Alueen muodostavat Muuramen pohjoisosassa sijaitsevat neljä osittain toisiinsa liittyvää vanhan metsän aluetta. Metsät ovat suurimmaksi osaksi n. 135-vuotiaita pääosin tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan havupuumetsiä. Kangasmaiden lisäksi alueen metsiä luonnehtivat pienet, osin suorantaiset lammet.

Lajisto: Vanhan metsän lajeja, erityisesti tikkoja, haukkoja ja pöllöjä. Alueella on havaittu mm. pikkusieppoja, idänuunilintuja ja pohjantikkoja.

Ajo-ohje: Jyväskylä-Petäjävesi-tieltä (23) käännytään Vesangan kohdalta etelään Saukkolaan. Runsaan 5 kilometrin jälkeen käännytään Riskoperälle vasempaan. Kuusimäen rinne kohoaa vasemmalla noin kilometrin päässä. Tikkamäkeen pääsee Kuusimäen etelä rinnettä halkovaa metsäautotietä. Tie haaraantuu 2,5 km kuluttua, ja vanha metsä kohoaa silloin edessä. Kiertämällä Tikkamäen jompaa kumpaa kautta päätyy isommalle tielle, josta käännytään vasemmalle. Kolmeksi haarautuvasta tiestä valitaan joko keskimmäinen tai vasemmanpuoleinen. Noin 1 km taipaleen jälkeen saavutaan Kirkkokankaan juurelle.

Karttalinkki Kirkkokangas

Karttalinkki Tikkamäki

Karttalinkki Kuusimäki