1. Yleistä

KSLY on jäsenmäärältään keskikokoinen paikallisyhdistys, jonka vahvuutena on monipuolinen tiedottaminen. Vuosi 2000 oli yhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana yli 350:n.

Yhdistys on BirdLife Suomi r.y:n jäsenyhdistys ja osa kansainvälistä BirdLife Internationalia.

2. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen kokouksia pidettiin neljä. Puheenjohtajana toimi Harri Högmander (4/4), varapuheenjohtajana Esko Martikainen (4/4), sihteerinä Pia Juvonen (4/4) ja taloudenhoitajana Timo Pylvänäinen (4/4). Hallituksen muina jäseninä toimivat Seppo Mertanen (4/4), Tero Toivanen (4/4) ja Ilkka Vatanen (4/4). Hallituksen kokouksista kertyi pöytäkirjapykäliä yhteensä 63.

3. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
KSLY:n tiedotustoiminta oli monipuolista. Vuoden aikana ilmestyi kaksi muhkeaa Keski-Suomen Linnut -lehden numeroa, ja lisäksi toiminnasta tiedotettiin aktiivisesti neljä kertaa vuodessa ilmestyneen BirdLifen jäsenlehden Tiiran yhdistyspalstalla. Yhdistyksen www-sivuille kirjautui vuoden aikana 7000 käyntiä. KSLY:n omalla avoimella sähköpostilistalla Kaakkuriverkossa oli noin 140 jäsentä. Nopeaan linnuista tiedottamiseen tarkoitettujen tekstihakuryhmän ja havaintopuhelin Tulkun toiminta lopetettiin syksyllä. Tilalle alettiin suunnitella matkapuhelinten tekstiviesteihin pohjautuvaa Tulkkulinjaa.

Yleisöä varten KSLY:llä oli puhelinluettelossa kaksi puhelinnumeroa. Yhteistyö maakuntalehti Keskisuomalaisen kanssa oli hedelmällistä. Vuoden aikana Keskisuomalaisessa julkaistiin kahdeksan ajankohtaisista lintutapahtumista kertovaa laajaa artikkelia, ja lisäksi lähes viikottain lehden Luonto-palstalla oli lintuaiheisia uutisia, vuoden mittaan yhteensä toistasataa. Muita paikallislehtien lintuartikkeleita ja -haastatteluja oli useita. Vuoden aikana YLE:n Radio Keski-Suomessa oli kymmenkunta lintuhaastattelua ja YLE:n tv:n ajankohtaisohjelmissa esiinnyttiin neljästi. BirdLife Suomen Lintutilanne-www-sivulle kirjoitettiin aktiivisesti katsauksia keskisuomalaisesta lintumaailmasta.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Keskisuomalaisten lintuhavaintojen keruu ja arkistointi jatkui entiseen malliin. Jo 40 jäsentä ilmoitti havaintonsa yhdistyksen Havikset-tallennusohjelmalla.

Keski-Suomen ympäristökeskuksen rahoittama Viitasaaren Heinä-Suvannon kaksivuotinen linnustonselvitys päättyi. Sumiaisten Levälahteen tehtiin ympäristöministeriön rahoittama linnustonselvitys. Metsähallitukselle selvitettiin linnustoa Kuhmoisten Isojärven alueen alue-ekologista suunnitelmaa varten.

Tiedot käenpiika- ja ruisrääkkäreviireistä kerättiin osana BirdLife Suomen valtakunnallisia projekteja.

5. Linnustonsuojelu
Yhdistyksellä oli edustaja Metsähallituksen alue-ekologisen suunnitelman ohjausryhmässä. Tähän liittyen osallistuttiin Pirkanmaan luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteeseen Isojärven kansallispuiston laajentamiseksi. RSPB:n suojeluasiantuntija Simon Stennett sekä BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Mika Asikainen ja järjestösihteeri Katri Helppi vierailivat Keski-Suomen kunnostettavilla ja kunnostetuilla lintupaikoilla 22. 8. (Sumiainen Pyhäjärvi, Laukaa Lievestuore Laajalahti, Luhanka Ulakko).

Keskisuomalaisen mielipidesivulle kirjoitettiin vastine suojelujärjestöjen kesähakkuukampanjaa koskevaan kritiikkiin. Jyväskylän Jyväsjärven rantametsikön perkaamista vastustava kirjelmä laadittiin Jyväskylän kaupungille yhdessä luonnonsuojelujärjestöjen ja Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa.

Kevään teemaillassa kerättiin 342 mk myrkkytuhoista kärsineiden Unkarin merikotkien auttamiseen.

6. Kokoukset ja tapahtumat
KSLY järjesti vuoden 2000 aikana neljä kokousta tai esitelmätilaisuutta ja vapaamuotoisemman kesätapaamisen sekä pikkujoulut. BirdLife Suomen edustajiston kevät- ja syyskokouksiin sekä helmikuiseen rariteettikomiteain kokoukseen osallistuttiin.

Vuoden mittaan käytiin jo vakiintuneet kolme lintukisaa. Tammikuiseen Talviralliin osallistui 16 joukkuetta. Rallista oli suora lähetys Radio Keski-Suomessa, ja se oli näkyvästi esillä Keskisuomalaisessa. Toukokuun alun Tornikisaan osallistui yli 40 henkeä 15 lintutornissa. Kesäkuussa kisailtiin 18 tuntia kestävässä Kuntarallissa Jämsänkoskella. Mukana oli 31 henkeä kymmenessä joukkueessa.

Yhteishavainnointipäivänä 22. 4. järjestettiin yleisötilaisuus Äänekosken Tärttävuoren tornilla.

7. Retket ja koulutus
Kevätretki tehtiin 15.-16. 4. Kristiinankaupungin ympäristön parhaille lintupaikoille. Laukaaseen tehtiin paikallisretki 6.5. KSLY avusti Sumiaisissa pidettyä lintukurssia ja eräopaskurssia Jämsänkoskella. Jyväskylässä järjestettiin rengastustentti 14. 12.

8. Talous
KSLY:n varainhankinta koostui pääasiassa jäsenmaksutuloista ja linnustonselvityksistä. Suurimman menoerän muodostivat Keski-Suomen Linnut -lehden painatus- ja postituskulut. Yhdistys teki vuoden aikana noin 10 000 mk tappiota.