Yhdestoista ja lopullinen laulajalista on tässä.

Muutokset on merkitty *-tunnuksella. Lyhennykset noudattavat viimeisen
Keski-Suomen linnut lehden (88/2006) havainnoijien lyhenneluetteloa.
Korjailkaa ja lisätkää luettelotietoja.

Elokuussa ei enää montaakaan yölaulajareviiriä kuulla, joten tämä lista alkaa olla lähes lopullinen. Lajien yhteydessä on lyhyt kommentointi kuluneesta laulajakesästä.

Y@LAULAJAT 2006 (suluissa vuosi 2005 ja ennätys mikäli se on eri vuodelta):

VIIRIÄINEN (COTCOT) 6 (2,15-2000)
Uhanalaisesta lajista kertyi mukavat kuusi reviiriä. Kyseessä on parhaita
kesiä tämän tilastoinnin (17 kesää vuodesta 1990 alkaen) aikana.

JOU 2
Pärnämäki P-mäkeen menevän tien 149/154 kohdalla 20.6. (JVi, T. Leppänen)
-24.6. (P. Tamminen, M. Poutiainen)
Pylsyntie 156 (P. Tamminen, M. Poutiainen) 

JMLK 1 
Kuukasojan aukea 27.5. (PKy, PWi, JVi ym.)

JÄM 2
Alhojärvi Kakaristo Okskulmantie 47 9.-12.6. (RPi)
Alhojärvi Hassintien E-puoli 22.6.-12.7. (RPi) 

PIH 1
Kortteinen 8.6. (LHi) -6.7. (PKy, E. Kerttuli)

KAULUSHAIKARA (BOTSTE) 60* (74)
Ankara talvi Keski-Euroopassa vaikeutti lajin talvehtimista ja aiheutti
tuhoja, jotka näkyivät meilläkin pitkästä aikaa reviirimäärän vähenemisenä.
60 reviiriä on kuitenkin loistava tulos ja vain viime vuosi on ollut parempi
lajin keskisuomalaisessa historiassa. Laji kuuluu osastoon
harvalukuiset/uhanalaiset.

HAN 5
Pirtti-Herttu 27.4. (PKy)
Iso-Herttu 1.5. (TPi, MPi, L. Hahl, H. Kokko)
Pieni-Kaihlanen 1.5. (L. Piipponen, J. Sundell, PSu) -20.5. (P. Hämäläinen)
Keskisenlampi 27.5. (TLi, LPa) -30.5. (JRa, ASy)
Kynsivesi Pääkkölänlahti 30.5. (JRa, ASy)

JOU 8
Keskisenlampi 24.4. (TGr, HVa, IVa, SYl) -12.5. 2Ä S ja N-pää (SYl, AMy,
PHä)
Suontee Lahdisto 5.5. (T. Leppänen) -8.6. (THa)
Suontee Rionsaaren W-puoli Joutsaaren N-kärki 5.5.-4.6. (T. Leppänen)
Eskonlahti  28.4. (P. ja M. Tamminen) -18.5. (P. Tamminen, M. Poutiainen)
Siikavesi 9.5.-8.6. (THa)
Suontee Joussaari 25.5-19.6. (T. Leppänen)
Angesselkä 25.5. (M. Poutiainen, P. Tamminen)

JKL 2
Hämeenlahti 8.4. 1p (J. Viinikka) -17.7. 1p (J. Torniainen)
Nenäinniemen ja Vähä-Urtin välinen ruovikko 6.5. (IVa, J. Lehto)

JMLK 1
Leppävesi Leppälahti Kaivovesi Manunsaari/Vankeinsaari S-pää 5.5. (R.
Parikka)- 20.6. (JRa, ASy)

JÄM 2
Olkkolanlahti Simonsaaret 9.5.(RPi) -10.7. (HHö, L. Benson), *6.8. 1p (RPi) 
Olkkolanlahti Jänissaari 13.6. (RPi)

KAN 1
? (HTa)

KON 1
Hänniskylä Voipionlahti 5.5.> Kynsivesi Salonselän W-ranta 6.5. (PKy)

KOR 11
Kirkkoselän N-ranta, Sammalniemi Lapinniemi 5.-7.5. (A. Penttinen)
Kärkinen, sillan suunnasta 7.5. (AMy)
Kirkkoselän S-ranta, kuului Juurikkajärven lintutorniin 8.5. (TLi)
Putkilahti Kääjinsalmi 23.5. (P. Hämäläinen) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Kouhinsalo Koivusalmi 23.5. (P. Hämäläinen) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Mustanselän S-osa 27.5. (H. Salo)
Putkilahti Kouhinsalo Otava Haapapohja 28.5. (THa, KNy) -17.6. (KSLY:n
yölaulajaretki)
Putkilahti Ylisjärvi Jolla 28.5. (THa, KNy) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki))
Livunlahti 28.5. (JSa, H. Karppinen) -5.6. (H. Karppinen)
Putkilahti Kasselän N-osa 30.5. (ELe, PKo, H. Sillanpää ym.) -17.6. (KSLY:n
yölaulajaretki)
Vanhanselkä Routunniemi-Routunsaaret? 10.6. (PSu, KOl, M. Alen)

KUH 3*
Pyhänperän suunnasta (kuultu Oinassaaresta) 20.-21.5. (HHö, PKy, KVe)
Sysmän puolella (havaitsijat KSLY:n alueella) 20.-21.5. (HHö, PKy, KVe)
Aittoluodon ruovikot Päijänteellä kesäkuu (yleisöhavainto > P. Häyrinen)

LAU 9
Leppävesi Vuontee Likosalmi 18.4., jäljet lumessa -16.6. (JSa)
Leppävesi Vuontee Murokasniemi 25.4.-7.6. (JSa)
Lievestuoreenjärvi Kallaanlahti/Montolanniemi 29.4. (JRa) -19.6. (PHö, HHö)
Kuusvesi S-pää Kirkkolahti 30.4. (JVi) -14.6. (JRa, ASy) 
Leppävesi Nojosniemi Hietasaari 6.5. (JSa) -*6.8. 1p (J. Mattila, T. Alanko)
Kuusvesi N-pää Kuuslahti 11.5. (PKy) -14.6. (ASy, JRa), 12.6. 2Ä (PKy, M.
Alen)
Nurminen 21.5. (ILi, SMe) -20.6. (P. Häyrinen)
Tarvaala Talvilahti 14.6. (JRa, ASy)

LEI 1
Lapinselkä Säpöslahti 9.6. (THa, HHö, PHö, EMa)

LUH 6
Tammiselkä, Iso Riuttasaari-Piimäsaaret 4.5. (H. Sillanpää) -6.5. (HKo)
Klemettilä Pytynpohja 6.5. (HKo)
Tammiselkä Hirtenlahti/Paajenoja kesä (E. Oivanen)
Kotkatselkä Juurikkalahti 4.6. (TLi, LPa, TTo)
Vuoksensalmi 2Ä, läheltä W ja kaukaa E 17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)

MUU 1
Saarenlahti 22.5. (SYl)

PIH 1
Keskusta Kivisilta Heinäjoen vanhan uoman ja kanavan risteys 31.5. (ASr,
TSy) -9.6. (ASr)

SUM 2
Kalajärvi 30.4. (JVi, EHi, KHi, HHi, THi) -18.5. 2Ä (KHi)

TOI 1
Leppävesi Peiponsalmi Majalahti 1.6. (PLy, P. Hämäläinen)

VII 3
Keihärinkoski Kaupinlahti 11.5. (TMu)
Kymönkoski Hanhiniemi n. 31.5. (yleisöhavainto>MVi)
Muikunlahti Isolahti 3.6. (KHi, HHi, THi)

ÄÄN 2
Niinivesi Hirvaslahti 21.5. (E. Kolehmainen) -8.6. (E. Leola)
Niinivesi Pohjoislahti 1p 5.6. (KTu)

LUHTAKANA (RALAQU) 9 (6,10-2000)
Tämäkin laji on maassamme harvalukuinen/uhanalainen ja etenkin meillä perin
vähälukuinen. 9 reviiriä on lähes ennätysmäinen esiintyminen.

HAN 1
Raatinen Ylä-Raatinen 30.5. (JRa, ASy)

JOU 1 
Koivulan tilan kala-allas 29.5. (MHu) -4.6. (LPa, TTo, TLi)

KOR 1
Kouhinsalo Latvankanta 23.5. (P. Hämäläinen)

LEI 1
Haapasuonharju Hämeenlampi 10.6. (ASr, TSr, AKa, N. Syrjä)

LUH 1
Judinsalo Herjaanlampi 3.6. (JVi)

PIH 1
Elämäisjoki 20.4. (AKa, ASr)

TOI 2
Kirkonkylä Aittojärvi 20.6. (JRa, JIk)
Liikalanlampi 3.7. (J. Viinikka)

ÄÄN 1
Pohjoislahti 2.6. (EHi, KHi) -5.6. (KTu)

LUHTAHUITTI (PORPOR) 28 (27,54-2002)
Huittikin luetaan samaan osastoon kuin kaikki edellä mainitut lajit. 28
reviiriä on viime vuoden tasoa ja paras lukema neljään vuoteen.

HAN 3
Raatinen Ylä-Raatinen 30.5. (JRa, ASy)
Raatinen Ala-Raatinen 2.6. (SBl)
Niemisjärvi Uittoniemi (ASy, JRa, JIk)

JKL 3
Haukanniemi Rautpohjanlahti 1.6. (P. Heikkilä, JJo) -11.6. (J. Torniainen,
K. Raatikainen)
Kuokkala Pohjanlampi 30.6.-1.7. (O. Sihvola)
Hämeenlahti 2.7. (TTo) -10.7. (HHö, L. Benson)

JÄM 4
Iso-Nurmijärvi 4.-14.5. (TKu)
Hulkkionlahti 7.6. (RPi) -8.6.(AMy)
Alhojärven E-ranta 27.6. (RPi)
Olkkolanlahti Simonsaaret E ja W-pää 2.-8.7. (RPi)

KOR 1
Kirkonkylä uimaranta 1.7. (T. Keskinen)

KON 1
Kangaskylä Kankaanpää Pieni-Kangaslampi 22.6. (ILi, SMe)

LAU 2
Lievestuoreenjärvi Kallaanlahti 12.-20.5. (JRa)
Valkola Löytölampi kala-allas 26.6. (KHi)

LUH 1
Judinsalo Herjaanlampi 3.6. (JVi)

PIH 1
Putaanportti 28.6. (FSi)

SAA 4
? (HTa)

SUM 2
Kalajärvi 23.5. (JRa, ASy)
Pyhäjärvi 1.6. (HHi, KHi)

TOI 1
Huikko Liikalanlampi 4.6. (JVi) -8.6. (PLy, P. Hämäläinen)

UUR 1
Särkilampi 28.5. (OKe) -7.6. (ILi, TÄi)

VII 1
Heinä-Suvanto SE-pää 18.-19.6. (TTo)

ÄÄN 3
Niinivesi Pohjoislahti 18.5 (EHi, KHi) -16.6. (SMe)
Lintulahti 6.6. 1p (J. Krook)
Liimattala uimaranta, saari 26.6. (KHi)

RUISRÄÄKKÄ (CRECRE) 157 (107, 624-2002)
Rääkkä ilahdutti komealla reviirimäärällä. 1999-2003 olivat huippuvuosia ja
tämä vuosi sijoittuu parhaaksi edellä mainitun jakson jälkeen.

