Pöllövuosi oli loistava pohjoisessa Keski-Suomessa ja heikohko Äänekosken eteläpuolisilla alueilla. Hiiripöllön ja lapinpöllön reviirejä kirjattiin selvä ennätysmäärä. Seuraavassa on esitetty kunnittain pöllöjen pesintä- ja reviirimäärät KSLY:n alueella.

Pesinnät kunnittain:

	Laji									
Kunta	helmi-	hiiri-	huuh-	lapin-	lehto-	sarvi-	suo-	varpus-	viiru-	yht.
    pöllö  pöllö  kaja  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö

ÄÄN	5	2	2		1	2	1	1	9	23
HAN									6	6
JÄM	5					10	1		5	21
JKL					2				1	3
JMLK	1		3		2	1		4	13	24
JOU	2								2	4
KAN		2							2	4
KON						1			4	5
KOR	3				1			3	2	9
KUH									2	2
LAU	1		1		5	6		1	5	19
LEI				1				4	4	9
LUH								1	3	4
MUU					1	1		1	2	5
PET			1			1			9	11
PIH	8	1		9		2	3	1	5	29
SAA	5	3		2		14		2	5	31
SUM			1						3	4
SUO								1		1
TOI					1			7	9	17
UUR	1		1			1		4	11	18
VII	4	5	3	5		2	1		9	29

yht.	35	13	12	17	13	41	6	30	111	278

Reviirit yhteensä (pesinnät + muut reviirit):

	Laji									
Kunta	helmi-	hiiri-	huuh-	lapin-	lehto-	sarvi-	suo-	varpus-	viiru-	yht.
    pöllö  pöllö  kaja  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö

ÄÄN	28	5	6	2	2	8	1	10	23	85
HAN	2		1	1	1			1	15	21
JÄM	11					10	2	2	5	30
JKL			1		3			2	2	8
JMLK	4		3		3	1	1	10	21	43
JOU	3			1			1	1	6	12
KAN	2	3							6	11
KON	3		1	2		2	1		9	18
KOR	8		3	1	5	2		7	10	36
KUH	2							1	3	6
LAU	8		4		9	10		8	15	54
LEI	6			1	1			4	7	19
LUH	1		2		1			1	4	9
MUU	4		1		1	1	1	5	5	18
PET	8		1	2		1		2	20	34
PIH	23	1	2	9		3	9	2	7	56
SAA	12	5	2	2		16		6	8	51
SUM	4		3					2	8	17
SUO								1		1
TOI	2				2	1		8	21	34
UUR	6		1			1		5	19	32
VII	28	7	7	5		3	8		21	79

yht.	165	21	38	26	28	59	24	78	235	674