Pöllöreviiritilanne 2.4.2017

Tomi Hakkari (Jos yhteenvetoon viitataan mediassa, on lähteenä mainittava Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys)

Pöllökevät on huutelujen osalta suurin piirtein takana, ja ainakaan harrastajien kiinnostus ei muuttolintupaljoudessa pääosiltaan enää pöllöihin kohdistu – tosin rengastajilla homma on vasta alussa. Pöllökevään yhteenveto on aiheellista tehdä tässä vaiheessa, ja pesintämääristä tihkuu sitten tietoja muista kanavista. Parhaiden alueiden reviirimääriä on hehkutettu kevään mittaan jo moneen kertaan, ja noiden pöllökeskittymien hyvä tilanne on vain vahvistunut kevään edetessä. Muilta osin on todettava, että vaikka pientä liikahtamista alkukevään hiljaisilla alueilla paikoin tapahtui, kokonaisuutena suuressa osassa maakuntaa havaittujen huutelureviirien määrä on pienimuotoinen pettymys. Vahva odotus on kuitenkin ollut, että myyräkannat ovat nousussa ja viimeistään maaliskuussa huutelu kiihtyy vähintään tyydyttävälle tasolle niillä seuduin, joilla lopputalvesta vielä viivyteltiin. Toisaalta ensimmäisten pesäpaikkojen tarkastustietojen perusteella ainakin viirupöllön pesiä on löytynyt hyvin myös sellaisilla alueilla, joilla maastot olivat kuunteluretkillä arveluttavan hiljaisia.

Joka tapauksessa eletään vuosikymmenen parasta pöllövuotta, vaikka huutelureviirit eivät millään lailla tasaisesti jakaudukaan. Lapinpöllöreviirien määrä kipusi lopulta lähes kaksinkertaiseksi verrattuna kaikkien aikojen huippuvuoteen 2009.  Havaitut lapinpöllöreviirit keskittyvät valtaosin kahdelle suppealle alueelle, jotka ovat pääosin Joutsassa ja Konnevedellä – kummassakin tihentymässä on havaittu liki 10 reviiriä. Viime aikoina lapinpöllöistä on tehty myös näköhavaintoja alueilla, joilta ei ole minkäänlaisia reviiritietoja aiemmiltakaan vuosilta. Hiiripöllön 9 reviiriä ovat kahta lukuun ottamatta maaliskuisia näköhavaintoja, jotka voivat osittain kertoa enemmän vain pesimäaikaisesta esiintymisestä kuin varmoista reviireistä.

Alueellisesti tarkasteluna reviirejä on kertynyt erityisen hyvin kolmesta hotspotista – Konneveden pohjoisosasta ja Äänekosken itäreunalta, Jyväskylän Putkilahden – Joutsan länsireunan alueelta sekä Jyväskylän lounaispuolelta. Kaksi ensimmäistä aluetta ovat aivan käsikirjoituksen mukaisia ilmiöitä, kolmannessa taas myyräkannat vaikuttavat vahvistuneen yllättävänkin nopeasti, koska vuosi sitten samoissa maastoissa oli aivan tyhjää.

Reviiritilanne kunnittain 2.4:

laji
kunta helmipöllö hiiripöllö huuhkaja lapinpöllö lehtopöllö sarvipöllö varpuspöllö viirupöllö Kaikki yhteensä
HAN 23 1 3 2 1 1 18 49
JKL 27 1 5 1 14 1 7 20 76
JOU 12 7 2 10 31
JÄM 10 1 1 1 3 3 3 22
KAN 1 1
KON 58 1 8 9 4 35 115
KUH 2 2 1 1 2 3 11
LAU 17 4 5 1 22 49
LUH 8 1 1 1 7 18
MUU 6 2 2 7 17
PET 8 1 1 3 5 18
PIH 8 2 4 2 1 1 5 23
SAA 2 1 1 1 8 13
TOI 10 1 1 1 3 6 22
UUR 6 1 12 19
VII 7 1 1 3 12
ÄÄN 27 9 2 5 17 60
Kaikki yhteensä 231 9 36 27 26 8 37 182 556

Alla olevasta taulukosta ilmenevät reviirimäärät aiempien vuosien vastaavalta ajankohdalta, valitettavasti 2010-luvulta ei ole kaikkien kelvollistenkaan vuosien lukemia huhtikuun alusta. Historian selvästi parhaan kevään 2009 lisäksi aineistoa on tämän vuosikymmenen kuudelta viime vuodelta sekä vuotta 2009 edeltävistä vuosista hyvä nousukevät 2008 ja huippuvuosi 2006:

laji/vuosi 2017 2016 2015 2013 2009 2008 2006
helmipöllö 231 77 170 23 768 308 398
viirupöllö 182 113 134 13 465 173 190
varpuspöllö 37 32 58 16 49 53 30
huuhkaja 36 23 29 15 67 36 48
lapinpöllö 27 8 9 2 15 5 4
lehtopöllö 26 21 15 5 57 30 35
hiiripöllö 9 2 0 4 1 5 11
sarvipöllö 8 11 19 2 145 18 23

Kartta pöllöreviirien sijainneista. Klikkaa karttaa, niin näet yksityiskohdat paremmin. Aineistossa eivät näy huuhkaja- ja lapinpöllöreviirit: