Kulunut vuosi oli yhdistyksen ensimmäinen. Huhtikuun 10. päivänä kokoontui 25.4.1974 valittu väliaikainen hallitus pohtimaan yhdistyksen perustamisen käytännön asioita ja laatimaan sääntöehdotusta tulevalle yhdistykselle, joka perustettiin Jyväskylän yliopiston biologian laitoksella pidetyssä yleisessä kokouksessa 26.2. Läsnä oli 33 henkilöä. Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin joulukuussa.

Lintumiesten ensimmäisessä hallituksessa toimivat seuraavat henkilöt: Timo Törmälä (puheenjohtaja), Juhani Kolari (varapuheenjohtaja), Jarmo Kovanen (sihteeri), Lauri Kahanpää (rahastonhoitaja) ja Juhani Kolari (arkistonhoitaja) [nimet eivät täsmää muiden dokumenttien kanssa]. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Pöytäkirjapykäliä kertyi 36.

Yhdistyksen toiminta lähti virkeästi käyntiin. Ensimmäisiä tavoitteita oli tiedon levittäminen perustetusta yhdistyksestä. Tässä tarkoituksessa maakunta- ja paikallislehdistöön lähetettiin perustamista koskeva lyhyt uutinen, joka tiettävästi julkaistiin kaikissa toimialueen lehdissä. Keväällä järjestettiin Jyväskylän yliopistolla yleisötilaisuus, jossa Juhani Kolari sekä Pentti Valkeajärvi ja Lauri Ijäs esittivät kuvia ja filmejä luonnosta ja teerien talviruokinnasta. Syksyllä järjestettiin biologian laitoksella diailta, jossa jäsenet näyttivät omia kuviaan. Kummassakin tilaisuudessa oli runsaasti yleisöä.

Jäseniin on pidetty yhteyttä jäsenkirjeillä, joita lähetettiin 6 kappaletta. Lisäksi lähetettiin muuta materiaalia sekä kyselyjä. Jäsenistöltä on pyydetty havaintoja mm. pöllöistä, tuulihaukoista, kalasääskistä, yölaulajista, suolinnuista, muuttolinnuista ja harvinaisuuksista. Lintuatlas on ollut tärkeä työmuoto. Osa jäsenistä on ottanut innokkasti osaa eri toimintamuotoihin, mutta aktiivisuuden lisääntyminen koko jäsenkuntaa ajatellen ei olisi pahitteeksi. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 83. Hyvin monesta toimialueen kunnasta ei kuitenkaan ollut yhtään jäsentä. Lintuharrastus tuntuu keskittyvän tietyille alueille, vaikka muuallakin tiedetään harrastajia olevan. Tällaisia jäsenettömiä kuntia olivat ainakin Pihtipudas, Sumiainen, Äänekoski, Suolahti, Kannonkoski, Hankasalmi, Toivakka, Leivonmäki, Joutsa, Kuorevesi, Uurainen, Konginkangas ja Luhanka. Hallituksen edustajat, lähinnä puheenjohtaja, ovat pyynnöistä käyneet kertomassa lintuasioista ja yhdistyksestä 4H-kerholaisille ja koululaisille.

Syksyllä oli tarkoitus järjestää pönttöjentekotalkoot, mutta hanke jäi vielä tältä vuodelta toteuttamatta. Asia on kuitenkin sen arvoinen, että siihen tulee palata seuraavina vuosina. Joulukuun ensimmäinen päivä järjestettiin yhdessä Keski-Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa alkuperäisen luonnon suojelu -seminaari Jyväskylän yliopistolla. Tilaisuudessa alustivat Risto Palokangas (luonnonsuojelun ajankohtaiset vaikeudet), Seppo J. Ojala (petolintutilanne ja petolintujen suojelu) sekä Jarmo Kovanen (soiden ja suolinnuston suojelu).

Keväällä järjestettiin Jyväskylässä ohjattuja retkiä useana sunnuntaiaamuna sekä kaksi yli yön kestänyttä retkeä Viitasaaren kuuluisalle Heinä-Suvannolle.

Jäsenistölle välitettiin Suomenselän Lintumiesten lintuhavaintovihkoja sekä myytiin Pekka Helon kotkajulisteita. Jälkimmäisellä toiminnalla saatiin samalla varoja seuraavaa toimintavuotta varten. Yhdistyksen budjetti on kuluneena vuonna ollut varsin pieni. Pääosa tuloista on saatu jäsenmaksuista, jotka olivat opiskelijoilta ja koululaisilta 5 mk sekä muilta 10 mk.

Yhdistyksen oman lehden perustamisesta käytiin vilkasta keskustelua ja sääntömääräinen yleiskokous päättikin ottaa asiaan myönteisen kannan. Hankkeen toteutus siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle. Syyskokouksessa, joka pidettiin 26.11., valittiin myös projektivastaavat hoitamaan havaintojenkeruu- ja käsittelytoimintaa. Ylimääräisiä yleiskokouksia ei sääntömääräisen syyskokouksen lisäksi pidetty.

Yhdistyksellä on ollut julkaisujen ja monisteiden vaihtoa muiden lintutieteellisten yhdistysten kanssa. Arkistoon on saatu julkaisuja myös muilta tahoilta.

Tilikertomus
Toiminta aloitettiin yhdistyksen perustajajäseniltä kerätyn lahjoituksen mk 15,75 varassa. Maaliskuun puolivälissä alkoi jäsenmaksusuorituksia kertyä käyttötilille ja kuun loppuun mennessä niitä oli tullut 215 markkaa. Huhtikuussa tämä määrä vielä hieman ylitettiin ja kaikenkaikkiaan tuli jäsenmaksuina kerätyksi koko tilivuonna 555 mk, mikä muodosti yhdistyksen talouden perustan. Muita tuloja olivat Viitasaaren retken osallistumismaksujen ylijäämä, yhteensä 62,70 mk, sekä tilien korot 5,45 mk. Suomenselän Lintumiesten lintuhavaintovihkoja välitettiin omakustannushintaan a 5 mk 7 kpl.

Suurimman menoerän muodostivat jäsenkirjeiden monistaminen ja postimaksut, yhteensä 356,71 mk. Yliopiston juhlasalissa pidetystä dia- ja elokuvatilaisuudesta tuli maksettavaksi 109 mk siivouksesta ja vahtimestareille. Varsinaista vuokraa ei Jyväskylän yliopistolle tarvinnut maksaa. Yhdistys maksoi myös matkalipun Poriin edustajalleen LYL:n kokoukseen (63,40 mk), vaikka tämä olikin vain tarkkailijana, koska emme vielä ole LYL:n jäseniä. Muita menoja ei ollut.

Tilivuoden päättyessä oli pankkitilillä ylijäämänä 114,79 mk, siis rahaa oli 99,04 mk enemmän kuin vuoden alussa. Velkoja ei ole, ei liioin muita varoja.