Harri Högmander

Tämä on talven 2012-13 lopullinen talvilista. Listalle on koottu Tiirasta joulu-helmikuussa 2012-13 KSLY:n alueella tavatut lintulajit.

Viimeiselläkin viikolla listalle saatiiin vielä uusi laji, kun aiemmin havaittu sarvi-/suopöllö tarkentui sarvipöllöksi Pihtiputaalta. Lajimäärä ei siten muuttunut. Saavutettu 86 lajia on kymmenenneksi suurin talvilistojen 14-vuotisessa historiassa. Varhain alkanut oikea talvi verotti lajistoa rajusti, mutta silti talveen mahtui runsaasti harvinaisia ja kiintoisia lintuja.

Aivan lopputalvesta tehtiin vielä lisää havaintoja merikotkasta (peräti 3!), maakotkasta, ampuhaukasta ja isokäpylinnusta. Myöhäisyysennätyksiään kohentaneista linnuista ainakin liejukana selvisikin talven yli. (Olen pitänyt onnistuneen talvehtimisen rajana maaliskuun puoliväliä.)

KSLY:n talvilistalla oli ennen tätä kautta yhteensä 151 lajia. Tänä talvena listalle liittyi mustakurkku-uikku. Sen ohella harvinaisimmat havaitut lajit olivat liejukana, nokikana, lehtokurppa, uuttukyyhky, sepelkyyhky, harjalintu ja pajusirkku. Myös merikotkia, turkinkyyhkyjä ja isokäpylintuja tavattiin poikkeuksellisen paljon. Punarinta- ja kuukkelihavaintojen kokonaismäärät saavuttivat sadan rajan tänä talvena.

Tavallisimmat tältä talvelta puuttuvat lajit ovat haapana, tavi, tukkasotka, uivelo, kaakkuri, merimetso, harmaahaikara, merilokki, punakylkirastas, mustapääkerttu ja pähkinänakkeli. Ne on havaittu 2000-luvulla vähintään seitsemänä talvena 12:sta.

Myöhäisimpiä havaintoja on tehty seuraavista lajeista (suluissa edellinen ennätys):

mustalintu         2.3. KON (28.2.1994 JOU)
mustakurkku-uikku     18.12. ÄÄN (3.11.1990 HAN)
liejukana     kevääseen asti JÄM (5.1.2004 JÄM)
kalalokki         18.2. JOU (15.2.1981 JKL)
uuttukyyhky        14.3. JÄM (2.12.2006 KON)

Mustakurkku-uikkua ei ole aiemmin havaittu joulukuussa, liejukanaa helmi- tai maaliskuussa, uuttukyyhkyä tammi- tai helmikuussa, eikä mustalintua maaliskuussa.

Ennätyksellisiä talvikerääntymiä on havaittu seuraavasti (suluissa entinen ennätys):

mustakurkku-uikku 1 ÄÄN (0)
pähkinähakki    4 JKL (3)
pikkuvarpunen   50 JÄM (46)
peippo       8 LAU (7)
punatulkku    82 SAA (50)

HAVAITUT LAJIT (alle sata kertaa talviaikaan havaituista on ilmoitettu havaintomäärä: aiemmat + tämäntalviset kunnittain)

laulujoutsen
harmaahanhilaji
sinisorsa
allihaahka 20+2 LAU 2
mustalintu 55+2 ÄÄN, KON

pilkkasiipi
telkkä
tukkakoskelo 29+2 LAU, KON
isokoskelo
pyy

riekko
teeri
metso
fasaani
kuikka 44+2 HAN, JÄM (lisäksi on kuikkalintu JKL)

pikku-uikku 26+2 ÄÄN, LAU
silkkiuikku 73+1 ÄÄN
mustakurkku-uikku 0+1 ÄÄN
merikotka 61+8 UUR, LAU 2, KON 2, JÄM 2, MUU
kanahaukka

varpushaukka
maakotka 55+4 VII, JKL, LAU, ÄÄN
ampuhaukka 77+3 PIH, JOU, JÄM
liejukana 2+1 JÄM
nokikana 8+1 JÄM

lehtokurppa 8+2 JKL 2
kalalokki
harmaalokki
kesykyyhky
uuttukyyhky 1+1 JÄM

sepelkyyhky 7+1 ÄÄN
turkinkyyhky 14+2 JÄM, LAU
huuhkaja
hiiripöllö
varpuspöllö

lehtopöllö
viirupöllö
lapinpöllö 71+2 ÄÄN, JKL
sarvipöllö
helmipöllö

harjalintu 1+1 JÄM
harmaapäätikka
palokärki
käpytikka
valkoselkätikka

pikkutikka
pohjantikka
västäräkki 17+1 ÄÄN
tilhi
koskikara

punarinta
mustarastas
räkättirastas
hippiäinen
pyrstötiainen

hömötiainen
töyhtötiainen
kuusitiainen
sinitiainen
talitiainen

puukiipijä
isolepinkäinen
närhi
kuukkeli
harakka

pähkinähakki
naakka
varis
korppi
kottarainen

varpunen
pikkuvarpunen
peippo
järripeippo
viherpeippo

tikli
vihervarpunen
vuorihemppo  10+1 JÄM
urpiainen
tundraurpiainen

pikkukäpylintu
isokäpylintu 34+6 PIH 2, JKL, ÄÄN, KUH, HAN
taviokuurna
punatulkku
keltasirkku

pajusirkku 3+1 JÄM
86