HAN 5
Paanalansaari 11.6. (MYl)
Niemisjärvi 20.6. (MHä, K. Raatikainen)
Lirponmäki Piilunkorpi 30.6. (JRa, ASy)
Kallioaho tien E-puoli (SBl, ASy, JRa)
Halttula Läsänkylä 30.6. (ASy, JRa) 

JOU 7
Kälä 4.6. (T. Leppänen) -9.6. (PSu, KOl)
Rieskalantie 144 5.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Vanha Kälä 8.6. (THa)
Eerolantien ja Heikkiläntien risteys 10.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Pellonpääntie 37 19.6. (T. Leppänen) -24.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Ruokorannantie 30.6.-6.7. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Eerolantien ja Joutsenlammenth. 6.7. (M. Poutiainen, P. Tamminen)

JKL 3
Keljonlahti Särkkä 3.7. (TTo) -11.7. (MHä, J. Torniainen)
Eerolanlahti 7.7. (J. Ahtiainen)
Kuokkala Pohjanlampi maankaatopaikka 8.7. (PHa)

JMLK 4
Kuukasojan aukea 23.5. (KHi)
Puuppola Mommila 29.5. (P. Hämäläinen), 3.6. 2Ä (TLi)
Vaajakoski Teerilahti 4.6. (V. Kinnunen)

JÄM 34
Auvila MPOL 16.5. 1p (VLi) -28.6. (JLa)
Leilahti 23.5. (AMy, RPi) -19.6. (M. ja K. Lajunen)
Juokslahti Vilunen 29.5. (M. Tuukkanen) -10.6. (AMy, M. Alen, PSu, KOl),
31.5. 2Ä (RPi) 
Pietilä Rapakontie 30.5. (AMy)
Patajoki Hietamäki 31.5. 2Ä (RPi) -10.6. (AMy)
Olkkola Viialantie 2Ä 27.5.-1.6. (H. Ilomäki-Jokinen)
Kauhkiala 24-tie, punainen rakennus 4.6. (JLa) -12.6. (RPi)
Alhojärvi Majistonjärvi 4.-22.6. (RPi)
Valiontie 8.-10.6. (AMy)
Asemenjärvi 10.6. (AMy)
Kolisevanoja 10.6. (AMy)
Kauhkiala Shell-aseman ja 9-tien välissä 12.6. (RPi)
Alhojärvi NE-pää 17.-27.6. (RPi)
Koskenpää 17.6. (JVi)
Vekkulantie 19.6. (M. ja K. Lajunen)
Peuramäentie 2Ä 19.6. (M. ja K. Lajunen)
Alhojärvi 2Ä, Hanisjärven SE-puoli 22.6-12.7. (RPi)
Alhojärvi Isokorventie 22.-27.6. (RPi)
Alhojärvi Pienami 1.7. (RPi)
Saaripelto 7.7. (RPi)
Kilpakorpi 8.7. (RPi)
Kilpakorpi Rakentajankatu 13.7. (RPi)
Tervasmäki Tervasmäentien N-puoli 13.7. (RPi)
Pänkälä 2Ä 13.7. (RPi)
Kattilajärvi 4Ä Hassintien E-puolella 13.7. (RPi)

JMSK 4
Jämsänjoen W-puoli Kellokallion tasoylikäytävän kohta 1.6. (AMy, KPi)
Koskenpää 17.6. (JVi)
Loppulantie 19.6. 2Ä (K. ja M. Lajunen)

KAN 4
Kämärintie Huopanankoskesta 1km W 26.6. (KHi)
? 3Ä (HTa)

KON 1
Liesvesi Sauvoniemi 23.-26.6. (A. Tossavainen)

KOR 6
Putkilahti Nokkospohja 1.6. (PLy, P. Hämäläinen)
Putkilahti Pekkaniemi 4.6. (JVi) -5.6. (MHä)
Kouhinsalo 14.6. (MMi, HTa)
Heinosniemi Viheri 24.6. (H. Salo, H. Vuorinen)
Juurikkajärvi lintutorni 23.6. (H. Salo, H. Vuorinen)
Sammalniemi 23.-25.6. (HHe, I. Yliniemi)

LAU 20
Vihtasilta Suppaantie Vihtajärven S-pään W-puolinen pelto 26.5. (THa, KNy,
K. Paananen)-5.7. 2Ä (K. Paananen)
Vihtavuori asema/tehtaat 27.5. (ILi) -8.6. (T. Suominen, A. Kontoniemi)
Valkola Kaipio 28.5. (ILi) -26.6. (KHi)
Leppävesi 2.6. (RSi, E. Wojciuk)
Asemakylän ja Riitakorven välissä Vuojärvestä tulevan puron varressa 1.6.
(AJä)
Valkola koulu 7.6. (ILi) -26.6. (KHi)
Hietasyrjäntie Peltomaa 12.6. (KOl, PSu)
Vuonteen pellot 14.6. (JRa, ASy, KNy, THa) -15.6. 2Ä (H. Sillanpää)
Tarvaala Kiviharju 14.6. (JRa, ASy)
Vehniän kartano 17.6. (ILi)
Haapalankylä 2Ä 26.6. (KHi)
Valkola Vitkala 7.7. (ILi)
Vihtavuori Lemettilänmäen th. 8.7. (TGr)
Kangaskylä 2Ä Ollila ja Panhonmäki 13.7. (ILi)
Valkola Myyränjärvi 14.7. (ILi)
Ränssintaipala Jussila 14.7. (ILi)

LEI 1
Vartijamäki 31.5. (PLy, P. Hämäläinen)

LUH 6
Tammijärvi keskusta 31.5. (PLy, P. Hämäläinen)
Judinsalo Niittylä 4.6. (TLi, LPa, TTo)
Judinsalo Mäkelä 4.6. (TLi, LPa, TTo) -17.6. 3Ä (KSLY:n yölaulajaretki)
Judinsalo Ylä-Keikkala 4.6. (TLi, LPa, TTo)

MUU 5
Koivisto 2Ä 29.5. (SYl) -1.6. (PSu, MTu, U-M. Tuukkanen)
Mattila 2.6. (T. Fors)
Isolahti 4.6. (AMä)
Kalalahti 18.6. (T. Fors)

PET 9
Kaipomäki 3.6. 2Ä (AIj)
Tuohimäki 15.6. (LIj)
Kuivasmäki 16.6. (LIj)
Piesalankylä 17.6. (JVi)-*26.7. (LIj)
Pengerjoki Hanhela 22.6. (P. Niiles)
Pengerjoki Murtola 11.-13.7. (E. Ijäs)
Niiles 13.7. (P. Niiles)
Penkkala 19.7. (P. Niiles)

PIH 7
Elämäjärvi Kinnusrannantie 3.6. (ASr)
Kortteinen 9.6. (ASr) -8.7. (FSi)
Ala-Liitonjoki 9.6. (LHi)
Liitonjoki Lamminmäentie 9.6. (LHi)
Kärväskylä 8.7. (FSi)
Kojola 9.7. (FSi)
Alvajärvi 9.7. (FSi)

SAA 20
Peltokylä 23.6. (JVi)
Rumpsunperä 5.7. (ILi, SMe)
Kalmari Sysilampi 9.7. (H. Honkonen, S. Hannonen)
? 17Ä (HTa)

TOI 4
Kirkonkylä 20.6. (JVi, JRa, ASy)
Vihijärvi 1.7. (TLi)
Heiska Ahvenuslampi 2Ä 3.7. (HHö)

UUR 1
Haukimäki Anjala 28.5. (OKe)

VII 2
Pasala Koliman leirikeskuksen viereinen pelto 24.-25.5. (HHe)
Keihärinkoski kyläkauppa 26.6. (KHi)

ÄÄN 14
Honkola Soidinsuonth, isot pellot 26.5. (AHi, EHi), 2Ä 27.5. (KTu) -17.7.
(SMe, ILi, E. Kolehmainen), 2.7. 4Ä (ILi), 6.7. 6Ä (ILi, SMe) 
Laajaranta Laaja-Art 2.6. (EHi, KHi) -14.6. (KNy, THa)
Kalaniemi 3.6. (KHi, HHi)
Kalaniemi Hakola 3.6. (KHi, HHi) -6.6. (JRa, ASy, JIk)
Kalaniemi Kajama 3.6. (KHI, HHi) -6.6. (JRa, ASy, JIk) 
Honkola/Hietama Tervavuorentie/kärrytie Honkolaan 3.6. (EHi, KHi) -18.6.
(THa, KNy), 6.7. 3Ä (ILi, SMe) 
Hietama Mäkikyläntie Martin kievarin S-puoli 3.6. (EHi, KHi) -6.7. (SMe,
ILi)

KEHRÄÄJÄ (CAPEUR) 30 (36, 41-2004)
Kehrääjiä pyritään nykyisin havainnoimaan todennäköisesti menneitä vuosia
aktiivisemmin ja siksi on uumoiltava pienoista alamäkeä, vaikka paria
edellistä vuotta lukuun ottamatta reviirimäärä on aivan ykköstasoa.

JOU 1
Puttola Unkurinlampi 29.5. (MHu)

JMLK 1
Humalamäki Rusila 3.7. (HHö)

JÄM 12
Kollinkangas Seppolantien N-puoli sähkölinja 9.6.-13.7. (RPi) 
Kollinkangas Seppolantien N-puoli Näätämäenth. 9.6.-13.7. (RPi) 
Kollinkangas Seppolantien S-puoli sähkölinjan ja Näätämäenth.:n välissä
9.5.- 2Ä 13.7. (RPi)
Kollinkangas Näätämäki tien E-puoli 10.5. (AMy) -23.7., 13.7. 2Ä (RPi)
Kollinkangas Näätämäentie 31.5. (RPi)
Haaralankangas Ritarikankaantie 31.5. (RPi)
Kollinkangas Seppolantien ja Partalantien risteys 1.7.- 23.7., 13.7. 2Ä
(RPi)
Haaralankangas 2Ä muuntoasema ja sähkölinjalta tien NE-puoli 13.7. (RPi)

KUH 4
Hakin soramontut 13.6. 3Ä (VLi, P. Häyrinen)
Närväntien ja Pyhänpääntien risteys 13.6. (VLi, P. Häyrinen)

KON 1
Tankolampi Hevosenselkäharju 22.6. (ILi, SMe)

KOR 2
Vaarunvuoret 2Ä 22.5. (P. Hämäläinen) -15.6. (PHö), 17.6. 1Ä (KSLY:n
yölaulajaretki)

LEI 4
Haapasuonharju 5.5. (AHi, EHi), 1.6. 3Ä (P. Hämäläinen, PLy), 9.-10.6. 2Ä
(kuntarallijoukkueet)
Rutalahti Toivakan raja (PLy, LPa, OKe)

LAU 4
Hietasyrjänkangas 8.5. (ILi) -*31.7. ä (ILi), 26.6. 2Ä (KHi)
Valkola Hitonhauta 27.5. 2Ä (TÄi) -9.6. (ILi), 2.7. 1Ä (RSi)

KANGASKIURU (LULARB) 8 (18)
Laulajalistan lajeista kaikki paria poikkeusta lukuun ottamatta ovat
harvalukuisten/uhanalaisten listalla, niin myös kangaskiuru. Hiekkakuoppien
lintu kuultiin kahdeksalla reviirillä. Se on vähän etenkin ennätysvuoteen
2005 verrattuna, mutta kuten kehrääjällä kautta aikojen kolmanneksi paras
listatulos. Historiassa on lukuisia vuosia, jolloin on kuultu 0-1 reviiriä;
viimeksi vuonna 2002 yksi ja vuonna 2000 reviirejä ei havaittu lainkaan!

