Huhtikuinen näkymä Kaakkolammelle. ©Pia Högmander 

Kaakkolampi on peltojen ja metsien ympäröimä lampi, joka pysyy talvella Yläjoen suusta ja Salakkajoen luusuasta pitkään sulana. Salakkajoki laskee Kaakkolammesta Kuhnamoon. Alkusyksyllä matalarantaisen jokisuun liete voi laajentua parin hehtaarin suuruiseksi, mutta näin käy yleensä vain kuivina kesinä.

Lajisto: Talvehtivia koskikaroja ja vesilintuja, mm. usein laulujoutsenia. Muuttoaikoina kahlaajia. Harvinaisuuksista mainittakoot mandariinisorsa ja pikkujoutsen. Keväällä vesilintuja. Pesivänä mm. nokikana.

Ajo-ohje: Pohjoisesta tultaessa käännytään 4-tieltä Äänekosken eteläpuolelta oikealle viitan Kierälahti suuntaan. Käännytään kahdesti oikealle seuraten Kierälahti-viittoja 4-tien ali. Käännytään oikealle viitan Myllyperä suuntaan ja jatketaan suoraan Niinivedentielle. Ajetaan Niinivedentietä kunnes Kaakkolampi näkyy edessä. Etelästä tultaesssa ajetaan 4-tietä Saarijärventien (13-tie) risteyksen ohi reilu kilometri ja käännytään oikealle viitan Kierälahti suuntaan. Käännytään oikealle Niinivedentielle ja ajetaan sitä kunnes Kaakkolampi näkyy edessä.

Salakkajoki alkaa Kaakkolammen pohjoispäästä. Jokivarteen pääsee jatkamalla Kaakkolammen rannasta Kaakkolammentielle vasempaan. Ajetaan tätä tietä, kunnes jokivartta kulkeva Salakantie erkanee siitä oikealle. Lopulta saavutaan Salakkajoen ylittävälle sillalle. Kuhnamo näkyy tällöin vasemmalla. Auton voi jättää peltotien levennykseen ennen siltaa ja kävellä joen laskupäähän. Jokivartta pääsee tarkastelemaan sitä reunustavilta pelloilta.

Karttalinkki Kaakkolampi