Toimintakertomus

Hallitus:
pj Harri Högmander
vpj Esko Martikainen
siht. Tero Toivanen
tal.hoit. Ilpo Liimatainen
jäsenet Pia Juvonen, Seppo Mertanen ja Ilkka Vatanen

Keski-Suomen Linnut -lehden vastaava toimittaja oli Tomi Hakkari.

Jäsenmaksu 100 mk (opiskelijat 80 mk).
Jäseniä oli vuoden lopussa 367.

KSLY:n toimialue muuttui jälleen, kun Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen alueeseen kuulunut Kuoreveden kunta liittyi Jämsään.

Kevätretki tehtiin Hangon seudulle. Toukokuussa käytiin Viitasaaren Heinä-Suvannolla.
Kevättalviset yleisölle suunnatut Tourujoki-kävelyt aloitettiin tammikuussa. Toukokuussa järjestettiin lintutorni-iltoja Jyväskylän Eerolanlahdella. Sittemmin yleisölle tarkoitettu tornipäivystys on laajentunut myös Jämsän Lokalahdelle ja Saarijärven Lautajärvelle.

5-6 kertaa vuodessa järjestettävillä Lintuilloilla elvytettiin vanhaa kuukausikokousperinnettä. Illat ovat vakiinnuttaneet paikkansa KSLY:n toiminnassa.

Nopeaa tiedotusta varten perustettiin tekstiviestejä välittävä Tulkku-linja, jonka toiminta kuitenkin loppui vuoden lopulla välittäjän lopetettua palvelun.

Lintutornikilpa yhdistettiin BirdLifen valtakunnalliseen Tornien taistoon. Kisat on käyty samaan aikaan tästedeskin. Viides Kuntaralli käytiin Sumiaisissa ja Suolahdessa. Kesätapaaminen sijoittui Jämsänkosken Luomenkylälle.

Kuukkeliprojektissa kerättiin yleisöhavaintoja ja pidettiin yllä noin 60 ruokintapaikkaa. Valtakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden (FINIBA) täydennyskartoitus jatkui.

Toivakan Jylhänniemeen tehtiin linnustonselvitys. Yhdistyksellä on edustus perustetussa maakunnallisessa Metsoparlamentissa.

BirdLifen retkikummitapaaminen järjestettiin Jyväskylässä.