JÄM 6
Haaralankangas 16.4. (SYl, P. Hämäläinen) -11.6. 1p (AMy)
Haaralankangas Näätämäentie 12.5. (JLa) -31.5. (RPi)
Kollinkangas Synninlukontie 29.5.-12.6. (RPi)
Hallin lentokenttä 29.5. (I. Peijari)
Heräkulma 8.6. (RPi)
Haaralankangas mikroautorata 9.6. (RPi)

KAN 1
Hoikka 24.4. 1p (H. Hokkanen)

LAU 1
Piilopohja 26.4. (SYl, J. Kakriainen)

SATAKIELI (LUSLUS) 142* (155, 218-2003)
Alkukesästä näytti siltä, että viime vuoden reviirimäärä ylitetään
kirkkaasti. Tämä ei aivan toteutunut, mutta 142 reviiriä on kuitenkin
erinomainen määrä kaunista laulua reheviin pensaikoihin ja puronotkoihin.
Satakielellä meni hyvin.

HAN 3
Palosenmäki 30.5. (JRa, ASy)
Asema 30.5. (JRa, ASy)
Pellisensalmi 5.6. (SBl)

JOU 8
Perttulanpolun N-pää 27.5. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Pappinen Vartijamäen risteys 31.5. (P. Hämäläinen, PLy)
Ruokorannantien alku 5.6.-26.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Onalinsalmentie 9.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Lankiansalmentie 2Ä 9.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Hartolan raja Onalinsalmentie (Hartolan puolella) 9.6. (M. Poutiainen, P.
Tamminen)
Uimaniemi 20.6. (JVi)

JKL 33*
Kortesuo Eerolanlahti 17.5. (IVa, JJo) -*2.6. (JJo)
Tourula YLE radiotalo 15.5. (ELe, M. Mussaari) -18.7. 1p (KOl)
Äijälä Rauhalahti, kaupungin varastojen takana 18.5. (JJo, P. Hämäläinen, M.
Viinikainen) -5.6. (MHä, J. Torniainen), *7.8. 1(1kv)p (J. Torniainen, K.
Raatikainen)
Sulkula Sulkuranta Pitkäruoho 7.5.-30.6.(ä) (TLi) 
Tuohimutka 19.5. (TPi)
Holsti 19.-22.5. (TPi)
Äijälä Rauhaniemi 19.5. (P. Hämäläinen) -5.6. (MHä, J. Torniainen)
Kuokkalanpelto 19.5. (M. Tuunanen, M. Viinikainen) -13.7. 2(1kv)p (J.
Ahtiainen)
Rauhalahti, rannan parkkipaikan ja varastojen välinen alue, 21.5. (P.
Hämäläinen) -13.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Kuokkala Kristillinen opisto, Keskisentie 8 21.5. (JMk) -5.6. (PLy)
Kuokkala Muurarintien ja Tikanmetsäntien välinen metsikkö 21.5. (R.
Rönnberg) -13.6. (PHa, HLa, YTo, I. Nuuja, M. Paalanen)
Mattilanniemi 21.5. (J. Torniainen, K. Raatikainen)
Kortepohja Rautpohjanlahden S-ranta/Rantapellonpolku 6 22.5. (J. Heimonen)
-14.6. (TPi) 
Keljo Korkeakoskentie 22.5.-5.6. (PLy)
Keljonlahti Likopohjan pohjukka/Saloniityt 22.5. (PLy) -17.6. (ELe) 
Säynätsalo Karkaussaari 23.5. (TPi)
Kukkumäki Kyllöläntie Valorinne 24.5. (PKy) -1.6. (IVa)
Ahjokatu 25.5. (H. Salo)
Kukkumäki/Myllyjärvi Myllylammentien ja Loukkukorventien
välissä/Länsi-Päijänteentie 20.5. (T. Blåfieldt) -20.6. (JJo) 
Kortepohja Vehkalampi 29.5 (P. Heikkilä) -*18.6. (JJo)
Tikka koulu Pohjantie 29/Ristikiven risteys-31.5.-5.6. (MHä) 
Vapaaherrantie/Kympinkatu Minimanin NW-pään parkkipaikka 30.5. (R. Parikka)
Jyväsjärvi Korkeakoskenlahti 31.5. (JJo, PLy) 
Heinälampi 31.5. (TPi)
Viitaniemi Stavangerin puisto Eerolanlahden rantametsä 31.5. (PHa)
Keljo Hovila 1.6. (TPi) -17.6. (ELe)
Savela Vasikkalampi 1.-7.6. (TPi)
Tourula Ramoninkatu 5.-9.6. (JMk)
Aittorinne Tekevä-säätiö 4.6. (LPa, TTo, TLi)
Keljo Valkola Valkolantie 5.6. (PLy) -17.6. (ELe)
Äijälä pyöräilysillan S-puoli 14.6. (PHa, HLa, YTo, M. Paalanen, I. Nuuja
ym.)
Tyyppälänlahti 14.6. (TPi)

JMLK 2
Puuppola Mommila 25.5. (P. Hämäläinen) -3.6. (TLi)
Tikka-Mannila Kuokankoski 4.6. (TTo, LPa, TLi)

JÄM 41
Olkkolanlahti, sahan kuivaamo 11.5. (JLa) -23.5. (AMy)
Vanha hautausmaa Jaatilanjärven W- puolella 15.5. (K. Lajunen) -29.5. (MTu)
Talvialan venesatama 18.5. (RPi)
Lokalahti, yläallas 18.5.-13.6. (AMy) 
Kirkonmäki, kirkon S-puoli, Kirkko-ojan varsi 19.5. (AMy) -29.5. (MTu)
Talvialan tervaleppämetsikkö 20.5. (AMy)
Viialanlahti Jämsänjoki 20.5. (AMy) -30.5. (IVa)
Paattila Rantapolku Märäsojan varsi lähellä Kaipolantietä 21.5. (AMy) -22.5.
(RPi)
Paroni-City Manulankadun ja Saaripellonkadun risteys 21.5. (AMy) -23.5.
(RPi)
Alhojärvi 2Ä 21.5.(AMy), 22.5. 4Ä (RPi) -30.5. 2Ä (Lahtomäki ja Anttila)
(AMy), 27.6. 1Ä (RPi)
Olkkolanlahti veneranta 22.5. (RPi)
Olkkolanlahti telakan E-puoli 22.5. (RPi)
Olkkolanlahti Poikkikatu, Olkkolan kauppa 22.5. (RPi) -23.5. (AMy)
Lokalahti, yläaltaan ja puhdistamon välinen alue 22.5. (RPi)
Lokalahti, tuhkakasalta tornille päin 22.5. (RPi)
Lokalahti, parkkipaikalta 200m Olkkolan suuntaan, radan varsi 22.5. (RPi)
Särkänniemi 22.-31.5. (RPi)
Säyrylä 22.5. (AMy) -10.6. (AMy)
Kirkonmäki, kirkon S-puoli, Sairaalan- ja Koskentien risteys, Lukkarinojan
varsi 23.5. (RPi) -29.5. (MTu)
Pispala 2Ä 23.5. (RPi) -31.5. (AMy)
Cenencor 23.5. (RPi)
Pietilä Rapakontie 23.5. (RPi) -30.5. (AMy)
Pietilä, sähkökosken uimala 23.5. (RPi)
Auvila 23.5. (JLa, AMy) -21.6. (JLa)
Tervasmäki 25.-31.5. (AMy)
9-tie rautatiesilta 29.5. (JLa)
Kilpakorpi Rakentajankadun radanvarsi 31.5. (RPi)
Partala Hannuntie 31.5. (RPi) -9.6. (AMy)
Juokslahti Ruonanlahti Moiskalantie 2Ä 31.5. (RPi) -10.6. 1Ä (AMy)
Pataniemi Lahnajärven N-pää 31.5. (RPi)
Patajoki Touvilantie 31.5. (RPi) -10.6. (AMy)
Jämsänniemi Sotasuo 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Vihkimäjärvi 1.6. (JLa)
Halli Survunoja Ala-Niki 9.6. (RPi)
Kääpälänpelto radanvarsi 9.6. (AMy)
Märäsoja 18.6. (AMy)

JMSK 4
Kellokallio, ranta, rautatien ylikäytävä puretun talon kohdalla 21.5 (JLa) -
29.5. (RPi) 
Veturitalli 24.5. (AMy)
Tuuralammi 24.5.-1.6. (AMy) 
Jätevedenpuhdistamo, Jämsänjoki 24.5.-1.6. (AMy)

KAN 1
Hilmonlahti kesäkuun alku (HTa)- 26.6. (KHi)

KOR 13
Putkilahti Kääjinsalmi/Peuhaniemi 18.5. (T. Relander) -31.5. (P. Hämäläinen,
PLy)
Putkilahti Kassaari 21.5. (JVi) -2Ä 23.5. (P. Hämäläinen), 13.6. 1Ä (PHö)
Keskusta Tähtiniemi 21.5. (JVi) -27.5. 2Ä (H. Salo), 17.6. 1Ä (KSLY:n
yölaulajaretki)
Kouhinsalo Pekkaniemi 23.5. (P. Hämäläinen) -31.5. 2Ä (PLy, P. Hämäläinen),
4.6. 1Ä (JVi)
Putkilahti Niemelänpolun risteys (Kopiseva, Niemelä, Mahlaanpohja, Harjula)
28.5. 4Ä (THa, KNy) -13.6. 3Ä (PHö), 19.6. 1Ä (AMy)
Keskusta Jussinpolun pää puron varsi 17.6. (KSLY:n yölaulajaretki) -19.6.
(AMy)
Perälä Töppöspohjan th. 13.6. (PHö)
Putkilahti Nokkospohja 13.6. (PHö)
Putkilahti Ylätalo 13.6. (PHö)

KON 1
Rossinkylä 5.-15.6. (OVi)

