laji, kaikki havainnot
Tunturikihu ARK-laji, kaikki havainnot
Tunturikiuru Kaikki havainnot
Tunturipöllö ARK-laji, kaikki havainnot
Turkinkyyhky(*) Kaikki havainnot
Turturikyyhky ARK-laji, kaikki havainnot
Tuulihaukka* Kaikki havainnot
Tylli Kaikki havainnot
Törmäpääsky* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), koloniat
Töyhtöhyyppä* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (10), parimääräarvioita pesimäpaikoilta
Töyhtökiuru RK-laji, kaikki havainnot
Töyhtötiainen* Muuttohavainnot, kerääntymät (3), varmat pesinnät
Uivelo Kaikki havainnot
Urpiainen Muuttohavainnot, kerääntymät (50, talvella pienemmätkin), pesinnät
Uuttukyyhky Kaikki havainnot
Valkoposkihanhi(*) Kaikki havainnot
Valkopäätiainen RK-laji, kaikki havainnot
Valkoselkätikka* Kaikki havainnot
Valkosiipitiira ARK-laji, kaikki havainnot
Valkoviklo* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (5), pesintään viittaavat havainnot
Varis* Muuttohavainnot, kerääntymät (50), RK tarkastaa havainnot corone-alalajista (nokivaris)
Varpunen* Muuttohavainnot, kerääntymät (5)
Varpushaukka* Kaikki havainnot
Varpuspöllö* Kaikki havainnot
Vesipääsky Kaikki havainnot
Viherpeippo* Muuttohavainnot, kerääntymät (20)
Vihervarpunen* Ensimmäiset ja viimeiset, muuttohavainnot, kerääntymät (50, talvella pienemmätkin)
Viiksitimali ARK-laji, kaikki havainnot
Viiriäinen(*) Kaikki havainnot
Viirupöllö* Kaikki havainnot
Viirusirkkalintu ARK-laji, kaikki havainnot
Viitakerttunen* Kaikki havainnot
Viitasirkkalintu* Kaikki havainnot
Viitatiainen RK-laji, kaikki havainnot
Virtavästäräkki Kaikki havainnot
Vuorihemppo Kaikki havainnot
Västäräkki* Ensimmäiset ja viimeiset, muutot, kerääntymät (20), talvihavainnot
Ylänkökiuru RK-laji, kaikki havainnot