1. Yleistä

Vuosi 1993 oli yhdistyksen 19. toimintavuosi, joka koostui kokouksista, retkeilystä, havaintojenkeruusta, tutkimuksista ja julkaisutoiminnasta. Vuoden lopussa jäseniä oli 256, mikä on 34 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdistys on Lintutieteellisten Yhdistysten Liitto r.y.:n (LYL) jäsenyhdistys.

2. Hallitus ja toimikunnat
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Timo Pylvänäinen, varapuheenjohtajana Hannu Tammelin, sihteerinä Pia Juvonen ja taloudenhoitajana Terho Jalonen. Hallituksen muina jäseninä toimivat Veijo Peltola, Kimmo Tuikka ja Arto Stenroos. Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 112.

Keski-Suomen Linnut -lehden toimittamisesta vastasi Tomi Hakkari. Toimituskuntaan kuului lisäksi Harri Högmander. Alueellinen rariteettikomitea (ARK) tarkasti harvinaisuushavainnot. ARK:n jäseninä toimivat Pekka Kyllönen, Pekka Rintamäki, Arto Stenroos ja Keijo Vesanen.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoimikunta
Lehtiartikkeleita joissa yhdistys mainittiin julkaistiin vuoden aikana 14. Jukka Virtanen kirjoitti ajankohtaisista lintuhavainnoista Keskisuomalaisessa. Yhdistys esiintyi yhdeksässä radio-ohjelmassa. Harri Högmander vastaili ”luontoilta”-tyyppisiin yleisökysymyksiin paikallisradiossa.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Havaintoja kerättiin uudistetuilla havaintokorteilla ja niistä koottiin katsaus jäsenlehteen. Yhdistyksen projektilajeina olivat koskikara (vastaavana Harri Högmander), huuhkaja (Pekka Mäkinen), sääksi (Kari Oittinen), kanahaukka (Ari Nieminen), laulujoutsen (Lauri Kahanpää), yölaulajat (Hannu Tammelin) ja kaakkuri (Veijo Peltola). Tomi Hakkari piti pöllönpönttörekisteriä. Yhdistys osallistui LYL:n kaakkuriprojektiin mm. kartoittamalla toimialueen kaakkurilampia. Jäsenistö osallistui myös talvilintulaskentoihin ja ruokintapaikkatutkimuksiin. Syksyn muutonseurantapäivän yhteydessä järjestetty BirdLife International -päivä keräsi harrastajia parhaille muutonseurantapaikoille.

5. Kokoukset, retket ja koulutus
Kevätkokouksen yhteydessä katsottiin BirdLife International -video ja Ari Jäntti kertoi varpuslintujen pesien etsinnästä. Kokoukseen osallistui 37 henkilöä. Kesällä kokoonnuttiin illanviettoon Pihtiputaalle. Syksyn kuukausikokouksessa Osmo Rätti esitelmöi kirjosiepon hurjasta perhe-elämästä (läsnä oli 21 henkilöä). Syyskokouksessa Risto Juvasteen esitelmää selkälokeista oli kuuntelemassa 26 jäsentä. Äänekoskella pidettiin perinteinen luontokuvailta joulukuussa.

Yhdistyksen kevätretki suuntautui Kaakkois-Suomen lintupaikoille 28.-30.5. Syksyllä retkeiltiin Hankoniemessä ja tutustuttiin Haliaksen lintuasemaan. World Birdwatch -päivänä Äänekosken lossinrannassa kävi muutama henkilö tutustumassa muutonseurantaan. Laukaassa järjestettiin lintukurssi johon osallistui 12 henkeä. Vuoden aikana Joutsan Keskisenlammelle nousi uusi lintutorni.

6. Linnustonsuojelu
Yhdistys on kansainvälisen BirdLife Internationalin (uudistunut ICBP) järjestöjäsen LYL:n linnustonsuojeluklubin kautta. Talvilintujen ruokintaan välitettiin jäsenille auringonkukansiemeniä. Haaskaruokinnalla pyrittiin parantamaan kotkien talvehtimismahdollisuuksia. Keski-Suomen metsästysseuroille lähetettiin kysely kanahaukan pesäpaikkojen kartoittamiseksi. Pöllöjen, tuulihaukan, koskikaran ja pikkulintujen pönttöjä rakennettiin talkoilla pariin otteeseen.

7. Talous
Yhdistyksen varainhankinta koostui lähinnä auringonkukansiementen ja Keski-Suomen linnusto -kirjan myynnistä.