1. Yleistä

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys on BirdLife Suomen jäsenyhdistys ja osa kansainvälistä BirdLife Internationalia. Vuosi 2000 oli yhdistyksen 27. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä nousi vuoden aikana 367:ään.

2. Hallitus
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2001 aikana viidesti. Puheenjohtajana toimi Harri Högmander (5/5), varapuheenjohtajana Esko Martikainen (5/5), sihteerinä Tero Toivanen (5/5) ja taloudenhoitajana Ilpo Liimatainen (5/5). Hallituksen muut jäsenet olivat Pia Juvonen (5/5), Seppo Mertanen (4/5) ja Ilkka Vatanen (4/5).

3. Tiedottaminen ja julkaisutoiminta
Vuoden aikana ilmestyi yksi Keski-Suomen linnut -lehden numero (havaintokatsaus 1998). Toiminnasta tiedotettiin neljä kertaa vuodessa ilmestyvän BirdLifen jäsenlehden Tiiran yhdistyspalstalla. Yhdistyksen sähköpostilistalla Kaakkuriverkossa oli noin 160 jäsentä ja yhdistyksen www-sivuille kirjautui noin 8000 käyntiä. Harvinaisuuksista tiedottamista varten perustettiin tekstiviestijärjestelmä Tulkkulinja, jonka toiminta kuitenkin loppui joulukuussa yhdistyksestä riippumattomista syistä.

Yleisöä varten KSLY:llä oli oma puhelinnumeronsa. Maakuntalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin vuoden aikana 10 lintuaiheista artikkelia, lisäksi lehden Luontopalat-palstalla oli lähes viikoittain ajankohtaisia uutisia lintumaailman tapahtumista. Myös muissa paikallislehdissä oli runsaasti lintuartikkeleita ja haastatteluja. Radiossa KSLY esiintyi 11 kertaa ja TV:n ajankohtaisohjelmissa neljästi. BirdLife Suomen Lintutilanne-www-sivuille kirjoitettiin katsauksia keväällä ja syksyllä viikoittain, muulloinkin kahden viikon välein.

4. Havainnointi ja tutkimukset
Lintuhavaintoja tehtiin ja ilmoitettiin runsaasti, varsinkin Kaakkuriverkossa tiedottaminen paisui ennennäkemättömiin mittasuhteisiin. Havaintojen tallentaminen sähköiseen arkistoon eteni mallikkaasti. Alueellinen rariteettikomitea tarkasti luotettavaan tapaansa havinnot harvinaisista lajeista.

Yhdistys vastasi Toivakan Jylhänniemen linnustoselvityksestä.

Tiedot kesän 2001 peltosirkkureviireistä sekä metsähanhen muutonaikaisista levähdyspaikoista kerättiin osana BirdLifen valtakunnallista projektia.

5. Linnustonsuojelu
Yhdistys toimi aktiivisesti WWF:n valkoselkätikkaprojektissa, perinteiset tikkametsän hoitotalkoot järjestettiin syyskuussa Luhangan Hipelissä. Onkisalon tikkametsää koskevaan tiehankkeeseen otettiin näkyvästi kantaa mm. paikallislehti Keskisuomalaisen sivuilla.

 

Alueellinen kuukkeliprojekti käynnistyi vuoden alusta, yhdistys keräsi aktiivisesti kuukkelihavaintoja mm. yleisökyselyin ja avusti n. 60 ruokintapaikan perustamisessa.

 

Valtakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden kartoitusta (FINIBA-täydennys) jatkettiin.

Yhdistyksen edustajat osallistuivat eläinten rauhoittaminen ja suojelu -seminaariin tammikuussa ja alueelliseen Metsoparlamenttiin tammi-maaliskuussa.

6. Kokoukset ja muut tapahtumat
Vuoden 2001 aikana järjestettiin sääntömääräinen kevätkokous huhtikuussa, syyskokous marraskuussa sekä uutuutena lintuillat tammi-maaliskuussa, toukokuussa sekä syys-lokakuussa. Yhdistyksen edustajat osallistuivat myös BirdLife Suomen edustajiston kokouksiin sekä paikallisyhdistysten puheenjohtajakokoukseen.

Yhdistyksen järjestämät kisat kasvattivat edelleen suosiotaan. Tammikuiseen talviralliin osallistui 18 joukkuetta (56 hlöä), toukokuun tornikisaan 16 joukkuetta (n. 50 hlöä) ja kesäkuiseen kuntaralliin 11 joukkuetta (40 hlöä).

Kesätapaamisessa Jämsänkoskella ja pikkujouluissa Jyväskylässä viihdyttiin tänäkin vuonna.

7. Retket ja retkikummitoiminta
Retkikummeja olivat vuonna 2001 Pia Juvonen, Seppo Mertanen, Hannu Tammelin, Tero Toivanen ja Ilkka Vatanen.

Tammikuussa järjestettiin Jyväskylässä valtakunnallinen retkikummitapaaminen.

Tammi-maaliskuussa järjestettiin joka toisena sunnuntaina Tourujokikävely Jyväskylässä, joka parhaimmillaan keräsi 30 osallistujaa.

Yhteishavainnointipäivänä 21.4. järjestettiin yleisötilaisuus perinteisesti Äänekosken Tärttävuoren tornissa.

Yhdistyksen kevätretki tehtiin Hankoon 14.-15.4. ja yleisölle suunnattu paikallisretki Viitasaaren Heinä-Suvannolle 12.5.

Toukokuun keskiviikkoiltoina retkikummit päivystivät Jyväskylän Eerolanlahden tornilla, jonne ilmaantui enimmillään kolmisenkymmentä henkilöä.

Kesäkuussa järjestettiin yölaulajaretket Jyväskylässä ja Äänekoskella, Jyväskylän retki keräsi yli 50 osallistujaa.

Virallisten tapahtumien ohella yhdistyksen edustajat vetivät linturetkiä mm. keskisuomalaisille biologian opettajille sekä Laukaan Vuonteen ala-asteelle.

Hannu Tammelin järjesti keväällä lintukurssin Saarijärvellä.

8. Talous
Totuttuun tapaan yhdistyksen tulot koostuivat lähinnä jäsenmaksuista ja suurin menoerä oli Keski-Suomen Linnut -lehti.