Kausittaiset listat

Kaikki tällä sivulla esiintyvät listat ovat epävirallisia ja sisältävät tarkastamattomia havaintoja. Listoissa esiintyviin havaintoihin tai lukumääriin ei tule viitata tieteellisissä yhteyksissä. Tarvittaessa vahvistetut tiedot löytyvät Keski-Suomen Linnut -lehdessä julkaistavista vuosikatsauksista.

KSLY on jo vuosia tilastoinut joitain lintumaailman ilmiöitä. Tästä löydät tuoreimmat, ajankohdan mukaan päivittyvät listat.

Talvi

Keski-Suomessa viihtyy talvikuukausina (joulu-helmikuu) joukko paikkalintuja ja vuosittain vaihteleva määrä satunnaisia viivyttelijöitä ja talvehtimisen yrittäjiä. Kaikkien aikojen talvilajit voit tarkastaa  täältä

Tähän on kerätty myös talvittaiset listat havaituista lajeista.

Kevät

Kevään tulo vaihtelee vuodesta toiseen. Tähän on koottu tieto muuttolintujen saaapumispäivämääristä Keski-Suomeen.

Kesä

Vuosittain tilastoidaan yölaulajien ja muidenkin harvalukuisten laululintujen esiintyminen. Tähän on koottu havaitut reviirimäärät kunnittain.

Pöllöt

Pöllöjen runsaus ja etenkin huuteluaktiivisuus vaihtelee ravintotilanteen mukaan. Tähän on listattu eri vuosina havaitut huutelureviirit.

Harvinaisuudet

Vuosittaiset katsaukset alueellisista harvinaisuuksista, jotka on julkaistu sellaisenaan myös Keski-Suomen Linnut -lehdessä.