Puusto on peittänyt näkymät taakseen. ©Pia Högmander

Metsäinen vaaran laki. TORNI ON NYKYÄÄN TÄYSIN YMPÄRÖIVÄN PUUSTON SAARTAMA, JA NÄKYVYYS TORNISTA ON OLEMATON.

Lajisto: Muuttavia petolintuja ym. Harvinaisuuksista mainittakoon haarahaukka.

Tärttävuoren torni on tukeva, mutta nykyoloihin aivan liian matala. ©Pia Högmander

Ajo-ohje: Pohjoisesta päin tultaessa käännytään valtatieltä 4 oikealle n. 2 km Kotakennäänsalmen eteläpuolelta opasteen Kierälahti mukaan. Käännytään heti meluvallin jälkeen jälleen oikealle ja 250 m jälkeen hiekkatielle vasemmalle (länteen).
Etelästä tultaesssa ajetaan Saarijärventien (13-tie) risteyksen ohi reilu kilometri ja käännytään oikealle viitan Kierälahti suuntaan. Käännytään seuraavasta risteyksestä vasemmalle (länteen) hiekkatielle viitan Tärttämäki suuntaan valtatien alitse.

Hiekkatietä ajetaan noin 2 km ja käännytään ennen tien varressa olevaa omakotitaloa oikealle kapeaa tietä ylös (viitta Lintutorni). Auto jätetään tien varressa olevalle levennykselle (n. 200 m päässä). Tie jatkuu 500 m:n päässä vuoren laella sijaitsevalle tornille.

Karttalinkki Tärttävuori