Alla on tiivistetysti KSLY:n lintutalven 2008-09 havaintotriviaa.

Vielä ehti yksi uusi laji sujahtaa talven 2008-09 listalle, kun Jyväskylän (mlk:n) Tikkamannilassa rautiainen tupsahti lintulaudan alle helmikuun puolivälissä (alla olevissa listoissa on käytetty alkutalven mukaisia kunnannimiä). Missä lie tuokin otus pärjäillyt tuohon asti? Näin ollen talven lajimäärässä syntyi uusi ennätys, 99 lajia! Neljä viimeisintä tulosta ovat olleet 98, 98, 88 ja 99, joten sadan lajin rajan voinee ennustaa rikkoutuvan lähitalvina.

Lisäksi loppukuusta tehtiin vielä muutama viivyttelyennätys, ja rautiainen ylsi jopa ensimmäiseen todettuun onnistuneeseen talvehtimiseen.

Sarvipöllöt huutelivat lajin hulppeasti yli sadan talvisaikaisen havainnon rajan (kiitokset Tomi Hakkarille reviiriryteikön listailusta). Muita ”säläosastoon” siirtyjiä ei päättyneellä talvikaudella ollut, mutta merimetso, kuukkeli ja pähkinähakki ovat jo hyvin lähellä.

Kaikkina aikoina KSLY:n nykyisellä toimialueella on havaittu talviaikaan yhteensä 148 lintulajia – siis melko tarkalleen puolet alueen koko lajimäärästä (300). Tänä talvena tuo lista ei kasvanut.

Kymmenenä viime talvena (kuluva talvi mukaan lukien) on havaittu yhteensä 137 lajia. Näistä 57 lajia on sellaisia, että ne on tavattu kaikkina yhdeksänä talvena 1999-2008 (tätä talvea ei ole laskuissa mukana). Lisäksi pikkukäpylintu on havaittu kaikkina muina paitsi kahtena talvena, joilta on kuitenkin listalla lajilleen määrittämätön pikku-/isokäpylintu. Kahdeksan ruksin lajeja (1 puuttuva talvi) on yhdeksän: mustalintu, merimetso, kala- ja harmaalokki, hiiripöllö, punarinta, kottarainen, järripeippo ja taviokuurna. Vain yhtenä listanpitoajan talvena havaittuja lajeja on vastaavasti 21.

Listahistorian talvilajien määrät:

2007-08 88
2006-07 98
2005-06 98 (kaikkien aikojen ennätys ennen tätä talvea)
2004-05 87
2003-04 88
2002-03 82
2001-02 88
2000-01 96
1999-00 80

Tänä talvena (1.12.2008-1.2.2009) KSLY:n alueella on havaittu 99 lajia. (Havainnot on poimittu Tiira-järjestelmästä ja vain sieltä). Siten kuluva talvi sivuaa kaikkien aikojen ennätystä (talvet 2005-06 ja 2006-07).

Tavallisimmat tänä talvena vielä havaitsemattomat lajit ovat allihaahka, alli, pikku-uikku, punakylkirastas, lapintiainen, hemppo, vuorihemppo, isokäpylintu, nokkavarpunen ja pulmunen, jotka kaikki on tavattu vähintään kolmena yhdeksästä edellistalvesta ja vähintään kymmenen kertaa kautta aikain.

Ennätyksellisen myöhäisiä havaintoja on tehty seuraavista lajeista:

kyhmyjoutsen  1.1. JÄM (entinen ennätys 27.9.1994)
lapasotka    2.1. MUU (14.12.1991)
piekana    15.2. JÄM (2.12.2005)
tuulihaukka   9.2. PIH (25.12.1978)
luhtakana   25.2. JÄM  (1.1.2003)
nokikana    11.3. JÄM  (8.2.1975)
pikkulokki   28.1. LAU (2.12.2001)
suopöllö    25.2. JOU (4.12.1999)
niittykirvinen 25.2. JÄM (18.2.2001)
rautiainen kevääseen JMLK (11.2.1999)

Kyhmyjoutsenta tehtiin ensimmäinen joulukuinen havainto Keski-Suomessa. Lapasotkasta ja pikkulokista tehtiin ensimmäiset tammikuiset havainnot. Tuulihaukkaa ja suopöllöä ei ole aiemmin nähty helmikuussa, eikä piekanaa tammi- eikä helmikuussa.

