Yhdistys

Yhdistyksestä

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry (vuoteen 1984 asti Keski-Suomen Lintumiehet ry) on keskisuomalaisten lintujen ystävien järjestö, joka pyrkii edistämään keskisuomalaista lintuharrastusta ja -tietämystä sekä lintujen suojelua.
Yhdistys perustettiin Suomen ensimmäisen pesimälinnuston atlaskartoituksen aloitusvuonna 1974.

Osa BirdLife-perhettä

KSLY on valtakunnallisen BirdLife Suomen (entinen Lintutieteellisten yhdistysten liitto LYL) jäsenjärjestö. Edelleen, Suomen BirdLife on maailmanlaajuisen BirdLife Internationalin partnerijärjestö, ja tätä kautta KSLY on oma osansa globaalia lintuharrastajien verkkoa.

KSLY on valittu kolmesti vuoden lintuyhdistykseksi Suomessa, vuosina 1987, 1995 ja 1998.