KSLY:n historia

1974–2004 -pähkinän kuoressa

Tämä Keski-Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen (aik. Keski-Suomen Lintumiehet) historiikki koottiin yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan kevättalvella 2004.

80-luvun varustuksen huippua, patti-Kowa.

Yhdistyksen virallisen arkiston lisäksi muisteluihin osallistui laaja joukko eri aikakausien yhdistysaktiiveja.
Historiikissä on valokuvia seuraavilta henkilöiltä: Henna Asikainen, Ilkka Björk, Hannu Eskonen, Eero Heinonen, Harri Högmander, Pia Högmander, Lauri Ijäs, Janne Kilpimaa, Hannu Koivisto, Jarmo Kovanen, Petri Kuhno, Ari Lehtonen, Tero Linjama, Pekka Mäkinen, Timo Pylvänäinen, Antti Siltala, Rauno Siltasalmi ja Hannu Tammelin.
Historiikkiä on täydennetty juhlaesityksen jälkeen, ja lisää täydennyksiä, korjailuja, kuvia ja muuta materiaalia otetaan mieluusti vastaan edelleen!
Yhteyttä voi ottaa historiikin kokoajiin Pia ja Harri Högmanderiin (yhteystiedot toimihenkilösivulla).

Yhdistyksen alkuperäinen logo