1. Yleistä

Vuosi 1996 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Vuoden lopussa jäseniä oli noin 210. Yhdistys oli BirdLife Suomi r.y:n jäsenyhdistys. Leimaa antavaa kuluneelle vuodelle olivat toimihenkilöiden vastuualueiden uudelleen määritteleminen sekä linnustonselvitysten tekeminen. Kaija Salonen valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi hänen lahjoitettuaan huomattavan summan rahaa yhdistyksen toiminnan edistämiseksi.

2. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin 10. Puheenjohtajana toimi Tomi Hakkari (10/10), varapuheenjohtajana Esko Martikainen (5/10), sihteerinä Pia Juvonen (9/10) ja taloudenhoitajana Martti Mikkola (9/10). Hallituksen muina jäseninä toimivat Kimmo Tuikka (6/10), Timo Pylvänäinen (10/10) ja Marko Vauhkonen (8/10). Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 214.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Yhdistys oli hyvin esillä paikallislehtien lintuaiheisissa artikkeleissa. Yhdistyksen toimihenkilöitä haastateltiin muutamaan otteeseen myös paikallisradiossa. Tomi Hakkari kirjoitti ajankohtaisista lintuasioista Keskisuomalaiseen (yht. 10 juttua). Harri Högmander toimi Keskisuomalaisen Luontopalojen lintuasiantuntijana lähes viikoittain.

Tahmeasti etenevän Keski-Suomen Linnut -lehden toimitusta kehittivät syksyllä Harri Högmander, Hannu Koivisto ja Tomi Hakkari. Vuoden aikana ei ilmestynyt yhtään numeroa. Jukka Virtanen veti havaintokatsauksen tekoa. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenistölle BirdLifen jäsenlehden Tiiran yhdistyspalstalla ja yhdellä jäsenkirjeellä.

Yhdistyksen havaintopuhelin Tulkku oli aktiivisessa käytössä, ja kiireellisistä havainnoista tiedotettiin hakulaitteisiin perustuvassa Tulkkuryhmässä. Uudeksi tiedonvälityslinjaksi luotiin sähköpostillisille Kaakkuriverkko. Yleisöä varten yhdistyksellä oli kaksi puhelinnumeroa.

4. Havainnointi ja tutkumukset
Havaintoja kerättiin edelleen ja tallennettiin atk:lle Jukka Virtasen luomalla Havikset-ohjelmalla. Yhdistys teki luonto- ja maisemaselvityksen Kannonkosken Vuosjärven alueelle. Sumiaisten luonto- ja maisemaselvityksestä tehtiin Keitele-osuus. Linnustonselvitys tehtiin myös Jyväskylän maalaiskunnan Jääskelän tilalle. Muuramen uuden tielinjauksen ympäristövaikutusten arviointia varten kerättiin linnustotietoja lähinnä havaintoarkistosta. Laukaan Vuonteen tekopohjavesilaitoksen ympäristövaikutusselvityksen pohjaksi alueen linnusto tutkittiin linjalaskennalla. Oman alueen linnuston atlaskartoitus jatkui. Jäsenistö osallistui myös Helsingin yliopiston koordinoimiin harrastajatutkimuksiin. Muutonhavainnointipäivät keräsivät harrastajia parhaille muutonseurantapaikoille.

5. Kokoukset
BirdLife Suomi r.y:n ensimmäinen puheenjohtajakokous järjestettiin Jyväskylässä 20.1. Kokoukseen osallistui paikallisyhdistysten puheenjohtajia ja edustajia eripuolilta Suomea. Kuukausikokouksena 26.2. Visa Marttila kertoi linturetkeilystä Virossa (läsnä 21 hlöä). Petolintuilta 2.4. kokosi yhteensä 55 asiasta kiinnostunutta harrastajaa Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansaliin kuuntelemaan keskisuomalaisten päiväpetolintuharrastajien kertomuksia ja katselemaan dioja. Kevätkokouksen yhteydessä 24.4. Hannu Pietiäinen kertoi viirupöllön elämästä (läsnä 20 hlöä). Yhdistys oli edustettuna BirdLife Suomi r.y:n edustajistonkokouksessa keväällä Lappeenrannassa ja syksyllä Joensuussa. Pia Juvonen edusti yhdistystä BirdLife Internationalin Euroopan konferenssissa Lappeenrannassa 2.-4.6. Kokouksessa oli esillä myös KSLY:n posteri. Kesällä 3.8. kokoonnuttiin viikonlopun viettoon Viitasaarelle Luotosen metsäkämpälle. Syyskokouksessa 28.11. Esko Martikainen kertoili sanoin ja kuvin yhdistyksen keväisestä Vironretkestä (läsnä 21 hlöä). Kuukausikokouksessa 3.10. Eelis Rissanen kertoi Raasion kahlaaja-asemasta. Joulukuussa kokoonnuttiin katselemaan dioja perinteiseen Rosso-iltaan Äänekoskella, ja vuoden päätteeksi 14.12. järjestettiin pikkujoulu Jyväskylän Kaijalassa.

6. Retket ja koulutus
Konneveden Pyhäjärvelle 11.5. järjestetylle linturetkelle osallistui 15 henkilöä. Yhdistyksen 20-vuotisjuhlaretki suuntautui Viron länsirannikolle 16.-19.5. Retkelle osallistui n. 25 henkilöä, joista viisi Tringan nuorisojaostolaisia. 26.10. järjestetylle Joutsan joutsenretkelle osallistui vain muutama henkilö.

Yhdistys veti kesäkuussa yölaulajaretken Korpilahden luonnonystäville Putkilahdella. Jyväskylän Kortepohjan peruskoulun oppilaita (n. 30 hlöä) opastettiin lintuharrastuksen pariin toukokuisella retkellä Eerolanlahdelle.

7. Linnustonsuojelu
Yhdistys on kansainvälisen BirdLife Internationalin järjestöjäsen BirdLife Suomi r.y:n kautta. Talkootyönä rakennettiin mm. pöllönpönttöjä ja petolintujen tekopesiä. Talvella linnuille järjestettiin haaska- ja siemenruokintaa. Yhdistys osallistui Keski-Suomen lintutornien suunnitteluun ja IBA-kartoitukseen.

8. Talous
Yhdistyksen varainhankinta koostui pääasiassa linnustonselvityksistä ja jäsenmaksutuloista. Taloudellinen tilanne vuonna 1996 oli hyvä.