Keski-Suomen pinnojen ohella toinen suosittu paikallisten pinnojen keruuharrastus ovat talvipinnat, joita ruksitaan kalenteritalven aikana joulu—helmikuussa.

Satasen sakki

Kaikkiaan KSLY:n toimialueella on tavattu talviaikaan 163 lintulajia sisältäen kuluvana talvena havaitut turturikyyhky, keltahemppo ja pikkusirkku. Alla olevalla talvipinnalistalla "Satasen sakki" ovat vähintään sata lajia hyväksytysti havainneet harrastajat.

Kuningaskalastaja, kuten Jämsän Lokalahden lintu kuvassa, on harvinaista herkkua Keski-Suomessa varsinkin talviaikaan. Janne Kilpimaa

Kuningaskalastaja, kuten Jämsän Lokalahden lintu kuvassa, on harvinaista herkkua Keski-Suomessa varsinkin talviaikaan. Janne Kilpimaa

Tilanne 17. 12. 2023 (suluissa muutokset kaudella 2023-24, uusimmat on vahvennettu):

Pekka Kyllönen  158 
Harri Högmander 155  
Markku Huikko  155 
 
Matti Häkkilä  154  
Tero Toivanen  152   
Kimmo Olkio   152 
Heikki Hiekkanen 152 
Rauno Pitkäniemi 151 
 
Lauri Hiekkanen 149 
Ilkka Vatanen  148   
Ari Sylgrén   148  
Martti Mikkola  147  
Eino Hiekkanen  147 
Ari Myllys    145 
  
Tero Linjama   144 
Jyrki Torniainen 144 
Asko Mäkinen   143 
Heikki Helle   141 
Jari Niskanen  140  

Kalle Hiekkanen 139     
Hannu Tammelin  139 
Teemu Fors    138  
Martti Tuukkanen 137  

Panu Hämäläinen 134   
Jarmo Jokinen  131  

Sami Ylistö   129 (1: peukaloinen)
Tomi Hakkari   127  
Seppo Mertanen  126   
    
Kalevi Sulkava  118  
Petri Kuhno   118  
Jirka Lahtinen  117 

Juha Rahkonen  110
  
 
Luvuissa voi olla mukana sellaisia uusia hyväksymättömiä ARK- ja RK-havaintoja, joita ei ole ehditty vielä käsitellä. Tällä hetkellä tällaisia havaintoja ei ole.

Listaa on talvella 2023-24 muuttanut vain yksi havainto:
peukaloinen MUU.

Listaa muuttivat talvella 2022-23 seuraavat viisi havaintoa:
tunturipöllö MUU
lapasotka MUU
kurki JÄM
jalohaikara KSLY
uuttukyyhky JÄM.

Listaa muuttivat talvella 2021-22 seuraavat viisi havaintoa:
huuhkaja JKL
kulorastas MUU, ÄÄN ja JÄM
maakotka JÄM.

Listaa muuttivat talvella 2020-21 seuraavat 15 havaintoa:

viiksitimali JKL
pajusirkku JKL 2 havaintoa
uivelo JKL ja HAN
tuulihaukka PET
turkinkyyhky MUU
naurulokki JKL 2 havaintoa
hiirihaukka JKL
merihanhi LAU
merisirri KUH
lapinsirkku JKL
taivaanvuohi MUU
jänkäkurppa MUU.

Listaa muuttivat talvella 2019-20 seuraavat 18 havaintoa:

haarahaukka JÄM
mustalintu JKL
kuikka JÄM
kirjosiipikäpylintu JÄM ja JKL
alli JKL
laulurastas JKL
härkälintu LAU
kaakkuri JÄM ja ÄÄN
punasotka ÄÄN
sepelkyyhky HAN
maakotka LAU
riekko VII
töyhtöhyyppä JÄM
tuulihaukka JÄM
uuttukyyhky MUU ja LAU.

Listaa muuttivat talvella 2018-19 seuraavat 7 havaintoa:

pikkukajava JÄM
nokikana ÄÄN
lapasotka JKL
mustavaris JKL
västäräkki MUU
nokkavarpunen JKL
lehtopöllö JKL.

Listaa muuttivat talvella 2017-18 seuraavat 17 havaintoa:

turturikyyhky ÄÄN
hemppo LAU
metsähanhi PET
kanadanhanhi LAU
isokäpylintu JOU
keltahemppo SAA
punakylkirastas JKL
pajusirkku MUU ja JÄM
pikkusirkku MUU
sepelkyyhky MUU
tukkakoskelo LAU
lapinsirkku PET ja JKL
maakotka MUU
rautiainen MUU
tundraurpiainen MUU.

Listaa muuttivat talvella 2016-17 seuraavat 6 havaintoa:

kuningaskalastaja JÄM
isokäpylintu SAA ja UUR
haapana JÄM
pulmunen MUU
metso JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2015-16 seuraavat 12 havaintoa:

kattohaikara PIH
jalohaikara PIH ja ÄÄN
alli JKL
kuukkeli SAA
hernekerttu JKL
selkälokki LUH
merilokki JKL
pohjantikka LAU
valkoselkätikka MUU
vuorihemppo JKL
hemppo ÄÄN.

Listaa muuttivat talvena 2014-15 seuraavat 18 havaintoa:

pulmunen JKL
isolokki JKL
punakylkirastas JKL ja JOU
selkälokki MUU-JKL-TOI
kaakkuri MUU, JKL
alli SAA
kirjosiipikäpylintu MUU 2 havaintoa
valkoposkihanhi LAU
tukkakoskelo JKL
kalalokki JKL
merikotka LAU
härkälintu JKL
laulurastas MUU
punasotka JÄM
kiuru JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2013-14 seuraavat 15 havaintoa:

haahka HAN
isolokki JKL
uivelo JKL
turkinkyyhky JÄM
merimetso JKL
alli JKL
tukkakoskelo KON
tukkasotka JÄM
maakotka PIH
kiuru JKL (2)
töyhtöhyyppä JOU ja JÄM
merilokki JKL
huuhkaja JKL
pulmunen JÄM.

