Tomi Hakkari

Pöllökevät alkaa olla kuuntelujen osalta loppusuoralla. Kokonaisreviirimäärässä on päästy tähän mennessä jo yli 400:n, mutta havainnot jakautuvat kaikkea muuta kuin tasaisesti. Keski-Suomessa on selviä kehnoja alueita. Yleisesti ottaen lännessä on Kuhmoisia ja Jämsää lukuun ottamatta jopa erinomainen vuosi. Hyvä alue jatkuu Suomenselän puolelle. Savossa taas on huomattavasti hiljaisempaa, ja tämä säteilee myös alueemme itäreunalle. Reviirien määrä kunnittain 1.4.2015 löytyy alta taulukosta. Reviirikartat (josta huuhkajatäpät suojelusyistä puuttuvat) on esillä kolmesta kohtaa kevättä: huhtikuun alusta, maaliskuun puolivälistä ja maaliskuun alusta.

kunta/laji laji
kunta helmipöllö huuhkaja lapinpöllö lehtopöllö sarvipöllö varpuspöllö viirupöllö Kaikki yhteensä
HAN 0 0 0 0 0 2 0 2
JKL 31 6 0 7 3 9 18 74
JOU 0 0 1 0 0 1 2 4
JÄM 4 1 0 1 1 2 4 13
KAN 4 0 0 0 1 1 6 12
KON 10 4 1 0 0 1 7 23
LAU 6 2 0 1 0 4 6 19
LUH 1 1 2 0 2 1 9 16
MUU 8 0 0 3 3 2 3 19
PET 20 2 0 0 1 11 12 46
PIH 11 1 1 0 0 0 3 16
SAA 28 2 3 2 5 2 16 58
TOI 4 0 1 0 0 2 4 11
UUR 4 0 0 0 1 2 5 12
VII 13 1 0 0 1 2 12 29
ÄÄN 26 9 0 1 1 16 27 80
Kaikki yhteensä 170 29 9 15 19 58 134 434

pöllöreviiritilanne01042015

 

 

pöllöreviiritilanne16032015

pöllöt2015

pöllöt2015
Karttaa klikkaamalla saa sen avattu ja zoomattua paremmin erottuvaksi.

Vuosien välisessä vertailussa löytyi harmittavan vähän vertailudataa aivan viime vuosilta, joista on edustettuna vain kehno kevät 2013. Muut vertailuvuodet ovat supervuosi 2009 sekä tätä edeltäneet kaksi hyvää nousu-/huippuvuotta. Lukuja vertaillessa huomaa, että varpuspöllöllä näyttäisi edelleen olevan muihin lajeihin verrattuna erittäin hyvä vuosi. Lapinpöllöjäkin on löytynyt verraten hyvin, nyt havainnot kylläkin jakautuvat totuttua laajemmalle alueelle, osin myös uusille. Muuten määrät himmenevät aika lailla hyvätasoisten vertailuvuosien lukemiin nähden. Viirupöllön voi kai suurin piirtein katsoa toipuneen vuoden 2009 jälkeen tapahtuneesta massiivisesta romahduksesta. Helmipöllön määrät jäävät selvästi vastaavista vertailuvuosista. Osittain tämä voi johtua siitä, että perinteisesti suosituilta retkeilymailta ei ole kovin kummoisesti tänä keväänä reviirejä löytynyt. Taulukon alla on myös hahmotelma pöllövuoden tasosta kertyneeseen havaintoaineistoon perustuen. Karttaan on suodatettu reviiriaineistosta pisteet niiden lajien osalta, jotka indikoivat parhaiten myyräkantojen tilaa.

laji/vuosi 2015 2013 2009 2008 2006
helmipöllö 170 23 768 308 398
viirupöllö 134 13 465 173 190
varpuspöllö 58 16 49 53 30
huuhkaja 29 15 67 36 48
sarvipöllö 19 2 145 18 23
lehtopöllö 15 5 57 30 35
lapinpöllö 9 2 15 5 4
hiiripöllö 0 4 1 5 11

pöllöt2015_kevään taso

Tiiraan havaintoja ilmoitettaessa on hyvä muistaa kommentoida jotakin linnun paikasta, koska ilman linnun paikkaa havainto jää kovin epämääräiseksi (tässä ilmoitustarkkuudessa on tapahtunut viime aikoina huomattavaa parannusta). Jos on ilmoitettu ainoastaan havaintopaikka, tulkitsija saa tiedon, että pöllö on jossain havaintopaikkaa ympäröivällä noin 10-30 neliökilometrin alueella. Jos pöllöjä on vähänkin paremmin, valtaosa näistä epämääräisistä havainnoista joutuu käytännössä hukkaan, koska usein tuolle 10-30 neliökilometrin alueelle osuu muita tarkemmin paikannettuja reviirejä. Linnun paikkaa ei välttämättä tarvitse arvata karttaan, mikäli esimerkiksi lintu on etäällä, mutta maininta linnun suunnasta ja karkea toteamus etäisyydestä (aivan vieressä, ehkä kilometrin päässä, tolkuttoman kaukana) auttaa jo sekin paljon.