Keski-Suomen Linnut -lehti

Jäsenlehdestä

Keski-Suomen Linnut -lehti on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien. Nykyään lehteä pyritään julkaisemaan vuosittain 40-90-sivuisena tuhtina lukupakettina. Tarvittaessa julkaistaan myös ylimääräisiä teemanumeroita.
Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys julkaisee Keski-Suomen Linnut -lehteä, joka lähetetään jokaiselle jäseneksi liittyneelle.

Keski-Suomen Linnut -lehteä julkaistaan niin artikkeli- kuin katsausnumeroina. Artikkelinumeroissa on luettavaa jokaiselle lintuharrastajalle, mm. retkikertomuksia, vinkkejä keskisuomalaisista linturetkikohteista ja kirjoituksia niiden linnustosta, artikkeleita lajien esiintymisestä ja kannanarvioista, keskisuomalaisia rengaslöytöjä, jopa hauskoja sarjakuvia.

Katsausnumerona ilmestyy yhdistykselle ilmoitetuista havainnoista koottu vuosittainen havaintokatsaus, jossa esitetään mielenkiintoiset yhteenvedot lajeittain koko vuoden osalta. Katsausnumerossa julkaistaan myös artikkeli petolintujen esiintymisestä, harvinaisuuskatsaus ja tiedonantoja esimerkiksi Keski-Suomelle uusista lajeista tai muulla tavalla erikoisista havainnoista. Monen lajin osalta tehdään myös vertailuja aiempiin vuosiin. Havaintokatsausta selailemalla on helppo arvioida omien havaintojen arvoa. Lehden avulla saat paljon tietoa keskisuomalaisesta linnustosta ja lintuharrastuksesta!

Uusimman lehden sisältö

Keski-Suomen Linnut 97/2017

  • Kansi: Selkälokki Petri Kuhno
  • Pääkirjoitus: Kahdenlaisia talkoita Tuomo Pihlaja
  • Kaakkuriseuranta Keski-Suomessa vuosina 2009-2016 Jukka Virtanen
  • Mitä kuuluu selkälokille? Kimmo Tuikka
  • Koskikaran talvikannan kehitys Keski-Suomessa Tuomo Pihlaja
  • Uuttukyyhkyille asuinsijoja Jyrki Torniainen, Matti Häkkilä, Mauri Räkköläinen & Ari Sylgren
  • Ennallistamistalkoot Toivakassa Marjo Pihlaja & Tuomo Pihlaja
  • Uusi lintutorni Konnevdellä Tomi Hakkari
  • Verkkosivusto 20 vuotta Tero Linjama & Tuomo Pihlaja
  • Lasten lintujutut

Lehtien sisällöt

Sisällysluettosivulta löydät linkit kaikkien ilmestyneiden numeroiden sisällysluetteloihin.

Toimituskunta

Keski-Suomen Linnut -lehteä kokoaa toimituskunta, jolle voit osoittaa lehteä koskevia kysymyksiä sekä tarjota lehteen juttuja ja kuvia.