LAU 14*
Tiituspohja 19.5. (MMi)
Asemankylä 21.5-*10.6. (APi)
Vihtavuori asema 27.5. (ILi)
Kirkonkylä Lemettilä Metsärinne 27.5. (ILi) -29.5. (P. Hämäläinen)
Asemankylä Kankaanpää 27.5. (ILi)
Asemankylä Rokkasuo 27.5. (ILi) -*17.6. (APi)
Vihtavuori Haavistontien risteys 29.5. (P. Hämäläinen)
Leppävesi Kalmari 29.5. (P. Hämäläinen)
Kuukkala 29.5. (P. Hämäläinen)
Leinola Ahveninen S-pää Taivallahti 7.6. (ILi, P. Hämäläinen)
*Kirkonkylä hotelli Vuolake 9.6. (APi)
Leinola Ahvenisen E-ranta 12.6. (PKy, M. Alen)
Kääminniemi Uusitalo 14.6. (JRa, ASy)
Tarvaalanvirta Koskenniemi 14.6. (JRa, ASy)

LEI 2
Rutalahti Tuomisto Varvintie 9.-10.6. (kuntarallijoukkueet)
Kirkonkylä Leivonmäentie kunnantalo 9.-10.6. (kuntarallijoukkueet)

LUH 2
Kirkonkylä 2Ä 4.6. (JVi), Haavisto 1Ä 4.6. (TTo, LPa, TLi)

MUU 5
Kinkomaa 21.5. (JSr)
Muuramenlampi 21.5.-4.6. (T. Fors)
Uusi-Pitkälä Teollisuustien ja Saarenkyläntien risteys 22.5. (P. Hämäläinen,
SYl) -15.6. (T. Fors, PHö)
Muuramentie 8 29.5. (SYl)
Rannankylä 2.-4.6. (T. Fors)

PET 2
Heinälammen N-ranta 3.6. (AIj)
Rautatieasema 4.6. (P. Niiles)

PIH 1
Muurasjärvi 31.5. (ASr, TSy)

SAA 1
? (HTa)

TOI 1
Peiponsalmi Niemelä 17.6. (PLy)

VII 1
Huopanankoski 26.6. (KHi)

ÄÄN 7
Honkola Kuorelampi 21.5. (ILi, SMe) -16.6. (SMe), 5.6. 2Ä (KTu)
Jätevedenpuhdistamo 21.5. (TLi)
Mustaniemi satama, Satamakatu 29.5. (E. Turpeinen) -2.6. Alatie (SMe, E.
Kolehmainen)
Salakka Salakkajoki 31.5. (SMe) -5.6. (KTu)
Konginkangas Salmutex 26.6. (KHi)
Liimattala Polunharju 26.6. (KHi)

PENSASSIRKKALINTU (LOCNAE) 57* (56, 76-2004)
Tällä sirkkalinnullakin meni mukavasti ja lukemassa on lisäystä
viimevuotiseen yksi reviiri. 2002-2004 olivat "kovat vuodet", joista
totutellaan hyviin "normaalivuosiin".

JOU 2
Pappinen Vartiamäen th. 5.6. (P. Tamminen, M. Poutiainen)
Pylsyntie 495 20.6. (T. Leppänen)

JKL 1
Keljonlahti Särkkä 4.6. (TLi, LPa, TTo) - 11.7. (MHä, J. Torniainen)

JMLK 3
Palokka Euromarket W 3.6. (P. Heikkilä, TLi) -13.6. (P. Heikkilä)
Puuppola 3.6. (TLi)
Tikka-Mannila 4.6. (TLi)

JÄM 7
Hopsu, 100m Hopsuntiestä Lahnajoen suuntaan 26.5. (JLa)
Moiskalantie Suonsaari 1.6. (JLa)
Vaivaroistentie 1.6. (AMy, KPi)
Pienami 22.6. (RPi)
Alhojärvi Hassintien E-puoli 22.-27.6. (RPi)
Apilakoski kesäkuu (T. Lintuniemi) -16.7. (I. Peijari)
Lahnajoki Vataantie 35 4.7. (JLa)

KAN 1
Kämärintie lähellä Hilmonlahtea 26.6. (KHi)

KON 1
Pyhäjärvi P-paikka N-niitty 28.5. (AHa) -*4.8. (ILi, SMe)

KOR 3
Piesas-Maatia 22.5. (P. Hämäläinen)
Putkilahti Peuhanniemi Perttula 31.5. (P. Hämäläinen, PLy) -14.6. (PHö)
Juurikkajärvi lintutorni (H. Salo)

KUH 4
Patavesi Säynätjärventien alku 16.6. (P. Häyrinen)
Punalantien ja Kylämäentien risteys 13.6. (VLi, P. Häyrinen)
Pihlajakoski Perä-Lättilän pelto 13.6. (VLi, P. Häyrinen)
Harjunsalmi Paateri (P. Häyrinen) 

LAU 8*
Tervatehdas Juha Kankkusentie, pellon E-reuna 21.5. (ILi, SMe)
Asema Rokkasuo 28.5. (P. Hämäläinen) -*4.8. (KOl, J. Olkio), 14.6. 2Ä (HTa,
ASy, JRa)
Valkola Kaipio 28.5. (ILi)
Valkola Ala-Syrjälä 9.6. (ILi)
Valkola Kylmälä 26.6. (KHi)
*Vihtavuori tehtaat, Tikkakosken th., SE-puoli notko 28.6. (THa)
*Kirkonkylä hotelli Vuolake, ranta 9.6. (APi)

LEI 1
Höystösensuo 8.7. (EHi)

MUU 4
Kalalahti 22.5. (P. Hämäläinen, SYl)
Koivisto, tien S-puoli 29.5. (SYl) -5.6. (MHä) 
Huhtiniemi 31.5. (IVa) -4.6. (T. Fors)
Riskoperä 6.7. (AMä)

PET 4
Karikonkylä Autio-Karikko 3.6. (AIj)
Rautatieasema 4.6. (LIj)
Kirkonkylä 10.6. (P. Niiles, L. Nieminen)
Kuivasmäki 16.6. (LIj)

PIH 6
Kortteinen Pajuniementie 31.5. (ASr, TSy) -9.6. (ASr), 8.7. 2Ä (FSi)
Peninki 9.6. (LHi)
Muurasjärvi Kylänlahti 2.7. (FSi)
Yläliitonjoki 8.7. (FSi)
Muurasjärvi Savijärvi 9.7. (FSi)

SAA 4
? (HTa)

SUO 1
Paatelan pellot, radan varsi 2.6. (ILi, SMe, TÄi, P. Santa, E. Kolehmainen
ym.)

UUR 1
Kangashäkki Sällilä 28.5. (ILi) -8.6. (ILi)

VII 1
Haarala 19.7. (PKy, M. Alen)

ÄÄN 5
Porrinpohja Kalliomäentie 31.5. (SMe)
Honkola Härkäkorventien N-lenkin ja Kangashäkintien risteys 31.5. (SMe)
-2.6. (ILi, SMe, TÄi, P. Santa, E. Kolehmainen)
Honkola isot pellot 3.6. (KHi) -17.7. (ILi, SMe, E. Kolehmainen)
Honkola Soidinsuontie 3.6. (KHi) -17.7. (ILi, SMe, E. Kolehmainen)
Koivisto Hirvaslahti 19.6.-2.7. (ILi)

VIITASIRKKALINTU (LOCFLU) 31 (25, 43-2002)
Viitasirkkoja kuullaan noin puolet vähemmän kuin pensassirkkoja. Ero on
ollut joskus paljon suurempikin, mutta viitasirkkalintu on runsastunut viime
vuosina. Runsastuminen alkoi vuodesta 1999 ja tämä kesä oli jälleen hyvä
kesä "tulitikkulaatikon ravistajalle".

HAN 1
Valkolanpelto 13.7. (MPi, TPi)

JOU 2
Pylsyntie 459 Pylsyntila 19.6. (T. Leppänen)- 8.7. (T. Leppänen)
Pylsyntie Mäki-Pylsy 19.6. (T. Leppänen) -8.7. (T. Leppänen) 

JKL 1
Äijälänsalmi Kuokkalan kartano 30.5. (TLi, JJo, P. Hämäläinen) -13.6. (PHa,
HLa, YTo)

JMLK 2*
Leppälahti Muurikaispää 3.6. (JVi)
Leppälahti Puhdaspohja 17.6. (PLy)

JÄM 3
Jämsänniemi Ylä-Tiiri 1.6. (JLa)
Arvaja 1km Edesniementietä 12.6. (RPi)
Kauhkiala 27.6. (KPi, RPi)

JMSK 1
Tiilikantie Genecorinth. 1.6. (AMy)

KON 2
Särkisalo Koivulan th. 22.6. (ILi, SMe)
Pyhäjärvi Uusitalo 7.7. (JRa, ASy)

KOR 1
Raidanlahti 4.6. (JVi)

KUH 1
Rauhala 8.6. (M. ja K. Lajunen)

LAU 6*
Asema Rokkasuo 27.5. (ILi) -14.6. 2Ä (HTa)
Kääminniemi Isoniittu 14.6. (JRa, ASy)
*Vihtavuori tehtaat Tikkakosken th. SE-puoli notkossa 15.6. (KNy, THa)
Puhakka Ahola 29.6. (JRa, ASy)
Valkola Rauhalanmäki puutarha 26.6. (KHi)

LEI 1
Vartiamäki Vallas 10.6. (OKe, LPa, PLy)

MUU 1
Teollisuuskylä 29.5. (SYl) -5.6. (MHä, H. Salo)

PET 2
Karikkojärvi 16.6. (LIj, P. Niiles)
Kaipomäki 13.-16.6. (LIj)

SAA 2
? (HTa)

UUR 3
Höytiä Liisanlampi 8.6. (OKe) -12.6. (ILi)
Höytiä Rössi 12.6. (ILi)
Höytiä Nurkkala 12.6. (PHa, A. Markkanen)

ÄÄN 2
Honkola Kuorelampi 31.5.-6.7. (ILi, SMe)
Honkola Tervavuorentie 17.7. (ILi, SMe, E. Kolehmainen) 

RYTIKERTTUNEN (ACRSCI) 15 (14, 29-1999)
Rytikerttunenkin luetaan osastoon harvalukuiset pesijät; myös koko maa
huomioiden! Meillä laji ranksuttaa vain muutamissa ruovikoissa. 15 reviiriä
on erittäin normaali määrä. Vuodesta 1998 on pääsääntöisesti kuultu yli
kymmenen ja ennen sitä alle kymmenen rytikerttusta.

