Keski-Suomen atlakset

Atlasselvityksiä neljällä vuosikymmnellä

Tässä sivujen atlasosassa esitellään keskisuomalaisten pesimälintujen levinneisyysalueiden kartoitusten tulokset 1970-, 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta sekä Jyväskylän kaupunkiatlaksen tulokset 2000-luvulta.

Tietopaketti atlaskartoituksista Keski-Suomessa.

Kolmas valtakunnallinen lintuatlas 2006-2010

KSLY:n asettama päätavoite saavutettiin komeasti. Kaikki yhdistyksen vastuulla olleet 150 atlasruutua saatiin selvitettyä vähintään tyydyttävästi.

Atlashanketta koordinoi Helsinkin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo, ja tulokset on julkaistu Suomen lintuatlaksen sivustolla.

Paikallisyhdistysten tuloksia on esitelty omassa osiossa.

Koko toimialueen lintuatlakset

Koko toimialueen kattavia lintuatlaksia 10x10 km ruuduilla on tehty yhteensä neljä. Kolme ensimmäisen tulokset ovat tarkasteltavissa omlla sivustollaan.
Atlakset 1970-2000

Jyväskylän lintuatlas

Vuosina 2005-2006 toteutetun Jyväskylän lintuatlaksen havainnot kerättiin atlakselle kehitetyllä nettisivustolla. Kartoitus tehtiin 1x1 km ruudukossa. Lajien levinneisyyskarttoja ja ruutukohtaisia lajimääriä voi tarkastella omalla sivustolla.
Jyväskylän lintuatlas