Laukaan pinta-ala on 825 km2, josta on vesistöjä 173 km2. Asukkaita kunnassa on 18 700. Laukaan Vuontee varhain sulavine peltoine ja salmineen on keväällä maakunnan suosituimpia linturetkikohteita. Kunnassa on paljon muitakin laajoja peltoaukeita, jotka keräävät keväällä lepäileviä muuttolintuja ja kesällä yölaulajia. Vesilintukohteiden aatelia ovat keväällä varhain sulava Vatianjärvi ja rehevä Lapinjärvi. Lievestuoreen Laajalahti on maakunnan parhaita kahlaajapaikkoja.
Laukaa

Laukaa

Kunnan lintupaikat

Alanen 
Lintujärvi.

Honkatölpäs 
Muutonseurantapaikka.

Kuusaankoski 
Suuri koski.

Laajalahti 
Kahlaajaliete.

Lapinjärvi 
Peltojen ympäröimä järvi.

Lievestuore Majasaari 
Muutonseurantapaikka.

Pedonmäki 
Muutonseurantapaikka.

Puhakka 
Peltoaukea.

Vatianjärvi Torikkasalmi 
Aikaisin sulava salmi, lintutorni.

Vuojärvi 
Peltoaukeiden ympäröimä järvi, lintutorni.

Vuontee 
Laaja peltoaukea ja varhain sulava salmi, lintutorni.