Tulkku WhatsApp

Haluatko liittyä KSLY:n harvinaisuushavaintoja välittävään Tulkku Whatsapp-ryhmään?
Ota yhteyttä ryhmän ylläpitäjä Teemu Forsiin teemu.fors[Ö]gmail.com 040 507 5078 (mieluiten WhatsAppilla)
(huom. Tulkku-ryhmän jäsenyyden edellytyksenä on KSLY:n jäsenyys.)

Haluatko ilmoittaa harvinaisesta linnusta? Ota yhteyttä KSLY:n harvinaisuushavaintojen ohjausryhmään:
Teemu Fors 040 507 5078
Pekka Kyllönen 0400 544 616
Tuomas Syrjä 040 776 6794
Hannu Tammelin 0400 518 222
Tero Toivanen 040 702 8633
Keijo Vesanen 040 538 4969

Tulkku ja Tulkunjatke Whatsapp-ryhmän ohje (Lajilista ja pikaohje pdf-muodossa tästä)

1) Jos löydät (tai kuulet ryhmään kuulumattoman löytäneen) oheisen listan mukaisen lajin tai mahdollisen harvinaisuuden, ilmoita havainto HETI Tulkkuun ennen omien bongausjärjestelyiden tekemistä tai huolehdi ja varmista, että joku toinen ilmoittaa havainnon. (Bongariliiton Lintutiedotukseen kuuluvat ilmoittavat havaintonsa myös Lintutiedotukseen ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti ja vastaavasti Lintutiedotuksen havainnot Tulkkuun.)

2) Em. harvinaisuushavaintoihin olennaisesti liittyvät ”edelleen paikalla” ja muut linnun havaitsemiseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset rajoitukset havainnoinnin suhteen ilmoitetaan Tulkunjatkeeseen. Ilmoita myös mikäli kohdelintua ei etsinnöistä huolimatta löydy mainiten myös etsintään käytetty panostus (etsintään käytetty aika, etsintäalue, etsijöiden lukumäärä). Epäolennaiset tiedot (esim. kyytikyselyt) ilmoitetaan Tulkkuhöpinään.

3) Listojen ulkopuolisista pikkuharvinaisuuksista, sekä kovista muutoista (esim. hanhet, vesilinnut, kurki, kahlaajat) voi tiedottaa Tulkunjatkeeseen. Muu keskustelu linnuista tai mielenkiintoisista lintumaailman ilmiöistä käydään Tulkkuhöpinässä.

4) Mikäli paikka ei ole yleisesti tunnettu, tarvitaan ajo-ohjeet, jotka tulee miettiä selkeään ja lyhyeen
muotoon. Todella harvinaisen lajin ollessa kyseessä kannattaa ilmoittaa karkeatkin nuotit ensin ja tarkentaa myöhemmin. Ilmoita mieluiten osoite, jonka navigaattoriin tai karttahakuun syöttämällä löytää auttavasti paikalle, mutta vähintään tien nimi. Whatsappin kautta myös karttalinkin lähettäminen on mahdollista (kannattaa harjoitella ennen tositilannetta).
Ilmoita havainto muodossa:

LAJI

  • (suomeksi),

KUNTA

  • (totutuin lyhentein – siis JÄM, LUH jne),

TARKEMPI PAIKKA

  • (ajo-ohje, osoite, tai sitten tarkka paikka tunneltulta paikalta – ei riitä esim. Pensasvarpunen JÄM Lokis nyt p, jos ei laita hetimmiten perään tarkkaa paikkaa),

LINNUN TEKEMINEN

  • (p vai m vai mitä muuta, muuttavalta suunta ja kellonaika),

PUKU

  • (k, n, subad tms.) ja lisäksi

HAVAINNOIJAN NIMI/HAVAINNOIJALYHENNE

  mikäli se ei käy yksiselitteisesti ilmi käyttämästäsi Whatsapp-käyttäjänimestä.

Tiedottaminen ei saa kuitenkaan viivästyä jonkun yksityiskohdan selvittämiseen!

5) Mikäli on odotettavissa, että harvinaisuuden bongaaminen voi häiritä joko linnun (esim. pesintä), ympäristön tai paikallisen väestön hyvinvointia, ota yhteyttä Tulkun ohjausryhmään ennen havainnon ilmoittamista. Aroista talvehtijoista (kurpat, rantakanat) ota aina ensin yhteys ohjausryhmään.
HUOM! Tekstiviesti tai viestin jättäminen vastaajaan ei riitä, soittamista on jatkettava kunnes jonkun ohjausryhmäläisen saa henkilökohtaisesti kiinni!

Teemu Fors 040 507 5078
Pekka Kyllönen 0400 544 616
Tuomas Syrjä 040 776 6794
Hannu Tammelin 0400 518 222
Tero Toivanen 040 702 8633
Keijo Vesanen 040 538 4969

Ohjausryhmäläinen konsultoi tarvittaessa muita ohjausryhmäläisiä ja tekee päätöksen siitä, ilmoitetaanko havainto Tulkkuun vai ei. Ohjausryhmä voi myös salata havainnon Tiirasta harkintansa mukaan.

6) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsen on havaintoa Tiiraan tai Bongariliiton Lintutiedotukseen välittäessään velvollinen ilmoittamaan myös havaintoon liittyvät havainnointiohjeet, -rajoitukset yms. linnun, ympäristön tai paikallisväestön hyvinvointiin vaikuttavat lisätiedot.

7) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsenet noudattavat aina ja kaikissa olosuhteissa BirdLifen ohjeita huomaavaisesta havainnoinnista (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/havainnoi_huomaavaisesti.shtml).