JOU 3
Keskisenlampi W-reuna 3Ä 8.6. (THa)

JKL 4
Palokkajärvi 26.6. (JVi)
Keljonlahti W-rannan veneranta 26.6. (TTo)
Hämeenlahti 2.7. 2Ä (TTo), 3.7. 1Ä (MTu, J. Torniainen)

JMLK 1
Puhdaspohja Orajärvi S-pää 3.7. (HHö)

JÄM 4
Olkkolanlahti Simonsaaret 22.5.-3.7., 5.7.-8.7. 2Ä (RPi)
Alhojärvi S-pää 1.7. (RPi)
Olkkolanlahti Pökkösaari 13.7. (RPi) 

JMSK 1
Tuuralammi 7.7. (JLa)

LAU 1
Lapinjärvi lintutorni 1.7. (TLi)

LUH 1
Klemettilä Halkoniemi 17.7. (H. Sillanpää)

LUHTAKERTTUNEN (ACRRIS) 21 (25, 43-2003)
Luhtakerttusella ei mennyt hyvin, sillä kymmenen vuoden periodilla ei ole
yhtä vuotta lukuun ottamatta kuultu koskaan näin vähän tätä lajia. Laukaan
pohjoispuolella kuultiin vain yksi luhtakerttunen, joten kysymyksessä on
melko eteläinen laulaja. 

HAN 1
Pellisensalmi 5.6. (SBl) -30.6. (JRa, ASy)

JOU 1
Ruokorannantien alku 26.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)

JKL 11
Äijälänsalmi Kuokkalan kartano 30.5. (TLi, IVa), 7.6. 2Ä (T. Salminen, A.
Kontoniemi), 13.6. 1Ä (KSLY:n yölaulajaretki)
Sippulanniemi golfklubi 31,5, (PLy) -16.6. (JMk)
Tourula radiotalo 1.6. (SYl)
Seminaarinmäki Yliopisto-Keski-Suomen museo 5.6. (TLi) -3.7. (ELe, J. Louet)
Mattilanpelto Korkeakoskentien ja Keljonkadun risteys 8.6. (M. Halonen)
Tikka 11.6. (M. Halonen, E. Koskela)
Sippulanniemi Sippula 14.6. (TPi)
Kortepohja Kartanokuja 2 24.6. (P. Heikkilä) -26.6. (P. Heikkilä, TTo)
Keljonlahti Keljonlahdentie sähkölinja 26.6. (AHi, EHi)
Kuokkala Riihimäentie 7.7. (T. Parikka)

JMLK 2
Palokka Rutalantie 13.6. (P. Heikkilä)
Jyskä veneranta 30.6. (T. Parikka)

JÄM 2
Ruotsulantie 8.6. (AMy)
Lokalahti 21.6. (RPi)

KUH 1
Närväntien ja Suvannontien risteys 13.6. (VLi, P, Häyrinen)

LAU 1
Leinola Suopellontie 14.6. (ASy, JRa) -27.6. (APi, ILi)

LEI 1
Kirkonkylä Nuijalanmäki Nuijantie 10.6. (KTu, SYl, SMe, E: Kolehmainen)

PET 1
Piesalankylä 17.6. (JVi)

PIH 1
Ylä-Liitonjoki Jatkola 9.6. (LHi)

VIITAKERTTUNEN (ACRDUM) 238* =ENNÄTYS (202)
Viitakerttunen yltyi laulelemaan peräti 238 reviirillä ja sehän on huikea
uusi ennätys! 1995 ja 2005 päästiin niukasti yli 200 reviiriin, joten
viitakerttusen voi sanoa olleen kesän 2006 ehdottomia positiivisia
yllättäjiä. Tässäkin on todettava, että kaikki lajit tähän mennessä, myös
viitakerttunen, luetaan maassamme harvalukuisiin/uhanalaisiin lajeihin.

HAN 4
Suolivesi Salmela 30.5. (JRa, ASy)
Kärkkäälä Kukkoniemi 23.6. (A, Tossavainen)
Kirkonkylä Pellisensalmi 30.6. (JRa, ASy)
Kääkönjoki 12.7. (MPi, TPi)

JOU 9
Tolvasmäki 2Ä 4.6.-3Ä 23.6. (T. Leppänen)
Pärnämäen koulu 4.6. (T. Leppänen) -24.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Pylsyntie 970 4.6.-23.6. (T. Leppänen, M. Poutiainen, P. Tamminen)
Keskisenlampi 8.6. (THa)
Pellonpääntie 37 19.6. (T. Leppänen)
Uimaniemi 20.6. (JVi)
Pastilantien N-pää 24.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Mankinsaari 30.6. (P. Sarvela)

JKL 37
Kuokkala Keskisentien pään ja Jyväsjärven väli 30.5. (PLy, N. Lyyra) 
Viitaniemen N-kärki 30.5. (P. Heikkilä)
Keljonlahti Sysmälä 31.5. (TTo, MHä, PLy) -13.6. 3Ä (TLi)
Seminaarinmäki Villa Rana 1.6. (ELe)
Keljonlahdentien alku, sähkölinja 1.6. 2Ä (TPi) -4.6. 1Ä (PLy)
Aalto-museo Alvar Aallonkatu 1.6. (SYl)
Lohikoski Anttoninkatu 3.6. (KOl, JVi) -12.6. (JVi)
Taulumäki Tähtiniemi 4.-13.6. (P. Heikkilä)
Kuokkala Keskisentie 8 4.-28.6. (JMk)
Pohjanlahden NE-pää/ Tikka Nenäinniemen risteys 5.6. (MHä, J. Torniainen)
-3.7. (TTo)
Tikka Koivukuja Ristikiven risteys 5.6. 2Ä (MHä, J. Torniainen, PLy) -17.6.
1Ä (PLy)
Sippulantie-Pohjantie 5.6. 2Ä (PLy)
Keljonkankaantie 11 S-puoli 5.6. (PLy)
Hämeenlahden W-ranta, puhdistamon S-puolen lehto 6.6. (HHe, PHa) -10.6.
(JVi)
Muuratsalo Jänistie 6.6. (PSu)
Lohikoski Niittytie 8.6. (KOl)
Säynätsalo Sisälmyslahti 8.6. (TPi)
Sippulanniemen golfkenttä 9.6. (JMk) -13.6. 2Ä (TLi)
Kuokkalanpelto 9.6. (M. Viinikainen) -10.6. (JVi, M. Viinikainen)
Lohikoski uimaranta 12.6. (JVi) -24.6. (KOl)
Lohikoski Yläpaula 14.6. (TPi)
Koskenharju 14.6. (JVi)
Kuokkala Hämeenpohjantien alku 17.6. (PLy)
Viitaniemi Eerolanlahti SE-nurkka 17.6. (JVi) -27.6. (T. Vaahervaara)
Keljonlahti Suolahti 17.6. (ELe) -26.6. 2Ä (TTo)
Keljonlahti Saloniitut/Likopohja 2Ä 12.6. (J. Torniainen, K. Raatikainen)-
17.6. (PLy, ELe)
Kylmänorontie/Pohjantie risteys 22.6. (JMk)
Lohikoski Lahjaharjuntien ja Niskakujan välinen piha 23.6. (KOl)
Kuokkalan kartano 12.7. (MHä, J. Torniainen)

JMLK 8
Oravasaari Haukanmaantien risteys 1.6. (PLy, P. Hämäläinen)
Uimalanniemi yläparkkipaikka 4.6. (T. Parikka)
Palokka Rutalankuja 13.6. (P. Heikkilä)
Rippalanmäki Palokasta W 2Ä 13.6. (P. Heikkilä)
Tikka-Mannila Tuomolantie 20.6. (ILi)
Haukkala 20.6. (JVi)
Jyskä veneranta 30.6. (T. Parikka)

JÄM 33
Lokalahti 29.5. (JLa)
Vitikkalansilta 29.5.-10.7. (HHö, L. Benson)
Pispala/Auvila 29.5.-7.6. (JLa)
Kirkonmäki 29.5. (AMy)
Kirkonmäki, sankarihautausmaan E-puoli 29.5. (AMy)
Arvajanreitintie 281 30.5. (JLa)
Paunu, Kirkko-oja 30.5. (JLa) -1.6. (AMy)
Tervasmäki 31.5. (AMy)
Apteekkarin ryytimaa 31.5. (AMy)
Jämsänniemi Sammallahti 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Paavuori 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Mertalahti 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Vaheri 1.6. (JLa)
Jämsänniemi Sotasuo 1.6. (JLa)
Palomäki Pasantie 2.6. (AMy)
Lopotinkatu 2.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Ehunsalmi Karppi 3.6. (JLa)
Kilpakorpi Hassintie Saarikko 5.6. (JLa)
Kaupungintalo 7.6. (JLa)
Tiirinniemi 7.6. (AMy)
Alhojärvi 9.6. (AMy)
Partalan kauppa 9.6. (AMy)
Lahdenkylä 10.6. (AMy)
Riihijärvi Rintala 10.-11.6. (JLa)
Hopsu Murto 11.6. (JLa)
Ruotsulantie 13.-14.6. (AMy)
Saarentie 16 15.6. (AMy)
Seppola linja-autoasema 19.6. (JLa) -22.6. (AMy)
Kilpakorpi Rakentajantie 24.6. (RPi)
Juokslahti Laurilantie 22.6. (RPi)
Peijari 3.7. (I. Peijari)
Pietilä kylän NE-puoli 13.7. (RPi)
Kakaristo Kakariston talon N-puoli 13.7. (RPi)

JMSK 9
Kellokallio, rautat. ylikäytävä> joen rantaan vievän tien varsi 22.5. (RPi)
-7.6. (JLa)
Kellokallio veturitalli 29.5. (RPi) -1.6. (AMy)
Kellokallio parakki 1.6. (AMy)
Tiilikantie Genecorinth. 1.6. (AMy)
Linnasenvuori 1.6. (AMy)
Asemamäki-Auvila Jämsänjoen toisella puolella 6.-21.6. (JLa)
Asemamäki Auvila Jämsäntien E-puolella 6.-7.6. (JLa)
Arvenmäki-Kellokallio 7.6. (JLa)
Kellokallio, puretun talon lähellä 1.7. (RPi)

KON 6
Rossinkylä Ahoniemi 5.6.-20.6., 6.-13.6. 2Ä (OVi), 9.7. poikue
Rossinkylä Ahoniemi Kurjala kesäkuu (yleisöhavainto>OVi)
Särkisalo Iloharju 22.6. (ILi, SMe)
Pyhälahti, kaupasta 200m W 22.6. (SMe. ILi)
Pukara 22.6. (PKy)

KOR 20
Peuhanniemi Perttula 1.6. (PLy, P. Hämäläinen)
Putkilahti Nokkospohja 4.6. (JVi)
Raidanlahti Innala 2Ä 4.6. (JVi)
Raidanlahti Ilmola 4.6. (JVi)
Raidanlahti Peltola 4.6. (JVi)
Keskusta vanhainkoti 11.6. (T. Keskinen) -19.6. (AMy)
Keskusta hautausmaa 11.6. (T. Keskinen) -12.6. (PHö)
Korospohja Kortelahti 12.6. (PHö)
Putkilahti keskusta 12.6. (PHö)
Putkilahti Kouhinsalontie Riihilahti 12.6. 2Ä -19.6. 1Ä (AMy)
Kouhinsalo 14.6. (MMi, HTa)
Heinosniemi Korvenperä Kärkisentie 1 15.6. (PHö)
Heinosniemi Korvenperä Peltomaa 15.6. (PHö) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Heinosniemi Maso ratsutalli 15.6. (PHö) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Heinosniemi Suomäki 15.6. (PHö) -16.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Liisantien ja 9-tien risteys 19.6. (AMy)
Reiviläntien ja 9-tien risteys 19.6. (AMy)
Rantuu Rantala 17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)

