Luonnonsuojelun edistäjinä, puolustajina ja valvojina kansalaisjärjestöt ovat keskeisen tärkeitä

Suojelu

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys on toimialueellaan keskeinen vaikuttaja luonnonsuojelun ja etenkin linnustonsuojelun alalla. Yhdistyksen painoarvo perustuu vankkaan asiantuntemukseen. Suojeluasioita yhdistyksessä koordinoi suojelutoimikunta.

Suojeluasiossa tehdään tarvitaessa tiivistä yhteistyötä toimialuetta ympäröivien lintuyhdistysten kanssa ja myös Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa.

KSLY valvoo luonto- ja linnustoarvojen huomioimista kaikessa toimialueellaan tapahtuvassa maankäytössä ja lintuihin liittyvissä lupa-asioissa. Tarvittaessa yhdistys antaa hankkeisiin liittyviä lasuntoja, ehdotuksia ja muistutuksia. Jos hankkeissa tai päätöksissä ei noudateta vallitsevia ohjeistuksia ja lainsäädäntöä, yhditys myös tarvittaessa latii perusteltuja valituksia.

Yhdistyksen välittämillä lintuhavainnoilla on tärkeä rooli maankäytön suunnittelun tausta-aineistoina.

Seuraa kotikuntasi kaavoitusta!

Yhdistykseen voi olla yhteydessä kaikissa luontoon ja lintuihin liittyvissä kaavoitusasioissa.