Talvena 2009-10 KSLY:n alueella havaittiin 95 lajia. (Kaikki havainnot on poimittu Tiira-havaintojärjestelmästä.) Helmikuussa ei enää havaittu uusia lajeja. Viimeisin merkittävä havainto on Keski-Suomen Luontomuseolle tuotu lokinraato, joka oli otettu talteen Päijänteeltä joulukuussa. Nuori lintu on todennäköisesti iso- ja harmaalokin risteymä.

Talven lajimäärä on kaikkien aikojen viidenneksi suurin (ks. alla).

Listahistorian talvilajien määrät:

2008-09 99 (kaikkien aikojen ennätys)
2007-08 88
2006-07 98
2005-06 98
2004-05 87
2003-04 88
2002-03 82
2001-02 88
2000-01 96
1999-00 80

Tavallisimmat havaitsemattomat lajit talvella 2009-10 ovat allihaahka, tukkakoskelo, pikku-uikku, hiirihaukka (hiirihaukkalaji on), sarvipöllö, peukaloinen, laulurastas, mustapääkerttu, lapintiainen, vuorihemppo ja isokäpylintu, jotka on tavattu vähintään neljänä kymmenestä edeltävästä talvesta.

Keski-Suomelle uutena talvilajina havaittiin muuttohaukka. KSLY:n alueella on nyt tavattu 149 lajia talviaikaan. Muut harvinaisimmat talven lajit ovat kyhmyjoutsen, metsähanhi, lapasotka, härkälintu, lehtokurppa, nauru- ja merilokki, suopöllö, niittykirvinen, virtavästäräkki ja rautiainen, joista on alle kymmenen talvihavaintoa ennen tätä kautta. Harvalukuisista lajeista myös haapanoita, tukkasotkia, alleja, mustalintuja, pilkkasiipiä, uiveloita, merikotkia, maakotkia, västäräkkejä ja punarintoja on havaittu poikkeuksellisen paljon.

Ennätyksellisen myöhäisiä havaintoja on tehty seuraavasti (suluissa entinen ääripäivä):

alli      18.2. JÄM (12.2.1985)
pilkkasiipi   28.1. LAU (11.1.2001)
muuttohaukka  13.12. JKL (14.10.2003, -06 ja -09)
virtavästäräkki 8.12. JÄM (1.12.1984)

Ennätyssuuria talvisia kerääntymiä tai parvia on laskettu seuraavista lajeista (suluissa entinen ennätys):

uivelo     4 JÄM  (2)
merikotka   2 JKL  (1)
muuttohaukka  1 JKL  (0)
merilokki   4 JÄM  (1)
sinitiainen  78 ÄÄN (71)
korppi    220 SAA (150)
tikli     50 JÄM (48)
nokkavarpunen 3 KUH  (2)

———————————

HAVAITUT LAJIT (alle 100 kertaa talviaikaan havaituista on ilmoitettu havaintomäärä: aiemmat + tämäntalviset kunnittain)

kyhmyjoutsen   2+1 KUH
laulujoutsen
metsähanhi    4+2 JKL, ÄÄN
haapana     21+3 MUU, LAU 2
tavi      34+3 JKL 3

sinisorsa
tukkasotka   28+7 MUU 2, JKL 3, LAU 2
lapasotka    3+1 ÄÄN
alli      24+4 JÄM 3, LAU
10. mustalintu 42+11 JOU, JKL 3, ÄÄN 3, LAU 2, JÄM, MUU

pilkkasiipi   77+17 JOU, JÄM 4, LAU 5, ÄÄN, PIH, JKL 4, KUH
telkkä
uivelo     10+2 JÄM, JKL
isokoskelo
pyy

riekko
teeri
metso
fasaani
20. kaakkuri  42+2 JKL, KUH

kuikka     35+3 KUH, JKL, ÄÄN
silkkiuikku   62+4 LAU 2, JÄM, JOU
härkälintu    7+1 LUH
merimetso    94+5 JÄM 2, KON, KUH, JKL
harmaahaikara  12+1 JÄM

merikotka    43+12 LAU 2, JKL 4, ÄÄN 3, JÄM, KUH, VII
kanahaukka
varpushaukka
hiirihaukka/piekana
30. maakotka  39+6 PIH, SAA 2, JKL 2, JÄM

ampuhaukka   73+2 JÄM, LAU
muuttohaukka   0+1 JKL
lehtokurppa   6+1 JKL
naurulokki    4+1 JÄM
kalalokki

harmaalokki
merilokki    8+5 JKL 3, JÄM 2
kesykyyhky
turkinkyyhky  11+1 JÄM
40. huuhkaja

hiiripöllö
varpuspöllö
lehtopöllö
viirupöllö
lapinpöllö   69+1 ÄÄN

suopöllö     2+2 JÄM, JKL
helmipöllö
harmaapäätikka
palokärki
50. käpytikka

valkoselkätikka
pikkutikka
pohjantikka
niittykirvinen  3+1 JKL
virtavästäräkki 1+1 JÄM

västäräkki   11+4 JKL, JÄM 2, MUU
tilhi
koskikara
rautiainen    5+2 SAA, LAU
60. punarinta  74+11 JÄM 2, HAN, JKL 5, ÄÄN 2, VII

mustarastas
räkättirastas
punakylkirastas 40+1 JKL
hippiäinen
pyrstötiainen

hömötiainen
töyhtötiainen
kuusitiainen
sinitiainen
70. talitiainen

pähkinänakkeli
puukiipijä
isolepinkäinen
närhi
kuukkeli    85+6 PIH, SAA, ÄÄN 3, KAN

harakka
pähkinähakki  89+2 JKL, PIH
naakka
varis
80. korppi

kottarainen
varpunen
pikkuvarpunen
peippo
järripeippo

viherpeippo
tikli
vihervarpunen
urpiainen
90. tundraurpiainen

pikkukäpylintu
taviokuurna
punatulkku
nokkavarpunen  23+2 KUH, JÄM
95. keltasirkku

Harri Högmander