KUH 5
Paloasema 9.-14.6. (P. Häyrinen)
Patavesi Tahkosuo 9.-29.6. (P. Häyrinen)
Kirkonkylä Vinnilän konepaja 13.6. (VLi, P. Häyrinen)
Kirkonkylä koulukeskus/Päijälän raitti 22.6. (P. Häyrinen)

LAU 23*
Vuontee 28.5. (MMi)
Kirkonkylä Suolahdentie huoltoasema 31.5. (MYl, ILi)
Lievestuore Majasaari 2.-3.6. (JRa)
Asema Rokkamäki Vehniäntien risteys 6.6. (P. Hämäläinen) -14.6. 2Ä (HTa)
Vihtavuoren tehtaat 8.6. (A. Kontoniemi, T. Suominen) -15.6. (KNy, THa)
Lapinjärvi lintutorni/Rantala 8.6. (PLy, P. Hämäläinen, JRa, JIk)
Puhakka Koivukangas 8.6. (JRa, JIk)
*Kirkonkylä hotelli Vuolake, ranta 9.6. (APi)
Vatia Peurankylä 12.6. (MYl)
*Kirkonkylä Vehmaanmutka 14.6. (APi)
Leinola Tempaala 14.6. (JRa, ASy) -27.6. (APi, ILi)
Rokkasuo 4Ä 14.6. (JRa, ASy)
Peurunka liikuntakupolin ja rannan välissä 22.6. (PKy)
Lievestuore Sylvi Saimontie 19.-5.7. (JRa, ASy, JIk)
Lievestuore Adventtikirkko 19.-20.6. (JRa, ASy)
Lievestuore Pirtin alue 2Ä 20.6. (JRa, ASy)
Lievestuore Hohontie 953 26.6.-*9.8. (JRa)
Hirvasmäki 14.7. (ILi)

LEI 12
Vartiamäki 31.5. (PLy, P. Hämäläinen) -9.-10.6. 4Ä (Peltola, Vallas,
Sahikangas ja ?) (kuntarallijoukkueet)
Rutalahti Pelto-Koskelantie/uimaranta 4.6. (JVi) -10.6. 2Ä
(kuntarallijoukkueet)
Rutalahti Mylly 10.6. (TLi, MHä, TTo, JKi)
Savenaho 10.6. (JJo, TPi)
Kirkonkylä Nuijalanmäki Nuijantie 2Ä 10.6. (SMe, KYu, SYl, E. Kolehmainen)
Kirkonkylä Kuhasenmäki 10.6. (TTo, TLi, JKi, MHä)
Kirkonkylä Kivisuontie/4-tie 22.6. (TTo)

LUH 10
Kirkonkylä kirkonmäki 2Ä 4.6. (JVi, TTo, LPa, TLi) -17.6. 1Ä (KSLY:n
yölaulajaretki)
Judinsalo Niittylä 4.6. (TLi, LPa, TTo)
Judinsalo Ylä-Keikkala 4.6. (LPa, TTo, TLi)
Judinsalo Mäkelä Keikkala 2Ä 4.6. (TLi, TTo, LPa) -17.6. 1Ä (KSLY:n
yölaulajaretki)
Judinsalo Hivunlampi 4.6. (TTo, TLi, LPa)
Judinsalo Päivärinta 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Sunttimutka 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Mönkösmäki Uusi-Lehtomäki 17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)

MUU 16
Teollisuuskylä Teollisuustie 30.5. (MTu) -5.6. 3Ä (MHä), 13.6. 2Ä (T. Fors),
16.6. 1Ä (KSLY:n yölaulajaretki)
Ala-Sallantie 90 3.6. (SYl)
Isolahti Pukkimäki 3.6. (AMä)
Rannankylä Tuomisto 5.6. (MHä)
Muuramenjoki Kulttuurikeskus 5.6. (MHä)
Muuramenlampi Mertamäentie 2Ä 5.6. (MHä)
SulunsalmiW 6.6. (T. Fors)
Koivisto 6.6. (T. Fors)
Koivisto Tapola 2Ä 6.6.-18.6. 1Ä (T. Fors)
Valkola 13.6. (TPi) -15.6. 2Ä (RVä)
Keskusta Hautala 15.6. (RVä)

PET 7
Pengerjoki, entinen koulu 31.5. (P. Niiles)
Heinämäki 3.6. (AIj)
Karikonkylä Autio-Karikko 3.6. (AIj)
Piesalankylä Hankakoski 3.6. (AIj)
Kumpu 8.6. (LIj, P. Niiles)
Kaipomäki 13.-22.6. (LIj)
Lapinmäki 21.-25.6. (R. Virta, P. Virta)

PIH 11
Keskusta Liitontie 31.5. (ASr, TSy) -9.6. (ASr)
Kivisilta 31.5. (ASr, TSy)
Saaninkoski vanha-pappila 9.6. (ASr)
Peninki 9.6. (LHi)
Korppinen 9.6. (LHi)
Valkeisenmäentie Huumarmäki 9.6. (LHi)
Kortteinen Hassila uimaranta 25.6. 2Ä (AHi, EHi)
Putaanportti 26.6. (FSi)
Kärväskylä 2.-8.7. (FSi)
Muurasjärvi Kylänlahti 2.7. (FSi)

SAA 8
Hoikankylä Lehto 13.6. (ILi)
Palsankylä Harju 13.6. (ILi)
Häkkilä 17.6. (JVi)
Kalmari pumppuasema 9.7. (H. Honkonen, S. Hannonen)
? 4Ä (HTa)

SUO 3
Vaneritehtaankadun ja Niemelänkadun risteys 2.6. (SMe, ILi, TÄi, P. Santa,
E. Kolehmainen, S. Palokangas ym.)
Suojarinne 21.6. (RSi, SMe, ILi)
Suojarinne (uusi) 8.-9.7. (RSi)

TOI 3
Nisula Heikkilä 2Ä 20.6. (JRa, ASy)
Heiska Ahvenuslampi 3.7. (HHö)

UUR 4
Kangashäkki Sällilä 19.6. (ILi)
Höytiä Linkkulan vanha pelto 21.6. 3Ä (OKe)

VII 3
Niinilahti Kallioniemi 5.6. (TMu)
Keskusta Kekinkone 26.6. (KHi)
Keihärinkoski kyläkauppa 26.6. (KHi)

ÄÄN 7
Salakka Salakkajoki 31.5. (SMe) -5.6. (KTu)
Honkola Honkolantie Ahola/Tourula 15.6-6.7. (ILi, SMe)
Liimattala Reinikka 26.6. (KHi)
Liimattala Laurila 26.6. (KHi)
Liimattala Uimarannanth. 26.6. (KHi)
Liimattala Taidekoti 2Ä 26.6. (KHi)

RASTASKERTTUNEN (ACRARU) 2 (1, 3-1988)
Vuosittain alueellamme kuullaan 0-2 rastaskerttusta. 18 vuotta vanha
ennätys, kolme reviiriä, jää edelleenkin voimaan.

JÄM 2
Lokalahti 13.6. (RPi, JLa, I. Peijari, K. Lajunen) -3.7. (RPi)
Olkkolanlahti/ Simonsaarten W-pää 3.7. (RPi) -10.7. (HHö, L. Benson))

KULTARINTA (HIPICT) 29 (22, 35-2004)
Kultarintakesä oli upea. 20 reviiriä on ollut yleensä paljon tällä
luhtakerttusen tavoin eteläosiimme painottuvalla laulajalla. Tämä kesä on
paras kesä ennätysvuoden 2004 jälkeen.

JOU 1
Museotie talomuseo 25.5. (M. Poutiainen, P. Tamminen) -29.6. (T. Leppänen)

JKL 8
Ylistönrinne 30.5. (TTo) -20.6. (JJo), 19.6. 2Ä (TLi)
Ainolanranta 31.5. (PLy) -3.6. (KOl)
Sippulanniemi Niemisjärven N-pää 31.5. (HHe)
Keljo Hovila 2Ä 1.6. (TPi) -4.6. (AIj, PLy)
Kekkola -Kylmänoron metsän NE-reuna 7.6. (PHa)
Hämeenlahti Hämeenpohjantien ja Salmirannantien risteys 22.6. (P.
Hämäläinen)

JMLK 1
Vaajakoski Savonmäki Urheilutien ja pururadan välinen metsikkö 6.-7.6. (T.
Parikka)

JÄM 3
Hiidenmäki 23.5. (AMy)
Riihijärvi Rintala 28.5. (JLa)
Olkkola sahan kuivaamosta 200m NE 31.5. (RPi)

KON 2
Hänniskylä Voipionlahden ranta (PKy)
Rossinkylä Ahoniemi 15.6. (OVi)

KOR 4
Korospohjanlahden pohjukka 19.6. (AHa)
Kouhinsalo Latvankanta 19.6. (AMy)
Putkilahti Viljamensaari 21.6. (JVi)
Hautausmaa 25.6. (T. Keskinen)

KUH 1
Pihlajakoski kirjastonth. 18.6. (KHi)

LAU 3
Peurunkajoki, Peurunkajärven E-puoli RKTL 2.6. (J. Torniainen)
Vihtavuori urheilupuiston N-pää 12.6. (MMi)
Lievestuore Majaniemi 25.6. (JRa)

LEI 1
Rutalahti 10.6.(KHI, EHi, HHi, THi)

LUH 3
Judinsalo (H. Sillanpää, M. Tuunanen)
Kirkonmäki 4.6. (TTo, LPa, TLi)
Rantakylä Paajenoja 8.6. (THa)

TOI 1
Huikko Leppäsenmäki n. 1.6. (J. Viinikka)

ÄÄN 1
Salakkajoki 19.7. 2ä (SMe)

MUSTAPÄÄKERTTU (SYLATR) 172* = ENNÄTYS (114, 115-2004)
Mustapääkerttu on listan toinen laji, jota ei lueta harvalukuisiin tai
uhanalaisiin laulajiimme. Tämänvuotinen reviirimäärä 172 kertookin sen
runsaudesta. Listalla se on esiintynyt oikeastaan kahdesta syystä.
Aikaisempina kesinä on jääty sataan reviiriin, jopa alle. Vasta vuodesta
2003 alkaen on ilmoitettu yli sata reviiriä. Toinen syy on linnun
kohtuullinen eteläinen esiintyminen. Tänäkään kesänä lajia ei ole havaittu
Kannonkoskella eikä Viitasaarella. Pihtiputaalla lauloi yksi lintu.

