KSLY tukee Koteja kottaraisille -hanketta

Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen (KSLY) on päättänyt myöntää tukea Koteja kottaraisille-pöntötyshankkeelle sekä tarvittaessa antaa myös asiantuntija-apua.

Hanke edistää kottaraisen suojelua lisäämällä pesimäpaikkoja sopivissa maatalousympäristöissä. Hanke parantaa samalla maatalousyrittäjien ympäristötietoutta.

Koteja kottaraisille -hanketukihakemus

Kottarainen (Sturnus vulgaris) Tero Linjama

Kottarainen (Sturnus vulgaris) Tero Linjama