Pöllökevät lyö ennätyksiä yhä selvemmin, vaikka viimeisen viikon aikana kuuntelusäät ovatkin olleet pääosin kehnoja. Helmipöllömäärä on ollut kevään mittaan lähes kaiken aikaa noin kaksinkertainen loistovuoteen 2005 nähden. Nyt suhteellinen ero näyttää kasvaneen vähän tuostakin. Lapin-, varpus- ja sarvipöllön osalta huutelukausi on vielä parhaimmillaan, kun taas viiru- ja lehtopöllö sekä huuhkaja näyttävät hiljentyneen lähes täysin. Aineisto sisältää myös 2.4. löytyneet viisi viirupöllön pesää, joilta ei kuulunut pihaustakaan huuteluaikaan.

Huutelureviirien tilanne on 2.4. jälkeen seuraava (vertailuvuosien tiedot vastaavalta ajankohdalta): 

       2006    2005  2004  2003  2002  2001  1998   

helmipöllö   398    191   18   93   158    9   214 
viirupöllö   190     89   27   67   77   16   80 
huuhkaja    48     25   13   19   18   10   22 
lehtopöllö   35     10    6   17   21    5   14 
varpuspöllö   30     24    4   37   40   20   36 
sarvipöllö   23     3    1   1    3    1   16 
hiiripöllö   11     1    0   6    0    0    1 
lapinpöllö    4     11    2   5    0    0   12 

yht.      739         

Reviirit 2006 kunnittain

	helmi-	hiiri-	huuh-	lapin-	lehto-	sarvi-	varpus-	viiru-	yht.
    pöllö  pöllö  kaja  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö  pöllö

HAN	35		1		1	11		14	62
JKL	4		2		6			2	14
JMLK	31		2		2		8	19	62
JMSK	2							1	3
JOU	7	3	2			1		4	17
JÄM	17		5		2		2	4	30
KAN	5							4	9
KON	42	3	5		2	5	3	20	80
KOR	41	3	5	1	5			29	84
KUH	6		1					5	12
LAU	22		5		13		2	7	49
LEI	14	1		2				2	19
LUH	12		2			3		15	32
MUU	14		4		1		2	11	32
PET	24		4					16	44
PIH	6		1			1		3	11
SAA	15	1	1				1	2	20
SUM	13						2	4	19
SUO	2								2
TOI	15		2		3	1	5	5	31
UUR	7		1					3	11
VII	41		3	1			1	14	60
ÄÄN	23		2			1	4	6	36

yht.	398	11	48	4	35	23	30	190	739

Reviirikartta