1. Yleistä

Vuosi 1998 oli yhdistyksen 24. toimintavuosi. Vuoden lopussa jäseniä oli noin 270. Yhdistys oli BirdLife Suomi r.y:n jäsenyhdistys. KSLY valittiin kolmannen kerran vuoden lintuyhdistykseksi Suomessa.

2. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin neljä. Puheenjohtajana toimi Harri Högmander (4/4), varapuheenjohtajana Esko Martikainen (4/4), sihteerinä Pia Juvonen (3/4) ja taloudenhoitajana Timo Pylvänäinen (4/4). Hallituksen muina jäseninä toimivat Martti Mikkola (4/4), Ilkka Vatanen (4/4) ja Seppo Mertanen (3/4). Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 45.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Yhdistys oli hyvin esillä paikallislehtien lintuaiheisissa artikkeleissa. Yhdistyksen toimihenkilöitä haastateltiin vuoden aikana useita kertoja paikallisradioissa. Tomi Hakkari kirjoitti ajankohtaisista lintuasioista Keskisuomalaiseen (yht. 10 juttua) ja Harri Högmander toimi Keskisuomalaisen Luontopalojen lintuasiantuntijana lähes viikoittain. Keskisuomalaisen kanssa yhteistyössä järjestettiin yleisökilpailu Keski-Suomen suurimman törmäpääskykolonian etsimisestä.

Keski-Suomen Linnut -lehden päätoimittajana jatkoi Tomi Hakkari. Toimituskunnan muina jäseninä toimivat Tero Linjama, Hannu Tammelin ja Harri Högmander. Lehti ilmestyi vuonna 1998 kerran. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenistölle BirdLifen jäsenlehden Tiiran yhdistyspalstalla.

Yhdistyksen havaintopuhelin Tulkku oli aktiivisessa käytössä, ja kiirellisistä havainnoista tiedotettiin hakulaitteisiin perustuvassa Tulkkuryhmässä. Kaakkuriverkko jatkoi toimintaansa harrastajien keskustelukanavana ja nopeana tiedonvälittäjänä. vuoden lopussa Kaakkuriverkossa oli jäseniä noin 90. Yleisöä varten yhdistyksellä oli kaksi puhelinnumeroa. Yhdistyksen www-sivut täyttivät kaksi vuotta. Vuoden aikana sivuilla vierailtiin noin 4000 kertaa. Tero Linjama jatkoi www-sivujen kehittämistä ja ylläpitoa. Syksystä lähtien Keski-Suomen lintutilanteesta tiedotettiin myös BirdLife Suomen kotisivuilla.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Havaintoja kerättiin edelleen ja talletettiin atk:lle Havikset-ohjelmalla. Oman alueen linnuston atlaskartoitus jatkui ja päättyi vuoden lopussa. Yhdistys osallistui Jyväskylän Köhniön ja Konneveden Pukaran linnustoselvityksiin. Jäsenistö osallistui myös Helsingin yliopiston koordinoimiin harrastajatutkimuksiin. Muutonhavainnnointipäivät 26.4. ja 3.10. keräsivät harrastajia parhaille muutonseurantapaikoille.

5. Kokoukset ja tapahtumat
Valtakunnallinen rengastajakokous järjestettiin Jyväskylässä 30.-31.1. Helmikuun teemaillassa Janne Kilpimaa kertoi lintujen rengastuksesta Israelissa (30 hlöä). Sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä 15.4. Harry J. Lehto kertoi isojen lokkien määrittämisestä (30 hlöä). KSLY:n toiseen tornikisaan 9.5. osallistui 12 tornia ympäri Keski-Suomea. Kilpailijoita oli yhteensä 37. Yhdistyksen toinen kuntaralli kisattiin Hankasalmella 3.-4.7. Kilpaan osallistui 34 henkilöä kymmenestä joukkueesta. Elokuussa 8.-9.8. kokoonnuttiin viikonlopun viettoon Mikkolan leirikeskukseen Petäjävedelle (20 hlöä). Teemaillassa Jyväskylän kaupunginkirjastolla 3.11. Petteri Tolvanen kertoi WWF:n kiljuhanhiprojektista (18 hlöä). Syyskokouksen 23.11. lopuksi järjestettiin määrityskisa johon osallistui 21 hlöä. Vuoden päätteeksi 12.12. järjestettiin pikkujoulut Jyväskylän kirjailijatalolla (25 hlöä). Yhdistys oli edustettuna BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa keväällä Helsingissä ja syksyllä Kokkolassa.

6. Retket ja koulutus
Kevätretki tehtiin 10.-12.4. Ahvenanmaalle 38 jäsenen voimin. 26.4. muutontarkkailupäivän yhteydessä järjestetty yhteisvastuutapahtuma keräsi Äänekosken Tärttävuoreen 130 kevätmuutosta kiinnostunutta maallikkoa. Huhtikuussa pidettiin lintuesitelmä Jyväskylän kesäyliopiston 20 lintukurssilaiselle. Kesäisellä linturetkellä opastettiin Äänekosken leirikoululaisia. 16.5. opastettiin Korpilahden luonnonystäviä lintujentarkkailussa Korpilahdella Juurikkajärven tornissa (10 hlöä), ja 16.6. retkeiltiin Korpilahden luonnonystävien kanssa yölaulajia kuuntelemassa Korpilahden Putkilahdella (15 hlöä). Jyväskylän Kuokkalan yölaulajaretkelle 9.6. osallistui 20 hlöä. Juhannuksen jälkeen 25.6. ohjattiin perheleiriläisiä linturetkellä Jyväskylän maalaiskunnan Vesalassa (10 hlöä). 13.5. opastettiin koululaisia pöntötystalkoissa Jyväskylän Tourujoella. Rengastustentin preppaustilaisuus järjestettiin Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisessä museossa ja rengastustentti pidettiin Jyväskylässä 1.12.

7. Linnustonsuojelu
Yhdistys on BirdLife Suomi ry:n kautta osa kansainvälistä BirdLife Internationalia. Talkootyönä rakennettiin mm. pöllönpönttöjä ja petolintujen tekopesiä. Talvella linnuille järjestettiin haaska- ja siemenruokintaa. Yhdistys osallistui uusien lintutornien suunnitteluun. KSLY tuki WWF:n valkoselkätikkaprojektia osallistumalla talven 1997-1998 ruokintaläskien kustannuksiin. Lisäksi 10.10. ja 28.11. järjestettiin valkoselkätikkametsän raivaustalkoot yhdessä metsähallituksen ja WWF:n valkoselkätikkatyöryhmän kanssa. Talkoisiin osallistui 30 jäsentä.

8. Talous
Yhdistyksen varainhankinta koostui pääasiassa jäsenmaksutuloista ja linnustonselvityksistä. Taloudellinen tilanne vuonna 1998 oli hyvä.