HAN 2
Rääsy Pienimäki 30.5. (JRa, ASy)
Hankamäentie 7 3.7. (TPi)

JOU 14*
Suontee Pylsynkylä Pylsyntie 530 ja 970 4.6.-27.6. 1Ä, 20.6. 3Ä, 23.6. 2Ä
(T. Leppänen)
Tolvasmäki Hasa 18.5. (THa) -20.6. (T. Leppänen)
Toivola Etelä-Myllyntie 27.5. (P. Tamminen, M. Poutiainen)
Keskisenlampi 1/0+munapesä ja 2Ä, luusua + lintutorni 8.6. (THa) -23.7. 1Ä
(J. Olkio)
Teollisuusalue 19.6. (T. Leppänen) 
Tolvasniemi Haarala Pärnämäki 20.6. (T. Leppänen)
Korpilampi Kortekangas Jänismäentie 124 20.6. (T. Leppänen)
Uimaniemi 20.6. (JVi)
Rieskalantie 70 6.7. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
*Pylsynkorpi Välimaa 23.7. (T. Leppänen)

JKL 58
Äijälä Rauhalahti 2.5. 1/0p (J. Antila) -*2.8. 0/1puk. (TLi)
Hämeenlahti, lintutorni 6.5. (MHä, AKa, O. Autio, J. Torniainen, K.
Sillanpää, I. Keränen) -18.5. (J. Torniainen, M. Halonen) 
Raudanlahti 6.5. (KOl), 4.7. 3 reviiriä (TPi)
Hämeenlahti, tornille menevä polku 6.5. (P. Hämäläinen) -9.7. (TGr)
Kortesuo Eerolanlahti  7.5. (TLi) -18.5. (M. Halonen, J. Torniainen)
Hämeenlahti Hämeenpohjantie 3 7.5. (P. Hämäläinen)
Sippulanniemi golfkenttä väylä 8-9 7.5. (M. Paalanen, JSr) -11.7. (JMk)
Sulkula Sulkuranta Pitkäruoho 7.5. (M. Viinikainen) -21.5. (JMk) 
Mattilanpelto/Älylä 8.5. (SYl, PLy) -18.6. (TLi)
Iso-Urtti 8.5. (TPi)
Ristonmaa Ylistönrinne 8.5. (PSu) -Korkeakoskenlahti/Ylistönrinne 27.5. 2Ä
(T. Salminen) -30.5. (PLy)
Keljonlahti Likopohja 8.5. (TLi) -3.6. (JMk) 
Kylmännorontien alku 10.5.-4.6. (PLy, N. Lyyra)
Kuokkala Keskisentie Kristillinen opisto 12.5.-21.6. (JMk)
Haukanniemi 18.5. (TPi) -28.6. (U. Haapaniemi)
Tourujoki hautausmaan S-pää 19.5. (H. Sillanpää) -23.5. (ELe)
Sippulanniemi golfkenttä väylä 6 21.5.-30.6. (JMk)
Lohikoski uimaranta 22.5. (MAa) -30.5. (TPi)
Palokkajärvi, S-osa luusua 22.5. (KOl)
Muuratsalo Pajukanta 24.5. (TPi)
Muuratsalo Naukula 24.5. (TPi)
Lohikoski Niittytie-Lahjaharjuntie 25.5. (AHa) -16.6. (KOl)
Seppälä, Seppäläntie 8 26.5 (JMk) -30.5. (TPi)
Kukkumäki Myllylampi 30.5. (PKy)
Kuokkala, kartano, taimitarhan ja Äijälänsalmen välissä 31.5. (PLy)
Syväoja Myllykoski 1.6. (TPi)
Keljo Korkeakoskentie 2.6. (IVa) -4.6. (PLy, N. Lyyra)
Seminaarinmäki Villa Rana 2.6. (PLy) -30.6. (ELe)
Sippulanniemi golfklubi 3.-18.6. (JMk)
Ainolanranta 3.6. (KOl) -7.7. (TPi)
Älylä Ruusupuisto 5.-6.6. (ELe, J. Louet)
Tourujoki luontopolku 6.6. 3Ä (AHa, TPi), *10.8. 1ad1juvp (TLi) 
Sippulanniemen golfkenttä 9.6.-15.7. (JMk)
Ylistönmäki 12.6. (MPi)
Taka-Keljo Etappi 12.6. (TPi)
Hanhiperä Rinteelä 12.6. (TPi)
Hanhiperä Ahola 12.6. (TPi)
Keljonkangas Hakala 13.6. (TPi)
Tuohimutka 16.6. (TPi) -1.7. (JMä)
Sippulanniemi golfkenttä väylä 7 17.6.-25.6. (JMk)
Kuokkala Keskisentie 8 19.6.-12.7. (JMk)
Sippulanniemi golfkenttä väylä 3 22.6. (JMk)
Mankola opisto 26.6. (AHa)
Ylä-Myllyjärvi 27.6. (SYl)
Mustalampi Ronsuntaipaleen E-puoli 28.6. (SYl)
Etelä-Keljo Tilkunlampi 30.6. (TPi)
Ruoke Heinälä 2.7. (TLi)
Laajavuori 4.7. (JVi) 
Kuokkalanpelto Auratie 21 5.7. (TPi)
Lahjaharju Tyyppälä 5.7. (TPi)
Hämeenlahti Kuivaniemi 10.7. (HHö, L. Benson)
Samulinniemi 1ä 13.7. (J. Ahtiainen)
Laajavuori Emännänpolku (n. 270m S toisesta reviiristä 4.7) 22.7. (MAa, A.
Aalto)

JMLK 11*
Oravasaari Multamäentie 22.5. (TPy)
Vaajakoski Unnukantie 25.5.-3.6. (T. Parikka)
Haapaniemi Iso Haapasaari 25.5. (T. Parikka)
*Äijäläntie 2.-12.6. (APi)
Linnantie 4.6. (T. Parikka)
Hupeli 4.6. (T. Parikka)
Vaajakoski Savonmäki pururadan ja Urheilutien metsikkö 9.6. (T. Parikka)
Multamäentie 2Ä 12.6. (TPy)
Siikasaari 26.6. (J. Torniainen)
Ritoniemi 29.6. (JVi)

JÄM 12*
Ekonen 12.5. (AMy)
Hiidenmäki 12.-20.5. (AMy), 23.5. 2Ä (AMy)
Jaatilanjärven W-puoli 12.5. (AMy)
Lokalahti lintutorni 14.5. (LLi) -14.7. (RPi)
Kirkonmäki, kirkon E-puoli, pensaikot 15.-2Ä 23.5. (RPi)
Rantapolku 20.5. (AMy)
Riihijärvi Rintala 25,5,-23.6. (JLa)
Riihijärvi Muilahti 9.6. (JLa) 
Pukinvuori 29.5. (JLa)
Kaipolanväylä Virmapyhä 29.5. (JLa)

JMSK 4*
Kellokallio grilli 19.5. (R. Tammelin)
Kinula Riihijärventie-Koskentie-Tiilikantie 28.5. (JLa)
Tuuralammi 29.5. (MTu)
*Havunkylä 12.7. (MAa)

KON 1
Kirkonmäki n. 1.-24.6. (OVi)

KOR 5
Ulakko Kuruvuori 5.5.-16.6. (THa, KNy)
Putkilahti Viljamensaaren W-ranta 30.5. (ELe, PKo, H. Sillanpää ym.)
Putkilahti Kouhinsalontie Riihilahti 17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Vaarunvuori jalavalehto 2Ä 20.6. (O. Nokelainen)

KUH 2
Kotakoski 18.6. (KHi)
Kotakoskesta NW 18.6. (KHi)

LAU 20*
Lievestuore Laajalahti, yläaltaan takana 7.5. (KOl)
Tiituspohja koulu, puronotko kuntopolun varressa 12.5. (AJä)
Lievestuore Majasaari (Majasaarentie 1, 5 ja S-pää) 3Ä, kansalaisopisto 1Ä
22.5.-3.6., 11.7. Majasaarentie 1 (JRa)
Peurunkajoki Peurunkajärven E-puoli RKTL 2.6.-17.7. (J. Torniainen)
Lievestuore Pirttilahti 4.6. (JRa)
Vihtaoja n. 4.6.-*27.7., *n. 5.7. 2Ä (THa, KNy)
Kuusvesi Kuuslahti 14.6. (JRa, ASy)
Kuhankoski voimala 14.6. (KNy, THa)
Kirkonkylä Kylmäniemi 20.6. (MYl)
Kirkonkylä Jokiniemi 24.6. (TTo)
*Kirkonkylä, koulun piha 2.7. (APi)
Peurunka Peurunkagolf väylä 18 5.7. (JMk)
*Tarvaala uimaranta 9.7. (APi)
Lievestuore Majaniemi 11.7. (JRa)
*Vuojärvi 2Ä kesä (APi)

LEI 6
Kirkonkylä Vierula näkötornin maasto 10.6. (kuntarallijoukkueet)
Kirkonkylä Pappila 10.6. (PLy, OKe, LPa)
Rutalahti Markunlahden ranta 10.6. (TPi, JJo, SMe, KTu, SYl, E. Kolehmainen)
Rutalahti Tukkiranta 10.6. (PLy, OKe, LPa)
Rutalahti Varvintie 10.6. (ASy, JRa, MRä)
Kuhasenmäki Vähäaho 2Ä 10.6. (TLi, TTo, JKi, MHä)

LUH 9
Klemettilä Kotilahti 24.5. Ä+1/0p (THa, H. Sillanpää) -16.6. (KNy, THa) 
Kirkonkylä 4.6. (JVi)
Judinsalo Turanen 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Paumi 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Niittylä 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Sunttimutka 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Pappila 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Ulakko 4.6. (TLi, TTo, LPa) -16.6. (THa, KNy)

MUU 2
Vainiontie 8 7.5. (J. Torniainen)
Isolahti Pukkimäki 3.6. (AMä)

PET 4
Pieni-Hete 21.5. 1/0p-1.6. Ä (P. Niiles)
Kintaus 4.-23.6. (LIj)
Rautatieasema 16.6. (LIj, P. Niiles)
Pengerjoki 18.6. (P. Niiles)

PIH 1
Korppinen 2.7. (FSi)

SAA 6*
Häkkilä 11.6. (JVi)
Vahvaniemi 11.6. (JVi)
Vallihauta 23.6. (S. Salonkoski)
*Kurensaari Matoniemi 25.7. (JVi)
? 2Ä (HTa)

TOI 1
Nisula Kujala 20.6. (JRa, ASy)

UUR 1
Akonranta 7.-21.7. (H. Toukola)

ÄÄN 13
Kovala 4.5. (KTu)
Hiskinmäen koulu/Hiskinmäen W-rinne 15.5. (KTu) -27.6. (siirtymä 200m) (SMe)
Likolahti Pellavatien W-pää 18.5.-6.7., *13.8. 1/0p (SMe)
Niinimäki Kypärälahden rantalehto 25.5. (SMe)
Liimattala Isojoen suu 26.5. (KHi, AHi, EHi)
Mustaniemi satama, veneiden/telien säilytyspaikka 29.5. (E. Turpeinen)
Marjoniemi 30.5. (EHi)
Rahkojärvi 30.5. (EHi)
Metsä-Botnia, tehtaalle menevän tien varsi 31.5. (KTu)
Karhunlähde/Laajalahti Teknologiakeskus 1.6. (SMe)
Hietama Muinosmäki 5.-12.6. (KTu)
Konginkangas Marjomäki 18.6. (KHi)
Konginkangas Terveyskeskus 18.6. (KHi)

IDÄNUUNILINTU (PHYDES) 22* (28-1993, 2005)
Idänuunilinnun laulu on vaatimatonta ja esiintymispaikat usein syrjässä
aktiiviretkeilijöiden reiteiltä. 22 reviiriä on hyvä tulos ja vain
ennätysvuosina on kuultu selvästi enemmän tätä uunilintulajia. Vain kaksi
reviiriä löytyi Konneveden pohjoispuolelta. Maastopoikue kruunaa lajin
esiintymisen.

