Alla on lopullinen tilanne talvilajeista. Listalla on nyt 80 lajia. Tavallisimpia puuttujia ovat silkkiuikku, lapin- ja sarvipöllö, punakylkirastas, kirjosiipikäpylintu sekä nokkavarpunen. Lajin perässä on tietoon tulleen ensihavainnon kunta. Jos lajista on ”KSLY-trivian” mukaan alle sata havaintoa (vuoteen 1996 asti, mihin katsauksia on julkaistu), on lajin perässä suluissa myös epävirallinen havaintojen määrä mukaan lukien tämäntalviset. (Siis talvihavainnot väliltä 1.1.97-28.2.99 puuttuvat luvuista.) Viime listan jälkeen tulleet uudet havainnot on erotettu plussalla. Kovin havis tähän asti on JÄM Lokalahdella 4.12. maleksinut suopöllö. Kyseessä on ensimmäinen talvihavainto lajista. Keski-Suomessa on nyt talviaikaisia havaintoja 126 lajista. Kautta aikain toiset havainnot on tehty VUORIHEMPOSTA (eka havainto helmikuulta) ja punasotkasta.

kuikka (6) KOR/MUU
merimetso (30) SAA
laulujoutsen JOU
tavi (16) ÄÄN
sinisorsa JKL
punasotka (2) JKL 
tukkasotka (15) JÄM
ALLIHAAHKA (15) ÄÄN
alli (13) ÄÄN
mustalintu (8) JOU

pilkkasiipi (19) HAN
telkkä JOU
tukkakoskelo (13) JMLK 
isokoskelo JOU
kanahaukka ÄÄN
varpushaukka VII
maakotka (11) KON
ampuhaukka (24+2) JKL
pyy MUU
riekko KON

teeri JÄM
metso PET
peltopyy SAA
fasaani JMLK
nokikana (6) JÄM
kalalokki (21) SAA
harmaalokki JKL
kesykyyhky JKL
huuhkaja KON
hiiripöllö (51+1) KAN

varpuspöllö JOU
lehtopöllö SAA
viirupöllö MUU
suopöllö (1) JÄM
*helmipöllö ÄÄN
harmaapäätikka LAU
palokärki JKL
käpytikka JKL
valkoselkätikka (17+1) LUH
pikkutikka (62) KON

pohjantikka (51+1) LUH
tilhi SAA
koskikara SAA
punarinta (24) SAA
mustarastas JKL
räkättirastas ÄÄN
mustapääkerttu (16) SAA
hippiäinen ÄÄN
pyrstötiainen JOU
hömötiainen JKL

töyhtötiainen JMLK
kuusitiainen KUH
sinitiainen JKL
talitiainen JKL
puukiipijä MUU
isolepinkäinen (73+1) JOU
närhi KOR
kuukkeli (26) SAA
harakka JKL
pähkinähakki (44) JÄM

naakka JKL
varis JKL
korppi KOR
kottarainen JKL
varpunen JKL
pikkuvarpunen (30+1) LAU
peippo (88+1) JKL
järripeippo (43) ÄÄN
viherpeippo JKL
tikli (68+1) JKL

vihervarpunen MUU
VUORIHEMPPO (3) JKL
urpiainen JKL
tundraurpiainen (47) ÄÄN
pikkukäpylintu LAU
*isokäpylintu ÄÄN (12+1)
taviokuurna KAN
punatulkku JKL
pulmunen (11+1) JÄM
keltasirkku JKL