Harri Högmander

Tämä on talven 2010-2011 lopullinen talvilintulista. Listalle on koottu Tiirasta joulu-helmikuussa KSLY:n alueella tavatut lintulajit.

Listalle saatiin koko talvelta 85 lajia. Lajimäärä on heikoin vuosikausiin, mutta olipa harvinaisen pitkä ja kova talvikin. Siihen nähden lajirikkautta voi pitää jopa yllättävänä.

KSLY:n kaikkien aikojen talvilistalla on 149 lajia. Tänä talvena ei havaittu uusia lajeja. Listahistorian aikaiset talvikohtaiset lajimäärät:

 
2009-10 95
2008-09 99 (kaikkien aikojen ennätys)
2007-08 88
2006-07 98
2005-06 98
2004-05 87
2003-04 88
2002-03 82
2001-02 88
2000-01 96
1999-00 80

Harvinaisimmat tänä talvena havaitut lajit ovat viitatiainen, sepelkyyhky, hiirihaukka, nokikana ja rautiainen. Myös pikku-uikusta, maakotkasta ja lapintiaisesta on tehty poikkeuksellisen paljon havaintoja. Peltopyy on havaittu kahdeksan ja allihaahka viiden talven tauon jälkeen.

 

Merimetso saavutti uutena lajina sadan talvihavainnon rajan.

Tavallisimmat talvelta puuttumaan jääneet lajit ovat haapana, tukkasotka, mustalintu, pilkkasiipi, kaakkuri, kuikka, kalalokki, lapin- ja sarvipöllö ja punakylkirastas. Ne on havaittu 2000-luvulla vähintään seitsemänä talvena kymmenestä.

Ennätyksellisen myöhäinen havainto tehtiin seuraavasta lajista (suluissa entinen ennätys):

viitatiainen läpi talven PIH (4.2.1996)

Viitatiaista ei ole ennen tätä talvea tavattu joulu- eikä tammikuussa eikä laji ole aiemmin talvehtinut onnistuneesti Keski-Suomessa.

 

Ennätyssuuria talvikerääntymiä tai -parvia havaittiin seuraavasti (suluissa vanha ennätys):

 
pyy     8 JÄM (6)
hömötiainen 20 KAN (15)
peippo    7 JÄM (5)

HAVAITUT LAJIT (alle 100 kertaa talviaikaan havaituista on ilmoitettu havaintomäärä: aiemmat + tämäntalviset kunnittain)

 

 
laulujoutsen
tavi      37+2 JÄM, KON
sinisorsa
allihaahka   19+1 JÄM
telkkä

uivelo     12+1 ÄÄN
tukkakoskelo  28+1 KON
isokoskelo
pyy
riekko

teeri
metso
peltopyy
fasaani
pikku-uikku  18+3 JÄM, ÄÄN, LAU

silkkiuikku  66+1 JKL
merimetso   99+1 JKL
harmaahaikara 13+1 JÄM
merikotka   55+1 PIH
kanahaukka

varpushaukka
hiirihaukka   5+1 LAU
ampuhaukka   75+1 JKL
maakotka    45+5 SAA 2, PIH 2, ÄÄN
nokikana    7+1 JÄM

harmaalokki
kesykyyhky
sepelkyyhky   4+1 JÄM
turkinkyyhky  12+1 JÄM
huuhkaja

hiiripöllö
varpuspöllö
lehtopöllö
viirupöllö
helmipöllö

harmaapäätikka
palokärki
käpytikka
valkoselkätikka
pikkutikka

pohjantikka
tilhi
koskikara
peukaloinen  12+1 JÄM
rautiainen   7+1 JÄM

punarinta   85+7 ÄÄN 2, JÄM, LAU 2, JKL 2
mustarastas
räkättirastas
mustapääkerttu 45+1 JKL
hippiäinen

pyrstötiainen
viitatiainen  1+2 PIH, LUH
hömötiainen
lapintiainen  15+2 KAN, PIH
töyhtötiainen

kuusitiainen
sinitiainen
talitiainen
pähkinänakkeli
puukiipijä

isolepinkäinen
närhi
kuukkeli    91+4 SAA, ÄÄN, JÄM, LAU
harakka
pähkinähakki  91+8 JKL 3, LAU, VII 2, PET, PIH

naakka
varis
korppi
kottarainen
varpunen

pikkuvarpunen
peippo
järripeippo
viherpeippo
tikli

vihervarpunen
urpiainen
tundraurpiainen
pikkukäpylintu
isokäpylintu  31+3 JKL, PIH 2

taviokuurna
punatulkku
nokkavarpunen 25+1 JKL
pulmunen    21+2 SAA, JÄM
keltasirkku
85