Keski-Suomen luontomuseo Jyväskylässä (Vesilinna, Harju, Ihantolantie 5) ottaa mielellään vastaan kuolleita luonnonvaraisia lintuja kokoelmia täydentämään. Lintujen lisäksi kokoelmiin ovat tervetulleita myös monet muut, niin selkärankaiset kuin selkärangattomatkin, eliöt.

Ohjeet näytteen käsittelystä ja toimittamisesta:
Laita yksittäinen näyte (esim. lintuyksilö) pussissa tietojen (halutessasi löydät täytettävän näytelomakkeen Excel-muodossa tästä) kera pakastimeen ja toimita museon pakastinhuoneeseen esimerkiksi KSLY:n lintuillan yhteydessä. Näytteitä (raatoja) voi tuoda myös milloin vain virka-aikana joko suoraan näyttelytilan vastaanottoon tai museon ”takaovelle” soittamalla ovikelloa. Pakastinhuoneesta löytyy pahvilaatikko, jossa lukee KSLY:n näytteet.

Kokoelmiin ei pääsääntöisesti liitetä vaurioituneita (esim. tuhohyönteisten vaurioittamia) tai puutteellisin tiedoin varustettuja näytteitä. Kokoelmiin sisällytettäviltä näytteiltä edellytetään vähintään seuraavat tiedot: lajinimi (voidaan määrittää myös jälkikäteen), keräysajankohta ja -paikka (vähintään kunnan/kylän tarkkuudella) sekä kerääjän nimi. Lisäksi muu lisätieto on syytä ilmoittaa (esim. kuolinsyy). Mikäli kyseessä on harvinainen eliölaji, museo voi liittää kokoelmiinsa myös vaurioituneita ja/tai puutteellisin tiedoin varustettuja näytteitä mallinäytteeksi.

Lisäksi:

Kuolleena löydettyjen rauhoitettujen eläinten hallussapito, luovutus, vastaanotto, konservointi tieteellisiksi näytteiksi ja kuolinsyyselvitykset: luonnonsuojelulaki 1996/1096 40 §:

Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun:
– Huom. rauhoitettuja ovat kaikki lintu- ja nisäkäslajit, jotka eivät kuulu ns. riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin lajeihin.

– Se voidaan kuitenkin ottaa talteen ja luovuttaa luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteelliselle museolle tai laitokselle, korkeakoululle tai alueellisen ympäristökeskuksen luvalla muullekin kuin edellä mainituille (jos eläimellä on asianmukaisesti käsiteltynä tieteellistä, opetuksellista tai keräilyarvoa).

Yhteyshenkilö luontomuseolla:
museoamanuenssi Jyrki Torniainen jyrki.t.torniainen[a]jyu.fi 040 805 3830