Kuovi on vuoden lintu

 

Juha Rahkonen

BirdLife Suomen vuoden 2011 lintu on kuovi. Tänä vuonna vuoden lintu -projekti poikkeaa hieman aiemmista vuosista ainakin siinä, että kuovin ollessa (ainakin vielä) vähän yleisempi kuin monet muut aiemmat vuoden projektilajit, parimäärien selvittämisiin esim. lintuyhdistyksittäin ei ole nähty tarvetta. Kuovivuoden tarkoituksena onkin kerätä tietoa kuovin kevätmuuton etenemisestä, suurimmista muuttajamääristä sekä pesimämenestyksestä. .

Kuovin Suomen pesimäkannaksi arvioidaan noin 60 000 paria. Laji on viime vuosikymmeninä selvästi vähentynyt Etelä-Suomessa, mutta muualla maassa kanta on pysynyt varsin vakaana. Sen kanta on pienentynyt laajalla alueella, minkä vuoksi kuovi on maailmanlaajuisessa uhanalaisuustarkastelussa arvioitu silmälläpidettäväksi. Maailmanpopulaatiosta suuri osa on keskittynyt Eurooppaan. EU:ssa kuovin pesimäkannan hyvinvointi on paljolti suomalaisten vastuulla, sillä noin joka viides EU:ssa pesivä kuovi pesii Suomessa.

Lintuharrastajat keräävät kuovitietoja erityisellä tarkkuudella vuonna 2011. Havainnot kerätäänTiira-lintutietopalvelun avulla.

Ohjeita kuovihavaintojen ilmoittamiseen 2011

1. Kirjaa kaikki kevään ensimmäiset kuovihavaintosi Tiiraan.

Merkitse selvästi reviireilleen asettuneet linnut ”rev” -tunnuksella (ks. myös kohta 3). Näin saadaan tietoa sekä ensimmäisten muuttajien saapumisesta että lintujen asettumisesta reviireilleen.

Runsas keväisten kuovihavaintojen kirjaaminen tukee tiedotusta, sillä median käyttöön Tiirasta tulostettavilla kartoilla voidaan seurata kuovien muuton etenemistä valtakunnallisesti.

2. Kirjaa Tiiraan myös kuovien muuttohavainnot koko vuodelta.

Muista kirjata paitsi tieto siitä, että lintu on muuttava, myös muuttosuunta sekä mahdollinen muuttoparven koko.

Huomaa, että naaraiden ja pesinnässään epäonnistuneiden koiraiden syysmuutto voi alkaa jo touko-kesäkuun vaihteessa!

3. Kerää tietoa kuovien pesimämenestyksestä ja kirjaa tiedot Tiiraan.

Voit tehdä tämän joko seuraamalla vain yhden kuoviparin elämää läpi kevään ja kesän tai seuraamalla useamman parin pesintää joko eri alueilla tai yhdellä isolla alueella. Yhden reviirin tiedot on kätevintä ilmoittaa yhtenä aikavälihavaintona (esim 1.5.-8.7.2011) ja esittää lisätietoina mitä kullakin käyntikerralla on havaittu.

On tärkeää, että myös pesinnässä epäonnistuneet parit raportoidaan Tiiraan. Mahdolliset tiedot pesinnän epäonnistumisen syystä otetaan erityisellä kiitollisuudella vastaan.

Muistathan, että pellolle, jossa viljaa on kasvamassa, ei ole suotavaa mennä ilman viljelijän lupaa.

Jos löydät pesän, täytä pesäkortti.

Lisätietoja

Kuovi on vuoden lintu 2011 -projektiin löytyy melko mukavasti tarkempaa lisätietoa projektin sivulta.

KSLY:n kuovivastaavana toimii Hannu Sillanpää. Hän antaa mielellään lisätietoa projektista.

Hannu Sillanpää
Ailakinkatu 13 B 44
40100 Jyväskylä
p. 0414309635
sillanpaa.h[ö]gmail.com