Vuonna 2015 kisataan valtakunnanlaajuisesti Bongariliiton löytäjäkisassa. Ideaan on tartuttu myös monessa paikallisyhdistyksessä, Keski-Suomessakin. Lisäsimme aluekisaan paikallisen vivahteen ja kisassamme palkitaan varsinaisten harvinaisuuksien löytämisen lisäksi myös tiettyjen harvinaistuvien lajien reviirien löytämisestä sekä myös talviaikaisten pikkuharvinaisuuksien löytämisestä. Kisan perimmäisenä tavoitteena on kannustaa harrastajia retkeilemään enemmän ja monipuolisemmin. Toivotaan, että tavoite toteutuu ja vuoden aikana löytyy niin harvinaisuuksia kuin tavallisempiakin lintuja!

Kisan pistetilanne päivittyy tulossivulle.

Säännöt:

1. Kisa käydään 1.1.-31.12.2015 KSLY:n toimialueella.

2. Kisapisteitä jaetaan lähinnä harvinaisuuksista, mutta myös muutaman harvinaistuneen lajin reviirilöydöistä. Ks. lajilistat alla. Ns. Tulkku-lista käsittää osapuilleen lajit, jotka olivat mukana viimeisimmissä Tulkku-harvinaisuuspuhelimen ilmoitusohjeissa v. 2009. Tulkku-havaintoihin muutaman lajin osalta liittyneet paikallisuusvaatimukset on poistettu sekä lapintiira koko listalta. Reviirilöydöt tulee tehdä ko. lajin pesimäkaudella lajille tyypillisessä pesimäympäristössä. Samaa parvea koskevat löytäjäpisteet myönnetään vain kerran, esim. neljän yksilön avosettiparveen ilmestyneestä viidennestä yksilöstä löytäjäpisteitä ei ropise.

3. Löytäjäpisteitä jaetaan linnun ensimmäiselle löytäjälle tai välittömästi samalla retkellä olevalle ns. spontaanista havainnosta. Spontaani havainto on tehty ilman kyseistä lintuyksilöä koskevaa ennakkotietoa (ks. kuitenkin kohta 2). Samasta linnusta voidaan myöntää löytäjäpisteet myös toisistaan riippumattomille tahoille, mikäli
– havainto ei ole ollut havainnoitsijan tiedossa hänen tehdessä omaa havaintoaan (esim. punakaulahanhi Päijänteen muuttoreitillä) tai
– uusi löytö tehdään täysin ennalta odottamattomalta paikalta johon siirtyminen on edellyttänyt linnulta muuttolentoa (paikallisen linnun liikkuminen esim. olennaisesti saman alueen ruokailupaikkojen välillä ei ole muuttolentoa).
Kisan alussa tiedossa olevista 2014 löydeistä linnuista ei myönnetä löytäjäpisteitä eikä seuraavilta jokavuotisilta esiintymispaikoilta:
– Pyhä-Häkin sinipyrstöt
– Joutsan haarahaukat
– talvinen maakotka pesimäseudulla

4. Löytöpisteiden saamiseksi havainto tulee ilmoittaa Tiiraan 2 vrk sisällä havainnosta. Havainnon kirjautumiseksi oikealle löytäjälle havaintoon on syytä kirjata löytäjän nimi sekä löydön kellonaika. Jokainen Tiiraan havaintoja ilmoittava on automaattisesti mukana kisassa. Mikäli et halua olla mukana kisassa, ilmoita siitä kisajurylle (Teemu Fors, Heikki Helle, Matti Häkkilä & Tuomas Syrjä). Väliaikatuloksia julkaistaan kerran kuussa.

5. Havaintojen tulee olla tarvittaessa harvinaisuuskomiteoiden hyväksymiä, eikä kisaan kelpuuteta myöskään havaintotoimikunnan Tiirasta poistamia havaintoja. Kisan päättyessä vielä komiteoiden käsittelemättömien, kisan lopputuloksiin mahdollisesti vaikuttavien havaintojen kelpoisuuden ratkaisee kisan jury.

6. Tiirassa havainnoijan itsensä salaamia havaintoja ei huomioida löytäjäkisassa. Tiirassa automaattisesti salautuvista havainnoista löytäjäpisteet voidaan myöntää löytöpäivänä useammalle toisistaan riippumattomalle löytäjälle.

7. Jury pidättää itsellään oikeuden ratkaista kiistanalaiset löydöt sekä täydentää erikoislajilistaa kesän osalta ennen kesää.