Listaa muuttivat talvena 2012-13 seuraavat 17 havaintoa:

harjalintu JÄM
mustakurkku-uikku ÄÄN
silkkiuikku ÄÄN
pähkinähakki JÄM
uuttukyyhky JÄM
vuorihemppo JÄM
lapinpöllö ÄÄN
sepelkyyhky ÄÄN
pajusirkku JÄM
pikkutikka JÄM
turkinkyyhky LAU
lehtokurppa JKL
liejukana JÄM
tukkakoskelo KON
allihaahka LAU
merikotka KON
lehtopöllö JKL.

Listaa muuttivat talvena 2011-12 seuraavat 15 havaintoa:

mustalintu MUU
punakylkirastas JKL
sepelkyyhky SAA
tunturikiuru JOU ja JÄM
metsähanhi JOU
merilokki JÄM 2 havaintoa
hiirihaukka JÄM 2 havaintoa
sinisuohaukka ÄÄN
laulurastas JKL
västäräkki LAU
jänkäkurppa JKL
suopöllö PIH.

Listaa muuttivat talvena 2010-11 seuraavat 10 havaintoa:

sepelkyyhky JÄM
peltopyy PIH
nokikana JÄM
viitatiainen PIH
lapintiainen KAN
allihaahka JÄM
merikotka PIH
valkoselkätikka JKL ja LAU
pohjantikka ÄÄN.

Listaa muuttivat talvena 2009-10 seuraavat 21 havaintoa:

alli JÄM 3 havaintoa
virtavästäräkki JÄM
haapana LAU
mustalintu LAU
metsähanhi JKL ja ÄÄN
uivelo JKL
kuikka JKL
muuttohaukka JKL
merilokki JKL
merikotka ÄÄN ja JÄM
naurulokki JÄM
kyhmyjoutsen KUH
nokkavarpunen KUH
rautiainen LAU
punarinta JKL
riekko ÄÄN
maakotka PIH.

Listaa muuttivat talvena 2008-09 seuraavat 41(!) havaintoa:

lapasotka LAU ja MUU
kurki SAA
niittykirvinen JÄM
peukaloinen JÄM
ampuhaukka LAU ja MUU
tuulihaukka PIH
laulurastas LAU
kyhmyjoutsen JÄM
mustalintu LAU, ÄÄN ja JÄM
haapana LAU
nokikana JÄM
mustapääkerttu JKL
tukkasotka MUU
tukkakoskelo JKL
pähkinähakki JKL 2 havaintoa
luhtakana JÄM
sarvipöllö JOU, LAU 3 havaintoa ja JKL
taviokuurna MUU
hiirihaukka JÄM
hiirihaukka/piekana JKL 2 havaintoa
piekana JOU
merihanhi KON
suopöllö JOU
huuhkaja PET
lehtokurppa JKL
riekko ÄÄN
lehtopöllö JKL
valkoselkätikka LUH
helmipöllö JKL
viirupöllö JKL
pikkukäpylintu JKL.

Listaa muuttivat talvena 2007-08 seuraavat 12 havaintoa:

rautiainen JKL
uivelo JKL
kuikka MUU ja KOR
harmaasorsa JÄM
lapinsirkku LAU
helmipöllö PET
ampuhaukka MUU
hiirihaukka ÄÄN
sarvipöllö LAU
riekko ÄÄN
lapinpöllö PET.

Listaa muuttivat talvena 2006-07 seuraavat 23 havaintoa:

rantasipi JÄM
pähkinänakkeli JÄM ja PET
merilokki KOR ja JKL
uuttukyyhky KON
kuikka JÄM
jänkäkurppa JÄM
pulmunen MUU
tukkasotka JKL
sepelkyyhky PIH
lapinpöllö KOR
punasotka LAU
turkinkyyhky JÄM
hiirihaukka PET
metso PET
pikkutikka PET
västäräkki JÄM
punakylkirastas JKL
peukaloinen JMSK
valkopäätiainen UUR
lehtokurppa JKL
ampuhaukka JKL.

Listaa muuttivat talvena 2005-06 seuraavat 29 havaintoa:

uivelo HAN
merilokki JÄM
västäräkki JÄM
piekana KUH
tukkakoskelo KOR ja ÄÄN
pikku-uikku JÄM
kaakkuri LAU 2 havaintoa
taivaanvuohi JÄM
jalohaikara JÄM
järripeippo KOR
maakotka JÄM
mustapääkerttu JÄM
alli ÄÄN
kuukkeli JMSK
laulurastas JÄM
punarinta SAA
härkälintu LAU
punasotka KON
mustavaris PET
lehtokurppa JKL
lehtopöllö JKL
pähkinähakki JKL
pohjantikka JKL
sarvipöllö JOU, LUH 2 havaintoa ja HAN.

Listaa muuttivat talvena 2004-05 seuraavat 17 havaintoa:

pajusirkku LEI
jouhisorsa JKL
ampuhaukka JOU ja JKL
sarvipöllö JKL
lapinpöllö SAA ja LAU
kuikka HAN
pikku-uikku LAU
isokäpylintu JKL 2 havaintoa
helmipöllö KOR ja LAU
metsähanhi PIH
lehtopöllö LAU ja JMLK
järripeippo LAU
viirupöllö LAU.