Ennätyssuuria talvisia kerääntymiä on laskettu seuraavista lajeista:

suopöllö  5 JOU  (entinen ennätys 1)
viirupöllö 3 KON    (2)
pyy    6 JMLK   (4)
fasaani  16 VII   (15)
naakka 1050 JKL  (1000)
korppi  150 PIH, SAA (85)

Harvinaisimmat tänä talvena havaitut lajit ovat kyhmyjoutsen, merihanhi, lapasotka, hiirihaukka, piekana, tuulihaukka, luhtakana, kurki, pikkulokki, suopöllö, niittykirvinen ja rautiainen. Kaikista näistä on alle viisi talvihavaintoa ennen tätä kautta. Harvalukuisista lajeista myös taveja, mustalintuja, kaakkureita, kuikkia, maakotkia, ampuhaukkoja ja sarvipöllöjä on havaittu poikkeuksellisen paljon.

Lopulta talven 2008-09 varsinaiseen lajilistaan. Alle sata kertaa kaikkina aikoina talviaikaan tavatuista lajeista on mainittu havaintojen lukumäärä tapaan aiempien havaintojen määrä + kuluvan talven havaintomäärä. Lisäksi näiden lajien kohdalla on mainittu tämän talven havaintojen kunnat tarvittaessa havaintomäärineen. Kunnat ovat 1.12.2008 tilanteen mukaan, joten vuodenvaihteen kuntaliitoksia ei ole otettu huomioon. (Lukuja ei pidä ottaa aivan täsmällisenä totuutena. Havaintojen erottelu toisistaan on joskus lähes mielivaltaista puuhaa, eikä KSLY:n arkisto ole vielä siinä kunnossa, että havaintojen tarkka laskeminen olisi kaikkien lajien kohdalla mahdollista.)

Pyydän ilmoittamaan havaituista virheistä, poikkeavista tulkinnoista yms. suoraan minulle.

———————————

kyhmyjoutsen   2+1 JÄM
laulujoutsen
merihanhi    1+1 KON
haapana     20+1 LAU
tavi      30+4 JÄM, JMLK 2, JKL

sinisorsa
tukkasotka   26+2 LAU, MUU
lapasotka    1+2 LAU, MUU
mustalintu   37+5 JKL, LAU, ÄÄN, JÄM, KOR
10. pilkkasiipi 70+7 KUH, KOR 2, MUU 2, KON, LAU

telkkä
uivelo      9+1 JMLK
tukkakoskelo  27+1 KOR
isokoskelo
pyy

riekko
teeri
metso
fasaani
20. kaakkuri  38+4 KOR 2, KUH 2

kuikka     31+4 KOR, LAU, ÄÄN, JKL
silkkiuikku   60+2 ÄÄN-LAU, JÄM
härkälintu    6+1 LAU
merimetso    88+6 LAU, KON, JKL, JÄM 2, ÄÄN
harmaahaikara  9+3 JÄM 2, KUH

merikotka    40+3 ÄÄN, LAU, SAA
kanahaukka
varpushaukka
hiirihaukka   4+1 JÄM (lisäksi on hiirihaukka/piekana KOR)
30. piekana   1+3 JOU, JÄM 2

maakotka    35+4 PIH 2, KAN, JÄM
tuulihaukka   2+1 PIH
ampuhaukka   60+13 LAU 5, JKL 4, MUU, JMLK 2, ÄÄN
luhtakana    1+1 JÄM
nokikana     6+1 JÄM

kurki      2+1 SAA
lehtokurppa   6+1 JKL
pikkulokki    2+1 LAU
kalalokki
40. harmaalokki

merilokki    7+1 JÄM
kesykyyhky
turkinkyyhky  10+1 JÄM
huuhkaja
hiiripöllö

varpuspöllö
lehtopöllö
viirupöllö
lapinpöllö   64+5 JOU, PET, KON 2, TOI
50. sarvipöllö 

suopöllö     1+1 JOU
helmipöllö
harmaapäätikka
palokärki
käpytikka

valkoselkätikka
pikkutikka
pohjantikka
niittykirvinen  2+1 JÄM
60. tilhi

koskikara
peukaloinen   11+1 JÄM
rautiainen    4+1 JMLK
punarinta    72+2 JKL, JMLK
mustarastas

räkättirastas
laulurastas   6+1 LAU
mustapääkerttu 42+3 JKL 2, SAA
hippiäinen
70. pyrstötiainen

hömötiainen
töyhtötiainen
kuusitiainen
sinitiainen
talitiainen

pähkinänakkeli
puukiipijä
isolepinkäinen
närhi
80. kuukkeli  79+6 KAN, ÄÄN 3, SAA, KOR

harakka
pähkinähakki  82+7 SAA, JMLK 2, PET, JKL 2, ÄÄN
naakka
varis
korppi

kottarainen
varpunen
pikkuvarpunen
peippo
90. järripeippo

viherpeippo
tikli
vihervarpunen
urpiainen
tundraurpiainen

pikkukäpylintu
taviokuurna
punatulkku
99. keltasirkku

Harri Högmander