8. Havainnoidessa tulee noudattaa BirdLife Suomen ohjeita huomaavaisesta havainnoinnista. Esim. ääniatrapin käyttäminen on kiellettyä.

Pisteitä saa seuraavasti:
10p KSLY:lle uusi laji
5p RK-laji
5p KSLY:lle uusi talvilaji
2p Tulkkulaji (ks. erilliset listat)
1p erikoislistan lajit (ks. erilliset listat)
1p kunnan ensihavainto (ks. http://ksly.net/ensihavaintoja/ tai http://tiira.fi/index.php?toiminto=76)

Mikäli havainto kuuluu useampaan edellä mainituista pisteluokista, saa siitä yhteen, eli korkeimpaan pisteluokkaan kuuluvat pisteet. Esim. KSLY:lle uusi talvilaji, joka on myös KSLY:lle uusi laji ja RK-laji tuottaa löytäjälleen yhteensä 10 p.

Erikoislajit:

HeinätaviREVIIRI Virtavästäräkki
Liejukana KoskikaraREVIIRI
Jänkäsirriäinen KuhankeittäjäREVIIRI
Vesipääsky PeltosirkkuREVIIRI
Räyskä PohjansirkkuREVIIRI

Erikoislajit talvikaudella 1.12.-28.2.:

Haapana Harmaahaikara Turkinkyyhky
Alli Nokikana Västäräkki
Uivelo Lehtokurppa Peukaloinen
Tukkakoskelo Naurulokki Hemppo
Härkälintu Merilokki Pulmunen

Tulkkulajit:

Lyhytnokkahanhi Punajalkahaukka Tunturikiuru
Kiljuhanhi Tunturihaukka Isokirvinen
Punakaulahanhi Avosetti Nummikirvinen
Sepelhanhi "hrota" Keräkurmitsa Luotokirvinen
Ruostesorsa Pulmussirri Sitruunavästäräkki
Ristisorsa Palsasirri Sinipyrstö
Mandariinisorsa Merisirri Mustaleppälintu
Amerikantavi Karikukko Sepeltasku
Punapäänarsku Heinäkurppa Mustapäätasku
Haahka Mustapyrstökuiri Sepelrastas
Kyhmyhaahka Lampiviklo Viirusirkkalintu
Allihaahka Rantakurvi Ruokosirkkalintu
Peltopyy Isovesipääsky Rastaskerttunen
Amerikanjääkuikka Leveäpyrstökihu Pikkukultarinta
Jääkuikka Tunturikihu Kirjokerttu
”Jääkuikkalaji” Isolokki Lapinuunilintu
Pikku-uikku Pikkukajava Hippiäisuunilintu
Jalohaikara Pikkutiira Taigauunilintu
”Valkoinen haikara” Mustatiira Sepelsieppo
Mustahaikara Valkosiipitiira Viiksitimali
Kattohaikara Riskilä Lapintiainen
Haarahaukka (ei pesimäpaikoilta) Pikkuruokki Mustaotsalepinkäinen
Arosuohaukka Turturikyyhky Punakottarainen
Niittysuohaukka Tunturipöllö Keltahemppo
”Sirosuohaukkalaji” Kuningaskalastaja Vuorihemppo
Pikkukiljukotka Sininärhi “Ruskourpiainen” (rotu cabaret)
Kiljukotka Harjalintu Nokkavarpunen
”Rarikotkalaji” (= ei maa/meri) Lyhytvarvaskiuru

Tulkkulajit talvikaudella:

Kyhmyjoutsen Piekana Suopöllö
Pikkujoutsen Maakotka Kiuru
Metsähanhi Tuulihaukka Metsäkirvinen
Merihanhi Muuttohaukka Niittykirvinen
Kanadanhanhi Luhtakana Virtavästäräkki
Valkoposkihanhi Liejukana Rautiainen
Harmaasorsa Kurki Laulurastas
Jouhisorsa Töyhtöhyyppä Kulorastas
Punasotka Jänkäkurppa Tiltaltti
Lapasotka Taivaanvuohi Mustavaris
Viiriäinen Rantasipi Hemppo
Mustakurkku-uikku Selkälokki Kirjosiipikäpylintu
Kaulushaikara Pikkulokki Lapinsirkku
Sinisuohaukka Sepelkyyhky Pohjansirkku
Hiirihaukka Uuttukyyhky Pajusirkku