Pöllöjen reviirimäärät ovat viime aikoina kasvaneet lähinnä pöntöistä löydettyjen pesintöjen ansiosta. Huutelijat ovat olleet viimeisen parin viikon aikana melko vaitonaisia. Viirupöllön pesiä on tähän mennessä löydetty 23, helmipöllön 6 ja lehtopöllön 1. Alla on 15.4. mennessä havaittujen pöllöreviirien määrät kunnittain (sis. pesinnät).

	helmi-	hiiri-	huuh-	lapin-	lehto-	sarvi- varpus-	viiru- yht.
    pöllö  pöllö  kaja  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö 

HAN	14							14	28
JKL			1		1		1	2	5
JMLK	17		2		1	3	7	11	41
JOU	6		1					4	11
JÄM	3						1	7	11
KAN	3								3
KON	9		3	1			1	4	18
KOR	21		2		2	3	1	8	37
KUH					1		1	5	7
LAU	23		6	1	5	1	4	18	58
LEI	15		1	2				5	23
LUH	1						1	3	5
MUU	7						2	3	12
PET	13						3	8	24
PIH	5		1						6
SAA	11				1			6	18
SUM	12		3	1				9	25
SUO					1				1
TOI	11	1	1	5	2		5	9	34
UUR	5							3	8
VII	11							2	13
ÄÄN	17		5	1			5	7	35

yht.	204	1	26	11	14	7	32	128	423

Kartta reviireistä