Linnut selvisivät hyvin vuodenvaihteeseen

Talven reittilaskentojen keskimmäinen, vuodenvaihteen laskenta on kuljettu ja kirjattu. KSLY:n tulokset näyttävät talvilajistomme selvinneen melko hyvin joulukuun pakkasjaksosta; suuria vähenemisiä marraskuun alun syyslaskentaan verraten ei ole tapahtunut. Myöskään kolmen aiemman joululaskennan tuloksiin nähden ei ole merkittäviä eroja.

Aiempana viisivuotiskautena ei oltu havaittu joululaskennassa järripeippoa eikä harmaapäätikkaa, jotka nyt nähtiin. Myös riekko näyttäytyi reittilaskijalle riemukkaasti; edellinen joululaskennan havis oli vuodelta 1995 ja sitä edellinen talvelta 1976! Reittejä saatiin kierretyksi mukavat 30 kpl, vuosituhannen ennätys sekin.

Alla on KSLY:n alueen talvilaskennan kärkipään yksilömääriä, keskiarvoina kymmentä laskentakilometriä kohti. Lähes samat reitit on laskettu lähivuosina. Tuloksia eri vuosilta voidaan sen vuoksi varovasti vertailla.

JOULULASKENTA, yksilöä/10 km, (suluissa syyslaskentatulos 2010)

Talitiainen 51 (77)
Sinitiainen 41 (42)
Keltasirkku 39 (21)
Viherpeippo 35 (36)
Harakka 17 (16)

Urpiainen 14 (26)
Hömötiainen 10 (12)
Varis 10 (10)
Varpunen 10 (12)
Kesykyyhky 8 (6)

Punatulkku 7 (8)
Käpytikka 5 (5)
Teeri 5 (2)
Naakka 4 (2)
Närhi 3 (5)
Töyhtötiainen 3 (3)
Pikkuvarpunen 3(3)

JOULULASKENTA 2010, yksilöä/10 reitti-km (suluissa joululaskennat 2009, -08, -07)

Talitiainen 51 (40,60,55)
Sinitiainen 41 (35,35,37)
Keltasirkku 39 (35,35,37)
Viherpeippo 35 (12,32,42) - taudin aiheuttama notkahdus 2009
Harakka 17 (12,19,19)

Urpiainen 14 (35,5,45)
Hömötiainen 10 (7,7,9)
Varpunen 10 (5,11,19)
Varis 10 (12,10,10)
Kesykyyhky 8 (9,11,11)

Punatulkku 7 (7,5,5)
Käpytikka 5 (4,4,4)
Teeri 5 (1,1,3)
Naakka 4 (9,15,9)
Närhi 3 (2,2,2)
Töyhtötiainen 3 (2,3,3)
Pikkuvarpunen 3 (1,2,2)