HAN 1
Ohenloilo 2.6. (AHa, VTä, J. Hallman)

JOU 1
Tolvasniemi Haarala Jänismäentie 124 4.6.-23.6. (T. Leppänen)

JKL 6
Sallaajärven luonnonsuojelualue, 2. rasti 31.5. (JJo, SYl, T. Parikka) -
11.6. (J. Torniainen, K. Raatikainen)
Könkkölä 31.5. (HSi)
Kitumäki 1.6. (SYl)
Laajavuori 7.6. (M. Halonen) -11.6. (MTu, U.-M. Tuukkanen)
Aittovuori, pururata, Tuohimutkasta n. 1km E (TTo)
Soidensuo SE-nurkalta 200m SE 16.6. (PHa)

JÄM 2
Kaltila 1.6. (AMy) -11.6. (JLa)
Tiiriniemi 2.7. (RPi)

KON 2
Höytymäki Hänniskyläntie N-rinne 23.6. (PKy)
Höytymäki Voipiovuori NE-rinne (PKy)

KOR 3
Vaarunvuori Vaarujärvi 26.5. (AMy) -20.6. 3Ä (Jalavalehto, 200m
Vaarunjärventietä, 1. kesämökin kohdalla) (O. Nokelainen)

LEI 3
Jouhijärvien N-puoli, kunnan N-raja 10.6. (SYl, KTu, SMe, E. Kolehmainen,
HHi, KHi, EHi, THi)
Syysniemi Kulopalonkangas 10.6. (TPi, JJo)
Valkeisenvuori 10.6. (EHi, HHi, KHi, LHi)

TOI 2*
Haukanmaa Isonvehmaanmäki 8.7. (EHi)
*Partiokolkka 29.7. 1ad3juvp (maastopoikue) (MHä, HHö, THa, KNy, ASy, LPa,
TLi, IVa, PKu, PKy, TTo, HTa)

VII 1
Heinä-Suvanto 28.5. (AMä)

ÄÄN 1
Liimattala Pahalamminvuori 3.6. (KHi)

PIKKUSIEPPO (FICPAR) 23= ENNÄTYS (21-2004)
Pikkusiepon kesä päättyi hienoon ennätykseen. Laji on varsin harvalukuinen
ja yli 20 reviiriä harvinaista (vain v. 2004) herkkua!

JOU 2 
Tolvasniemi Tolvasmäki Hasa 18.5. (THa) 
Tolvasniemi Tolvasmäki Vanhatalo 27.5. (T. Leppänen)

JKL 5
Sallaajärven luontopolku, opastaulu, 3. ja 13. rasti 28.5. (J. Viinikka) -
5.6. (MHä, PLy)
Ylistönrinne Ambiotica 31.5. (PLy)
Taulunmäenharju 31.5. (P. Heikkilä)
Kangasvuori luontopolku rasti 15 8.6. (M. Halonen)
Keljonkangas Muuramentie Keljonkangas-viitta, kuusikko 12.6. (SYl)

KON 1
Autiolahti 11.6. (M. Mönkkönen)

KOR 2
Vaarunvuori 22.5. (MAa) -26.5. (AMy)
Vaarunvuori Oittilan jalavalehto 7.6. (M. Mönkkönen)

KUH 1
Isojärvi Ala-Nuorajärvi 7.6. (TTo, RHo, PKo)

LEI 4
Syysjärven W-puoli Syysniemi 5.6. (TTo) -10.6. (JJo, TPi)
Syysjärven NE-puoli, Syysniementie 10.6. (SYl, KTu, SMe, E. Kolehmainen)
Valkea Kuorejärvi 10.6. (EHi, HHi, KHi, LHi)
Rutalahti Koskikaran kierros 10.6. 1(2kv)p (MTu, U.-M. Tuukkanen)

LUH 3
Judinsalo 22.5. (H. Sillanpää)
Ulakko Klemettilä Kotilahti 24.5. (THa, H. Sillanpää) -27.5. (THa, KNy)
Rauanlahti 25.5. (JVi)

MUU 1
Kuusimäki N-reuna 2.6. (RVä) -15.6. (KNy, THa)

VII 3
Heinä-Suvanto 25.5. (MTu, U-M. Tuukkanen)
Ilmolahti 26.5. (EHi, AHi)
Kolkku 28.5. (THa, KNy)

ÄÄN 1
Hietama Muinosmäki 12.6. (KTu)

KUHANKEITTÄJÄ (ORIORI) 34 (19, 46-2002)
Vuonna 2002 kuntaralli järjestettiin kuhankeittäjän ydinalueilla Luhangassa
ja Korpilahden itäosissa Päijänteen itäpuolella. Ennätys rikkoutui silloin
ja jäänee voimaan pitkäksi aikaa? Tätä taustaa vasten tämä kesä oli mahtava
kesä, sillä kuulimme peräti 34 reviiriä. 

JOU 7
Toivola Etelä-Myllyntie 27.5. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Rajalantie 27.5. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Pitkäniemi 2Ä 4.6. (T. Leppänen)
Tiera 6.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)
Kostamontie 16 11.6. (H. Siltala, K. Siltala, ASi)
Kataatlammintie 20.6.-24.6. (M. Poutiainen, P. Tamminen)

JKL 1
Kangaslampi K-lampi 5.6. (TPi)

JMLK 2
Ilmoniemen S-osa 1.6. (P. Hämäläinen, PLy)
Vuoritsalon NNe kulman ranta 9.6. (TPy)

KOR 11
Putkilahti Toroniemen N-ranta Isännäisenniemi 30.5. (ELe, H. Sillanpää) -
31.5. (THa, J. Paavola)
Putkilahti Majasaari 31.5. (THa, J. Paavola)
Putkilahti Kassaari 31.5. (THa, J. Paavola) -18.6. (AMy), 5.6. 3Ä (MHä),
7.6. 2Ä (IVa, KOl)
Putkilahti Kääjinsalmi 5.6. (MHä) -7.6. (IVa, KOl)
Putkilahti Koivusalmi 5.6. (MHä) -17.6. (KSLY:n yölaulajaretki)
Kouhinsalo Latvankanta 17.6. 3Ä (KSLY:n yölaulajaretki)
Putkilahti Viljamensaari 21.6. (JVi)

LUH 12
Mätässaari 28.5.-5.7. (HKo)
Kirkonkylä Kirkonmäki/Vanhankylänlahti 2Ä 4.6. (JVi, TTo, LPa, TLi) -17.6.
3Ä (KSLY:n yölaulajaretki)
Kirkonkylä Havisto 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Judinsalo Mönkösmäki Turanen 4.6. 2Ä (TLi, TTo, LPa) -17.6.(KSLY:n
yölaulajaretki)
Judinsalo Naurislahti 4.6. 2Ä (TLi, TTo, LPa) -17.6. 1Ä (KSLY:n
yölaulajaretki)
Luhanksaari 4.6. (TLi, TTo, LPa)
Saarela 4.6. (TLi, TTO, LPa)

SAA 1
Linnankylä Laajaniemi 18.6. (K. Hilditch) 

PELTOSIRKKU (EMBHOR) 31* (14, 45-2001)
Tällä listalla on vain kaksi lajia, joita ei lueta
harvalukuisiin/uhanalaisiin lajeihin. Mustapääkerttu on toinen ja
peltosirkku toinen. Meillä peltosirkun voisi huoletta laskea tähän
harvinaisuuskategoriaan. Lintu laulaa melko kuuluvasti peltoaukeilla ja on
helposti todettavissa. Silti reviirejä havaittiin vain 31. Onneksi siinä on
yli puolet enemmän kuin viime vuonna, mutta tällä lukemalla ollaan
harvinaisuustasossa luhtakerttusen, kultarinnan, pikkusiepon, idänuunilinnun
ja kuhankeittäjän sarjassa. Peltosirkku taantui ilmeisesti 80-luvulla?

JMLK 8
Tikka-Mannila 5.5. (ILi), -9.5. 2Ä (P. Hämäläinen), 30.5. 3Ä (ILi)
Kuukasojanaukea 21.5. (TLi) -26.5. 2Ä (KHi), 7.6. poikaspesä Nurmela (H.
Sillanpää)
Jylhänperä Koivurinne 2Ä 23.5. (KHi, KOl, PSu, IVa) -27.5. 1Ä (JJo)
Puuppola Kolu 24.5. (HSi)

JÄM 7
Kääpälänpelto 4.5. (TKu), 12.5. 2Ä (RPi) -21.5. 1Ä (AMy)
Kilpakorpi ratapenkka 2Ä 8.5.-24.6. (RPi)
Lokalahti tuhkakasat 2Ä 21.5. (RPi)
Kilpakorpi, Kilpakorventie 148 13.-15.6. (RPi)

LAU 9*
Ränssintaipale 9.5. (ILi)
Haapalankylä 13.5. (ILi, APi) -30.6. 2Ä (MYl)
Tervatehdas 13.5. (ILi, APi)
*Rokkasuo 29.5. (APi)
Leppävesi Tiitonmäki 7.-28.6. (H. Sillanpää) 
Leipäpohja 17.6. 2Ä (MYl)
Äijälä Nurmijärventien alkupää 20.6. (P. Häyrinen)

PET 1
Riuttakoski 26.5. (P. Niiles)

PIH 2
Oriräme 24.-27.5. (AHi, EHi)
Oriräme 25.6. (uusi) (AHi, EHi)

SAA 1
? (HTa)

ÄÄN 3
Reinikka 26.5. (KHi, HHi)
Konginkangas Särkilampi 26.5. (KHi. HHi)
Hietama Tervavuorentie 27.5. (KTu)

2006 ei havaintoja seuraavista lajeista:

heinäkurppa (GALMED) 0 (1, 1-2000, 03-04)
etelänsatakieli (LUSMEG) 0 (0, 1-1992)
sinipyrstö (TARCYA) 0 (1, 2-1997)
viirusirkkalintu (LOCLAN) 0 (1, 3-2002)
ruokosirkkalintu (LOCLUS) 0 (0, 1-1999)
kirjokerttu (SYLNIS) 0 (0, 1-1963, 1995)
pikkukultarinta (HIPCAL) 0 (0, 1-2002-03)
lapinuunilintu (PHYBOR) 0 (1, 2-1977)

Seppo Mertanen