8) Ääniatrapin käyttö Tulkun/Tulkunjatkeen kautta ilmoitetun lintuyksilön bongauksessa on kielletty ilman ohjausryhmän lupaa. Lupa ääniatrapin käyttöön voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä lajinmäärityksen tai dokumentoinnin vuoksi.

9) Tulkun/Tulkunjatkeen kautta ilmoitetun lintuyksilön kaikenlainen lintua häiritsevä lähestyminen esimerkiksi kuvaamistarkoituksessa on kielletty ilman ohjausryhmän lupaa. Lupa linnun lähestymiseen esim. kuvauksen vuoksi voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä lajinmäärityksen tai dokumentoinnin vuoksi. Missään olosuhteissa kovan luokan harvinaisuutta ei kuitenkaan saa lähestyä edes kuvausmielessä löytöpäivän aikana.

10) Tulkun kautta ilmoitetun lintuyksilön rengastamisesta tulee sopia ohjausryhmän kanssa. Rengastuksesta tulee tiedottaa etukäteen Tulkussa. Rengastuksen yhteydessä pyritään järjestämään halukkaille mahdollisuus linnun näkemiseen. Rengastuksen aikana havainnointiohjeet määrää rengastaja paikan päällä. Rengastaja noudattaa rengastuksen yhteydessä Rengastustoimiston ohjeita linnun asianmukaisesta pyydystämisestä, käsittelystä ja vangitsemisajan kestosta.

11) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen kautta saadun lintutiedon välittäminen ryhmän ulkopuolisille on pääsääntöisesti kielletty, kunnes havainto on tallennettu Tiiraan havainnointiohjeineen. Mikäli tietoa kuitenkin välitetään ryhmän ulkopuoliselle, on varmistettava, että myös havainnointiohjeet ja -rajoitukset välittyvät. Mikäli välitetyn tiedon saaja (= Tulkun ulkopuolinen taho) rikkoo havainnointiohjeita, -rajoituksia tai muita Tulkun sääntöjä, mahdollisten rangaistusten kohteeksi joutuu tiedon välittäjä (= tietoa välittänyt Tulkun jäsen).

12) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsenyyden edellytyksenä on KSLY:n jäsenyys.

13) Tulkun ja/tai Tulkunjatkeen jäsen on velvollinen noudattamaan edellämainittuja ryhmän sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa aina ryhmästä erottaminen määräajaksi tai pysyvästi.

Tulkussa ilmoitettavat lajit valtakunnallisten RK-lajien ja KSLY:lle uusien lajien lisäksi
Kiljuhanhi
Sepelhanhi (rotu hrota)
Punakaulahanhi
[Tiibetinhanhi]
Ruostesorsa
Ristisorsa
Mandariinisorsa
[Morsiosorsa]
Amerikantavi
Punapäänarsku
Haahka
Kyhmyhaahka
Allihaahka
Peltopyy
Amerikanjääkuikka
Jääkuikka
”Jääkuikkalaji”
Pikku-uikku
”Valkoinen haikara”
Mustahaikara
Kattohaikara*
Arosuohaukka*
Niittysuohaukka
”Sirosuohaukkalaji”*
Pikkukiljukotka
Kiljukotka
”Rarikotkalaji” (= ei maa/meri)
Punajalkahaukka
Tunturihaukka
Avosetti
Keräkurmitsa
Pulmussirri*
Palsasirri
Merisirri
Rantakurvi
Lampiviklo
Karikukko*
Isovesipääsky
Leveäpyrstökihu
Tunturikihu
Isolokki
Pikkukajava
Räyskä
Lapintiira*
Pikkutiira
Mustatiira
Valkosiipitiira
Riskilä
Pikkuruokki
Turturikyyhky
Tunturipöllö
Kuningaskalastaja
Mehiläissyöjä
Sininärhi
Harjalintu
Lyhytvarvaskiuru
Tunturikiuru*
Isokirvinen
Nummikirvinen
Luotokirvinen
Sitruunavästäräkki
Sinipyrstö
Mustaleppälintu
Sepeltasku
Mustapäätasku
Sepelrastas
Viirusirkkalintu
Ruokosirkkalintu
Pikkukultarinta
Kirjokerttu
Lapinuunilintu
Hippiäisuunilintu
Taigauunilintu
Sepelsieppo
Viiksitimali
Lapintiainen*
Pussitiainen
Mustaotsalepinkäinen
Punakottarainen
Keltahemppo
Vuorihemppo*
Pikkusirkku

* = ilmoitetaan vain paikallisista linnuista
[ ] = D-kategoria

Talvikaudella (joulu-helmikuu) ilmoitettavat lajit KSLY:lle uusien talvilajien lisäksi

Kyhmyjoutsen
Pikkujoutsen
Merihanhi
Kanadanhanhi
Valkoposkihanhi
Harmaasorsa
Jouhisorsa
Lapasotka
Viiriäinen
Mustakurkku-uikku
Kaulushaikara
Piekana
Tuulihaukka
Muuttohaukka
Luhtakana
Liejukana
Töyhtöhyyppä
Jänkäkurppa
Taivaanvuohi
Rantasipi
Selkälokki
Pikkulokki
Uuttukyyhky
Suopöllö
Kiuru
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Kulorastas
Tiltaltti
Mustavaris
Hemppo
Kirjosiipikäpylintu*
Lapinsirkku
Pohjansirkku
Pajusirkku

* = ilmoitetaan vain paikallisista linnuista