Lintuatlakset Keski-Suomessa
Atlasten pääsivuLajiluetteloRuutulistaRuutukartta

Muuratjärvi - 689:342

Ruudusta on tavattu 124 pesimälajia. Lajit ovat:

fasaani (Phasianus colchicus)
haapana (Anas penelope)
haarapääsky (Hirundo rustica)
harakka (Pica pica)
harmaalokki (Larus argentatus)
harmaasieppo (Muscicapa striata)
heinätavi (Anas querquedula)
helmipöllö (Aegolius funereus)
hernekerttu (Sylvia curruca)
hiirihaukka (Buteo buteo)
hippiäinen (Regulus regulus)
härkälintu (Podiceps grisegena)
hömötiainen (Parus montanus)
idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides)
isokoskelo (Mergus merganser)
isolepinkäinen (Lanius excubitor)
järripeippo (Fringilla montifringilla)
kalalokki (Larus canus)
kalatiira (Sterna hirundo)
kanahaukka (Accipiter gentilis)
kehrääjä (Caprimulgus europaeus)
keltasirkku (Emberiza citrinella)
keltavästäräkki (Motacilla flava)
kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
kiuru (Alauda arvensis)
kivitasku (Oenanthe oenanthe)
korppi (Corvus corax)
kottarainen (Sturnus vulgaris)
kuhankeittäjä (Oriolus oriolus)
kuikka (Gavia arctica)
kulorastas (Turdus viscivorus)
kultarinta (Hippolais icterina)
kuovi (Numenius arquata)
kurki (Grus grus)
kuusitiainen (Parus ater)
käenpiika (Jynx torquilla)
käki (Cuculus canorus)
käpytikka (Dendrocopos major)
lapasorsa (Anas clypeata)
laulujoutsen (Cygnus cygnus)
laulurastas (Turdus philomelos)
lehtokerttu (Sylvia borin)
lehtokurppa (Scolopax rusticola)
lehtopöllö (Strix aluco)
leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
liejukana (Gallinula chloropus)
liro (Tringa glareola)
luhtahuitti (Porzana porzana)
luhtakerttunen (Acrocephalus palustris)
mehiläishaukka (Pernis apivorus)
metso (Tetrao urogallus)
metsäkirvinen (Anthus trivialis)
metsäviklo (Tringa ochropus)
mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
mustarastas (Turdus merula)
naakka (Corvus monedula)
naurulokki (Larus ridibundus)
niittykirvinen (Anthus pratensis)
nokikana (Fulica atra)
nuolihaukka (Falco subbuteo)
närhi (Garrulus glandarius)
pajulintu (Phylloscopus trochilus)
pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
palokärki (Dryocopus martius)
peippo (Fringilla coelebs)
peltosirkku (Emberiza hortulana)
pensaskerttu (Sylvia communis)
pensassirkkalintu (Locustella naevia)
pensastasku (Saxicola rubetra)
peukaloinen (Troglodytes troglodytes)
pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
pikkulepinkäinen (Lanius collurio)
pikkusieppo (Ficedula parva)
pohjansirkku (Emberiza rustica)
pohjantikka (Picoides tridactylus)
punakylkirastas (Turdus iliacus)
punarinta (Erithacus rubecula)
punasotka (Aythya ferina)
punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
punavarpunen (Carpodacus erythrinus)
puukiipijä (Certhia familiaris)
pyrstötiainen (Aegithalos caudatus)
pyy (Bonasa bonasia)
pähkinänakkeli (Sitta europaea)
rantasipi (Actitis hypoleucos)
rastaskerttunen (Acrocephalus arundinaceus)
rautiainen (Prunella modularis)
riekko (Lagopus lagopus)
ruisrääkkä (Crex crex)
ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus)
räkättirastas (Turdus pilaris)
räystäspääsky (Delichon urbica)
sarvipöllö (Asio otus)
satakieli (Luscinia luscinia)
selkälokki (Larus fuscus)
sepelkyyhky (Columba palumbus)
silkkiuikku (Podiceps cristatus)
sinisorsa (Anas platyrhynchos)
sinisuohaukka (Circus cyaneus)
sinitiainen (Parus caeruleus)
sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)
sääksi (Pandion haliaetus)
taivaanvuohi (Gallinago gallinago)
talitiainen (Parus major)
tavi (Anas crecca)
teeri (Tetrao tetrix)
telkkä (Bucephala clangula)
tervapääsky (Apus apus)
tiltaltti (Phylloscopus collybita)
tukkakoskelo (Mergus serrator)
tukkasotka (Aythya fuligula)
tuulihaukka (Falco tinnunculus)
törmäpääsky (Riparia riparia)
töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus)
töyhtötiainen (Parus cristatus)
varis (Corvus corone cornix)
varpunen (Passer domesticus)
varpushaukka (Accipiter nisus)
varpuspöllö (Glaucidium passerinum)
viherpeippo (Carduelis chloris)
vihervarpunen (Carduelis spinus)
viirupöllö (Strix uralensis)
viitakerttunen (Acrocephalus dumetorum)
västäräkki (Motacilla alba)

Toteutus: Tanja Juuti, Tuomo Pihlaja