Makkarasuo Tuomo Pihlaja

Makkarasuo on entinen turpeentuotantoalue, josta ollaan kehittämässä lintukosteikkoa. Alueelle on muotoiltu useita syvyydeltään vaihtelevia vesialtaita, joiden muodostama mosaiikki houkuttelee erityisesti kahlaajia. Pesimälajistoon kuuluvat ainakin pikkutylli ja valkoviklo. Muutonaikaisena levähdyspaikkana Makkarasuo on varmasti erinomainen; ainakin suosirrejä ja liroja on jo havaittu. Kasvillisuuden vähitellen kehittyessä myös alueen vesilinnusto tulee runsastumaan. Kosteikon laidassa on lintutorni, josta alueen hallitsee hyvin. Ilmeisesti alueen kehittäminen on vielä aluillaan joten opasteet ja polut ovat vielä keskeneräiset.

Makkarasuo sijaitsee aivan Hankasalmen ja Kangasniemen rajalla. Pääosa kosteikkoalueesta ja lintutorni sijaitsevat Etelä-Savon puolella.

Lajisto: Kahlaajat. Kasvillisuuden kehittyessä myös vesilinnut.

Ajo-ohje:

Makkarasuolle ajetaan tien 6183 kautta, joka kulkee Niemisjärveltä etelään. Tielle pääsee joko Niemisjärveltä Häppälänmäki/Häppälä viitojen mukaan tai etelästä tien 13 eli Mikkelin tien kautta tai ajamalla Hohon kautta reittiä Hohontie, Saimontie, Pöllykankaantie. Jyväskylästä päin jälkimmäinen on lyhin reitti. Käännyttäessä Makkarasuolle tieltä 6183 länteen, risteyksessä on kuvan mukainen vaatimaton kyltti. Pientä tietä ajetaan noin 1.5 km. Muutamassa haarakohdassa jatketaan vasemmalle kunnes tullaan tien loppuun, joka on Makkarasuon laidassa. Lintutornille on muutaman sadan metrin kävely.

Karttalinkki Makkarasuon sijainnista.