Ennätyksellinen lintutalvi 2014-15

Harri Högmander

Tässä on koko talven 2014-15 yhteenveto perustuen Tiirassa ilmoitettuihin havaintoihin. Listalla on 104 lajia, mikä on uusi, uskomaton ennätys! Entinen oli tasan sata lajia kolmen talven takaa. Helmikuun jälkeen tuli vielä tietoon uusi tämäntalvinen mustapääkerttu Petäjävedeltä ja laulurastas Muuramessa venytti myöhäisyysennätystään 14.3. asti. Olen pitänyt onnistuneen talvehdinnan rajana päivämäärää 15.3., joten yhtä päivää jäi uupumaan tämä havaintosarja.

KSLY:n talvilajien listalla oli ennen tätä talvea 156 lajia. Tänä talvena nähtiin uusina lajeina selkälokki ja valkoposkihanhi, joten kokonaislajimäärä on nyt 158.*Niiden ohella harvinaisimmat havaitut talvilajit ovat punasotka, härkälintu, isolokki, suopöllö, uuttu- ja sepelkyyhky, kiuru, rautiaiset, laulurastaat ja kulorastas. Poikkeuksellisen runsaasti on nähty myös mustalintuja, uiveloita, kaakkureita, merikotkia, maakotkia, lehtokurppia, merilokkeja, punakylkirastaita, mustapääkerttuja sekä kirjosiipi- ja isokäpylintuja. Merikotka ylitti sadan rajan kaikkien aikojen talvihavaintojen lukumäärässä.

Tavallisimmat tämän talven listalta puuttuvat lajit ovat kyhmyjoutsen, metsähanhi, allihaahka, peltopyy, harmaahaikara, piekana, nokikana, jänkäkurppa, naurulokki, niittykirvinen, lapintiainen, hemppo, vuorihemppo ja pajusirkku, jotka on havaittu 2000-luvulla vähintään kolmena talvena (kuudestatoista).

Myöhäisimpiä havaintoja on tehty seuraavista lajeista (suluissa entinen ennätys):

valkoposkihanhi 18.12. LAU   (15.11.2011)
punasotka     8.2. JÄM    (8.1.2006)
selkälokki    3.12. MUU-JKL (26.11.2009)
laulurastas   14.3. MUU   (26.1.2001)

Ennätyksellisen suuria talvikerääntymiä on havaittu seuraavasti (suluissa entinen ennätys):

valkoposkihanhi 1 LAU     (0)
merikotka    2 JKL     (1)
lehtokurppa   2 K-S     (1)
kalalokki   70 JOU    (27)
harmaalokki 1160 JKL    (814)
selkälokki   1 MUU-JKL-TOI (0)
mustarastas  10 JOU, JKL  (9)
mustapääkerttu 3 MUU     (2)
naakka    1600 JKL   (1500)

HAVAITUT LAJIT (alle sata kertaa kautta aikain talviaikaan havaituista lajeista on ilmoitettu havaintomäärä: aiempien talvien havainnot yhteensä + tämäntalviset kunnittain eriteltynä):

laulujoutsen
valkoposkihanhi 0+1 LAU
haapana 25+1 JÄM
tavi 41+1 JKL
sinisorsa

punasotka 4+1 JÄM
tukkasotka 41+1 JKL
alli 32+2 SAA, JKL
mustalintu 61+8 SAA, ÄÄN 2, JKL, LAU 3, KON
pilkkasiipi

telkkä
uivelo 17+2 JKL, ÄÄN
tukkakoskelo 33+2 SAA, JKL
isokoskelo
pyy

riekko
teeri
metso
fasaani
kaakkuri 46+6 MUU, JKL 2, KUH 3

kuikka 47+1 JKL
pikku-uikku 29+2 LAU, JKL
silkkiuikku 79+3 KUH, ÄÄN, JKL
härkälintu 9+1 JKL
merimetso

merikotka 79+24=103! JKL 10, KUH 3, JÄM 5, LAU 3, PIH, PET, HAN
kanahaukka
varpushaukka
hiirihaukka 10+1 JKL
maakotka 62+8 PIH 2, SAA 3, JÄM 3

ampuhaukka 81+4 JÄM 2, KUH, PIH
lehtokurppa 10+2 ÄÄN, JKL
kalalokki
selkälokki 0+1 MUU-JKL-TOI
harmaalokki

isolokki 3+1 JKL
merilokki 19+3 KUH, JKL 2
kesykyyhky
uuttukyyhky 2+1 JÄM
sepelkyyhky 8+1 MUU

turkinkyyhky 17+1 JÄM
huuhkaja
hiiripöllö
varpuspöllö
lehtopöllö

viirupöllö
lapinpöllö 74+1 SAA
sarvipöllö
suopöllö 5+1 PIH
helmipöllö

harmaapäätikka
palokärki
käpytikka
valkoselkätikka
pikkutikka

pohjantikka
kiuru 2+1 JÄM
västäräkki 19+1 JÄM
tilhi
koskikara

peukaloinen 17+1 MUU
rautiainen 8+2 MUU 2
punarinta
mustarastas
räkättirastas

laulurastas 8+2 JKL, MUU
punakylkirastas 44+13 JKL 7, SAA, JOU, LAU 2, MUU, JÄM
kulorastas 7+1 SAA
mustapääkerttu 52+8 MUU, VII 2, JKL 3, SAA, PET
hippiäinen

pyrstötiainen
hömötiainen
töyhtötiainen
kuusitiainen
sinitiainen

talitiainen
pähkinänakkeli
puukiipijä
isolepinkäinen
närhi

kuukkeli
harakka
pähkinähakki
naakka
varis

korppi
kottarainen
varpunen
pikkuvarpunen
peippo

järripeippo
viherpeippo
tikli
vihervarpunen
urpiainen

tundraurpiainen
kirjosiipikäpylintu 57+6 MUU 5, JKL
pikkukäpylintu
isokäpylintu 40+7 JOU 2, JKL 4, ÄÄN
taviokuurna

punatulkku
nokkavarpunen 26+2 JÄM, VII
pulmunen 26+2 MUU, JKL
keltasirkku
104